Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 18-03-2008

Ședința Camerei Deputaților din 18 martie 2008

6. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 887/2007

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct.15, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative.

Legea are caracter organic.

Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare Comisia pentru muncă. Procedură de urgență.

Suntem Cameră decizională.

Rog inițiatorul.

Domnul Kovacs Carol Emil:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Această ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 a apărut dintr-o necesitate, și anume aceea că pe parcursul etapei de implementare a prevederilor din cuprinsul legii amintite privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, precum și a Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative, s-au constatat anumite carențe în circuitul documentelor și al informațiilor, prevederile legale actuale reglementând inițial doar componenta de organizare și funcționare, iar nu și componenta de colectare.

Aceste aspecte se impun a fi remediate în regim de urgență, astfel încât colectarea și administrarea fondurilor de pensii să se realizeze în condiții de maximă siguranță pentru contribuabilii la acest nou sistem de pensii.

În consecință, Guvernul vă supune spre aprobare această ordonanță de urgență.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat.

Comisia, vă rog. Menține punctul de vedere.

Dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole. Lucrăm pe anexa cu amendamente admise. Nu există amendamente respinse.

Dacă de la pct. 1 la pct. 10 există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptat.

Pct. 11 - 20?

Pct. 21 - 30?

Pct. 31 - 40?

Pct. 41 - 51? Nu sunt. Adoptate.

Am finalizat dezbaterea pe articole. Proiectul rămâne la vot final.