Plen
Ședința Camerei Deputaților din 24 mai 2011
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
28-07-2020
27-07-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 24-05-2011 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 24 mai 2011

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (PL-x 81/2011). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 81/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 27 din ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Din partea inițiatorului? Domnule secretar de stat Mocanu, vă rog să exprimați poziția Guvernului.

Domnul Valentin Mocanu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale):

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

În vederea eficientizării programului de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului lunar, acesta a fost reanalizat ținând cont de durata de acordare și de principiile de finanțare, inclusiv din alte state membre ale Uniunii Europene care au indemnizații similare.

Principalele reglementări pe care actul normativ le propune sunt: reglementarea de măsuri opționale la dispoziția părinților pentru creșterea copilului în vârstă de până la maximum 2 ani sau în cazul copilului cu handicap, până la maximum 3 ani; concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, precum și o indemnizație lunară în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni și care nu poate fi mai mică de 600 de lei și nici mai mare de 3400 de lei; concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni și care nu poate fi mai mică de 600 și nici mai mare de 1.200 de lei; pentru copilul cu handicap, părintele care îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de lege, concediul de acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, iar indemnizația aferentă se va acorda în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, aceasta neputând fi mai mică de 600 de lei și nici mai mare de 3.400 de lei.

De asemenea, reglementarea unui concediu fără plată acordat în continuare până la împlinirea de către copil a vârstei de doi ani persoanelor care au optat pentru acordarea concediului până la împlinirea de către copil a vârstei de un an. Acordarea unui stimulent de inserție în cuantum de 500 de lei părinților care se întorc la activitatea profesională până la împlinirea de către copil a vârstei de un an, pe perioada până la împlinirea de către acesta a vârstei de doi ani. În cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului se realizează oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

Față de cele prezentate mai sus, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale susține aprobarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule secretar de stat Valentin Mocanu, vă mulțumim și noi.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul președinte Paul Victor Dobre.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisia a fost sesizată cu dezbaterea pe fond în procedură de urgență a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru egalitate de șanse, precum și avizul negativ al Comisiei pentru sănătate și familie.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea acordării concediului și a indemnizației lunare pentru creșterea copiilor în vârstă de până la doi ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, stabilind măsuri opționale la dispoziția părinților, după cum urmează: a) concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an, precum și o indemnizație lunară în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mică de 600 de lei și nici mai mare de 3400 lei; b) concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum și o indemnizație lunară în cuantum de 75% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mică de 600 de lei și nici mai mare de 1.200 de lei.

Pentru copilului cu handicap, concediul pentru creșterea copilului se acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizația aferentă se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni și nu poate fi mai mică de 600 de lei și nici mai mare de 3.400 de lei.

Sistemul este diferit de cel reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările și completările ulterioare, care rămâne în vigoare aplicându-se familiilor ai căror copii au fost născuți înainte de data de 1 ianuarie 2011.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituție, republicată.

La lucrările comisiei au fost prezenți 26 de deputați din totalul de 27. raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condițiile art. 115 alin.(5), teza a III-a din Constituția României, republicată.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituție și art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege, așa cum sunt prevăzute în raport.

Vă propun, domnule președinte, 5 minute timp de dezbatere.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Vă rog să vă exprimați prin vot față de propunerea timpului pentru dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege. 5 minute.

Vă rog să votați.

107 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și nicio abținere. Propunerea a fost adoptată.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Doamna deputat Cristina Pocora, aveți cuvântul pentru a exprima poziția grupului din care faceți parte. Vă rog s-o ascultați cu toată atenția.

Doamna Cristina-Ancuța Pocora:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Avem astăzi în față un proiect de lege care vine să aprobe un text de ordonanță de urgență care creează mari discriminări. Mari discriminări între părinți, pentru părinți și discriminează între copii. Tocmai de aceea am formulat o serie de amendamente care să evite ca noi să legiferăm un astfel de text.

Vreau să vă spun că în textul legii sunt și foarte multe greșeli care țin de tehnică legislativă. Și asta pentru că, din păcate, în cadrul comisiei, deși există un raport de adoptare, colegii din arcul guvernamental nu au vrut să accepte nici măcar acele amendamente de bun-simț care țin de tehnică legislativă și de respectarea documentelor legilor în vigoare.

Ne spune ministerul aici că prin această ordonanță de urgență se fac o serie de economii. Și ne-a spus și la comisie domnul secretar de stat că se fac economii. Din păcate, Guvernul abordează problema natalității, problema copiilor în România, strict din punct de vedere contabil.

Din păcate, acele stimulente care se dau pentru ca mamele să se întoarcă mai devreme la muncă nu ajung nici măcar pentru creșă sau plata unei bone, ca să nu punem la calcul faptul că nu avem acele crește și nu avem acea infrastructură a serviciilor sociale.

Spuneam mai devreme că se creează o discriminare între copii, pentru că prin textul acestei ordonanțe de urgență se separă copiii în funcție de data în care s-au născut, nu în funcție de data la care au fost concepuți.

Copiii care s-au născut până la 1 ianuarie anul 2011 intră sub incidența vechii legi și părinții, familia beneficiază de drepturile conform vechii legi. Copiii care s-au născut după 1 ianuarie intră sub incidența noii legi. Or, Codul familiei spune foarte clar că se ia în calcul momentul conceperii copilului și nu momentul nașterii lui.

În acest sens există și o decizie a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării care subliniază fix acest lucru, că acest text pe care noi îl avem acum în dezbatere generează o gravă discriminare între copii și între familii și am să vă citesc din punctul de vedere al CNCD-ului.

În primul rând, sunt afectați părinții care și-au proiectat viitoarea situație familială, asumarea conceperii unui copil sub incidența unei legi care până la data nașterii copilului a suferit modificări substanțiale sub aspectul drepturilor acordate.

Această categorie de părinți este tratată diferit de categoria părinților care au conceput și născut copilul sub aceeași formă legală.

În al doilea rând, apreciem că modificarea intervenită afectează și copiii concepuți sub vechea lege, dar născuți sub incidența modificărilor intervenite.

Am o serie de amendamente, stimați colegi, pe care le voi prezenta și le voi susține la momentul oportun. Vă rog să vă aplecați cu maximă atenție pentru că, repet, pe lângă chestiunile de fond care lovesc în copil, în mamă și în familie, sunt și o serie de chestiuni tehnice și nu cred că ne face onoare să adoptăm un text cu greșeli care țin de tehnică legislativă și text care nu este în concordanță cu legile în vigoare.

De aceea, vă spun că dacă nu veți vota amendamentele pe care noi le-am depus pentru a corecta această ordonanță, Grupul Partidului Național Liberal va vota împotriva acestei ordonanțe de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat.

Dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu, intrăm în dezbaterea pe articole.

Vă rog să urmăriți în raportul fiecăruia dintre dumneavoastră amendamentele admise și respinse.

Poziția 1 din raport.

Poziția 2.

Da, doamna Cristina Pocora, o viitoare beneficiară a prevederilor acestei legi. Vă rog să o urmăriți și să-i creăm condiții optime.

Doamna Cristina-Ancuța Pocora:

Deci, textul amendamentului este "Ordonanța de urgență a Guvernului privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului", modificare necesară în vederea alinierii la titulatura existentă în legislația românească în domeniu, precum și în conformitate cu normele de tehnică legislativă referitor la utilizarea formei de singular pentru subiectul de drept care face obiectul reglementării juridice.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna deputat.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Vă rog să votați.

65 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 57 pentru. Insuficiente pentru ca amendamentul să fie admis.

Pozițiile 3, 4, 5, 6.

Domnul președinte Dobre, la poziția 6. La art.2 poziția 6 din raport, domnule deputat, nu?

Domnul Victor Paul Dobre:

Da.

E un amendament admis. "Se completează cu următoarele modificări", ca să fie reținut.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Stimați colegi,

Este o chestiune tehnică. În consecință, o considerăm adoptată.

Da, n-am supus...vă cer scuze. O considerăm adoptată.

Dacă la poziția 6 mai sunt alte observații.

Poziția 7 din raport. Sunt observații?

Poziția 8 din raport.

Poziția 9 din raport.

Pozițiile 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Pozițiile 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

Pozițiile 39, 40, 41, 42, 43 și cam atât.

Nemaifiind alte intervenții...

Domnul Mircea Dușa, pe procedură. Numai puțin.

Deci, nemaifiind alte intervenții la dezbaterea pe articole, închidem dezbaterea proiectului de lege, rămâne pentru votul final.

Pe procedură, domnul Mircea Dușa, liderul Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 5 august 2020, 17:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro