Plen
Ședința Camerei Deputaților din 9 noiembrie 2009
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.150/19-11-2009

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 09-11-2009 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 9 noiembrie 2009

5. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 496/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Suntem în procedură de urgență. Urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege. Îl invit pe domnul secretar de stat Iliescu Valentin să prezinte punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte, așa cum le mulțumesc și colegilor din comisia de specialitate pentru modul exemplar în care au înțeles și sprijinit acest proiect de lege.

El vine și instituie o serie de măsuri legate de flexibilitatea acestui fond de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru susținerea altor tipuri de cheltuieli aferente programului ISPA, care nu erau prevăzute inițial în cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005.

În perioada 2000-2005, pe baza studiilor de fezabilitate, a master planurilor, analizelor financiare și economico-sociale și a studiilor de impact asupra mediului s-au pregătit aplicațiile ISPA, fiind aprobate de către Comisia Europeană memorandumuri de finanțare în valoare totală de 2,7 miliarde de euro, din care circa 2 miliarde de euro reprezintă contribuție nerambursabilă comunitară.

Se impune, și această ordonanță și-a propus acest lucru, găsirea unor surse de finanțare care să acopere cheltuielile neeligibile, care nu au putut fi prevăzute inițial, până la recuperarea acestora, conform legilor în vigoare.

După aderarea la Uniunea Europeană, beneficiarii finalei programului ISPA au obligația de a asigura t.v.a.-ul aferent contractelor ISPA, exact ceea ce a făcut această ordonanță de urgență, lucru cu care, repet, a fost de acord și comisia de specialitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond? Vă rog, domnule vicepreședinte, să prezentați raportul comisiei.

Domnul Adrian Henorel Nițu:

Cu adresa PL-x 496/19 octombrie 2009, Biroul permanent, conform art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a sesizat în procedură de urgență pentru examinare și avizare în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, precum și avizele favorabile ale Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului de lege a participat doamna Florina Barbu, director în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

La lucrările comisiei au participat 29 de deputați din totalul de 33 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 14 octombrie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, în ședința din data de 3 noiembrie 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern.

Propun un timp pentru dezbateri generale de cinci minute.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Supun votului dumneavoastră timpul propus pentru dezbaterea pe articole - cinci minute.

Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Și o abținere. S-a reținut.

Deci, cu o largă majoritate, propunerea a fost adoptată.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu avem doritori.

Trecem la dezbaterea pe articole a raportului pe care domnul vicepreședinte l-a prezentat în fața dumneavoastră.

Dacă la nr.crt.1 sunt observații, la titlul legii? Nu avem.

Nr.crt.2? Este un articol fără amendamente.

Poz.3. Nu sunt observații. Domnule Munteanu, aveți observații? Nu. Noi am crezut că veniți spre microfon.

Poz.4. Nu avem observații.

Am epuizat și dezbaterea pe articole a acestui proiect de lege.

Constatăm că suntem Cameră decizională.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 19 septembrie 2020, 23:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro