Plen
Ședința Camerei Deputaților din 14 decembrie 2009
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.158/24-12-2009

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 14-12-2009 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 14 decembrie 2009

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 507/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Următorul punct din ordinea de zi, poziția 5: Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal.

Ne aflăm în procedură de urgență.

Rog reprezentantul inițiatorului, doamna secretar de stat Grațiela Iordache, să exprime punctul de vedere al acestuia.

Doamna Grațiela Denisa Iordache (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin prezentul proiect de lege se propune anularea, reducerea ori comasarea numărului taxelor și tarifelor cu caracter nefiscal, prin modificarea unor acte normative, după cum urmează:

  1. eliminarea din cuprinsul Notei la Anexa nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora, a taxei de cerere percepută de cetățenii străini, respectiv a taxei pentru prestarea în regim de urgență a unor servicii, prestații consulare;
  2. comasarea taxelor extrajudiciare de timbru în domeniul evidenței persoanelor și al actelor de identitate, precum și în domeniul eliberării permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare - autorizare provizorie examinării candidaților, cuprinse în Anexa nr.1 la Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.
  3. comasarea, eliminarea unora dintre taxele percepute pentru activitățile redate în cuprinsul Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor; din totalul de 36 de taxe rămân 12.
  4. eliminarea tarifelor pentru actele privind avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, și de Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată.
  5. reducerea, comasarea, numărului de taxe existente, prin stabilirea unui număr de 3 taxe, prevăzute de Legea nr.139/2000 privind activitatea de metrologie.

Astfel, urmare a memorandumului cu tema "Reducerea numărului de taxe și tarife, începând cu cele ale căror costuri de administrare sunt superioare încasărilor efective", aprobat în ședința Guvernului din data de 13 martie 2009, în scopul realizării măsurilor asumate prin Programul de guvernare 2009 - 2012 al Guvernului României, în urma unor analize riguroase s-a ajuns la concluzia că unele taxe sunt într-un cuantum nesemnificativ, acestea având exclusiv un caracter împovărător și birocratic, excesiv pentru contribuabilii supuși obligației de a le plăti, și cu impact minim asupra veniturilor bugetului de stat.

Impactul asupra bugetului general consolidat în anul 2009 este unul pozitiv de 170 - 212 milioane lei, din care 166.445 milioane lei asupra bugetului de stat, și 3.767 milioane lei asupra bugetelor locale.

Fac rectificarea: acestea sunt în favoarea contribuabilului.

Față de cele prezentate, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea actului normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci - domnul vicepreședinte Ialomițianu.

Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 19 octombrie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au participat 26 de deputați din totalul de 33 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal, în ședința din data 10 noiembrie 2009, comisia propune spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul.

Nu avem nicio intervenție, nicio dorință din partea grupurilor parlamentare.

În această situație, constatăm că și în acest proiect de lege sunt întrunite prevederile art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților.

În consecință, proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 16 iulie 2020, 21:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro