Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.196/30-12-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 20-12-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2010

5. Prezentarea raportului Comisiei de validare privind validarea mandatului de deputat al doamnei Mariana Câmpeanu. (rămas pentru votul final)

Doamna Florina Ruxandra Jipa:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Raport privind validarea unui mandat de deputat.

Comisia de validare a Camerei Deputaților, sesizată de Biroul permanent, s-a întrunit în ziua de 15 decembrie 2010, având pe ordinea de zi verificarea îndeplinirii condițiilor cerute de lege pentru validarea mandatului de deputat al doamnei Mariana Câmpeanu.

Pe baza verificării documentelor conținute în dosarul primit de la Biroul Electoral Central, a celorlalte documente depuse de către doamna deputat și având în vedere dispozițiile legale aplicabile, Comisia de validare prezintă plenului Camerei Deputaților raportul său cuprinzând constatările și propunerile făcute.

În conformitate cu prevederile art.70 din Constituție, deputații intră în exercitarea mandatului sub condiția validării alegerii și a depunerii jurământului. Validarea alegerii deputaților se face în conformitate cu Regulamentul Camerei, așa cum prevede alin.(5) al art.2 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, republicată.

În acest sens, procedând la verificarea îndeplinirii cerințelor legale pentru validarea mandatului doamnei Mariana Câmpeanu, aleasă deputat în Circumscripția electorală 22 din județul Hunedoara, Colegiul uninominal nr.3, la alegerile parțiale din data de 5 decembrie 2010, Comisia de validare a avut în vedere competența ce-i revine în temeiul prevederilor art.6 alin.(2) și art.7 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Astfel, Comisia de validare a constatat că sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate prevăzute de lege, precum și că în dosarul de validare se află dovada depunerii declarației de avere, fiind îndeplinită cerința prevăzută de art.4 din Legea nr.96/2006.

De asemenea, Comisia de validare a constatat că mandatarul financiar a depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, fiind îndeplinită condiția prevăzută de art.38 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice, a campaniilor electorale, republicată.

Totodată, Comisia de validare precizează că în dosarul de validare nu sunt contestații nesoluționate, potrivit legii.

Având în vedere constatările făcute, în temeiul prevederilor art.7 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia propune Camerei Deputaților validarea mandatului de deputat al doamnei Mariana Câmpeanu, candidat din partea Partidului Național Liberal.

Potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, validarea mandatului se face cu votul majorității deputaților.

Vă mulțumesc.

Mi se părea normal ca doamna să poată să depună și jurământul după ce noi o validam. Dar am înțeles că depunerea jurământului rămâne pentru o dată ulterioară.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Da. Joi.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 5 june 2020, 7:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro