Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 24, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 24-05-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 24, 2011

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare (PL-x 82/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 82/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 26 din ordinea de zi. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare. Ne aflăm în procedură de urgență.

Domnule secretar de stat Ion Ghizdeanu, domnule președinte, domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Ion Ghizdeanu (președintele Comisiei Naționale de Prognoză):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Proiectul de lege are în vedere prelungirea măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare din anul 2010 și în 2011, respectiv cele privind ocuparea posturilor vacante și achiziționarea de autoturisme, mobilier și aparatură birotică în sistemul bugetar. Astfel încât să se poată România încadra în deficitul bugetar de 4,4% din pib, convenit cu organismele internaționale și să se aloce astfel mai multe sume pentru investiții publice.

Ca urmare, Ministerul Finanțelor Publice susține și vă roagă să aprobați proiectul de lege în forma inițială, în forma transmisă de guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule secretar de stat, vă mulțumesc și eu.

Din partea comisiei sesizate în fond, doamna președinte Barna. Domnul Călian, domnule deputat, vă rog să nu obstrucționați intervenția doamnei președinte.

Vă rog.

Doamna Maria Eugenia Barna:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri financiar-bugetare, menite să asigure diminuarea cheltuielilor publice în anul 2011, precum și măsuri care să fie avute în vedere la elaborarea bugetului pe anul 2011 prin aplicarea restricțiilor prevăzute la art.22 și 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe 2009, referitoare la ocuparea posturilor vacante și la achiziționarea de autoturisme, mobilier și aparatură birotică:

- Completarea art.24 în sensul exceptării de la restricția de achiziționare a autoturismelor, a celor achiziționate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național.

- Exceptarea de la prevederile alin.(1) și (2) ale art.22 din ordonanța menționată mai sus a ocupării în anul universitar 2010-2011 a posturilor de preparator universitar, asistent universitar, lector universitar șef de lucrări, aceste posturi vor fi ocupate în limita numărului de posturi vacante prin ieșirea din sistem, după intrarea în vigoare a ordonanței, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului.

- Amânarea până în anul 2012 a aplicării prevederilor Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară în ceea ce privește atribuțiile Ministerului Justiției referitoare la gestionarea bugetului curților de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate și judecătoriilor.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au participat toți deputații membri ai Comisiei de buget finanțe. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare în ședința din data de 12 aprilie 2011, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamentele admise și respinse, prezentate în anexe.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, doamna președinte.

Suntem în procedură de urgență.

Vă rog să propuneți și timpul pentru dezbaterea pe articole.

Doamna Maria Eugenia Barna:

5 minute.

Domnul Ioan Oltean:

5 minute.

Supun votului dumneavoastră, stimați colegi, această propunere.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Domnule doctor, repede, să votați și dumneavoastră. (Către domnul deputat Tudor Ciuhodaru.)

Da. Mulțumesc.

104 voturi pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Timpul propus a fost aprobat.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Domnul vicelider Marian Neacșu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Domnule coleg, aveți cuvântul.

Domnul Marian Neacșu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Avem în față expunerea de motive a acestui proiect legislativ și ea reprezintă un monument de demagogie.

Mai mult decât atât, în prezentarea pe care a făcut-o reprezentantul Guvernului cu eleganță, aș spune, a atins numai două dintre obiectivele majore la care se referă acest proiect de aprobare a ordonanței și mai puțin celelalte două obiective, care au fost, într-adevăr, regăsite în raportul comisiei de specialitate.

Lucrul care mă nedumerește foarte tare este că atâta vreme cât anunțăm emfatic că ieșim din recesiune lunar și din criză din 3 în 3 luni, nu înțeleg care este rostul prin care tot rostogolim niște prevederi care și-au dovedit inutilitatea de la an la an, câtă vreme nu reușit să aplicăm măsuri proactive pentru dezvoltarea economică, câtă vreme doar clamăm că facem investiții și ne ducem banii în fondurile necesare saturației clientelei politice. având în vedere toate aceste elemente, evident că noi nu putem să fim de acord cu prorogarea funcționalității acestei ordonanțe de urgență și pentru anul 2011.

În aceste condiții, Grupul parlamentar al PSD va vota împotrivă.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, domnul deputat Eugen Nicolăescu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Stimați colegi,

Spunea colegul meu de la PSD că acest proiect de act normativ este un monument de demagogie. Este mai mult decât atât. Este un document care ne demonstrează tuturor ceea ce era de mult demonstrat. Și anume, că acest guvern nu știe să conducă, decât să taie. Să taie orice. În rest nu contează nimic. Cam la asta se rezumă acest proiect de lege. Dar, mai are două lucruri, unul și mai prost decât ce vă spun și unul parcă ne dă așa, un fel de speranță că în acest guvern mai există din când în când și o clipă de luciditate.

Ceea ce spuneam de speranță, înseamnă că deja și-au dat seama că au făcut o mare prostie când au trimis acasă anul acesta mii de profesori universitari și avem probleme grave în învățământul universitar românesc și, pe de altă parte, au deblocat câteva posturi ca să se poată completa catedrele și să se poată, în sfârșit, realiza cursuri în universități.

Dar lucrul și mai grav este altul. Și anume că încă o dată Guvernul vrea să țină în mână justiția română. Și dacă vă uitați, amână din nou până în 2012, cu toate că eu cred că se va amâna în continuare, prevederile Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, și anume cele care au în vedere trecerea bugetului instanțelor de judecată de la Ministerul Justiției la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Guvernul nu dorește să lase justiția liberă. Și zilele acestea am văzut cum autoritatea PDL reușește să facă politică cu ajutorul justiției. Vom vota împotriva acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Atunci, intrăm în dezbaterea raportului comisiei sesizate în fond. Vă rog să urmăriți amendamentele admise și respinse cuprinse în raportul comisiei sesizate în fond.

Dacă la numărul curent 1 există intervenții? La numărul curent 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și cam atât.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege s-a finalizat. Proiectul rămâne pentru votul final de la ora 12,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 5 august 2020, 16:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro