You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 17-06-2008

Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2008

14. Reexaminarea Legii privind atribuirea unei locuințe generalului în retragere Marin Lungu, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.970/2007 (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 280/2007

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.15: Reexaminarea Legii privind atribuirea unei locuințe generalului în retragere Marin Lungu, ca urmare a deciziei Curții Constituționale nr.970/2007; lege reexaminată de Senat. Comisia juridică, de disciplină și imunități a propus respingerea.

Domnule vicepreședinte Iordache, vă rog să prezentați raportul.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum ați spus și dumneavoastră, noi, Comisia juridică, de disciplină și imunități, am propus respingerea.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate în comisie, în raport cu obiectul și conținutul său, legea are caracter de lege ordinară.

Curtea Constituțională a fost sesizată în temeiul art.146 alin.a) din Constituție, de către Președintele României, cu obiecția de neconstituționalitate a legii.

În urma analizei, Curtea Constituțională a constatat că, pentru considerentele expuse în Decizia nr.970, legea este neconstituțională.

Ținînd cont de această decizie și analizând foarte clar, noi propunem plenului Camerei Deputaților respingerea.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc. Dacă dorește cineva să intervină? Nu.

Vom supune propunerea de respingere votului final.

La pct.16: Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2007 pentru completarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular.

Comisia pentru muncă și protecție socială avea termen pentru raport pe 17 iunie. Raportul nu a fost depus, astfel încât se amână dezbaterea și va fi retrecută pe ordinea de zi în momentul în care va fi distribuit raportul.