Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 05-11-2007

Ședința Camerei Deputaților din 5 noiembrie 2007

26. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 31 mai 2007 (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 703/2007

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Pct. 25, Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 31 mai 2007.

Legea are caracter ordinar.

Raport de adoptare, Comisia pentru buget.

Suntem primă Cameră sesizată.

Domnule Doică, salvați-ne de dubla impunere de Republica Sudan.

Domnul Cătălin Doică:

Mulțumesc, domnule președinte.

Convenția pentru evitarea dublei impuneri între România și Republica Sudan, precum și pentru prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital a fost semnată la București, la 31 mai 2007. Textul semnat al convenției este în concordanță cu mandatul primit, cu legislația din țara noastră și corespunde atât practicii promovate de România în acest domeniu, cât și de celelalte state ale Uniunii Europene.

Convenția mai reglementează și aspecte referitoare la schimbul de informații, nediscriminarea, metodele de evitare a dublei impuneri, procedura amiabilă, precum și intrarea în vigoare și denunțarea convenției.

Față de cele de mai sus și de raportul favorabil, fără amendamente, adoptat de către comisia de specialitate, vă rugăm să fiți de acord cu proiectul de lege.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat.

Comisia? Vă rog, domnule Călian.

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raportul comisiei sesizate pe fond a fost adoptat cu majoritate de voturi, Camera Deputaților fiind primă Cameră sesizată, proiectul fiind de competența decizională a Senatului.

Camera Deputaților a adoptat acest proiect de lege în forma prezentată de inițiator.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt.

Nu există amendamente admise sau respinse.

Proiectul rămâne la vot final.