Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.31/28-03-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 18-03-2008 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 2008

9. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2007 pentru completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 48/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Trecem la punctul 18, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2007 pentru completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Legea are caracter ordinar.

Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare - Comisia pentru industrii.

Procedură de urgență.

Suntem Cameră decizională.

Rog inițiatorul.

Domnul secretar de stat Kovacs.

Domnul Kovacs Carol Emil:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Această ordonanță de urgență a avut în vedere câteva lucruri. O să le amintesc numai pe cele mai importante, și anume dezvoltarea și consolidarea întreprinderilor mici și mijlocii depinde în mod esențial de achiziția de noi echipamente, tehnologii și know-how, care să permită adaptarea producției la cerințele pieței interne.

Extinderea activităților înalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare adăugată ridicată în industria prelucrătoare răspund dezideratului de coeziune economică, necesitând însă investiții considerabile.

Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii angajează, după cum se știe, aproximativ 54% din totalul forței de muncă, dar productivitatea sectorului este mult mai scăzută decât cea a întreprinderilor mari.

Acest lucru se explică prin faptul că un procent semnificativ al acestora utilizează echipamente de producție depășite, altele neîndeplinind cerințele de calitate ale Uniunii Europene datorită lipsei de investiții în tehnologie modernă. În acest context, sectorul IMM are nevoie imperativă de un sprijin adecvat.

Acestea sunt câteva lucruri pe care ordonanța le-a avut în vedere, fapt pentru care Guvernul vă solicită adoptarea ei.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul președinte Iancu. Vă rog.

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în fond, în procedură de urgență, pentru dezbaterea proiectului de lege menționat.

Aș vrea să subliniez faptul că Senatul a adoptat proiectul de lege.

De asemenea, Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil prezentul proiect de lege.

În fapt, proiectul are ca obiect de reglementare completarea cu un nou articol a Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, în scopul sprijinirii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, prin susținerea investițiilor realizate de astfel de întreprinderi nou înființate sau din anumite domenii de activitate.

Membrii comisiei, în urma dezbaterilor, au hotărât cu majoritate de voturi adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale. Nu există amendamente admise sau respinse.

Proiectul rămâne la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 8:17
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro