Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 28-03-2011

Ședința Camerei Deputaților din 28 martie 2011

14. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
    14.1 Cornel Itu
 
consultă:

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Domnul deputat Cornel Itu, salutări, domnule deputat, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, adresează Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale o întrebare referitoare la diferențe între învățământul la zi și cel seral, din perspectiva Legii nr.216/2010.

Domnul secretar de stat Nicolae Ivășchescu, din partea ministerului de resort este prezent.

Domnule ministru, vă rog să oferiți distinsului meu coleg un răspuns pe măsura întrebării puse.

Domnul Nicolae Ivășchescu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu am să mai citesc întrebarea, deoarece ați citit-o dumneavoastră.

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Beneficiul dreptului la asimilarea stagiului de cotizare este recunoscut de lege doar în favoarea persoanelor care au urmat cursurile de zi ale învățământului universitar organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, sub condiția absolvirii acestora cu diplomă.

Recunoașterea perioadelor aferente cursurilor de zi ale învățământului universitar ca stagiu de cotizare asimilat în temeiul art.49 din Legea nr.263/2010, a avut ca scop protecția persoanelor care, fiind în continuarea studiilor, nu au avut posibilitatea inserției pe piața muncii și realizarea unui stagiu de cotizare necesar acordării prestațiilor de asigurări sociale în cazul intervenirii principalelor riscuri asigurate.

Dând curs dispozițiilor constituționale, măsura apare ca o garantare a dreptului la pensie în cazul persoanelor pentru care perioada lungă de instruire le-ar fi putut afecta atât dreptul la pensie, cât și cuantumul pensiei.

Absolvenții altor forme de învățământ superior seral sau fără frecvență au putut realiza stagii de cotizare pe durata studiilor și, ca urmare, nu se justifică recunoașterea perioadelor ca stagii asimilate.

Mai mult, în sistemul public de pensii, în situația în care stagiile de cotizare se suprapun, acestea se valorifică o singură dată.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru, vă mulțumesc.

Domnule deputat? Mulțumit domnul deputat.

Să aveți o seară plăcută și unii și ceilalți.