Plen
Ședința Camerei Deputaților din 22 martie 2011
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-08-2020 (comună)
12-08-2020
28-07-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2011 > 22-03-2011 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 22 martie 2011

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea Anexei nr.4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" (PL-x 55/2011) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 55/2011

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea Anexei nr.4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române".

Domnul secretar de stat Marin Anton, din partea Ministerului Mediului și Pădurilor, vă rog să exprimați poziția Guvernului față de acest proiect de lege.

Domnul Marin Anton (secretar de stat, Ministerul Mediului și Pădurilor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană a trebuit să se pună în aplicare Directiva Europeană 2000/60 a Comisiei Europene prin care se statuează ca principii de bază în gospodărirea apelor următoarele: recuperarea integrală a costurilor managementului apei, atât cantitativ, cât și calitativ; utilizatorii finali de apă plătesc; poluatorii apei sub orice formă plătesc; stimularea beneficiarilor de resurse de apă în vederea protecției acesteia.

Pentru punerea în aplicare a acestor principii, a fost necesară implementarea noului mecanism economic, care s-a aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române".

Prin prezentul proiect de ordonanță se propune modificarea sistemului de contribuții, prin restructurarea contribuțiilor specifice de gospodărire a apelor, doar pe două mari categorii: apă de suprafață și apă de subteran.

Structura pe cele două mari categorii de tipuri de resurse de apă este în conformitate cu practica europeană, dar aduce și un plus de echitate, deoarece Marea Neagră, Dunărea și celelalte ape de suprafață trebuiesc tratate în mod egal.

Se elimină diferența între utilizatorii volumelor de apă pentru agricultură sau acvacultură, pornind de la realitatea că aceștia au activități cu profil similar.

Se separă contribuția pentru apă utilizată în activitatea de transport naval, pe canal navigabil, de ceilalți agenți economici care utilizează apa de suprafață.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul vicepreședinte Ion Călin.

Vă rog, pe scurt, domnule președinte, să prezentați raportul comisiei.

Domnul Ion Călin:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată cu dezbaterea pe fond - în procedură de urgență - a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea Anexei nr.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române".

Potrivit prevederilor art.95 și 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitatea sa de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 21 februarie 2011.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea Anexei nr.4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române", aprobată cu modificări, prin Legea nr.404/2003, cu modificările și completările ulterioare, urmărindu-se restructurarea sistemului de contribuții, plăți, bonificații, tarife și penalități specifice activității de gospodărire a resurselor de apă, pe coordonatele consolidării legislației naționale de profil, din perspectiva necesității de implementare a cadrului legal armonizat în domeniul apelor, aliniat normelor și exigențelor europene incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligațiilor asumate de România, derivate din calitatea de sa de stat membru al Uniunii Europene.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună adoptării plenului Camerei Deputaților respectivul proiect de lege.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu dorește nimeni, vă rog să observați că sunt îndeplinite prevederile art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de la ora 12,30.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 13 august 2020, 16:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro