Plen
Ședința Camerei Deputaților din 17 iunie 2008
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.58/27-06-2008

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
19-03-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 17-06-2008 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 17 iunie 2008

4. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru încuviințarea efectuării de către Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic (rămas pentru votul final).

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Pct.4 - Proiectul de Hotărâre pentru încuviințarea efectuării de către Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic.

Dau cuvântul comisiei. Doamna Aura Vasile înțeleg că vrea să prezinte proiectul de hotărâre.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte.

Deci: "Hotărâre pentru încuviințarea efectuării de către Comisia pentru industrii și servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic.

În conformitate cu prevederile art.71 și 73 alin.(2) și art.79 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților adoptă prezenta Hotărâre.

Art.1 - Se încuviințează efectuarea de către Comisia pentru industrii și servicii, denumită în continuare "Comisie", a cărei componență este prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic, cu următoarele obiective:

  • verificarea oportunității majorării prețurilor gazelor naturale și energiei electrice;
  • modul de stabilire al prețurilor și tarifelor în sectorul energetic;
  • verificarea impactului pe care-l va avea asupra înființării Companiei energetice integrate;
  • verificarea solicitărilor operatorilor economici din sectorul energetic.

Art.2 - Convocarea ședințelor comisiei se face cu cel puțin o zi înainte, de către președintele acesteia sau de către un vicepreședinte. Vicepreședintele îl înlocuiește de drept pe președinte în lipsa acestuia sau ori de câte ori este nevoie.

Art.3 - Pentru ca ședințele comisiei să aibă loc, este necesară participarea majorității membrilor care o compun. Hotărârile comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor acesteia.

În condițiile în care unul dintre membrii comisiei se află în imposibilitate de a participa la lucrări, grupul parlamentar respectiv va desemna un înlocuitor.

Art.4 - Comisia poate invita pentru audiere și explicații orice persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectul activității comisiei.

La cererea comisiei, orice persoană care cunoaște fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării sau care deține un mijloc de probă, este obligată să le aducă la cunoștință membrilor comisiei.

Instituțiile și autoritățile care au legătură cu situațiile prevăzute la art.1 lit. a) - b), dar și cu alte aspecte legate de obiectul activității comisiei sunt obligate, în condițiile legii, să răspundă la solicitările comisiei în termenul stabilit de aceasta.

Când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări, în vederea aflării adevărului, este necesară prezența unor experți, comisia poate dispune efectuarea de expertize.

Dispozițiile legale referitoare la invitarea, prezentarea și ascultarea persoanelor audiate, precum și cele privitoare la prezentarea și predarea obiectelor, înscrisurilor sau efectuarea expertizelor, se aplică în mod corespunzător.

Președintele sau vicepreședintele comisiei, după caz, atrage atenția persoanei audiate că are obligația de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce știe și că nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea legală.

Art.5 - Lucrările comisiei sunt publice. prin excepție, plenul comisiei stabilește condițiile în care reprezentanții mijloacelor de informare în masă au acces la lucrările acesteia.

Art.6 - Constatările, concluziile și propunerile comisiei vor face obiectul unui raport, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputaților până la data de 27 septembrie 2008.

După primirea raportului, Biroul permanent al Camerei Deputaților va pune la dispoziția Grupurilor parlamentare, în vederea inițierii procedurii de dezbatere parlamentară.

Raportul comisiei se va supune dezbaterii plenului Camerei Deputaților, cu prioritate, în prima ședință programată a se desfășura, după depunerea lui la Biroul permanent.

Această Hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din ... etc. Președinte."

Componența comisiei este prezentată în anexă și din ea fac parte toți membrii, domnii deputați și doamnele deputat, din cadrul Comisiei pentru industrii și servicii specifice.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, doamna deputat.

Dacă dintre domnii deputați dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri? Nu.

Trecem la dezbaterea conținutului proiectului de hotărâre.

La titlul acesteia, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Adoptat în unanimitate.

La art.1 sunt obiecțiuni? Nu.

Adoptat în unanimitate.

Art.2 - Obiecțiuni? Nu sunt obiecțiuni.

Adoptat în unanimitate.

Art. 3, 4, 5 și 6 - dacă la vreunul din aceste texte aveți obiecțiuni? Nu.

Adoptate în unanimitate.

La anexă, respectiv componența comisiei, care cuprinde, cum v-am spus, toți membrii comisiei acesteia, dacă sunt obiecțiuni? Nu.

Votate în unanimitate.

Vom supune votului hotărârea în cursul zilei de mâine la votul final, ca să nu avem surprize.

Pct.5 - de pe ordinea de zi - Proiectul de Lege ... Nu, acesta se dezbate miercuri, pardon!

Pct.4 l-am dezbătut astăzi.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 15:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro