Claudia Boghicevici
Claudia Boghicevici
Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.83/01-07-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 21-06-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 2011

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.20 Claudia Boghicevici - declarație politică cu titlul: "Mobbingul - un nou termen, noi prevederi legislative cu privire la hărțuirea psihologică la locul de muncă";

 

Doamna Claudia Boghicevici:

"Mobbingul - un nou termen, noi prevederi legislative cu privire la hărțuirea psihologică la locul de muncă"

Termenul de "mobbing" definește o formă de hărțuire psihologică sistematică la locul de muncă. Sunt incluse aici situațiile în care un salariat este atacat și stigmatizat de colegi sau superiori prin zvonuri, intimidare, umilire, discreditare și izolare.

Despre acest fenomen doresc să vă vorbesc astăzi, mai precis despre procedurile prin care putem descuraja și sancționa discriminarea și hărțuirea la locul de muncă.

La nivel european există prevederi precise cu privire la hărțuirea psihologică a angajaților, inclusiv prin promovarea acțiunilor adresate specific pe problematica mobbing-ului. Încă din 1989 a fost dată Directiva Consiliului nr.89/391 care conține prevederi cu privire la problematica siguranței și sănătății ocupaționale. Este stabilit aici faptul că angajatorul este responsabil de sănătatea și siguranța angajaților la locul de muncă, inclusiv în ceea ce privește riscul de mobbing. De atunci, statele membre au fost obligate să implementeze această directivă prin dezvoltarea legislației sau prin măsuri nonlegislative, pentru a elimina sau reduce fenomenul de mobbing sau bullying. Și legislația comunitară, articolul 31 din Capitolul privind drepturile fundamentale ale Uniunii Europene, prevede că "Fiecare angajat are dreptul la condiții de muncă ce respectă sănătatea, siguranța și demnitatea sa".

Trebuie amintită existența a altor două directive la nivelul Uniunii Europene, în speță Directiva 2000/43/EC privind implementarea egalității de șanse a persoanelor indiferent de originea etnică ori rasială și Directiva 2000/78/EC ce stabilește liniile directoare privind egalitatea de tratament în angajare și profesie.

Recunosc evoluția, inclusiv în legislația din România, a dezvoltării cadrului instituțional pe problematica politicilor de prevenire și combatere a formelor de discriminare. Astfel, avem OG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, care oferă reperele generale de politică publică în domeniu. Prin HG nr.1194/2001 se înființează Consiliul Național de Combatere a Discriminării, având atribuții specifice în domeniul prevenirii faptelor de discriminare, medierii părților implicate în cazul faptelor de discriminare, investigării, constatării și sancționării faptelor de discriminare, monitorizarea cazurilor de discriminare și activități de oferire de asistență de specialitate victimelor discriminării.

În 2002 este promulgată Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Cu atribuții specifice pentru implementarea prevederilor legale în domeniu este înființată Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați. Aceasta funcționează din aprilie 2005, după ce, în al doilea semestru al anului 2004, a fost adoptată OG nr.84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, prin care s-a transpus integral și Directiva 2002/73/ EC de amendare a Directivei 76/207/EEC privind aplicarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați referitor la accesul la angajare, pregătirea profesională și promovarea, precum și la condițiile de muncă.

Nu avem însă prevederi directe cu privire la fenomenul de mobbing și combaterea acestor forme de discriminare. Avem doar mențiuni indirecte și elemente incipiente de adresare prin politică publică. Dacă acum există o puternică legislație secundară, cu referire specific la combaterea și prevenirea formelor de discriminare în domenii profesionale specifice și pentru anumite categorii de cetățeni, susțin completarea acestui cadru cu prevederi explicite și în privința mobbingului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 10 july 2020, 10:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro