Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.196/30-12-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-05-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 20-12-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 20, 2010

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (PL-x 409/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 409/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale.

Este procedură de urgență.

Punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul Ion Ghizdeanu (președintele Comisiei Naționale de Prognoză):

Mulțumesc, doamna președinte.

Prezentul act normativ are ca obiect de...

 

Domnul Emil Radu Moldovan (din bancă):

Vă rugăm să vă prezentați.

Domnul Ion Ghizdeanu:

Mă scuzați. Mă prezint. Sunt secretar de stat Ghizdeanu Ion, președintele Comisiei Naționale de Prognoză, secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule secretar de stat, o să vă rog să citiți punctul de vedere.

Domnul Ion Ghizdeanu:

Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal în următoarele domenii: impozitul pe profit între persoane juridice române, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile obținute în România de persoanele rezidente și taxa pe valoarea adăugată.

Principalele schimbări introduse prin această modificare legislativă sunt următoarele: recuperarea pierderilor realizate de persoanele juridice române prin intermediul unui sediu permanent situat într-un stat membru al Uniunii Europeane; majorarea cotei de impozit pentru persoane juridice pentru veniturile din dividende de la 10 la 16%; stabilirea unui plafon minim pentru venitul net etalon dintr-o activitate independentă pe bază de norme de venit la nivel de un salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii normei de venit, înmulțit cu 12; unificarea cotei de impunere pentru câștiguri din jocuri de noroc la 25%, precum și altele.

Prezentul de act normativ aduce următoarele modificări, din punct de vedere bugetar: în domeniul impozitelor directe, un impact pozitiv de circa 600 de milioane lei, pentru anul 2011 de 1300 milioane lei; în domeniul taxei pe valoarea adăugată majorarea cotei standard va avea un impact pozitiv asupra încasărilor bugetare.

Având în vedere cele expuse mai sus, ținând cont de evoluția crizei economice în anii 2009 și 2010, precum și de angajamentele asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut, Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, propune și susține în numele Guvernului adoptarea acestui act normativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Raportul comisiei, vă rog.

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale.

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal prin care se instituie noi măsuri de lărgire a bazei de impozitare, precum și de majorare a unor impozite în domeniul impozitelor directe și a taxei pe valoarea adăugată.

Principalele modificări se referă la cota de impozit plătită de persoanele juridice pentru veniturile din dividende de la 10 la 16%, includerea în veniturile salariale a tichetelor de creșă, a tichetelor de vacanță, a plăților compensatorii și impozitarea acestora, impozitarea cu o cotă de 16% a veniturilor sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere conturi curente, pentru depozitele la termen și pentru depozitele constituite în baza legislației privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ; unificarea cotei de impozitare de 16% pentru veniturile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile imobiliare în cazul societăților deschise, unificarea cotei de impozitare pentru câștigurile din jocurile de noroc, majorarea cotei standard de TVA de la 19 la 24%, introducerea obligativității plății contribuțiilor individuale de asigurări sociale, asigurări de sănătate, asigurări de șomaj pentru orice venituri de natură profesională, altele decât cele salariale.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 24 august 2010.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților și face parte din categoria legilor ordinare.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, în ședința din data de 19.XII.2010, cu majoritate de voturi, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Dacă sunt puncte de vedere în cadrul dezbaterilor generale din partea grupurilor parlamentare.

Domnule deputat Eugen Nicolăescu, vă rog.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamna deputat Anastase,

Stimați colegi,

Sigur, eu înțeleg graba cu care se dorește să se facă modificări în Codul fiscal, dar să venim cu un act normativ atât de important și să suplimentăm ordinea de zi, cu asta nu pot fi de acord. Pentru că nu se cunosc implicațiile pe care le poate avea un asemenea act normativ.

Vă aduc aminte că în cadrul Comisiei de buget, finanțe, Grupul parlamentar al PNL, dar de fapt deputații din PNL au votat împotrivă, lucru pe care-l vor face și astăzi în plen, pentru că nu suntem de acord cu majorarea TVA-ului.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare nu sunt. Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 25 may 2020, 12:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro