Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 28-06-2007

Ședința Senatului din 28 iunie 2007

23. Respingerea Proiectului de lege privind schimbarea denumirii orașului Oțelu Roșu în Ohaba - Ferdinand, județul Caraș-Severin.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 33 din ordinea de zi avem înscris Proiectul de lege privind schimbarea denumirii orașului Oțelu Roșu în Ohaba-Ferdinand, județul Caraș-Severin.

Legea este organică. Senatul este Cameră decizională.

Vă rog să vă pronunțați prin vot asupra raportului fără amendamente, întocmit de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului. Vă rog să votați. (discuții și vociferări în sală)

Raportul, întocmit de Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, este respins, întrunind doar 34 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă și 13 abțineri.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Vă rog să votați.

Proiectul de lege este respins de plenul Senatului, întrucât a întrunit doar 27 de voturi pentru 33 de voturi contra și 18 abțineri.