Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.196/30-12-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 20-12-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2010

7. Supunerea la votul final:  

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................
Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. (PHCD 52/2010). (adoptat)

1. Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

Votul s-a încheiat: 219 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri.

 
 

2. Am înțeles că s-a modificat Proiectul de Hotărâre, de aceea nici nu l-am ...

Rămâne pe ordinea de zi de data viitoare.

 
Raportul înlocuitor al Comisiei pentru agricultură referitor la Legea privind Camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, reexaminată la cererea Președintelui României (Pl-x 338/2009/2010). (adoptat)

3. Raportul înlocuitor al Comisiei pentru agricultură referitor la Legea privind Camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală. Este reexaminată.

Este lege organică.

Senatul a admis cererea.

Comisia pentru agricultură propune adoptarea legii, cu amendamente.

Guvernul susține.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

Votul s-a încheiat: 220 voturi pentru, două împotrivă, 5 abțineri.

Intrăm în legi organice.

 
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 681/2010. (adoptat)

4. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Este lege organică.

Guvernul susține.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

Votul s-a încheiat: 171 voturi pentru, 54 împotrivă, 2 abțineri.

A trecut.

 
Proiectul de Lege privind alocația pentru susținerea familiei (PL-x 836/2010). (adoptat)

5. Proiectul de Lege privind alocația pentru susținerea familiei.

Este lege organică.

Procedură de urgență.

Comisia propune adoptarea.

Punct de vedere al Guvernului: este inițiator.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

Votul s-a încheiat: 171 voturi pentru, 49 împotrivă, 5 abțineri.

 
Proiectul de Lege pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură (PL-x 548/2010). (adoptat)

6. Proiectul de Lege pentru abrogarea unor acte normative din domeniul ajutorului de stat în agricultură.

Este lege organică.

Procedură de urgență.

Guvernul susține.

Comisiile propun adoptarea.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

Votul s-a încheiat: 171 voturi pentru, 49 împotrivă, 3 abțineri.

Legi organice. Respingeri.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 503/2010). (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie)

7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Este lege organică.

Comisia pentru muncă și protecție socială propune respingerea propunerii.

Supunem la vot raportul comisiei, acela de respingere.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

Votul s-a încheiat: 219 voturi pentru, 3 împotrivă, 4 abțineri.

 
Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.416 din 2001 privind venitul minim garantat (Pl-x 739/2010). (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie)

8. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.416 din 2001 privind venitul minim garantat. Comisia pentru muncă și protecție socială propune, de asemenea, respingerea.

Supunem la vot raportul comisiei.

Votul este deschis.

 

172 de voturi pentru, 51 împotrivă și 3 abțineri.

 
Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Neamț (PL-x 683/2010. (adoptat)

Punctul 15. La votul final suplimentar, la ceea ce am discutat astăzi, avem o lege organică, Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Neamț".

Guvernul susține, comisiile susțin.

Supun la vot adoptarea proiectului.

Este lege organică.

Votul este deschis.

 

213 voturi pentru, 5 împotrivă și 6 abțineri.

Legi ordinare - adoptări.

 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău, la 26 august 2010, de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, acordate de instituții de învățământ acreditate în România și în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 20 iunie 1998 (PL-x 536/2010). (adoptat)

9. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Chișinău, la 26 august 2010, de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științific, acordate de instituții de învățământ acreditate în România și în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 20 iunie 1998.

Data prezentării în Biroul permanent a fost 8.XI.2010.

Data la care se împlinește termenul constituțional este 22.XII.2010.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

216 voturi pentru, 3 împotrivă și nicio abținere.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar (PL-x 712/2010). (adoptat)

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar

Lege ordinară; comisia propune adoptarea.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

170 de voturi pentru, 49 împotrivă și 4 abțineri.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (PL-x 606/2010). (adoptat)

11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76 din 2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități propun adoptarea proiectului.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

170 de voturi pentru, 50 împotrivă și o abținere.

 
Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 839/2010). (adoptat)

12. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Comisia propune adoptarea.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

170 de voturi pentru, 46 împotrivă și 4 abțineri.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995 (PL-x 675/2010). (adoptat ca urmare a depășirii termenului constituțional)

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101 din 2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău la 5 noiembrie 2010, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la principiile colaborării în domeniul transportului feroviar, încheiat la Chișinău la 21 februarie 1995

Termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, proiectul se consideră adoptat, conform prevederilor constituționale.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România (PL-x 642/2010). (adoptat)

14. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.122 din 2006 privind azilul în România

Comisiile propun adoptarea.

Guvernul susține.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

175 de voturi pentru, 46 împotrivă și o abținere.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (PL-x 409/2010). (adoptat)

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci propune adoptarea.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

172 de voturi pentru, 48 împotrivă, 3 abțineri.

 
Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru la 25 martie 2010 (PL-x 676/2010). (adoptat)

17. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală, semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

221 de voturi pentru, două voturi împotrivă și o abținere.

 
Raportul Comisiei de validare privind validarea mandatului de deputat al doamnei Mariana Câmpeanu. (adoptat)

Supun la vot și Raportul privind validarea unui mandat de deputat.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

 

219 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

Cu aceasta, am încheiat sesiunea de vot final.

Ne revedem în plen la ora 16,00, cu buget și o noapte lungă, probabil.

Vă mulțumesc.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 14,40.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 3 june 2020, 20:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro