Plen
Ședința Camerei Deputaților din 19 aprilie 2010
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.56/29-04-2010

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2010 > 19-04-2010 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 19 aprilie 2010

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,46.

Lucrările au fost conduse, în prima parte, de doamna Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților, asistată de domnii Valeriu Ștefan Zgonea și Sever Voinescu-Cotoi, secretari, și, în a doua parte, de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

*

   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamnelor și domnilor deputați,

declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și vă anunț că din totalul celor 333 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 191, sunt absenți 142, din care 9 participă la alte acțiuni parlamentare.

Pentru început, în conformitate cu prevederile regulamentare, vă informez că au fost distribuite tuturor deputaților ordinea de zi pentru ședințele în plen pentru zilele de luni, 19 și miercuri, 21 aprilie 2010, programul de lucru pentru perioada 19 - 24 aprilie, lista rapoartelor depuse în perioada 13 - 19 aprilie, informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente, lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale, sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial.

 
Informare privind declararea ca independent a domnului deputat Mircea Irimescu și activarea în afara Grupului parlamentar al independenților.  

Avem și anunțuri de făcut de către parlamentari. Domnule deputat, vă rog.

   

Domnul Mircea Irimescu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Deoarece am fost și sunt membru al Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, în condițiile în care grupul deputaților independenți tinde a fi și se comportă ca o formațiune politică distinctă, îmi declar, începând de astăzi, 19 aprilie 2010, independența față de acest grup politic din Camera Deputaților.

Vă mulțumesc. (Câteva aplauze.)

 
Informare privind declararea ca independenți a deputaților Maria Eugenia Barna, Luminița Iordache, Constantin Mazilu.  

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mai am o serie de anunțuri de făcut.

Doamna deputat Barna Maria Eugenia, aleasă în Circumscripția electorală nr. 37, Colegiul uninominal nr. 4 ne aduce la cunoștință că din data de 14 aprilie 2010 devine deputat independent în Parlamentul României. În aceeași situație se află și doamna Iordache Luminița, aleasă în Circumscripția electorală nr. 24, Colegiul uninominal nr. 1, dumneaei cu data de 13 aprilie și domnul Constantin Mazilu, deputat în Circumscripția electorală nr. 40, Colegiul uninominal nr. 3, din data de 14 aprilie se declară deputat independent în Parlamentul României.

Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.  

Intrăm în ordinea de zi. Am avut o discuție telefonică cu președintele Comisiei pentru regulament din Camera Deputaților. Din cauza problemelor care există cu traficul aerian, dumnealui ne-a solicitat ca proiectele de hotărâre care sunt inițiate de Comisia pentru regulament să le discutăm miercuri și aș vrea să vă solicit acest lucru. Este vorba de punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi. Cu aceste proiecte să înceapă ordinea de zi de miercuri.

Dacă sunteți de acord?

Voturi pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Prezentarea și dezbaterea Raportului de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2009.  

Intrăm în raportul de activitate al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2009. Am să rog reprezentantul comisiei să facă prezentarea acestui raport.

   

Domnul Ioan Stan:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2009.

În semestrul II al anului 2009 s-au înregistrat la comisie 420 dosare, au fost primiți în audiență 78 cetățeni și au avut loc 4 audieri în cadrul acesteia.

Din analiza activității comisiei remarcăm faptul că pentru prima oară, în mai mulți ani de zile, ponderea cea mai importantă în numărul petițiilor o au reclamațiile de natură socială.

Din totalul de 420 de petiții, 77 sunt adresate comisiei de către persoane și grupuri de persoane, ca necesitate cu privire la posibile abuzuri exercitate împotriva drepturilor lor de natură socială și din sfera dreptului muncii.

Aproape jumătate din petițiile cu tematică socială sesizează întârzieri în revizuirea erorilor intervenite în procesul recalculării pensiilor, erori în procesarea datelor cuprinse în adeverințele depuse la dosarul pensiei în vederea valorificării sporurilor permanente, precum și insuficienta comunicare a instituțiilor responsabile în domeniu în situația constituirii unor debite. Totuși, numărul petițiilor care reclamă acest tip de problematică este în scădere. Comisia remarcă și faptul că CNPAS răspunde mai repede solicitărilor și răspunsurile adresate petenților și sunt mai bine fundamentate.

O problemă deosebită în domeniul asigurărilor sociale, pe care au supus-o atenției Comisiei foștii angajați ai S.C. CESAR S.A. Câmpulung Muscel, din județul Argeș este aceea a efectelor directe ale neplății contribuțiilor sociale, pentru perioade semnificative de timp, de către angajatorii care ulterior intră în faliment.

Analiza legislației aplicabile în acest tip de situație a relevat faptul că aceasta nu este suficient de explicită.

Dat fiind că obligația de asigurare socială revine angajaților prin lege specială, comisia consideră că și obligațiile instituțiilor publice relativ la aspectele ce decurg din legea specială trebuie să fie precizate și consolidate tot prin lege. Din analiza Proiectului de Lege privind sistemul unitar de pensii publice, făcut public de Guvern, reiese cu claritate că nu există nici în acest text suficiente dispoziții care să prevină sau să soluționeze satisfăcător situații similare celei cu care comisia a fost sesizată. Mai mult, în menționatul proiect de lege se propune ca stagiul de cotizare să se certifice asiguraților din oficiu o dată la doi ani, certificarea la cererea asiguraților făcându-se în acest caz contra cost.

Or, dacă asigurații nu știu că angajatorul nu se achită de obligațiile sale față de fondul de pensii, nu sunt în măsură să-și achite drepturile legale în timp util.

În perioada de referință a raportului remarcăm și creșterea numărului de petiții care sesizează posibile abuzuri în sfera relațiilor de muncă, în comparație cu perioadele anterioare.

Petenții reclamă încălcarea condițiilor stipulate în contractele de muncă de către angajatori, neplata integrală a drepturilor de natură salarială sau nerespectarea dispozițiilor legale din domeniul sănătății și securității în muncă.

O situație specială în acest domeniu este aceea creată prin adoptarea de către Guvernul României a Ordonanței de urgență nr.37 din 2009 și a Ordonanței de urgență nr.105/2009 și desfășurarea unor concursuri prin care directorii coordonatori ai diferitelor instituții publice deconcentrate au fost demiși, respectiv numiți, prin ordine de ministru sau ordine ale conducătorilor unor agenții și instituții centrale. În condițiile în care cele două ordonanțe de urgență au fost deja declarate neconstituționale, efectele lor rămân și pun în sarcina statului obligații suplimentare. Chiar dacă, în răspunsurile lor, instituțiile argumentează că ordinele de demitere au fost emise cu respectarea dispozițiile legale în vigoare la acel moment, comisia consideră că este absolut necesară o clarificare legislativă stabilă a capacității Guvernului de a interveni în execuția contractelor de management încheiate cu directorii coordonatori.

În cursul semestrului II al anului 2009, cetățenii au adresat comisiei un număr de 97 de memorii care se referă la domeniul justiției. Acestea au fost remise, pentru analiză și soluționare, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești și diverselor structuri ale parchetelor.

Aceste memorii reclamă o serie de abuzuri ce ar fi fost comise de magistrați (procurori și judecători), anchete efectuate incomplet, finalizate de parchete cu soluții nelegale ori pronunțări de achitări sau condamnări netemeinice de către instanțele de judecată.

Majoritatea acestor sesizări au avut la bază suspiciuni și chiar unele indicii de superficialitate ori acte de corupție ale magistraților care au avut spre finalizare asemenea cazuri.

Ne este semnalată, de asemenea, și în această perioadă, o practică judiciară neunitară, mai ales din domeniul proprietății. Este, desigur, cunoscut faptul că multe dintre soluțiile date în acest domeniu de instanțele de judecată au făcut obiectul plângerilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. O parte din aceste plângeri au fost admise, iar statul român a fost condamnat la plata unor sume de bani ce au totalizat milioane de euro.

Cu ocazia analizelor efectuate la nivelul comisiei asupra modului de soluționare și comunicare a rezultatului s-a constatat că răspunsurile primite se referă doar la faptul că judecătorii și procurorii sunt independenți, se supun numai legii, iar Consiliul Superior al Magistraturii nu poate interveni în dosarele aflate pe rolul instanțelor și nu poate pune în discuție rezoluțiile emise ori hotărârile judecătorești pronunțate - care sunt supuse numai căilor de atac - precum și recomandarea făcută petenților de a apela la consultarea unui birou de avocatură.

Față de cele de mai sus, considerăm că sistemul judiciar din România nu funcționează în mod corespunzător. Considerăm că este necesară o analiză aprofundată a măsurilor ce trebuie să fie luate în direcția grăbirii reformelor și a creșterii calității actului de justiție din partea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești și a Consiliului Superior al Magistraturii. O asemenea analiză ar releva aspecte juridice și instituționale care determină disfuncții de natură să lezeze dreptul cetățenilor la o justiție accesibilă și corectă.

Comisia își exprimă speranța ca eventualele modificări ale legilor în materie să urmeze cursul firesc al dezbaterilor publice și parlamentare, întrunindu-se astfel condițiile pentru îmbunătățirea cadrului normativ în acest domeniu, în primul rând, în beneficiul cetățeanului.

În domeniul recunoașterii și acordărilor prevăzute de legile fondului funciar, au fost înaintate comisiei, în perioada de referință, un număr de 26 de memorii.

Petiționarii, în marea lor majoritate persoane fizice, au sesizat asupra disfuncționalităților create de comisiile locale județene de fond funciar în recunoașterea unor probe materiale, menite să soluționeze anumite cauze, dar și în punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești definitive și învestite cu formule executorii privind punerea în posesie.

Trebuie să constatăm și în cazul unora dintre aceste petiții privind existența unor hotărâri definitive, că nemulțumirile cetățenilor nu mai pot cunoaște căi suplimentare de soluționare.

Ne mai confruntăm încă și acum cu situații în care petenții ne sesizează asupra refuzului autorităților publice locale de punere în executare a unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Comunicarea cu prefecturile s-a desfășurat cu anumite sincope în ceea ce privește urmărirea și soluționarea aspectelor sesizate, dar mai ales referitor la respectarea termenului de transmitere a răspunsului. Dacă unele prefecturi au răspuns cu întârzieri de 15 sau 20 de zile, altele au înregistrat 80 de zile întârziere.

O situație aparte a reprezentat-o numărul relativ mare (50 de dosare - domeniul respectarea drepturilor omului) al memoriilor adresate comisiei de către cetățeni din Republica Moldova, îndreptățiți la solicitarea redobândirii cetățeniei române, care ne-au sesizat asupra procedurii greoaie de soluționare a dosarelor, în special în etapa de înregistrare a acestora de către direcția consulară. Aspectele deosebite ce ne-au fost semnalate, ne-au îndreptățit să solicităm părților implicate un dialog în plenul comisiei, dialog care a fost util pentru identificarea unor soluții normative și funcționale.

Am ținut să vă semnalăm dumneavoastră și opiniei publice câteva elemente semnificative din raport, fiind ferm convinși că exercitarea dreptului fundamental de petiționare al cetățenilor, consacrat constituțional, ne obligă pe noi toți la abordarea cu maximă responsabilitate a problemelor pe care le semnalează cetățenii și care într-un stat de drept grevează asupra bunului mers al societății.

În ceea ce ne privește, reiterăm respectul față de principiul separației puterilor în stat, dar nu putem să trecem peste starea de decepție pe care o exprimă numeroși cetățeni care nu primesc răspunsuri pertinente la petițiile înaintate diverselor instituții publice.

În ceea ce privește relația comisiei noastre cu autoritățile competente cu analiza pe fond a aspectelor sesizate în petiții, s-a constatat că există un număr mare de dosare, 143, la care nu s-au primit răspunsuri în termen de 30 de zile prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaților și de Legea nr.233/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Date detaliate veți regăsi în anexa 4 la prezentul raport.

În acest context, amintim plenului că ne-am adresat încă de anul trecut Comisiei pentru Regulament cu o serie de amendamente care ar putea să consolideze atribuțiile și activitatea comisiei noastre.

În final trebuie să subliniem faptul că în proporție de 16% memoriile petenților au avut reclamații întemeiate, autoritățile competente dispunând soluții favorabile.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare pe marginea acestui raport? Nu sunt.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (rămas pentru votul final);  

Atunci trecem la punctul 5, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului. Procedură de urgență.

Îi dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

   

Doamna Rodica Constantinovici (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța supusă aprobării a fost adoptată în contextul dificil de la sfârșitul anului trecut, când protestul magistraților a blocat practic soluționarea cererilor de înregistrare în registrul comerțului, context ce impunea adoptarea unor măsuri rapide, pentru a nu se aduce atingere drepturilor comercianților și securității circuitului comercial.

În aceste condiții, ordonanța a propus înlocuirea controlului judiciar prealabil înregistrării în registrul comerțului, cu un control administrativ, soluție adoptată și de alte state europene și care este, de altfel, în acord cu acquis-ul comunitar în materia societăților comerciale.

Totodată, ordonanța supusă aprobării răspunde solicitării instanțelor judecătorești și Consiliului Superior al Magistraturii, precum și recomandărilor Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, de a adopta măsuri energice care să conducă la degrevarea judecătorilor de competențele extrajudiciare.

Volumul acestor sarcini impune alocarea de importante resurse umane și din această cauză influențează negativ capacitatea instanței de a exercita principala sa competență, și anume, actul de judecată.

Nu în ultimul rând, noul tip de control, mult mai flexibil, instituit de această ordonanță, se preconizează a avea efecte pozitive asupra mediului de afaceri, cu atât mai necesare în situația social-economică actuală care impune luarea unor măsuri energice pentru fluidizarea procedurilor aferente activității comerciale.

În lumina celor expuse pe scurt, solicităm plenului adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009, cu amendamentele cuprinse în raportul Comisiei juridice, pe care le susținem.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu.

Domnul Iordache, din partea Comisiei juridice.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Prezint raportul asupra acestui proiect de lege.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege, Consiliul Legislativ l-a avizat, de asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul privind Ordonanța pentru unele măsuri referitoare la activitatea de înregistrare a registrului comerțului.

În urma dezbaterilor în Comisia juridică, de disciplină și imunități, ținând cont și de avizele Comisiei pentru politică economică, cât și Comisiei pentru industrii și servicii și ținând cont de observațiile și amendamentele pe care le-am discutat împreună cu doamna secretar de stat Constantinovici, prezentă la dezbateri, Comisia juridică, de disciplină și imunități propune plenului Camerei Deputaților adoptarea raportului Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare pe marginea acestui proiect de lege? Nu sunt. Dacă nu sunt, atunci intrăm în dezbaterea amendamentelor din raportul comisiei.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 4. Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 5 la punctul 9 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

La punctul 10 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 11? Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 12? Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 13? Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 14? Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 15? Observații? Nu sunt. Adoptat.

Rămâne pentru sesiunea de vot final. Sesiunea de vot final va avea loc miercuri.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (rămas pentru votul final);  

Punctul 6, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Punctul de vedere al Guvernului? Procedură de urgență.

   

Doamna Rodica Constantinovici:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

După cum știți, prin Decizia nr.109 din 2010, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, constatând că prevederile acestui act normativ încalcă dispozițiile art. 115 alin. (4) din Constituția României, care stabilesc condițiile în care Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență. Este, practic, vorba de încălcarea condiției în ceea ce privește urgența.

Având în vedere aceste considerente, Guvernul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea măsurilor legislative adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2008, în prezent suspendate ca efect al deciziei Curții Constituționale, astfel încât să fie respectate exigențele constituționale, așa încât susținem și noi raportul privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2008.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare, dar înainte de aceasta punctul de vedere al comisiei.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, doamna președinte.

V-au fost prezentate de doamna secretar de stat argumentele. Comisia, cu unanimitate de voturi, propune respingerea acestei ordonanțe.

În raport cu obiectul și conținutul legii, acest proiect face parte din categoria legilor organice.

Mai trebuie precizat un singur lucru: avem nevoie de o lege care vizează profesia de avocat. Din câte știu eu, în acest moment, Ministerul Justiției are în dezbatere și pe site-ul Ministerului Justiției se găsește un proiect care vizează legiferarea și reglementarea profesiei de avocat. Eu cred că prin dezbaterile, intervențiile și amendamentele care vor avea loc în Parlament, într-adevăr vom putea reglementa foarte bine această profesie.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Nefiind nici amendamente, dacă nu sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare, urmează votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009 (rămas pentru votul final);  

Punctul 7, Proiectul de Lege pentru ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009.

Punctul de vedere al Guvernului? Procedură de urgență.

Vă rog.

   

Domnul Petre Lificiu (președintele Agenției Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei):

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați domni deputați,

Crearea unei agenții internaționale pentru energie regenerabilă, International Renewable Energy Agency IRENA, care să reprezinte un centru de excelență internațională pentru energiile din surse regenerabile, să consilieze guvernele cu privire la întocmirea de programe naționale pentru introducerea energiilor din acest tip de resurse, să ofere activități de formare și sfaturi privind bune practici și posibilități de finanțare este un subiect care s-a aflat în discuție de multă vreme.

Statutul IRENA a fost semnat de 145 de state, printre care 20 de state membre ale Uniunii Europene, la Bonn, la data de 26 ianuarie 2009, între care și România.

Statutul a fost deja semnat și de Comunitatea Europeană în octombrie 2009. România trebuie în mod clar să fie reprezentată în cadrul unei agenții al cărui statut prevede obligații care afectează sau care pot afecta măsurile stabilite prin acte naționale și comunitare adoptate în domeniul energiei și mediului.

Obiectivele principale de îndeplinit pe termen lung sunt: diseminarea de bune practici în domeniul energiei din surse regenerabile, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și la nivel global, promovarea tehnologiilor speciale legate de energiile din surse regenerabile, la nivel comunitar și la nivel mondial, reducerea barierelor în calea energiei din surse regenerabile și stimularea bunelor practici și a creșterii nivelului de informare.

IRENA va oferi, de asemenea, susținerea internațională necesară pentru dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, domeniu în care Uniunea Europeană își propune să devină lider global.

România, ca stat membru al Uniunii Europene, se va bucura de un acces mai bun și mai direct la informații privind activitățile din domeniul resurselor regenerabile de energie, atât în cadrul uniunii, cât și la nivel global.

România și statele membre înregistrează progrese în direcția atingerii în 2020 a obiectivelor obligatorii privind energia din surse regenerabile.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem plenului ratificarea prin lege a Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, semnat și de România la Bonn la 26 ianuarie 2009.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei, domnul deputat Leșe.

 
   

Domnul Doru Brașoan Leșe:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009, transmis cu adresa nr.76 din 16 martie 2010, înregistrat la comisie sub nr.23/62 din 17 martie 2010.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au avizat favorabil proiectul de lege, cu avizele nr.76 din 23.03.2010, 33/65 din 24.03.2010, respectiv 26/1.026 din 24.03.2010.

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.103 din 11 februarie 2010 a avizat favorabil proiectul de lege, cu observațiile și propunerile care au fost preluate de inițiator.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, IRENA, adoptat la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la 26 ianuarie 2009.

Statutul reprezintă un acord internațional multilateral, încheiat la nivel de stat, care prin conținutul său intră sub incidența art. 19 din Legea nr.590/2003 privind tratatele, urmând a fi supus ratificării de către Parlamentul României.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 13 aprilie 2010 și au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Statutului Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009, în forma prezentată.

La lucrările comisiei au fost prezenți 27 de deputați din totalul de 28 de membri ai comisiei.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În conformitate cu dispozițiile art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin.(8), pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

Doamna președinte, propun un timp de dezbatere de trei minute.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Urmează votul final miercuri, nefiind nici amendamente.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea polițienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact de cooperare polițienească și vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 (rămas pentru votul final);  

Punctul 8, Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea polițienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact de cooperare polițienească și vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009.

Doamna secretar de stat, vă rog să susțineți acest proiect.

   

Doamna Irina Alexe (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin proiectul de lege supus aprobării, se solicită ratificarea a două acorduri încheiate între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, ambele semnate la Vidin, la 19 mai 2009. Primul se referă la cooperarea polițienească transfrontalieră în materie penală, iar cel de al doilea, la înființarea Centrului Comun de Contact de cooperare polițienească și vamală.

Necesitatea semnării primului dintre cele două acorduri a rezultat din dorința de cooperare. Acordul cuprinde prevederi referitoare la domeniile și formele de cooperare, autoritățile competente desemnate pentru punerea în aplicare a prevederilor documentului internațional, aspecte privind supravegherea și urmărirea transfrontalieră, formele specifice de cooperare, precum și dispoziții privind schimbul de informații în domeniul prevenirii amenințărilor la adresa ordinii și siguranței publice, măsurile care se iau în scopul salvării integrității sau vieții persoanelor, aspecte legate de sprijinul reciproc privind manifestările publice și alte evenimente de mare amploare, dezastre și accidente grave.

De asemenea, sunt cuprinse dispoziții privind înființarea, în caz de necesitate, a unor noi puncte de trecere a frontierei de stat, dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal și a schimbului de informații clasificate, dispoziții privind statutul juridic al agenților, refuzul asistenței, modalitățile de soluționare a diferendelor, dispoziții referitoare la intrarea în vigoare și la denunțarea Acordului.

În scopul concretizării cooperării polițienești transfrontaliere, a fost supus negocierii și semnării și cel de al doilea Acord privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact de cooperare polițienească și vamală.

Acordul conține prevederi referitoare la modalitățile concrete de lucru în comun, în vederea creșterii eficienței acțiunilor autorităților competente din cele două state, precum și aspecte privind organizarea și funcționarea acestei structuri de contact.

Pentru toate aceste considerente, noi vă rugăm să supuneți proiectul de lege aprobării în forma prezentată și aș dori, dacă-mi este permis, să răspund la câteva întrebări care s-au pus în ședința trecută.

Există temei legal în Legea tratatelor pentru ratificarea prin același act normativ, a două sau mai multe Înțelegeri internaționale, care au legătură unele cu altele. Acest temei este constituit de art.22 alin.(13) din Legea nr.590/2003 privind tratatele, iar problema de eroare, care a fost semnalată în textul celui de al doilea Acord în varianta în limba bulgară, a fost deja rezolvată printr-un schimb de note verbale, care s-a realizat și, în acest moment, Acordul în forma prezentată nu mai are niciun fel de problemă.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Intervenții din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională?

Domnul președinte Canacheu. Vă rog.

 
   

Domnul Costică Canacheu:

Bună seara!

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor,

În fapt, este vorba de un raport suplimentar, generat de atenția și scrupulozitatea opoziției care a cerut să aibă datele privind eroarea materială din Tratatul bulgar. Mulțumim, pe această cale, opoziției pentru atenția acordată proiectului de lege. Iată, avem acum la dispoziție toate documentele. Așa că comisia a reluat dezbaterea și a întocmit acest raport suplimentar, de adoptare a acestui proiect de lege.

Vă mulțumim.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Urmează votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (rămas pentru votul final);  

Punctul 9. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86 din 2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență.

Din partea inițiatorilor, dacă sunt intervenții?

Din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități? Domnul Buda sau domnul Iordache?

Domnul Daniel Buda sau domnul Iordache? Hotărâți-vă prin solvență!

   

Domnul Florin Iordache:

Senatul, în calitate de prima Cameră, a adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

În urma dezbaterilor în Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu unanimitate de voturi, propunem plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.86 privind organizarea activității practicienilor în insolvență.

În raport cu conținutul și obiectul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă există și un punct de vedere al Guvernului pe acest subiect?

Guvernul este de acord.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Prin urmare, intrăm în dezbaterea pe articole, a proiectului.

Titlul: "Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență."

Observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctele 4, 5 și 6, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 6 la punctul 11, inclusiv. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

La punctul 12. Dacă sunt observații? Menționez că este și un amendament respins. Nu sunt observații. Nu dorește nimeni să susțină amendamentul respins. Se adoptă.

La punctul 13, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 14, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctele 15 și 16 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctele 17, 18, 19,20 și 21. Dacă sunt observații la aceste puncte? Nu. Adoptate.

Punctul 22, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 23, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 24 are și un amendament respins. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 25, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 26, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 27, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 28, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctele 29, 30 și 31. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la punctul 32 la 36, inclusiv, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctele 37 până la 43. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 44? Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 45 la 54. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 55, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 56, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 57, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 58, observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul rămâne la vot final.

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice (retrimis comisiei);  

Punctul 10, Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105 din 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice.

Dacă din partea inițiatorului dorește să ia cineva cuvântul?

Dacă nu, din partea comisiei sesizate în fond?

Domnul președinte Victor Paul Dobre. Vă rog.

   

Domnul Victor Paul Dobre:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

În temeiul art.70 din regulament, proiectul de lege a fost retrimis Comisiei pentru muncă și protecție socială în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

În urma rediscutării în ședința din 8 aprilie, comisia a hotărât, cu majoritate de voturi și o singură abținere, menținerea soluției inițiale, de aprobare a proiectului de lege cu amendamente, exprimată în raportul depus cu nr.27/50 în data de 9 martie 2010.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform Constituției.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Ioan-Nelu Botiș:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Cerem retrimiterea la comisie, deoarece, dintr-o eroare legislativă, trebuia să intervenim pe Legea nr.189 din 2000 și nu pe corpul Ordonanței Guvernului nr.105 din 1999. La baza acestei ordonanțe stă Decretul-lege nr.118 din 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.

În consecință, există un dezacord între titlul ordonanței și corpul ordonanței, dezacord rezolvat prin Legea nr.189 din 2000.

În consecință, trebuie să venim cu modificările la Legea nr.189 din 2000, astfel încât să luăm în considerare ultimul act legislativ aprobat în Parlament și nu un act intermediar. Și acest act intermediar este Ordonanța nr.105. Se află între Decretul-lege nr.118 din 1990 și Legea nr.189 din 2000.

Vă rog să acceptați retrimiterea în comisie și rediscutarea, pentru a aproba în mod corect această modificare.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții? Domnul Vainer. Vă rog.

 
   

Domnul Aurel Vainer:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Din partea inițiatorilor Propunerii legislative de modificare a Ordonanței Guvernului nr.105, suntem de acord cu retrimiterea la comisie.

Urmează să clarificăm problema, dar ar fi bine într-un termen cât mai scurt posibil.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Înțeleg că și comisia încuviințează acest punct de vedere.

Guvernul are un punct de vedere pe acest subiect? Nu.

supun la vot propunerea de retrimitere la comisie.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Și, atunci, pentru că domnul Vainer a cerut un termen cât mai scurt, termenul vi-l propun să fie de o săptămână.

 
Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (retrimisă comisiei);  

Trecem la următorul proiect, punctul 11, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Dacă, din partea inițiatorului, dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog. Doamna deputat Pocora.

   

Doamna Cristina-Ancuța Pocora:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Aproape 600 de mii de cetățeni ai României urmăresc cu mare atenție dezbaterea de astăzi din Camera Deputaților. Este vorba despre persoanele cu handicap care speră ca parlamentarii lor să facă ceea ce au promis în campaniile electorale, și anume: să-i reprezentăm, să le apărăm drepturile și să-i ajutăm.

Avem pe ordinea de zi o inițiativă legislativă semnată de parlamentari din toate grupurile parlamentare. Este o lege care nu are culoare politică și nici miză politică. Este o lege pe care trebuie să o votăm așa cum ne spun alegătorii noștri, conștiința noastră, și nu directiva de la partid.

Această lege vine să modifice Legea nr.448/2006, în sensul majorării prestațiilor acordate lunar persoanelor cu handicap, în așa fel încât să le asigure acestora cel puțin un trai minim. Este o lege care pleacă dintr-o inițiativă a Guvernului Boc, stimați colegi, din Partidul Democrat Liberal, și votată aici de toate partidele, și anume Legea privind instituirea pensiei minime. Spunea Guvernul Boc atunci, de la acest microfon, că nu trebuie să existe nicio persoană, niciun pensionar în România, care să trăiască cu mai puțin de 350 de roni. Și s-au găsit bani atunci, în plină criză.

Mergând pe logica pe care dumneavoastră și guvernanții noștri au instituit-o, noi, inițiatorii acestei legi, spunem că nu trebuie să existe nicio persoană cu handicap în România, care să trăiască cu un venit mai mic de 350 de roni.

La dezbaterea din Senat, împreună cu colegii senatori și cu Autoritatea Națională pentru persoanele cu handicap, am amendat textul inițial al legii, în așa fel încât să diferențiem prestația socială în funcție de gradul de handicap. Am venit atunci în întâmpinarea punctului de vedere al Guvernului. A fost, deci, o propunere a ANPH, pe care atât senatorii, cât și inițiatorii, am acceptat-o. De asemenea, ANPH, la momentul acela, a spus că, prin reașezarea bugetului instituției, ANPH va putea să suporte această mică majorare.

Între timp, odată cu schimbările din conducerea acestei instituții, ANPH nu mai susține această inițiativă, firește, din motive financiare. Pentru acești oameni nu mai sunt bani.

Aș aminti ANPH că este o instituție care trebuie să protejeze persoanele cu handicap, să le creeze politici, să le facă viața mai ușoară.

Doamna președinte, dumneavoastră ați putea trăi cu 270 de roni pe lună? Și sunteți un om sănătos.

În cadrul comisiilor din Camera Deputaților, respectiv Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru sănătate și familie, legea a primit raport favorabil. În ciuda punctului de vedere susținut de ANPH, sau absenței colegilor de la PDL la vot, în cadrul Comisiei pentru muncă și protecție socială.

În expunerea de motive, am propus ca sursă de finanțare pentru această lege instituirea unei taxe de lux pe jocurile de noroc. Astăzi, un grup de parlamentari de la toate grupurile am depus o nouă inițiativă legislativă care aduce acești bani în plus pentru persoanele cu handicap, și anume: Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale Loteria Română S.A. și a OUG nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale Loteria Română. Loteria, atunci când a fost ea inițiată, a fost creată pentru astfel de scopuri.

Stimați colegi,

Astăzi, se află printre noi, dacă vă uitați la balcon, reprezentanți ai persoanelor cu handicap. (Aplauze de la balcon.)

Au venit să-și susțină legea, au venit să vadă cum noi le respectăm drepturile și îi respectăm pe ei.

Vă rog pe toți și în special fac un apel la colegii de la Partidul Democrat Liberal, colegii independenți și cei ai UDMR-ului, să ne gândim la acești oameni, înainte de a ne gândi la ce ne spune Guvernul, sau domnul Boc.

Noi, parlamentarii, pe ei îi reprezentăm, iar ei nu au culoare politică.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea Comisiei pentru muncă și protecție socială, domnul Victor Paul Dobre.

 
   

Domnul Victor Paul Dobre:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Este un raport comun al Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei pentru sănătate și familie.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei, comisiile au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit.a) a alin.(4) al art.58 din Legea nr.448/2006, în scopul de a acorda persoanelor cu handicap o indemnizație lunară la nivelul cuantumului stabilit pentru pensia socială minimă garantată, indiferent de venituri.

Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au dezbătut propunerea legislativă în ședința din 17 martie. La dezbateri au fost prezenți 12 deputați, din totalul de 20. Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea inițiativei legislative cu amendamentele redate în anexa la prezentul raport.

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut propunerea legislativă în ședința din 8 aprilie. La dezbateri au fost prezenți 18 deputați din totalul de 18. Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea inițiativei legislative cu amendamentele redate în anexa la prezentul raport.

Propunerea face parte din categoria legilor organice. Ea a fost respinsă de Senat.

Camera Deputaților este camera decizională.

Și, încă o dată, comisiile reunite vă propun adoptarea proiectului de lege.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea Guvernului? Punctul de vedere?

Punctul de vedere al Guvernului?

 
   

Doamna Ioana Mihaela Leșe (președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap):

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimată doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prestațiile sociale de care beneficiază persoanele cu handicap sunt reglementate prin art.58 alin.(4) din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia, adultul cu handicap beneficiază de următoarele prestații sociale: 202 lei handicap grav, 166 lei handicap accentuat și de un buget personal complementar de 91 lei handicap grav, 68 lei handicap accentuat și 33,5 lei handicap mediu.

În bugetul de stat pe anul 2010, aprobarea prin Legea nr.11/2010, sumele prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale pentru acordarea prestațiilor sociale, au fost fundamentate pe baza cuantumurilor prestațiilor sociale acordate în anul 2009, fără a fi avută în vedere majorarea acestora.

Având în vedere faptul că bugetul a fost aprobat, legea nu mai poate fi aplicată imediat, sumele necesare nefiind prinse în bugetul acestui an.

De asemenea, vă comunic faptul că la data de 31.12.2009, era înregistrat un număr de 601.730 persoane adulte cu handicap și un număr de 61.340 copii cu handicap.

Din analiza efectuată, adoptarea acestei inițiative legislative presupune angajarea de cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat cu aproximativ 250 de milioane de euro anual.

Față de aceste motive, considerăm că nu este momentul oportun pentru asemenea inițiativă legislativă, iar Guvernul nu susține respectiva inițiativă legislativă. (Rumoare, vociferări la balcon.)

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea grupurilor parlamentare? vă rog să urmărim în liniște dezbaterile parlamentare.

Domnul Movilă Petru, Grupul parlamentar al PDL. (Rumoare, vociferări la balcon.)

 
   

Domnul Petru Movilă:

Doamna președinte,

Domnilor colegi,

În Comisia pentru sănătate și familie am avut un punct de vedere care solicita ca pe cele două proiecte de legi, ambele care se refereau la acordarea unor drepturi persoanelor cu handicap, să avem un raport comun al celor două comisii.

Acest lucru cred că este normal să fie făcut ca un tratament corect și egal față de colegii parlamentari care au inițiat cele două proiecte de lege, care puteau fi cumulate într-un raport comun.

Doar pentru acest lucru, cer retrimiterea la comisie.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Dobre și doamna Aura Vasile, după aceea.

 
   

Domnul Victor Paul Dobre:

Deci, urmare discuțiilor din comisie, s-a prezentat acest proiect de lege, întrucât el se referă la nivelul indemnizațiilor. Celălalt proiect de lege, inițiat de colega, doamna Sulfina Barbu, se referă la alte prevederi ale legii. Deci, ceea ce era important, nivelul indemnizației minime, care face obiectul acestui proiect de lege.

De aceea, vă solicit să continuăm dezbaterile.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Doamna Aura Vasile.

O să vă rog să și pregătiți cartelele de vot.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Săptămâna trecută, îmi aduc aminte de o inițiativă a senatorilor Grupului parlamentar al PSD+PC, că discutam din nou despre situația celor care au handicap și celor care, în zilele de astăzi, de-abia își duc zilele de la lună la lună, în condițiile în care chiar reprezentantul Guvernului a citit în fața plenului Camerei Deputaților care sunt sumele privind prestația socială care este acordată.

La acest lucru, dacă luăm și completăm cu întârzierile care au loc de foarte multe ori privind plata prestației de către administrația publică locală, știut fiind întârzierile pe care le au și greutățile pe care le au aceștia, cred eu că inițiativa legislativă a colegilor deputați și senatori din Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și Partidul Democrat Liberal, pentru că am văzut și colegi din acest partid care au semnat inițiativa legislativă, este binevenită.

S-a tot vorbit, în această bucățică de timp, aș putea să spun, încă din toamna anului trecut, de "salarii nesimțite", de "pensii nesimțite", de faptul că unii câștigă prea mult și unii deloc. Și în perioada adoptării bugetului asigurărilor sociale și a bugetului de stat, grupul meu, prin cei care au intervenit, a arătat că problemele care sunt ridicate ca argumente nu sunt corecte, că problema adevărată este reducerea veniturilor atât la pensionari, cât și la cei care au handicap și la alte categorii sociale.

Printr-o învăluire frumoasă, cu argumente care sunt populiste, învrăjbindu-se, dacă vreți, o categorie socială cu o altă categorie socială, au venit să prezinte poporului, de la acest microfon și nu numai, cât de bine ne va fi în condițiile în care și noi și alte grupuri parlamentare au demonstrat aritmetic că punctul de pensie scade, nicidecum nu îngheață, iar veniturile celor care, într-adevăr, nu au nicio altă șansă decât ajutorul de stat pe care-l primesc vor conduce la imposibilitatea desfășurării vieții lor de zi cu zi.

Este cunoscut că, atât la persoanele cu handicap, cât și la cei care sunt persoane cu handicap care, teoretic, au acest ajutor de stat, deci sunt asistați social, cât și la pensionari, cei care nu sunt asistați de stat și și-au câștigat corect și cinstit dreptul de a avea acest venit în momentul în care au ieșit la pensie, am putea spune că nevoile lor sunt sporite, în condițiile în care la prima categorie au nevoie de protezare, au nevoie de medicamente, au nevoie de însoțitori, au nevoie de mult mai multe decât o persoană care nu are handicap. Indiferent de ce fel de handicap, începând, dacă vreți, cu zonele auditive, mers sau, știu eu, mașini speciale de deplasare.

De asemenea, o să spunem: de ce nu muncesc sau de ce nu-și completează veniturile. În condițiile în care șomajul în România crește, în condițiile în care persoane care, să spunem că beneficiază de toată zveltețea fizică, comparativ cu aceste persoane care au nevoie de ajutor, nu-și găsesc loc de muncă, atunci cum să credem noi că atât cei din sistemul public sau sistemul privat vor avea o atitudine și o mentalitate pozitivă față de acești oameni.

Cred eu, stimați colegi, că este timpul să privim cu atenție spre problemele sociale, așa cum partidul meu privește totdeauna profund și încearcă să dea o mână de ajutor măcar prin amendamentele pe care le facem, prin inițiativele legislative pe care le înregistrăm sau pe care le semnăm alături de colegii noștri din alte grupuri parlamentare, ar trebui să fie însușite de către Guvern, în condițiile în care ne întrebăm, de foarte multe ori, unde Dumnezeu se duc banii; în condițiile în care, pe zona protecției sociale nu se duc, pe zona infrastructurii nu, agricultură nu ș.a.m.d.

Vă rog să susțineți această inițiativă legislativă pe care noi o s-o votăm. Nu vom vota retrimiterea la comisie, știut fiind că tema proiectului de lege care a fost amintit de colegul de la PD are altă filozofie decât cea care este astăzi prezentată dumneavoastră.

De asemenea, vă readuc aminte că s-au făcut tot felul de corecții la o serie de categorii a cetățenilor României, începând cu revoluționarii, cu cei care au fost asupriți de regimul comunist, cei care au fost deportați sau, știu eu, chinuiți după zone și criterii etnice, față de care ne-am aplecat cu responsabilitate pentru a le da o mână de ajutor. cred eu că și acești oameni, care au nevoie de acest ajutor, și cred că ați reținut cifrele prezentate de reprezentantul Guvernului, care spunea că 170 de lei e cel mai mare venit, la care se adaugă 91 de lei.

Aș dori celor care spun că sunt bani suficienți, să trăiască ei cu suma asta și pe urmă să vină să spună oamenilor că sunt suficienți! (Aplauze din partea invitaților.)

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Eugen Nicolăescu, după care domnul Gergely, după aceea vă dau cuvântul și pe procedură.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamnă președinte de ședință,

Stimați colegi,

Doamnelor și domnilor invitați,

În România, toată lumea știe că se trăiește rău. Numai Emil Boc și Grupul parlamentar al PDL nu știu că se trăiește greu în România! (Aplauze din partea invitaților.)

Aș adăuga, de asemenea, că există categorii sociale defavorizate și care sunt tratate cu lipsă de respect de către guvernanți. Și dacă ne referim la acest proiect de lege, vom constata că Guvernul României, condus de Emil Boc, nu susține acest proiect de lege. Fără să dea argumente și, în același timp, fără să se aplece să găsească soluții. Poate nu e acest proiect de lege cel mai bun, dar putea să găsească soluții. N-a găsit soluții și s-a opus unui asemenea proiect de lege.

Aș spune că, în România anului 2010, ar trebui toți să fim de acord că trebuie să îi respectăm pe oameni. Să le asigurăm demnitatea pe care le-o asigură alte țări europene. Așa cum le-o asigură, de altfel, Constituția, Numai că în practică nu se realizează îndeplinirea demnității oamenilor. Eu cred că acest proiect de lege este un proiect minimal pentru această categorie de oameni. Pentru că acești oameni ar vrea să muncească dar nu pot să muncească, pentru că noi, societatea românească, nu le asigurăm locuri de muncă. Pentru că există o mentalitate specială... (Aplauze din partea invitaților.) prin care angajarea lor este dificilă, iar ei chiar vor să muncească.

În consecință, stimați colegi, dacă toate aceste lucruri le știm, dacă toate aceste lucruri le trăim cu toții în această țară, este normal să fim de acord cu un asemenea proiect de lege. Indiferent ce sarcină și ce dispoziție politică ați primit de la PDL, uitați, pentru un moment, că sunteți politruci și fiți reprezentanții oamenilor pe care îi reprezentați în Parlament. (Aplauze din partea invitaților.)

Stimați colegi,

Cred că sunt suficient de multe argumente ca noi toți, astăzi, să dăm dovadă de conștiință și, mai ales, să fim oameni responsabili.

Grupul parlamentar al PNL va vota acest proiect de lege și este împotriva retrimiterii la comisie. (Aplauze prelungite din partea invitaților.)

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Gergely era înscris la cuvânt și după aceea doamna Pocora era pe procedură, domnul deputat după aceea. Nu mai dorește intervenție? Doamna Pocora, pe procedură.

 
   

Doamna Cristina-Ancuța Pocora:

Stimați colegi,

În perioada aceasta se împlinește un an de când am depus această inițiativă legislativă. Și la Senat și aici văd că tot există talentul s-o mai amânăm.

Are raport comun din partea Comisiei pentru sănătate și din partea Comisie pentru muncă. Nu avem niciun motiv să amânăm această lege, ba, mai mult, din respect față de acești oameni, pentru că o parte dintre ei sunt nevăzători, eu vă propun ca atunci când veți supune la vot retrimiterea la comisie să votăm nominal.

Mulțumesc. (Aplauze din partea invitaților.)

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Toader.

 
   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamnă președinte,

Sigur, sunt surprins de luările de cuvânt. Cred că nu este nimeni în sala asta să nu susțină ca persoanele cu handicap să beneficieze de o alocație suficient de mare. (Comentarii.)

Vă rog să mă lăsați să termin.

Dar mă întreb, la rândul meu, când ați fost la guvernare, stimați colegi liberali, și ați condus și aveam resursele financiare necesare, de ce n-ați propus așa ceva.

De ce am ajuns în situația aceasta astăzi, să fim nevoiți să găsim noi soluțiile - și le vom găsi, de aceea solicităm retrimiterea la comisie - pe o altă grilă de departajare a persoanelor cu handicap, în așa fel încât să fie asigurate aceste venituri. Asta mă întreb: ați condus, ați fost singuri la guvernare, ați avut susținerea PSD-ului, ați avut resurse financiare și nu v-ați gândit la acest lucru. Vă gândiți acum, când știți că situația financiară a României este foarte dificilă, dar o retrimitem la comisie și vom găsi soluțiile noi, dar nu așa, prin creștere procentuală la toată lumea, ci diferențiat, în funcție de handicapul pe care-l au.

Și vreau să-i asigur pe acești oameni pe care soarta i-a adus în această situație, că nu vor rămâne separat de ceea ce ne gândim și noi. Vor primi aceste drepturi, așa cum o gândim cu toții. (Aplauze din partea invitaților.)

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Pe procedură. O să vă rog un singur lucru. Pentru că toate intervențiile până în acest moment au fost intervenții din partea grupurilor parlamentare. Intervențiile pe procedură să nu fie declarații politice, să fie intervenții pe procedură.

Doamna Pocora, după care domnul președinte Dobre. Vă rog.

 
   

Doamna Cristina-Ancuța Pocora:

Stimați reprezentanți ai PDL-ului, spuneți că veți rezolva problema.

Vreau să vă aduc la cunoștință că-n anul 2010, acești oameni nu și-au primit indexat indemnizația, așa cum prevede legea în vigoare. Deci în anul 2010 n-ați rezolvat problema.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Dobre.

 
   

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnul Toader a propus s-o retrimitem la comisie întrucât propunerea nu este diferențiată.

Vă rog, stimate coleg, citiți cu atenție, este diferențiată pe tipuri de handicap, inclusiv cu persoanele care asistă. Este făcută ca lumea și eu vă rog să continuăm discuția și dezbaterea.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Eugen Bejinariu:

Doamnă președinte,

Eu, dacă se supune la vot, sunt în imposibilitatea de a vota, pentru că nu știu ce.

Reprezentantul Guvernului - nu?, e reprezentantul Guvernului doamna sau domnișoara care a venit la microfon și a spus că nu susține. Domnul Toader, care este liderul Grupului PDL, a venit și a spus că susține. Până la urmă unde suntem? Că nu înțeleg nimic. Ați spus că toată lumea va avea și va crește și...

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Intervenție pe procedură, domnule deputat.

 
   

Domnul Eugen Bejinariu:

Pe procedură asta e, doamna președinte, că nu știu ce să fac. Păi susținem sau nu susține, asta spuneți-ne.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule deputat, ați trecut la PDL, de aveți dilemele astea?

 
   

Domnul Eugen Bejinariu:

Nu, dar nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că reprezentantul Guvernului spune că nu susține, iar reprezentantul PDL-ului din Parlament spune că susține și nu știu ce să fac.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am înțeles.

Domnul deputat și după aceea domnul deputat Movilă. Vă rog.

 
   

Domnul Octavian-Marius Popa:

Dacă domnul deputat are o dilemă, eu aș putea să spun că am o trilemă.

Vreau să-l întreb pe domnul deputat Toader, întrucât eu n-am mai fost parlamentar în mandatul trecut, dacă mai am voie să fac vreo propunere legislativă, noi, care n-am mai fost, pe motiv că în mandatul trecut colegi de-ai mei, de la liberali, n-au avut asemenea propuneri. Ca să înțeleg și eu care-i logica.

Dar eu vreau să vă spun că tot credeam că n-o să învăț nimic, dar văd că am început săptămâna bine. Am învățat ceva, am învățat ipocrizia. Îmi amintesc ce discursuri frumoase au ținut unii dintre dumneavoastră în ziua în care în Parlament sărbătoream, ca să zic așa, sau ne aduceam respectul nostru față de persoanele cu handicap. Cred că mai am și acum vreo două batiste ude de lacrimi în urma discursurilor ținute de colegii mei din Partidul Democrat Liberal.

Eu vreau să vă spun un lucru: oricum această propunere este insuficientă, pentru că o persoană cu handicap are nevoi mai mari decât o persoană normală. Numai medicamentele - sunt persoane pentru care medicamentele, partea lor de contribuție, costă peste 300 de roni și sunt numeroase cazuri.

Dar chiar și așa, să respingi o asemenea propunere, vă rog să credeți că nu credeam că se va întâmpla asta în Parlamentul României, dar se pare că mai am multe de învățat. (Aplauze din partea invitaților.)

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Petru Movilă; o să vă rog tot pe procedură.

 
   

Domnul Petru Movilă:

Așa este, pe procedură. Aș vrea să reamintesc distinșilor mei colegi că a fost o situație mai interesantă pe care, sigur, unii o multiplică astăzi sau în viitor, aceea când Guvernul liberal nu a susținut Legea salarizării cadrelor didactice de aici și Grupul parlamentar al PNL a votat în favoare.

Am spus că solicit retrimiterea la comisie pe procedură, nu pe declarații politice, cum ați făcut dumneavoastră până acum. Am spus că solicit retrimiterea la comisie pentru că mi se pare absolut normal, decent și colegial ca două proiecte de lege care vizează același lucru, să aibă raport comun; vă rog să vedeți stenogramele de la Comisia pentru sănătate. Însă, acum înțeleg un singur lucru, stimată colegă, și vă rog frumos, v-am respectat, vă respect în continuare, am spus un lucru și acum înțeleg de ce nu ați dorit să avem raport comun la Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă pe cele două acte normative inițiate de colegi parlamentari din diverse formațiuni politice. Ceea ce faceți astăzi aici mi se pare o lipsă totală de respect în primul rând față de cei care sunt acolo, în lojă, și pentru care unii dintre noi chiar încercăm să facem ceva, nu numai campanie electorală.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu; tot pe procedură, doamna Aura Vasile, după aceea doamna Cristina Pocora, domnul Oajdea. Vă atrag atenția că programul de lucru pentru astăzi a expirat.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Da, doamna președinte, o să ne uităm și la acel ceas, dar cred eu că este important să ne lămurim.

Am să readresez întrebarea pe care colegul meu, Eugen Benjinariu a făcut-o. Ce proiect de lege votăm? Ce spunea colegul despre profesori? Ce se întâmplă aici? Ce spune că va rezolva?

Stimați colegi,

Habar n-au! Și astăzi, cei care vorbesc de la acest microfon din Partidul Democrat Liberal încearcă să-i păcălească, așa cum încearcă să păcălească tot poporul.

Este clar, statistica a demonstrat: 50% din populație a sărăcit. Indiferent ce spun și ce vină dau pe înaintași, ne-am învățat că totdeauna moștenirea e grea. Dacă sunt buni, atunci de ce n-au făcut lucrurile care trebuiau făcute? Că au nenorocit nu numai handicapații, și pensionarii și salariații și multe altele.

Doamna președinte, vreau să știu ce votez.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Pe procedură, doamna Aura Vasile.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Vreau să știu ce votez.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

E-n regulă! Cred că știți. Citiți documentele pe care le aveți în față.

Doamna Cristina Pocora.

 
   

Doamna Cristina-Ancuța Pocora:

Stimate coleg,

Se pare că nu vă citiți mapa de comisie. Într-adevăr, sunt mult mai multe inițiative legislative pentru modificarea acestei legi, însă vizează articole diferite. Este bine să vă citiți mapa atunci când veniți la ședință, iar lipsa de respect o manifestați dumneavoastră față de acești oameni! (Aplauze din partea invitaților.)

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Oajdea.

 
   

Domnul Daniel Vasile Oajdea:

Domnilor colegi,

Nu vroiam să iau cuvântul, dar m-am hotărât să o fac. Deci eu cred că ar trebui găsită o soluție pentru a mări veniturile acestor persoane, având în vedere că nici nu sunt un număr foarte mare. Pe de altă parte, dacă suntem corecți și nu suntem ipocriți, ar trebui ca și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, să sprijiniți modificarea Legii nr.330, pentru micșorarea salariilor celor care au zeci de mii de euro lunar - știm că sunt din toate partidele - și atunci cred că am găsi și acele fonduri ca să-i sprijinim pe acești oameni.

Și de aceea v-am rugat și pe dumneavoastră să fiți corecți și să sprijiniți toate modificările legislative corecte.

Pe de altă parte, atât PNL-ul, cât și PSD-ul până acum au avut ocazia să crească veniturile la acești oameni și n-au făcut-o, cred că trebuie făcută cel puțin acum și ar trebui să vă puneți cenușă în cap, pentru că ați așteptat atât de mult, că ați fost mai mulți ani la guvernare. (Aplauze din partea invitaților.)

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat pe procedură și... imediat.

 
   

Domnul Ion Burnei:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Eu apreciez că, în ordinea de zi, acum, după ceea ce spune colegul Movilă, a fost o găselniță. De fapt se cere retrimiterea la comisie a acestui punct, și la punctul 22, care are aspecte asemănătoare, se propune respingerea. Dacă începeam cu respingerea, era firesc că acest punct nu mai putea fi retrimis la comisie. Și noi, la comisie, ca să nu avem probleme, am discutat împreună aceste aspecte, și de la punctul 22 și de la punctul 11 de pe ordinea de zi, și știe colegul Movilă lucrul acesta și s-a folosit de acest mic tertip. Deci nu mi se pare normal. Acesta este un lucru și la punctul 22 este altceva.

Dacă ordinea era inversă, lucrurile mergeau bine.

Deci meritați mult mai mult, domnilor.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

OK! Haideți să lăsăm declarațiile politice. E clar că sunt de față o serie de oameni care au, într-adevăr, probleme.

Înțeleg că există o propunere pentru retrimitere la comisie tocmai pentru a analiza și a încerca să găsim soluții, alte soluții de finanțare. Eu o să supun la vot.

Tot pe procedură, domnul deputat, o intervenție de un minut, ca să ne încadrăm, totuși, în program.

 
   

Domnul Clement Neguț:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

O să fiu foarte scurt. În primul rând o procedură legislativă a colegului nostru, de retrimitere, nu este o găselniță, stimate coleg.

În al doilea rând, îmi pare rău că această tribună a fost folosită pentru declarații politice deșănțate, stimați colegi, folosindu-vă de necazul acestor oameni.

Vreau să vă spun, și mă adresez dumneavoastră, jumătate din cei care au vorbit astăzi aici, dacă nu erați acolo sus, nu erau în sală, stimați domni și doamne.

Doamnă președinte,

Supuneți la vot propunerea colegilor noștri. (Aplauze din partea invitaților.)

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc. Haideți, doamna Aura Vasile.

Drept la replică, mai faceți o declarație politică. Ar fi a treia pe ziua de astăzi.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Mă bucur că mi le numărați!

Vreau să-i spun colegului meu că nu cred că nu m-ați văzut la plen, nu cred că nu am luat totdeauna atitudine, nu cred că săptămâna trecută, atunci când distinsul meu coleg, domnul vicepreședinte Ioan Oltean, a condus ședința, nu am susținut proiectele de lege cu aceeași temă pe care o are și această inițiativă legislativă.

Deci, în momentul în care acuzați, vă rog să nominalizați, pentru că nu suntem toți în aceeași oală. vă rog să vă retrageți ceea ce ați spus, în condițiile în care vreau să știți dumneavoastră, în primul rând, nu invitații noștri, că totdeauna grupul meu parlamentar va milita pentru această treabă, iar cenușa în cap să și-o pună cei care fac declarațiile populiste pe posturile de televiziune și cei care au mințit în campanie și mint în continuare.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc, doamna Aura Vasile.

Vă rog să pregătiți cartelele de vot.

În momentul acesta intrăm în procedură de vot. Vă rog.

 
   

Doamna Cristina-Ancuța Pocora:

Domnule președinte,

De la acest microfon am făcut o propunere, ca această propunere pe care dumneavoastră doriți s-o supuneți la vot să se întâmple prin apel nominal și vă rog să luați în considerare această propunere.

 
   

Doamna Roberta Alma Anastase:

Eu o iau în considerare, plenul decide. Prima propunere pe care o supunem la vot - să fie apel nominal pe propunerea de retrimitere la comisie.

Deci, în primul rând votăm dacă votăm prin apel nominal.

Deci primul vot: votăm propunerea doamnei Pocora, de a se vota prin apel nominal.

Votul este deschis. Vă rog să votați. O să reluăm imediat. După cum putem observa, nu funcționează cartela.

Mai încercăm o dată. Repetăm. Deci votul este deschis. Vă rog să votați.

 
   

57 de voturi pentru, 83 împotrivă, o abținere.

Propunerea a fost respinsă.

Iar acum o să vă rog să votați propunerea de retrimitere la comisie.

Votul este deschis, vă rog să votați.

 
   

76 de voturi pentru, 57 împotrivă, 7 abțineri.

Merge la comisie cu termen două săptămâni.

Vă mulțumesc.

Cu aceasta am epuizat ordinea de zi. (Manifestări zgomotoase de nemulțumire din partea invitaților.)

 
  Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului:  

(În continuare, lucrările au fost conduse de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

  Valeriu Ștefan Zgonea

Domnul Ioan Oltean:

Liderii grupurilor parlamentare sunt rugați să participe la întâlnirea cu doamna președinte, în biroul domniei sale.

Doamnelor și domnilor colegi,

Deschidem ședința Camerei Deputaților consacrată răspunsurilor orale la întrebările, interpelările adresate de către colegii noștri deputați, membrilor Guvernului Emil Boc.

Domnul deputat Ștefan Valeriu Zgonea, membru al Grupului parlamentar al PSD, a adresat o întrebare ministrului administrației și internelor.

O avem prezentă pe doamna secretar de stat Irina Alexe pentru a prezenta răspunsul.

Doamna secretar de stat, aveți cuvântul.

   

Doamna Irina Alexe:

Vă mulțumesc.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră prin care solicitați ministrului administrației și internelor să vă comunice care a fost rațiunea desființării Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane, care este planul de acțiune în vederea combaterii traficului de persoane, ce măsuri au fost adoptate până în prezent în acest sens, precum și care este stadiul anchetei ce se efectuează de către Europol cu privire la un caz foarte grav, așa l-ați caracterizat dumneavoastră, în care 1100 de copii români au fost traficați de grupări infracționale cu acordul părinților pentru acțiuni ilegale, precum cerșetoria și prostituția, menționăm următoarele: potrivit Ordonanța Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane a fost reorganizată în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și nu desființată, cu preluarea atribuțiilor funcționale în mod corespunzător. Rațiunea reorganizării agenției, în cadrul IGPR, este prezentată în instrumentul de motivare a proiectului de act normativ ce a devenit Ordonanța de urgență a Guvernului nr.20/2009, cât și preambulul actului normativ anterior menționat.

Totodată, precizăm că problematica referitoare la locul și rolul Agenției în cadrul Ministerului Administrației și Internelor face obiectul unei analize aflate în derulare la nivelul instituției noastre, urmând ca în funcție de constatări să fie dispuse măsurile ce se vor impune.

Pe de altă parte, asigurarea premiselor de natură să contribuie la îmbunătățirea modalităților de acțiune în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului de persoane a reprezentat și reprezintă un deziderat important pentru Ministerul Administrației și Internelor.

Astfel, lupta împotriva acestui fenomen a avut și care ca referință responsabilitățile ce decurg din mai multe acte normative interne și internaționale dintre care precizăm: Hotărârea Guvernului nr.1655/2006 privind aprobarea strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010; Hotărârea Guvernului nr.982/2008 privind aprobarea Planului național de acțiune 2008-2010 pentru implementarea strategiei naționale împotriva traficului de persoane 2006-2010; Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane; Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și cele două protocoale ale sale adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, ratificată de România prin Legea nr.565/2002; Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, adoptată la 3 mai 2005, ratificată de România prin Legea nr.300/2006. Acestea sunt principalele acte normative.

Pe de altă parte, una dintre măsurile importante adoptate de către România pentru combaterea și prevenirea fenomenului traficului de persoane și pentru asistența victimelor acestuia, o reprezintă strategia naționale împotriva traficului de persoane 2006-2010 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1654/2006, document care permite planificarea eforturilor instituționale în vederea combaterii și prevenirea acestui fenomen.

Prin obiectivele strategice, strategia națională vizează constituirea sistemului național integrat de monitorizare a fenomenului traficului de persoane și îmbunătățirea următoarelor domenii de acțiune, pentru reducerea traficului de persoane: coordonarea inter-instituțională, prevenirea traficului de persoane; protecția, asistența și reintegrarea socială a victimelor; combaterea traficului de persoane și cooperarea internațională.

Totodată, precizăm faptul că la...

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să scurtați, doamna secretar de stat... dacă i-ați dat și răspunsul scris domnului deputat, n-o să citiți tot răspunsul...

 
   

Doamna Irina Alexe:

Da, i-am transmis și răspunsul scris.

Dar, aș mai vrea să precizez, referitor...

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da, vă rog să sintetizați răspunsurile.

 
   

Doamna Irina Alexe:

Referitor al cazul la care domnul deputat face referire în interpelare, menționăm că în cauză s-a colaborat cu autoritățile judiciare britanice, au fost organizate mai multe întâlniri de lucru sub coordonarea Europol și s-a semnat între autoritățile judiciare române și cele britanice pentru constituirea unei echipe comune de investigație în cadrul Operațiunii "Europa", având în vedere complexitatea cauzei.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna secretar de stat.

 
   

Doamna Irina Alexe:

Și eu vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnul deputat Zgonea, dacă aveți vreo observație?

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Sigur, comentariul pe care îl am este legat de reînființarea acestei agenții. Deși suntem la aproape un an și jumătate de când a fost reorganizată, nu mi se pare normal ca o agenție națională care combate traficul de persoane să fie catalogată ca un serviciu în cadrul Poliției Române în cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Puterea de decizie a acestei autorități care ar trebui să creeze politici publice în domeniu pentru prevenirea acestui fenomen care capătă, să zic așa, valențe necunoscute în România, și în care traficul de persoane pentru exploatarea de muncă a ajuns să fie 20% din traficul de persoane din România numai în interiorul țării. De aceea, eu l-am rugat și pe domnul ministru Blaga, și credeam că modul acesta de a scrie, doar de a face raportări la interpelări se schimbă un pic în România, am crezut că în cadrul Ministerului Administrației și Internelor există o echipă foarte clară care înțelege rugămintea mea făcută acum aproape 2 luni de zile, refăcută acum o lună de zile și care săptămâna trecută, datorită insistențelor pe care le-am avut, și mulțumesc și Grupului parlamentar al PDL pentru acest lucru, s-a dat o hotărâre a Parlamentului prin care începe audierea instituțiilor relevante în România.

Aș ruga-o pe distinsa mea colegă să aibă o discuție în cadrul echipei Ministerului Administrației și Internelor, haideți să nu ne mai batem joc, de ani de zile facem aceste răspunsuri "la mișto" care nu au nici o finalitate, n-au nicio concluzie, indiferent de guvern, dăm parlamentarilor niște răspunsuri de dragul de a răspunde. Sunt lucruri pe care le poți citi și pe internet în ziua de astăzi.

De ce nu suntem în stare să facem raportul de țară? Și tot ne învârtim? De ce nu suntem în stare să conlucrăm cu parlamentarii și să putem să punem capăt traficului de persoane, în momentul în care la Secția 1 de Poliție, în mijlocul Bucureștiului, la ora 11 noaptea apar fetele?

Haideți să vedem că este un fenomen extrem de periculos care, datorită sărăciei ne aduce într-o zonă delicată. Și am crezut și din partea mea și a colegilor parlamentari, indiferent de grupul politic, există o deschidere și am crezut că și la minister există o deschidere. Interpelarea mea a fost făcută în sensul de a atrage atenția că instituțiile relevante din România nu se ocupă, mai puțin cele care condamnă și urmăresc, DIICOT-ul, celelalte instituții, serviciile secrete care lucrează excepțional. Dar, pe mine nu mă interesează ca procurorii și ofițerii acoperiți să lucreze excepțional, pe mine mă interesează să existe un sistem de prevenire a acestui fenomen, extrem de delicat.

Probabil că puțini dintre noi pot să spună ce se întâmplă, până în momentul când cineva din familie va trăi o astfel de dramă. Și, de aceea, vă rog încă o dată, domnule președinte de ședință, și o rog pe distinsa mea colegă, haideți să trecem de la ".. și nu, mai bine nu-mi mai scrieți, sunt parlamentar la al treilea mandat, vă rog frumos să nu mai îmi scrieți, decât să-mi scrieți așa, copy-paste de pe internet, Știu și eu despre Investigation Time în care ofițerii români muncesc pe câteva sute de euro și lucrează pentru britanici...

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să scurtați, domnule deputat.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Știu și eu că suntem fraierii Europei și le luăm milioane de euro și le băgăm în comunitățile locale din Marea Britanie și Spania.

Dar, haideți să schimbăm un pic mentalitatea. Haideți să lucrați și cu noi și, domnule președinte, poate pentru dumneavoastră este un subiect mai puțin delicat, deși am să vă spun că Bistrița Năsăud este unul dintre județele de origine... de trafic de persoane.

Doamnă, se schimbă strategia. Anul acesta se încheie procedura și trebuie să facem o nouă strategie. Stăm în minister și nu suntem în stare, Grupul interministerial de lucru să-l unim? Am scris la toate ministerele să se întâlnească și cu parlamentarii, după care o să veniți cu acest proiect de ordonanță să votăm noi planul de acțiune. Păi, o să vină alt Parlament, o să fie un Parlament făcut numai din PDL, credeți că o să accepte orice? Noi facem un raport și spunem că avem 765 de persoane traficate și instituția europeană ne spune că sunt 2000.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, v-am ruga să sintetizați! Ați depășit timpul alocat răspunsurilor...

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Am o rugăminte, domnule președinte, eu nu prea vorbesc la ora 18 seara, dar acesta este un subiect extrem de delicat și vă rog frumos să-mi acordați circumstanțele atenuante pentru că în ultimii 10 ani, dacă am vorbit de vreo 6-7 ori seara, dar este un subiect care afectează populația activă a României și afectează viitorul României.

Din ce în ce mai mulți copii traficați, din ce în ce mai mulți copii învață cerșetoria, din ce în ce mai mulți, cei din sistemul de învățământ spun că nu e treaba lor, cei de la Justiție spun că nu e treaba lor, cei de la Interne spun că ei își fac treaba foarte bine și eu îi felicit. Dar, spiritul de a vorbi în echipă pentru același tip de politică publică nu mai există în România și eu asta v-am rugat să atrageți atenția. Eu vreau ca MAI-ul să fie fanionul, să-i cheme pe ceilalți și să găsim politicile publice ca să nu se mai întâmple așa ceva. Asta e singura mea rugăminte, distinsă doamnă, care reprezentați Ministerul Administrației și Internelor. În rest, vă felicit, știu ce ați făcut la Țăndărei, știu ce faceți acolo, dar nu este suficient să-i condamnăm pe niște băieți care-și fac zeci de vile din trafic și cerșetorie și instituțiile românești nu le confiscă și averile...

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, cu tot respectul, dar vă rog să încheiați.

 
   

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Domnule președinte, vă mulțumesc și iertați-mă că am întins un pic așa, dar este un subiect extrem de delicat pe care, poate, nu-l vedem.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da, dar nu aici e locul.

Mulțumesc.

Doamna ministru, vreți să adăugați ceva? Nu.

Mulțumesc foarte mult.

 
  Gabriel Andronache

Domnul Gabriel Andronache este? Da.

Domnul Ioan Timiș?

Doamna Cajal?

Doamna secretar de stat Cajal, din partea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. Ați înaintat domnului deputat și răspunsul scris? O să vă rog scurt, doar o sinteză de 3 fraze al răspunsului dacă i l-ați dat și în scris.

   

Doamna Irina Cajal-Marin (subsecretar de stat, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național):

Stimate domnule deputat Gabriel Andronache,

Referitor la interpelarea dumneavoastră înregistrată la Camera Deputaților, nu mai spun numărul, privind măsurile pentru identificarea vinovaților care au distrus un monument istoric medieval brașovean, Turnul din Strada Mureșenilor nr.9, vă comunic următoarele.

Turnul care aparține prin lege Consiliului județean s-a prăbușit în 22 februarie 2008. La fața locului s-a deplasat o comisie formată din reprezentanți ai DJCCPCN Brașov și reprezentantul Poliției Brașov, comisarul Neaga Gabriela, întocmindu-se nota de constatare, numărul..., care prevedea: asigurarea locului împotriva pericolului de prăbușire și prevenirea sustragerii materialelor de construcție originale, recuperarea materialelor rezultate din prăbușirea construcției și depozitarea lor în condiții de mediu uscat, reconstituirea Turnului cu materiale originale pe bază de proiecte de restaurare, și conservate avizate de Consiliului Național al Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.

CPJ Brașov a deschis o anchetă penală prin Dosarul nr.67/2007. Consiliul județean Brașov a formulat plângerea penală numarul... împotriva primarului orașului Brașov. În prezent, există proiectul finanțat de Consiliul județean Brașov, avizat de Ministerul Culturii și Patrimoniul Național cu nr.34M9 din 12/2009. La baza avizării au stat: expertiza tehnică întocmită conform T103/2008, elaborată de inginer Dan Ionescu, expert atestat de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Raportul de cercetare arheologică nr.818 din 2009 în sondaje pentru stabilirea nivelului de călcare întocmit de arhitect geolog Stelian Coșuleț, proiect de consolidare întocmit de inginer Gheorghe Gabor și proiect de restaurare elaborat de arhitect Marina Iliescu, expert atestat de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.

În prezent, Consiliul județean a demarat procedura obținerii autorizației de construire în vederea deschiderii șantierului de restaurare. Cât despre posibila culpă privind prăbușirea parțială a Turnului, așteptăm pronunțarea instanțelor de judecată.

Cu deosebită considerație, Hunor Kelemen, ministrul culturii și patrimoniului național.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc, doamna secretar de stat.

Domnule deputat? O să vă rog, foarte pe scurt, dacă aveți vreo nemulțumire.

 
   

Domnul Gabriel Andronache:

Da, foarte pe scurt.

Vreau să vă spun următoarele lucruri că nu am înțeles ce legătură are plângerea penală a Consiliului județean împotriva primarului Brașovului atâta timp cât lucrările neautorizate erau efectuate de Consiliul județean. Nu înțeleg, de asemenea, care este legătura cu ceea ce mi-ați scris în răspunsul la interpelare, atâta timp când Turnul este deja restaurat și înțeleg din ceea ce ați spus dumneavoastră că președintele Consiliului județean Brașov de-abia acum cere autorizarea.

Aș fi dorit din răspuns să reiasă ce a făcut ministerul cu privire la această situație de reconstruire ilegală a acestui Turn, după ce, tot prin lucrările demarate de Consiliul județean Brașov, Turnul s-a prăbușit.

Prin urmare, vă spun că nu sunt mulțumit de răspuns și o să revin cu o nouă interpelare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Rog și pe doamna secretar de stat să revedeți interpelarea distinsului meu coleg și să oferiți un răspuns exact la problema ridicată în fața ministerului. Întrebările vizează teme precise și dorim răspunsuri precise.

Domnul Anton Marin, secretar de stat din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii n-a ajuns. E în trafic, nu ajunge la timp. Avem un răspuns scris pentru domnul deputat Popa Octavian-Marius. O să vi-l înmânăm, îl planificăm pentru ședința următoare și vine domnul Anton să vă prezinte răspunsul și oral în cadrul ședinței. Deci, o să vă rog să rețineți... stafful să rețină. Domnul Anton Marin se reprogramează pentru următoarea ședință pentru a oferi răspunsul oral domnului deputat Popa Octavian-Marius.

Domnul Holdiș Ioan nu este. În consecință, domnule secretar de stat Andrei Gheorghe Kiraly dacă i-am comunicat răspunsul în scris, toate cele bune...

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului solicită o amânare în ce privește răspunsul pentru domnul deputat Dan Morega de la PNL.

Asemenea solicitare avem și din partea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale pentru domnul deputat Vasile Filip Soporan, precum și din partea Ministerului Afacerilor Externe pentru domnul deputat Ștefan Valeriu Zgonea din partea Grupului parlamentar al PSD.

Cu acestea, încheiem ședința de astăzi consacrată răspunsurilor orale la întrebările și interpelările deputaților.

Ne revedem mâine dimineață, la ora 8,30, în ședința consacrată declarațiilor politice.

Bună seara, tuturor!

 
   

*

Ședința s-a încheiat la ora 18,30.

 
       

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 16 aprilie 2021, 6:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro