Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/26-06-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 274/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență, potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Inițiatorul înțeleg că este prezent, domnul secretar de stat Radu Stancu.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Radu Stancu:

Mulțumesc, doamnă președinte,

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Încheierea Acordului de cooperare bilaterală transfrontalieră în materie penală, conform acquis-ul comunitar, se circumscrie procesului de pregătire și adoptare a măsurilor necesare aderării României la spațiul Schengen și are ca obiectiv înlăturarea pericolului la adresa ordinii și siguranței publice, prin combaterea infracțiunilor și urmărirea penală a infractorilor. Un document juridic similar a fost semnat la 19 mai 2009, la Vidin pe relația cu Republica Bulgaria.

Prin încheierea acestui document juridic, se reglementează pe baze juridice conlucrarea între cele două părți în domenii precum: prevenirea, descoperirea și combaterea infracțiunilor, serviciu comun de patrulare la frontieră, supravegherea și urmărirea transfrontalieră, livrări supravegheate, întrebuințarea instigatorilor acoperiți, colaborări în programul de protecție, echipe comune de investigații, colaborare în punctele comune de contact, prevederi privind răspunderea penală.

Potrivit prevederii Legii 590/2003 privind tratatele, noul document juridic va intra în vigoare la 90 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părțile contractante se informează reciproc, pe căi diplomatice, despre îndeplinirea procedurii de ratificare a Acordului prevăzute de legislația națională a statului fiecărei părți contractante pentru intrarea în vigoare a Acordului, cu excepția art.13, care va intra în vigoare de la data aderării României, cu drepturi depline, la spațiul Schengen.

Odată cu intrarea sa în vigoare își încetează valabilitatea Acordul de cooperare în domeniul crimei organizate, terorismului și traficului ilicit de droguri între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, semnat la Budapesta la data de 19 februarie 1997.

Menționăm faptul că actul normativ nu are impact asupra domeniilor social, economic și de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare.

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Am rugămintea de a aproba acest proiect de lege în forma adoptată de Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Dau cuvântul reprezentantului comisiilor raportoare, respectiv Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională - raport comun.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Ștefan Daniel Pirpiliu:

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8), pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Consiliul Legislativ, prin Avizul nr.441/7.05.2009, a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege în ședința din 27 mai 2009.

Comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate, în ziua de 10 iunie 2009.

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți 16 deputați din totalul de 24 membri ai acesteia, iar la ședința Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost prezenți 22 de deputați din totalul de 24 membri.

Membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege în forma prezentată de Guvern.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

În acest caz, proiectul de lege neavând amendamente nici admise, nici respinse, conform prevederilor art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, merge direct la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 11 july 2020, 19:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro