Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.89/03-07-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
12-08-2020
28-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 24-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2009

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 253/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 16. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

Doamna Grațiela Iordache. vă rog. din partea Guvernului.

Doamna Grațiela Denisa Iordache (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are în vedere armonizarea legislației românești și transpunerea Directivei nr.44/2007 și, în plus față de acestea, vizează metode de remediere, care pot fi dispuse de către Banca Națională a României unei instituții de credit aflate în dificultate.

Prezentul act normativ nu are impact bugetar, iar incidența cu acquis-ul comunitar este directiva pe care v-am menționat-o mai devreme.

Față de cele expuse, vă rugăm să aveți în vedere aprobarea acestui act normativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget, domnul vicepreședinte Ialomițianu. să nu uitați de timpul pentru dezbatere.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Raport asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități și avizul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au participat 32 de deputați, din totalul de 32 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 4 mai 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 alin.(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în ședința din data de 10 iunie 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexă.

Propun cinci minute pentru dezbateri.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Vă supun la vot propunerea făcută de domnul Ialomițianu.

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt.

Intrăm în dezbateri generale.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea pe articole.

Titlul legii: "Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului".

Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 2, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 3, observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 4, observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 5, observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 6-7, observații? Nu sunt. Adoptate.

La pct. 8, observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct. 9, observații? Nu sunt. Adoptat.

Și acest proiect de lege rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 13 august 2020, 3:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro