Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2010 > 21-09-2010

Ședința Camerei Deputaților din 21 septembrie 2010

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă (PL-x 360/2010) (rămas pentru votul final);
 
consultă fișa PL nr. 360/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Revenim la proiectul de lege de la punctul 13, între timp reprezentantul Ministerului Dezvoltării a venit în sală, vorbim de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.

Vă rog, reprezentantul Guvernului.

Domnul Eugen Curteanu (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului):

Mulțumesc, doamna președinte.

Bună ziua, doamnelor și domnilor!

În calitate de inițiator, trebuie să vă expun câteva elemente de esență. Și anume că, prin acest act normativ, se reglementează accesul la încheierea de contracte de închiriere a plajelor cu operatori privați, care nu au avut obiect de activitate prestarea de servicii turistice, a fost restrâns și posibilitatea oferirii de servicii turistice integrate de către operatorii de turism, cu efecte, bineînțeles negative asupra numărului de turiști care vizitează litoralul.

Totodată, autoritățile publice locale s-au aflat în imposibilitatea asigurării serviciilor publice elementare privind igienizarea și curățenia plajelor, asigurarea ordinii publice și prestarea la standardele de calitate a serviciilor salvamar și prim ajutor.

Lipsa serviciilor de curățenie, amenajare și întreținere a plajelor a avut impact negativ asupra mediului prin creșterea nivelului de poluare, a cantităților de deșeuri abandonate pe plajă și în apa mării.

Tocmai datorită acestor aspecte, prin actul normativ pe care-l propunem spre adoptare, sunt clarificare o serie de aspecte referitoare la durata contractelor de închiriere, precum și la categoriile de persoane fizice și juridice care sunt utilizatori ai plajelor, în condițiile legii. Iar modificarea adusă este în spiritul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006.

Tocmai de aceea, vă supunem atenției Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.

Suntem, de asemenea, de acord cu amendamentele propuse de comisie, drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de lege, după cum spuneam.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Comisia?

Domnul Ion Călin:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată cu acest proiect de lege cu o dezbatere pe fond în procedură de urgență, iar la întocmirea raportului, comisia a avut în vedere și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, intervenția legislativă având ca scop, potrivit notei de fundamentare, clarificarea unor aspecte privind durata contractului de închiriere precum și a categoriilor de persoane fizice sau juridice, care sunt utilizatori ai plajelor, în condițiile legii.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar acest proiect de lege a fost adoptat și de Senat în 25 mai 2010.

Competența decizională este la Camera Deputaților, iar în urma dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise, care sunt reglementate în anexă la acest raport.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu.

Intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt. Scuze, domnul deputat Vlădoiu.

Domnul Aurel Vlădoiu:

Doamnă președinte,

Grupul parlamentar al PSD susține această ordonanță, această lege. Ea vine și aduce două noutăți pe care le-am aprobat. Este aceea să oferim plajă la agenții economici care au activitate în turism, nu la cei care se ocupă de fier vechi, pentru că am avut o experiență tristă în anii 2008, 2007 și 2009. Și doi, cei care au acum plajele, să poată să le mențină mai mult de trei-patru ani pentru a face și investiții și a se ocupa concret de aceste lucruri foarte importante pe zona Mării Negre.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2010 pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 3 observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 4 observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 5 observații? Nu sunt. Adoptat.

Rămâne la votul final.

Vă rog.

Domnul Marian Neacșu:

Doamnă președinte,

Cu tot respectul, în numele grupului parlamentar v-aș solicita o pauză de 20 de minute pentru consultare în cadrul grupului.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am înțeles. Atunci ne revedem la 12,05. Bun! Vă mulțumesc.