Plen
Ședința Camerei Deputaților din 6 decembrie 2010
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.182/16-12-2010

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
19-03-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2010 > 06-12-2010 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 6 decembrie 2010

6. Aprobarea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2011 (PH CD 49/2010). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PHC nr. 49/2010

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dau cuvântul domnului chestor Gheorghe Albu pentru primul punct, Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2011.

Domnule chestor, vă rog.

Domnul Gheorghe Albu:

Stimați colegi,

Bugetul pe anul 2011 a fost întocmit pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate din structura serviciilor Camerei Deputaților, fiind dimensionat la suma totală de 219.473 mii lei, cu 3,1% mai mare decât bugetul prevăzut pentru anul 2010, din care 218.653 mii lei la Capitolul 51.01 - cheltuieli pentru autorități publice și acțiuni externe, cu 4% mai mare față de 2010, și 820 de mii lei la Capitolul 68.01 - asigurări și asistență socială, cu 67,7% mai mic față de anul curent.

În esență, bugetul Camerei Deputaților pe anul 2011 este mai mic decât cel aprobat pentru anul curent, chiar în condițiile în care anul viitor contribuțiile și cotizațiile la organismele internaționale la care Parlamentul este parte vor fi plătite de Camera Deputaților.

Creșterea de 3,1% provine din faptul că s-au prevăzut cheltuieli din fondurile europene cu finanțare nerambursabilă pentru care se utilizează inițial fonduri din bugetul instituției, iar ulterior sumele decontate se întorc la bugetul de stat.

Volumul total al creditelor bugetare proiectate pentru anul 2011 se prezintă astfel: cheltuieli de personal - 148.360 mii lei; cheltuieli pentru bunuri și servicii în sumă de 51.502 mii lei.

Menționăm că în totalul creditelor prevăzute la acest titlu 1.344 mii lei reprezintă cheltuieli pentru plata TVA, aferent proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile FEN, care, potrivit legii, se plătesc de la bugetul de stat.

La cheltuielile pentru alte transferuri a fost prevăzută suma totală de 1.100 mii lei, în creștere față de anul trecut, întrucât potrivit înțelegerii dintre cele două Camere, plata contribuțiilor și cotizațiilor la organismele internaționale se face alternativ, iar anul viitor aceasta se va efectua de către Camera Deputaților.

La noul titlu de cheltuieli introdus în buget pe anul 2011, respectiv Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, s-a prevăzut suma de 5.600 mii lei pentru proiectul - Implementare sistem informatic integrat pentru eficientizarea activităților Camerei Deputaților și asigurarea creșterii interoperabilității cu subsistemele informatice existente.

Dacă vor fi aprobate, aceste sume ar urma să fie utilizate temporar din bugetul de stat, apoi se regularizează de autoritatea de certificare și plată din instrumente structurale la momentul primirii acestora de la Comisia Europeană și se virează la bugetul de stat.

Cheltuielile pentru active nefinanciare prevăzute pentru anul viitor sunt în sumă de 12.091 mii lei din care 9.450 mii lei pentru obiectivele de investiții Palatul Parlamentului și parcajul subteran, 641 mii lei pentru alte cheltuieli de investiții și 2.000 mii lei pentru reparații capitale.

La asistență socială a fost prevăzută suma de 820 mii lei pentru cheltuielile aferente indemnizației acordate persoanelor care în anul 2011 vor înceta activitatea în condițiile art.73 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar.

Pentru desfășurarea în Palatul Parlamentului, în perioada 7-10 octombrie 2011, a sesiunii anuale a Adunării Parlamentare NATO au fost prevăzute fonduri în sumă de 20.697 mii lei, care să se asigure din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut de bugetul de stat pe anul 2011.

La activități de finanțare din venitul public pentru anul 2011 se propune la "total resurse" suma de 14.500 lei, iar la cheltuieli suma de 11.490 mii lei.

Față de cele prezentate, în temeiul art.36 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rugăm a supune spre aprobare plenului Camerei Deputaților bugetul pentru anul 2011 cuprins în proiectul de hotărâre anexat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Am să-i dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru buget, domnul vicepreședinte Nițu.

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport asupra Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2011.

Cu adresa nr. 1.283 din 29 noiembrie 2010, secretarul general al Camerei Deputaților a transmis pentru examinare și avizare în fond Comisiei pentru buget, finanțe și bănci Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2011, aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaților în ședința din 29 noiembrie 2010.

În urma examinării Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2011, în ședința din 30 noiembrie 2010, comisia, cu majoritate de voturi, 12 voturi pentru și 11 voturi împotrivă, a hotărât ca proiectul de hotărâre să fie supus spre dezbaterea și adoptarea plenului în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu. Domnul chestor Seres Dénes.

Domnul Seres Dénes:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Sigur că reconstrucția bugetară a Camerei Deputaților pentru 2011 este în consonanță cu construcția bugetului național.

Aș atrage atenția asupra unui singur fapt: că, de fapt, în cifre, este mai mic decât cel din anul 2010. Chiar dacă Camera Deputaților are menirea în acest an următor să plătească toate contribuțiile și cotizațiile la organismele internaționale. Alternativ se plătește de către Camera Deputaților și de către Senat.

Avem o creștere de 3,1% care, de fapt, nu este altceva decât cheltuielile prevăzute la fondurile europene cu finanțare nerambursabilă care se plătesc de către instituția beneficiară, dar suma se va reîntoarce în bugetul central.

Eu am convingerea că acest buget va asigura funcționarea normală, în condițiile date. Rog colegii să voteze bugetul Camerei Deputaților.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Atunci, rămâne la votul final.

Până atunci discutăm pe articole.

La articolul 1 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 2. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Aveți la articole, domnule deputat Dumitrescu?

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu (din sală):

La dezbateri generale.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am întrebat la dezbateri generale și nu v-ați înscris.

La articolul 4 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 5? Observații? Nu sunt. Adoptat.

Articolul 6? Observații? Nu sunt. Adoptat.

La articolul 7 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Anexa nr.1. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Anexa nr.2. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Anexa nr.3. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Anexa nr.4. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Urmează sesiunea de vot final.

Intrăm în dezbaterea proiectului de hotărâre...

Da, doamna Aura Vasile, vă rog. Și domnul deputat Ciprian Dobre.

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Dacă suntem în sală și dacă, să spunem, acum, repede, încercăm să intrăm în sensul materialelor și rapoartelor pe care în ultima secundă le-ați trecut pe ordinea de zi, nu credeți că măcar trebuie să lăsați ca fiecare grup parlamentar să își spună punctul de vedere și să putem să participăm la dezbateri generale pe proiectele de legi? Nu înțeleg de ce trebuie trecut pe sub mână sau de ce nu trebuie să se audă și punctul nostru de vedere privind această propunere de buget.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamna Aura Vasile, dacă-mi permiteți?

Doamna Aurelia Vasile:

Vă rog.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Cui nu am dat eu cuvântul în momentul în care mi l-a solicitat. Vorbiți a patra oară astăzi la microfon!

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte, nu v-am auzit nici eu, nici colegii care erau pregătiți să iasă pe această temă, spunând "dezbateri generale, cine dorește să vorbească?".

Doamna Roberta Alma Anastase:

O să vă rog să fiți mai atenți!

Doamna Aurelia Vasile:

Ați trecut direct la dezbaterea pe teme.

Doamna Roberta Alma Anastase:

O să vă rog să fiți mai atenți. Am întrebat dacă există intervenții în cadrul dezbaterilor generale, imediat după intervenția domnului chestor Seres Dénes.

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte, cu toate scuzele de rigoare, v-am spus că am intrat târziu în posesia acestor materiale.

Deci, avem rugămintea să aveți puțină larghețe și să lăsați câteva secunde măcar timpul pentru a putea să vedem măcar pe ce lume suntem, în condițiile în care dorim să ne spunem punctul de vedere. Pentru că, spre deosebire de anii trecuți, atunci când chestorii reprezentând PSD-ul și PNL-ul au solicitat să fie clar și să știm exact pe ce se cheltuiesc acești bani și că nu sunt de-a valma și că nu doar parlamentarii sunt cei care folosesc acești bani, lucrurile au fost explicitate, lucrurile au fost în clar. Acum este așa un amalgam și o înghesuială de cifre, încât cred eu că se dorește a fi ascunse o serie și o serie de lucruri.

Deci, mai ales că nu am participat la realizarea lui, nu am participat la dezbaterea lui, de aceea solicităm, doamna președinte, ca măcar în continuare să puteți să aveți răbdare să ascultați și alte puncte de vedere.

Iar referitor la faptul că intervin și a patra oară, doamna președinte, deocamdată până când o să închideți gura opoziției, prin modificările Regulamentului, prin acel termen de obstrucționare, dacă, Dumnezeului!, o mai fi în raportul pe care îl propunea la un moment dat comisia liderilor de la guvernare privind opoziția, deci obstrucționare, pot să mă înscriu la cuvânt de fiecare dată. Iar astăzi încă Regulamentul este valabil, ca atunci când i se solicită probleme de procedură sau drept la replică, trebuie să-l acordați cu prioritate.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Așa am făcut. Tocmai veniți în sprijinul afirmațiilor pe care eu le-am făcut, dar în același timp o să vă rog să fiți și atenți la ceea ce dezbatem aici.

O precizare. În legătură cu bugetul Camerei Deputaților, de o săptămână este distribuit. Și îl știți foarte bine și l-ați discutat foarte bine. Dar, sigur, putem să folosim această tribună și pentru declarații politice, poate cu puțin noroc ne vedem la televizor deseară.

Domnul deputat Ciprian Dobre.

Domnul Ciprian Minodor Dobre:

Doamnă președinte și distinși colegi,

Vreau să supun atenției plenului o chestiune de procedură, care consider că este importantă pentru bunul mers al Parlamentului și la situația în care a ajuns Camera Deputaților.

La ora 16,22 primesc un e-mail de la Comisia pentru regulament că biroul acestei comisii este convocat mâine la ora 9,00. Comisia nu este convocată prin acest e-mail și cer de la secretariatul Comisiei pentru regulament să-mi aducă sesizarea biroului.

Iată situația. Șeful, respectiv liderul Grupului parlamentar al PDL, Toader Mircea, sesizează, în 6 decembrie 2010, Biroul permanent că vrea să modifice art.40 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților.

Se înaintează secretariatului sau secretarului general al Camerei Deputaților această inițiativă de modificare a Regulamentului, care transmite o adresă Comisiei pentru regulament a Camerei Deputaților, în care se spune: "Termenul pentru depunerea amendamentelor: 6 decembrie", adică astăzi. Fără ca dumneavoastră să fi primit această inițiativă. "Termenul de depunere a Regulamentului: 7 decembrie".

Doamna președinte, eu am concluzionat că este o eroare. Vă solicit cu respect să dispuneți secretarului general al Camerei Deputaților să remedieze și să aducă în consonanță cu prevederile regulamentare, respectiv art.51 și 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, această sesizare.

Când vor depune deputații eventualele amendamente pe care le au la această inițiativă de modificare a Comisiei din cadrul Camerei Deputaților pentru regulament?

Nu lipsit de importanță este, dragi colegi și colege, faptul că se solicită modificarea componenței comisiilor de specialitate (dacă astăzi sunt în număr de la 11 la 33 de deputați, vor fi de la 11 la 41 de deputați) pentru că s-a constatat că în comisiile reunite de buget, finanțe (Camera Deputaților plus Senat), probabil nu va ieși un raport așa cum și-l doresc cei de la PDL la proxima dezbatere a bugetului de stat.

Deci, pe cale de consecință, doamna președinte, vă solicit, în raport cu prevederile Regulamentului, să vegheați la respectarea Regulamentului, să transmiteți secretariatului general solicitarea de a modifica termenul pentru depunerea amendamentelor și a raportului.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul Ciprian Minodor Dobre:

Vă mulțumesc și eu.

Doamna Roberta Alma Anastase:

O să vă rog să vă adresați în scris Biroului permanent. Vom lua în discuție acest punct de vedere al dumneavoastră.

Domnul deputat Dumitrescu.

Așa au făcut și colegii dumneavoastră din Comisia pentru muncă. Aceasta ne permite să trimitem Comisiei juridice să analizeze acest punct de vedere.

 

Domnul Ciprian Minodor Dobre (din sală):

Pe procedură!

Doamna Roberta Alma Anastase:

Era domnul Dumitrescu.

Domnul Ciprian Minodor Dobre:

Doamna președinte, îmi cer scuze, dar dumneavoastră am impresia că începeți să confundați activitatea parlamentară cu cea dintr-o croitorie sau frizerie.

Deci, am supus plenului o chestiune de încălcare a Regulamentului.

Voci din partea PNL:

Nu te ascultă! Așteaptă, că nu te aude!

Domnul Ciprian Minodor Dobre:

Doamna președinte,...

Doamna Roberta Alma Anastase:

Da, domnule deputat.

Domnul Ciprian Minodor Dobre:

V-am solicitat cu respect și vă reamintesc, cu respect v-am solicitat să cereți secretarului general al Camerei Deputaților, aflat în subordinea plenului Camerei Deputaților, relații în legătură cu această adresă venită la Comisia pentru regulament. Cum se poate ca o inițiativă de modificare a Regulamentului să fie depusă în 6 decembrie, în 6 decembrie să fie transmisă la Comisia pentru regulament cu termen de finalizare, fără termen de depunere a amendamentelor, cu termen de raport mâine? Când depun colegii noștri amendamente? Când depun eu amendamente? Tocmai ați votat prelungirea activității plenului Camerei Deputaților până la finalizarea dezbaterilor.

Când pregătim această inițiativă?

Doamna Roberta Alma Anastase:

Bun. Vă mulțumesc mult.

Domnul Ciprian Minodor Dobre:

Oral, doamna președinte, nu în scris.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc. O să iau stenograma.

Am epuizat dezbaterile pe bugetul Camerei Deputaților. Tot pe bugetul Camerei Deputaților vreți să luați cuvântul, domnule deputat?

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Da, eu vreau să iau cuvântul, pentru că eu consider că este inadmisibil, de nemaivăzut și de nemaiîntâlnit ce se întâmplă astăzi, când conduceți această ședință.

Iată că noi, Parlamentul României, discutăm bugetul. Bugetul nostru, bugetul Camerei Deputaților, sigur, fără să avem posibilitatea să-l dezbatem, pentru că dumneavoastră ați spus acolo foarte scurt... Văd că atunci când aveți o replică așa, cu televizorul, se aude. Și gata, a trecut! Și dacă a trecut ce?! Vreau să vorbesc la dezbateri generale! Ne întoarcem înapoi!

Doamna Roberta Alma Anastase:

Aveți două minute, vă rog să interveniți.

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

N-am două minute, domnișoară! N-am două minute, am mai multe minute!

Doamna Roberta Alma Anastase:

O să vă rog să respectați Regulamentul.

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Respectați dumneavoastră Regulamentul! Cum puteți dumneavoastră să discutați...

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule deputat...

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Stimată doamnă...

Doamna Roberta Alma Anastase:

...jigniți plenul. Vă rog să reveniți la un comportament decent, de la microfonul...

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Stimată doamnă, cum puteți dumneavoastră... Vă rog. Vorbiți dumneavoastră.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog frumos să vă adresați asupra subiectului despre care vreți să vorbiți.

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Mă adresez. Cum puteți să discutați despre bugetul Camerei Deputaților în absența secretarului general? Așa ceva chiar n-am văzut în viața mea! Deci, cel care este chemat să execute bugetul Camerei Deputaților nu este prezent. Aveți secretar general, secretari generali adjuncți, îi aveți pe toți! Aveți o totală lipsă de transparență în operarea acestui buget. Și îmi spuneți mie că eu mă comport... Cum adică, eu vă cer și vă solicit încă o dată: reveniți la minima decență a respectării...

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Dumitrescu, eu vreau să vă spun că accept să aveți orice fel de intervenții, în limita bunului-simț. Nu-mi puneți mie în cârcă faptul că dumneavoastră nu sunteți atenți la dezbateri. Și vă mai anunț un lucru: domnul secretar general, pe parcursul dezbaterii bugetului Camerei Deputaților, a fost prezent în sală, domnule Cristian Dumitrescu. Chiar mi-a atras atenția asupra faptului că avem și anexe de supus la vot.

 

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu (din sală):

Doamna Roberta, n-a fost în sală...

Doamna Roberta Alma Anastase:

O să vă rog să vă adresați plenului într-un mod respectuos și măcar să vă cereți scuze că nu ați fost atent și atunci putem să discutăm.

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Nu a fost în Cameră! Trebuia să fie în Cameră, inclusiv în momentul în care dumneavoastră încheiați dezbaterea despre buget. Nu a fost acolo și îl urmăresc de mai mult timp!

Doamna Roberta Alma Anastase:

A fost în sală! Repet. Mi-a atras atenția că n-am supus la vot anexele. Da? Deci, repet, a fost în sală.

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Înseamnă că eu nu mai știu să număr, ca și dumneavoastră!

Doamna Roberta Alma Anastase:

Ca și secretarii, poate, domnule Cristian Dumitrescu, dar nu v-am văzut să fi candidat pentru această poziție.

Domnule lider Mircea Dușa, vă rog.

Domnul Mircea Dușa:

Doamna președinte, nu știu ce se întâmplă... Probabil că moșul n-a fost destul de darnic, dar colegii mei cred că se adresează, totuși, cu bunul-simț necesar. Și încercați dumneavoastră să aduceți o stare, așa, de panică, în Cameră, folosind un ton care nu se cuvine. Dumneavoastră sunteți moderatorul ședinței plenului și v-aș ruga pe dumneavoastră să vă mențineți calmul, să vă mențineți în limitele normalului, așa cum eu o fac de fiecare dată de la această tribună.

Ca să ne liniștim și să vă liniștiți și dumneavoastră vă solicit o pauză de consultări de o jumătate de oră.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Zece minute pauză de consultări. Revenim la 17,30. Sper ca până atunci și dumneavoastră, domnule lider, să faceți un apel la colegii dumneavoastră să reintre în normal. Eu înțeleg că n-au fost de mult la plen, dar în acest moment poate, totuși, îi respectați pe cei care au stat în toată această perioadă și au muncit.

Vă mulțumesc. Suntem în pauză de consultări.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 29 martie 2020, 8:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro