Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 18-03-2008

Ședința Camerei Deputaților din 18 martie 2008

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (11) al art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 65/2008

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

24. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.11 al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată.

Legea are caracter ordinar. Proiect adoptat de Senat.

Raport de adoptare, Comisia pentru buget.

Suntem Cameră decizională.

Dacă inițiatorul dorește să susțină proiectul. Nu.

Comisia, vă rog, raportul.

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.11 al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul organizării cazierului fiscal la nivelul administrațiilor finanțelor publice, al tuturor municipiilor, nu doar al municipiilor reședință de județ.

La dezbaterea proiectului a participat domnul Eugen Ciorici, vicepreședinte al ANAF.

Au fost prezenți 26 din 28 de deputați membri ai comisiei.

Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat. El este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii proiectului de lege, în ședința din data de 11 martie 2008, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege cu amendamentele din anexă.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Intervenții la dezbateri generale, vă rog.

Pe scurt, dacă doriți.

Domnul Liviu Timar:

Mulțumesc, domnule președinte.

În calitate de inițiator, unul dintre inițiatori, aș dori să vă rog ca să susțineți această idee în spiritul principiului descentralizării și al reducerii birocrației, adică birocrația să rămână, dar să fie birocrație funcțională.

În calitate de inițiator accept amendamentul depus la comisie, și anume această lege să intre în vigoare cu data de 1 ianuarie 2009.

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Pct.1, obiecții, observații, comentarii. Nu sunt. Adoptat.

Pct.2. Adoptat.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.