Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.11/03-03-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
12-08-2020
28-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 21-02-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2011

15. Dezbaterea Proiectului de Lege privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (PL-x 851/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 851/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de Lege privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție.

 

Doamna Aurelia Vasile:

Voiam să intervin pe ceea ați spus mai înainte.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Nu, inițiatorul era absent și atunci v-am propus să amânăm câteva minute până sosește în sală. Atât. Ca să avem toate punctele de vedere, așa cum e firesc să fie.

Inițiatorul pe această lege, vă rog.

Domnul Mihai Capră (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin prezentul proiect de act normativ se propune crearea cadrului juridic necesar aplicării deciziei 371 a Consiliului Europei din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție, cunoscut sub numele de EUROPOL.

Se au în vedere următoarele: desemnarea reprezentantului României în consiliul de administrație al EUROPOL și a supleantului acestuia; participarea personalului EUROPOl în cadrul echipelor comune de anchetă care funcționează pe teritoriul României; stabilirea canalelor de cooperare cu EUROPOL; utilizarea sistemului informațional EUROPOL cu accent pe stabilirea autorităților abilitate să folosească acest sistem; stabilirea regulilor în domeniul protecției datelor incluse în sistemul informațional EUROPOL; asigurarea cheltuielilor efectuate în cadrul procesului de comunicare cu EUROPOL din bugetul aprobat al MAI și, totodată, se prevede abrogarea Ordonanței de urgență nr.61/2007 privind reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenției prin constituirea Oficiului European de Poliție.

În considerentele celor prezentate, vă solicităm votul pentru aprobarea prezentului proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Doamna Sulfina Barbu, din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Doamna Sulfina Barbu:

În conformitate cu prevederile Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată cu dezbaterea pe fond în procedură obișnuită a Proiectului de Lege privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție.

Conform dispozițiilor constituționale, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 8 decembrie 2010, iar Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

De asemenea, la analizarea acestui act normativ am avut în vedere și avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Obiectul de reglementare a fost prezentat de inițiator, dar cred că este important să subliniem că se asigură cadrul juridic necesar aplicării Deciziei Consiliului nr.371/2009, în sensul stabilirii regulilor privind cooperarea României cu EUROPOL.

La dezbaterile comisiei a participat reprezentantul Ministerului Administrației și Internelor.

La lucrările comisiei au fost prezenți 30 de deputați din totalul de 31 de membri ai comisiei, iar în urma examinării intervenției legislative, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților aprobarea Proiectului de Lege privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție, EUROPOL, în forma adoptată de Senat.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale?

Vă rog, doamna Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnă președinte,

Uitându-mă pe raport, am văzut că proiectul de lege care aprobă punerea de acord cu Comisia EUROPOL nu are niciun fel de modificare față de ceea ce a trimis Guvernul.

Dacă ne uităm pe avizul care este dat de Consiliul Legislativ o să vedem că în nenumărate poziții... și n-o să stau să vă indic cele 14-16-17 poziții care atrag atenția asupra faptului că nu sunt corelate corect o serie de puncte de vedere sau de prezentări în decizia EUROPOL cu felul în care a fost tradus sau interpretat de către partea română.

De exemplu, Capitolul "Date și informații operative" nu este corelat cu dispozițiile corespunzătoare din Dispoziția EUROPOL.

De asemenea, definirea noțiunilor de la art.1 alin.(1) trebuie să fie corelată cu decizia EUROPOL, ceea ce înseamnă sfera datelor și informațiilor care, teoretic, într-un fel apar acolo și altfel apar la noi.

Cred eu că nu se pot prezenta astfel de materiale în condițiile în care într-un fel se stabilește pe acord și altfel se prezintă pentru a fi pus în practică de către cei care trebuie să opereze.

De asemenea, în Consiliul Legislativ se atrage atenția și asupra felului în care trebuie să eliminăm modalitatea de soluționare a litigiilor avute în vedere de text, dar constat că nu s-a făcut niciun fel de intervenție pe text.

Eu cred că ar trebui să retrimitem la comisie, iar comisia să solicite Guvernului revizuirea materialului. Din nou, nu știu dacă iar trebuie să mă reped în Ministerul de Externe sau de data asta nu, în Ministerul de Interne, dar pentru mine este tot una, pentru că, doamnă președinte, și altă dată am atras atenția că aceste probleme sunt probleme importante pentru cei de astăzi, dar mai ales pentru cei de mâine și de felul în care România își respectă îndatoririle față de aceste acorduri.

Or, dacă în Guvern sunt salariați care nu știu să traducă, care nu știu să facă coroborare între ceea ce este pe o decizie internațională sau un acord internațional sau, știu eu, o altă abrogare cu ceea ce trebuie să știe cetățeanul român, cred eu că ne face rău și nouă, Parlamentului, inducându-ne în eroare și, bineînțeles, calității, dacă vreți, a materiei de legiferare, în condițiile în care aceste lucruri nu sunt operate.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale.

Inițiatorul dorește să facă precizări suplimentare?

Domnul Mihai Capră:

Observațiile Consiliului Legislativ au fost luate în considerare. Avem aviz și de la Comisia juridică. Noi credem că sunt respectate toate normele în materie legislativă.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții? Nu.

Atunci, urmează votul final.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16...

A, scuze! Era propusă retrimiterea la comisie.

Vă rog să pregătiți cartelele.

Supunem la vot...

Domnule Călian, vă rog. Aveți o precizare?

Domnul Petru Călian:

Doamnă președinte,

Dacă tot se rediscută de retrimiterea la comisie, aș ruga conducerea comisiei să ia act de Adresa nr.1.281 din 26.X.2010 din partea Guvernului, astfel încât să fie însușite prevederile din adresa respectivă, pentru că în acest caz Guvernul are un punct de vedere favorabil.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Înțeleg că susțineți acest demers de retrimitere la comisie, da? Da. Bun. Termen? Doamna Aura Vasile, termenul propus? O săptămână, două? Două săptămâni?

 

Doamna Aurelia Vasile:

Să spună domnul Valentin Iliescu.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Cel mult o săptămână, înțeleg, da? Da.

Domnule Toader?

Deci se supune la vot retrimiterea proiectului la comisie. Termen: o săptămână.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

51 voturi pentru, 53 voturi împotrivă și 8 abțineri.

Propunerea a fost respinsă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 13 august 2020, 2:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro