Plen
Ședința Camerei Deputaților din 4 septembrie 2007
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.110/14-09-2007

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 04-09-2007 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 4 septembrie 2007

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 276/2007

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.8, Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/94 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.

Lege ordinară adoptată de Senat.

se propune respingerea proiectului.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, domnule președinte Gubandru.

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia prezintă un raport, nu de respingere, așa cum a fost adoptat de către Senat, ci de adoptare a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței.

Domnul Valer Dorneanu:

Numai o clipă. Am introdus în discuție și o mică eroare, pentru că proiectul cu care am fost sesizați noi este proiect de lege pentru respingerea ordonanței, iar la Camera Deputaților, Comisia pentru buget, finanțe și bănci propune adoptarea proiectului.

Domnul Aurel Gubandru:

Comisia propune adoptarea ordonanței.

Domnul Valer Dorneanu:

Cu această precizare, și pentru a nu mai vă plimba, vă dau totuși cuvântul să prezentați dumneavoastră raportul și apoi inițiatorului pentru a prezenta punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Aurel Gubandru:

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Georgeta Petre, director general în Ministerul Economiei și Finanțelor, și domnul Marin Toma, președintele CECAR.

La lucrările comisiei au participat 24 de deputați, din totalul de 27 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii proiectului de lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.65/94 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, în ședința din data de 3 iulie 2007, comisia propune spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței nr.17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.65/94 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați cu amendamentele din anexă. Și primul amendament se referă tocmai la propunerea de adoptare a proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Are cuvântul reprezentantul Guvernului.

Vă rog să vă prezentați pentru stenogramă.

Domnul Cătălin Doică:

Sunt secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Proiectul de act normativ adus astăzi în fața dumneavoastră are în vedere, în principal, următoarele obiective: punerea de acord a prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată, precum și asigurarea coerenței cu celelalte modificări care au fost avute în vedere la modificarea Legii contabilității; introducerea expresă a prevederii referitoare la activitatea de înființare și reorganizarea întreprinderilor, activitate care în țările Uniunii Europene intră în preocupările experților contabili; de asemenea, introducerea unei serii de prevederi privind accesul fără restricții al expertului contabil la toate serviciile profesionale, cu obligația ca atunci când serviciile sunt reglementate distinct, acesta să respecte în integralitate legislația în domeniu.

Față de raportul favorabil adoptat de comisia de specialitate din cadrul Camerei Deputaților, vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea Proiectului de Lege privind adoptarea Ordonanței nr. 17/2007. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă, din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Domnul deputat Ghișe, din partea Grupului Partidului Național Liberal, și apoi domnul Călian, din partea Partidului Conservator.

Domnul Ioan Ghișe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Cu ocazia acestei dezbateri, doresc să vă sensibilizez asupra unui aspect, în opinia unora dintre noi, foarte sensibil.

Începând cu Ordonanța nr. 65/1994, în România s-a instituit o cutumă cât se poate de nocivă și, mai ales, neconstituțională, anume că, de regulă, prin ordonanțe emise în vacanțele parlamentare, Guvernele, de-a lungul timpului, oricare au fost ele, emit reglementări privind organizarea activității unor structuri asociative private, sub așa-numita, generic, "organizarea unei activități profesionale". Elementul nociv al acestei situații constă în faptul că, în mod neconstituțional, se condiționează dreptul constituțional de a exercita o profesie și, respectiv, dreptul constituțional de liberă asociere, prin obligarea tuturor celor care practică o profesie dintre cele reglementate de a fi membri ai unei singure asociații constituite pe țară.

Ceea ce doresc să evidențiez este că această practică este în contradicție cu trei repere, izvoare de drept internaționale: este vorba, întâi de toate, despre Convenția apărării Drepturilor Fundamentale ale Omului, art. 11, care consfințește dreptul cetățenilor la liberă asociere; mai apoi, este vorba de Directiva Europeană nr. 35 din 7 septembrie 2005, prin care se reglementează domeniul recunoașterii calificărilor profesionale în Europa, și este vorba de așa-numita Directivă privind serviciile nr. 123/2006.

Împreună cu Constituția României, art. 40 alin.(1), coroborat cu art. 41 alin.(1) și, respectiv, art. 45, articole care se referă la dreptul de liberă asociere, dreptul de liberă exercitare a unei profesii și, respectiv, dreptul de liberă întreprindere economică, țin să vă precizez că prin toate aceste reglementări pe care Guvernele le dau prin ordonanțe și, mai apoi, după câțiva ani, Parlamentul le aprobă prin lege, se comite o violare a drepturilor constituționale de liberă asociere.

Închei prin a vă spune că pe acest subiect a existat un proiect de lege, respins în urmă cu vreo două luni, intitulat atunci "privind profesiile liberale".

Ceea ce este nociv în această situație este că statul, prin reprezentanții săi, în special cei din Ministerul de Finanțe, vine să reglementeze și să condiționeze modul cum o structură asociativă privată, de regulă numită "corp profesional", își exercită activitatea.

Închei prin a vă spune că este necesar ca în România să promovăm o reglementare-cadru privind profesiile reglementate, astfel încât să se separe rolul asociațiilor private de autoritățile publice de specialitate, recunoscute și consfințite în Constituție prin art. 116 și 117, care, ele, în numele statului, trebuie să aibă dreptul de reglementare și control. Or, noi suntem în situația în care aceste structuri asociative private - și ele sunt numeroase, nu le enumăr acum aici, să nu vă plictisesc - sunt, de fapt, un stat în stat. Astfel încât ajung până la aceea de a impune prețuri minime pe piață și, respectiv, de a stabili numerus clausus, cine și câți pot să intre pe piața exercitării profesiei respective.

Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog ca, în urma acestei scurte expuneri pe care v-am făcut-o, să reflectați asupra subiectului, pentru că implicațiile sunt deosebit de grave, prin aceea că, ceea ce, la modul generic, în Constituție, vorbim că este piață liberă în România, de fapt, pe domeniul profesiilor reglementate, nu este piață liberă, ci este piață prezervată de către un grup de persoane, cele care au intrat primele pe piață și interzic accesul liber al tinerilor specialiști.

Vă mulțumesc pentru atenție și sper ca acest cuvânt, în perspectivă, să reprezinte un reper pentru o reglementare mai bună în domeniul profesiilor reglementate în România, astfel încât piața serviciilor și, respectiv, dreptul de liberă practică al unei profesii să fie cu adevărat libere.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Numai puțin, ca să lămurim o problemă, nu pun în discuție temeinicia celor spuse pe fond de dumneavoastră, nici cu privire la logica utilizării ordonanțelor de urgență în chestiuni privind drepturile fundamentale, ceea ce vă întreb, având în vedere că e vorba de Ordonanța nr. 17/2007 a Guvernului Tăriceanu, este dacă e o părere personală ce spuneți dumneavoastră, sau e vorba de părerea grupului parlamentar?

V-aș ruga, să ajutăm și grupul dumneavoastră, și pe noi, să ne orientăm în privința a ceea ce trebuie să facem.

Domnul Ioan Ghișe:

Ceea ce am exprimat, domnule președinte, este o părere personală și ea vine doar să se sensibilizeze, folosind această oportunitate, asupra faptului că, în mod neconstituțional - nu intru în detalii, să vă spun un aspect absolut picanterie, guvernele, nu Guvernul Tăriceanu, de regulă, și lucrurile nu se petrec la nivel de miniștri, ci mai jos, vin și cer abilitări pentru vacanța parlamentară pe domenii pe care, prin Constituție, nu pot cere abilitări. În superficialitatea sa, decizia din Parlament este că se dă liber și se dă abilitare, iar mai apoi, peste câțiva ani, se ajunge ca fundamentarea legii de aprobare a ordonanței să se facă pe articole din Constituție care nu au nici o legătură cu domeniul reglementat. Bașca faptul că vine autoritatea publică să reglementeze modul cum niște persoane private se asociază.

Pentru că, problema de fond, în România, este că aceste structuri asociative profesionale, să nu vă spun, mai ales, dumneavoastră, juriștilor, că nu există juridic termenul de "corp" sau "organizație profesională", avem o lege-cadru, Ordonanța nr. 26/2000, făcută Legea nr. 246/2005, care reglementează în România cadrul, modul cum se asociază persoanele libere, or, problema, la noi, este că aceste numite "corpuri profesionale" sunt stat în stat, nimeni nu poate să ne spună ferm ce sunt ele: persoane juridice de drept public sau privat? Ele sunt în același timp și și.

Și, ca să nu mai pun cireșica pe tort, că unele din aceste organizații profesionale - vă rog să rețineți cu precizie ce spun! - comit evaziune fiscală de ordinul a mai mult de 10 milioane de euro pe an! Bani pe care îi culeg de la membrii asociației și pe care îi gestionează în mod nelegal, fără să plătească taxe și impozite la stat, pentru că ele, când să plătească taxe la stat, spun că sunt ong-uri. Dar ele ce tip de ong-uri sunt? Sunt ong-uri care sunt înființate prin lege, și nu prin înregistrare juridică la instanțele judecătorești. Deci, avem, în România, două tipuri de asociații: asociații care se înființează în baza Legii privind asociațiile și asociații care se înființează printr-o lege care aprobă o ordonanță, care ordonanță se bazează pe articole care nu sunt constituționale. Deci, situația este deosebit de delicată!

Iar în problema evaziunii fiscale lucrurile capătă niște dimensiuni cu totul speciale, care merg până la atingerea siguranței naționale, dacă privim art. 1 din Legea privind siguranța națională, cu privire la starea de legalitate în statul român, care trebuie să înceapă de la constituționalitate și, bineînțeles, însușirea și recunoașterea reglementărilor internaționale în domeniu.

Deci, ceea ce am spus este cu titlu privat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Iertați-mă că v-am cerut această precizare, pentru că, de regulă, la dezbateri generale vorbesc reprezentanții grupurilor parlamentare.

 

Domnul Ioan Ghișe (din sală):

Am vrut să profit de oportunitate!

Domnul Valer Dorneanu:

De acord. Deși nu e frumos să profitați de colegi, dar, în situația dată, am înțeles.

Domnul Petru Călian, din partea Partidului Conservator.

Și dorește cineva, domnul Gabor, să vorbească din partea Grupului parlamentar al PNL?

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Declarația politică mi-am susținut-o azi dimineață, la această oră, mă voi referi concret la Ordonanța nr. 14/2007. Ea reglementează, de fapt, corelează prevederile Legii contabilității, Legea nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, cu celelalte acte normative.

Aș sublinia doar două modificări esențiale: prin această ordonanță se elimină condiția de vechime pentru cei care susțin examenul de acces la profesie, deoarece, după acest examen, obligatoriu urmează un stagiu de practică, sub controlul organismului profesional, un stagiu de 3 ani. De asemenea, este eliminată și restricția în ceea ce privește studiile economice, care, în actuala reglementare, se limitează doar la specializările în finanțe și contabilitate. Așadar, sunt câteva modificări esențiale. Iar, în concluzie, pot să spun că se simplifică foarte mult accesul la funcția de expert contabil.

Fac o rectificare, de fapt, m-am referit la Ordonanța de Guvern nr. 17, și nu 14, îmi cer scuze.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles că Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal dorește să prezinte și poziția grupului. Poftiți, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Gabor:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este cunoscut faptul că prietenul și stimatul nostru coleg, domnul deputat Ghișe, are un punct de vedere interesant în ceea ce privește profesiile liberale. Am purtat discuții îndelungate, și împreună, și în cadrul grupului, și în cadrul comisiei, membrii Comisiei juridice, în legătură cu această chestiune. Sigur că acest punct de vedere va putea să fie exprimat în mod coerent doar atunci când se va adopta o lege a profesiilor liberale.

Cum, prin această ordonanță, Guvernul încearcă să îmbunătățească activitatea de contabilitate și a experților contabili, Grupul parlamentar al PNL susține adoptarea acestui proiect de lege. Credem că în acest moment nu putem să facem altceva decât să dăm un vot pozitiv pentru adoptarea aceste inițiative legislative.

De aceea, Grupul parlamentar al PNL va da un vot pentru adoptare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Poziția celorlalte grupuri parlamentare, dacă dorește careva dintre colegii noștri? Doriți și dumneavoastră să participați? Poftiți.

Domnul Dragoș Dumitriu vrea să completeze.

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Nu, vreau să vin în sprijinul intervenției domnului Ghișe. Deci, și intervenția mea este o chestiune personală.

Consider punctul de vedere al domnului deputat Ghișe plin de curaj și care reflectă, din păcate, o realitate, prin care au trecut și la care au procedat mai multe guverne.

Poate că ar fi interesant să facem chiar o dezbatere parlamentară pe această temă.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Dacă aș fi președintele Camerei, și nu președinte de ședință, mi-aș fi permis să vă fac o recomandare: la dezbateri generale, pentru statura și poziția grupurilor parlamentare, este de recomandat să se susțină numai punctul de vedere al grupului, urmând ca, pe texte, dezbaterile să poată să aibă variațiuni pe aceeași temă, inclusiv opoziție. Dar este problema grupurilor parlamentare.

  ................................................
 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Dragi colegi,

Fiți de acord să continuăm dezbaterile pe marginea Proiectului de Lege cu privire la Ordonanța nr. 17/2007.

S-au terminat dezbaterile generale, v-aș ruga să fiți de acord să parcurgem în continuare raportul comisiei, care cuprinde și textele păstrate din ordonanță și cele amendate, cu modificări sau completări.

La titlul proiectului de lege, v-aș ruga să vedeți, comisia are un amendament. Dacă aveți obiecțiuni la acesta? E vorba de un amendament de corelare. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Preambulul articolului unic, urmăriți pct. 2. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței? Nu sunt obiecțiuni. Rămâne titlul ordonanței.

Art. I din ordonanță. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La pct. 5 din raport, comisia propune păstrarea textului. Nu sunt obiecțiuni. Se păstrează textul ordonanței.

La pct. 6, 7 și 8, de asemenea, comisia propune păstrarea textelor din ordonanță. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

La pct. 9, 10, 11 și 12 din raport, se propune păstrarea textelor din ordonanță. Nu sunt obiecțiuni. Păstrate textele ordonanței.

Pct. 13, 14, 15 și 16. Nu sunt obiecțiuni. Votate textele din ordonanță.

La pct. 17, vă rog să urmăriți amendamentul comisiei, care vizează pct. 13 din ordonanță, respectiv, art. 15. Dacă aveți obiecții la amendamentul de la pct. 17? Adoptat amendamentul, modificat textul.

La pct. 18, comisia propune păstrarea textului pct. 14 din ordonanță. Dacă aveți obiecții? Propune soluția aceasta pentru alin.(1), urmăriți pag. 6. Votat punctul de vedere al comisiei.

La alin.(2), urmăriți, vă rog, pentru lit. f) comisia propune un alt text. Dacă aveți obiecții? Admis amendamentul comisiei.

La pct. 19, cel cu privire la pct. 15 din ordonanță, comisia propune păstrarea ordonanței. Adoptat textul din ordonanță.

La pct. 20, comisia propune abrogarea pct. 16 din ordonanță. Dacă aveți obiecții? Admis amendamentul, abrogat pct. 16 din ordonanță.

Pentru pct. 21 și 22, comisia propune păstrarea pct. 17 și 18 din ordonanță. Votate textele din ordonanță.

La pct. 23, comisia propune un amendament la pct. 19, cel referitor la alin.(41) al art. 31. Dacă aveți obiecții la amendamentul nr. 23 al comisiei? Votat în unanimitate.

La pct. 24, comisia propune păstrarea textului din ordonanță. adoptat textul din ordonanță.

La pct. 25, 26 și 27, comisia propune păstrarea textelor din ordonanță. Votate textele din ordonanță.

La pct. 28, cel cu privire la pct. 24 din ordonanță, art. 37, comisia propune un amendament, vă rog să-l urmăriți la pag. 11-12. Adoptat amendamentul comisiei, modificat textul din ordonanță.

La pct. 29, comisia propune modificarea pct. 25 din ordonanță, cel referitor la art. 38. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul comisiei.

La pct. 30, comisia propune modificarea pct. 26, în sensul introducerii unui articol nou, 381. Dacă aveți obiecții la amendamentul comisiei? Nu sunt. Votat amendamentul comisiei.

La pct. 31, comisia propune păstrarea textului din ordonanță, cel de la pct. 27. Adoptat textul din ordonanță.

La pct. 32, comisia propune păstrarea pct. 28 din ordonanță. Nu sunt obiecțiuni cu privire la alin.(1).

Dar, tot la pct. 32, vă rog să urmăriți, pentru alin.(2), vedeți pag. 16, comisia are un amendament. Dacă aveți obiecții la acest amendament? Nu. Votat textul din amendament, modificat textul inițial.

La pag. 17, vă rog, de asemenea, să vă uitați, în privința pct. 29 din ordonanță, după art. 392, se introduce un articol nou, 393.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Mircea Valer Pușcă:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Eu supun atenției dumneavoastră respingerea propunerii sau a amendamentului făcut de comisie și păstrarea formei din ordonanță, pentru că, cu siguranță, la pag.17, la art.393, cu siguranță, va fi dificil de stabilit care sunt acele hotărâri de interes general care să fie publicate în Monitorul oficial. Cine stabilește când o hotărâre este sau nu de interes general. Cu alte cuvinte, textul propus de Guvern mie mi se pare mult mai util a fi păstrat.

Domnul Valer Dorneanu:

Solicit punctul de vedere al inițiatorului. Nu mai este nimeni din partea Guvernului?

Domnul Gubandru. Comisia, care este punctul ei de vedere?

Mai întâi, reprezentantul Guvernului, pe care-l dădusem dispărut. Dar era în partea dreaptă a sălii.

Vă rog.

Domnul Cătălin Doică:

Da, a trebuit eliberată partea stângă.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Deși propunerea inițială a Guvernului a fost ca toate hotărârile C.E.C.A.R.-ului să se publice în Monitorul oficial, ulterior, discuțiile purtate în cadrul comisiei de specialitate din Camera Deputaților, chiar și Guvernul și-a însușit punctul de vedere al comisiei, potrivit căruia doar hotărârile de interes general trebuie publicate în Monitorul oficial al României, pentru că C.E.C.A.R.-ul emite o serie întreagă de reglementări absolut interne, care nu privesc interesul general și, astfel, s-ar ajunge la situația în care s-ar evita monitoare oficiale special pentru publicarea acestor hotărâri.

Deci, suntem de acord cu punctul de vedere al comisiei din cadrul Camerei.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte Gubandru, opinia dumneavoastră este cea exprimată. Dar, vă rog să adăugați eventuale argumente noi față de opoziția manifestată de colegul nostru.

Vă rog.

Domnul Aurel Gubandru:

Având în vedere multitudinea documentelor pe care le emite Consiliul Superior, considerăm - Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților - că este bine să rămână formularea pe care am adoptat-o, și anume, aceea că numai acele hotărâri cu caracter general să fie publicate în Monitorul oficial al României.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Față de împrejurarea că s-au ridicat obiecțiuni la amendamentul comisiei, supun amendamentul comisiei votului dumneavoastră. În situația în care amendamentul comisiei este votat, se respinge, evident, obiecția colegului nostru.

Supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei de la pag.17. Ați auzit explicațiile Guvernului și ale comisiei, ca și obiecția colegului dumneavoastră.

Cine este pentru amendamentul comisiei, sau cine este pentru? Vă rog să votați amendamentul comisiei, să vă exprimați votul.

Cu 83 de voturi pentru, 34 împotrivă și o abținere, amendamentul comisiei a fost votat.

Vă rog să urmăriți în continuare pct.33 din raport. Vă rog să fiți atenți. Comisia propune abrogarea art.2 din ordonanță.

Dacă aveți obiecțiuni? dacă sunteți de acord cu amendamentul nr.33?

Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Celelalte texte din art.III, art.IV și art.V nu sunt completate de către comisie.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni?

Votate toate aceste trei texte, în formularea comisiei.

Am terminat dezbaterea proiectului de lege, asupra titlului și conținutului acestuia.

Ordonanța nu o mai reluăm, pentru că a suferit numeroase intervenții.

Din cuprinsul raportului rezultă clar unde au fost modificări la textul ordonanței, unde s-a păstrat textul și ce texte au fost propuse spre abrogare.

Vom supune proiectul de lege de aprobare a ordonanței votului final, în cursul zilei de astăzi.

V-aș ruga să întrerupem puțin, pentru a da posibilitate stafului tehnic să pregătească lista votului final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 19 octombrie 2019, 23:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro