Plen
Ședința Camerei Deputaților din 18 iunie 2007
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.93/28-06-2007

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
03-04-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 18-06-2007 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 18 iunie 2007

22. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului:  

   

- După pauză -

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Dați-mi voie să deschid a doua parte a ședinței de astăzi, destinată răspunsurilor orale la interpelări.

Sunt prezenți pentru a răspunde întrebărilor și interpelărilor dumneavoastră domnul secretar de stat Silviu Stoica, domnul Marian Pătuleanu și doamna Katalin Kibedi. Să vedem dacă între timp se mai prezintă cineva.

 
Aledin Amet

Întrebării domnului Aledin Amet cu privire la posibilitatea construirii unei șosele de coastă care să lege portul Tomis de stațiunea Mamaia.

Domnul Silviu Stoica, vă rog să răspundeți.

 

Domnul Silviu Stoica (secretar de stat, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să-mi permiteți să răspund la întrebarea domnului deputat cu privire la dezvoltarea unui proiect în zona costieră, a unei șosele între portul Tomis și stațiunea Mamaia.

Eroziunea și managementul zonelor de coastă, în principal, este una dintre preocupările importante ale ministerului nostru. În momentul de față, este în dezvoltare un program destul de consistent în acest sens, urmând să se facă investiții serioase, având în vedere problema destul de prezentă, de actuală a eroziunii costiere. În acest sens, Ministerul Mediului a angajat fonduri nerambursabile din partea Agenției Internaționale de Cooperare japoneze cu sprijinul căreia am dezvoltat studii de fezabilitate în ceea ce privește reamenajarea zonei de coastă și execuția de lucrări pentru stoparea eroziunii costiere, iar în acest sens, pentru execuția acestor proiecte sunt prevăzute fonduri în programul operațional sectorial de mediu, program operațional prin intermediul căruia România va accesa fondurile postaderare și sunt prevăzute, este prevăzută o axă prioritară specială pentru această chestiune, 57 de milioane de euro. De asemenea, avem lucrări în acest sens, prevăzute într-un alt program multianual 2006-2009 finanțat din fonduri de la bugetul de stat.

Cu privire la dezvoltarea proiectului menționat în interpelarea dumneavoastră, domnule deputat, Ministerul Mediului nu poate avea nimic împotriva unui asemenea proiect, însă mențiunea pe care trebuie s-o fac este legată de faptul că orice proiect care se dezvoltă, în orice proiect de investiții care se dezvoltă, trebuie să respecte legislația în vigoare. În principiu, trebuie să fie în concordanță cu prevederile de mediu și să parcurgă așa numita evaluare, procedura de evaluare a impactului de mediu.

În momentul în care o fezabilitate pentru acest proiect este gata, ea intră în procedura de avizare și, dacă se respectă toate condițiile impuse de standardele și directivele europene și de legislația națională în domeniu, a priori nimeni nu poate avea nimic împotriva unui asemenea proiect, însă condiția esențială este ca studiile de fezabilitate și toate soluțiile tehnice să fie în concordanță cu toate prevederile de mediu în vigoare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, dacă sunteți mulțumit?

Aveți dreptul la un comentariu.

 
 

Domnul Aledin Amet:

Domnule președinte,

Domnule secretar de stat, vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Am o rugăminte pe care am adresat-o și domnului secretar de stat. Nu vorbiți între dumneavoastră, vorbiți în microfoane, pentru că ședința este publică și nu se aude în sală.

 
 

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat, pentru răspunsul oferit. Consider, în continuare, că orașul Constanța are nevoie de o astfel de șosea, tocmai pentru a-i crește atractibilitatea din punct de vedere turistic. În aceeași ordine de idei, însă, sunt mulțumit pentru moment cu răspunsul oferit.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

 
Andrian-Sirojea Mihei

Domnul Marian Pătuleanu va răspunde întrebării domnului Andrian Mihei cu privire la lipsa de reacție din partea unor primării din mediul rural la cererile cetățenilor.

 

Domnul Marian Pătuleanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, prin care solicitați să vi se comunice măsurile avute în vedere de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative pentru remedierea neregulilor existente în acest domeniu, precum și informațiile referitoare la procedura legală pe care ar trebui s-o urmeze un cetățean care se confruntă cu situații de natura celor în discuție, menționăm următoarele:

Potrivit legii, între instituția noastră și autoritățile administrației publice locale, nu există raporturi de subordonare, ministrul internelor și reformei administrative nefiind abilitat să impună soluții sau decizii autorităților locale sau să dispună măsuri pentru sancționarea acestora. Competența stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acesteia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptățiți și eliberării titlurilor de proprietate revine comisiilor de fond funciar, constituită potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art.52 alin.(2) din Legea nr.18/1991, comisiile de fond funciar pot avea calitate procesuală pasivă, context în care se impune a fi evidențiat faptul că, în ipoteza apariției unor nemulțumiri cu privire la activitatea comisiilor în discuție, orice persoană interesată se poate adresa instanțelor de judecată. Așadar, nici cu privire la domeniul de referință, Ministerului Internelor și Reformei Administrative nu-i revin atribuții specifice.

Pe de altă parte, se impune a fi evidențiat faptul că accesul persoanelor la informațiile de interes public, modul de exercitare de către cetățeni a dreptului de a adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume propriu, precum și modul de soluționare a acestora sunt stabilite prin Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și, respectiv, prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002, întreaga răspundere cu privire la rezolvarea petițiilor, precum și cu privire la legalitatea soluțiilor și la comunicarea acestora, cu respectarea procedurilor specifice, revine autorităților și instituțiilor publice cărora le sunt adresate cererile, reclamațiile sau sesizările respective.

De asemenea, evidențiem că în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr.544/2001, acestea pot face plângere la Secția de contencios administrativ a tribunalului competent, instanța fiind singura în măsură să oblige autoritățile sau instituțiile publice să furnizeze informațiile de interes public.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, aveți dreptul la un comentariu.

 
 

Domnul Andrian-Sirojea Mihei:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Este o altă formă prin care cu ușurință ministerul se șterge, se spală pe mâini.

Există totuși instituția prefectului și eu cred că acesta ar trebui să vegheze într-un fel la respectarea legalități. Știm cu toții că orice solicitare adresată de un cetățean trebuie să primească un răspuns în 30 de zile. Nu știm ce se întâmplă dacă nu răspunde, dacă această activitate de a soluționa, dacă aceste registre de intrări, de evidențiere ale primăriilor sunt într-un fel controlate și cum am putea să optimizăm această activitate, pentru că calea judecății este una foarte anevoioasă și nu întotdeauna este la îndemâna acestor cetățeni, care, de fapt, își doresc numai și numai să-și găsească dreptatea.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule secretar de stat, dacă doriți să răspundeți acestui comentariu? Vă mulțumesc.

 
Adrian Moisoiu

Atunci rămâneți lângă microfon, pentru că urmează să răspundeți domnului Adrian Moisoiu unei întrebări cu privire la măsurile corespunzătoare și operative pentru ocuparea posturilor la IPJ Harghita.

 

Domnul Marian Pătuleanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră, prin care solicitați Ministerului Internelor și Reformei Administrative să dispună măsurile ce se impun pentru deblocarea posturilor vacante din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Harghita, precum și pentru asigurarea sumei de 500 de mii roni Inspectoratului Județean de Jandarmi Harghita, necesară în vederea achiziționării unor apartamente cu destinația de locuințe de serviciu, vă comunicăm următoarele: 1. Semnalăm faptul că la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Harghita posturile de polițiști sunt încadrate în proporție de 90,3%, iar posturile de personal contractual în proporție de 98,5%.

Pe categorii, deficitul de personal existent la această structură teritorială de poliție se prezintă după cum urmează: ofițer - 35 posturi vacante; agenți - 56 posturi vacante; personal contractual - 1 post vacant. Deblocarea se poate realiza doar cu încadrarea numărului maxim de indicatori aprobat pentru finanțare în structura categoriei de personal, precum și în fondurile bugetare aprobate pe trimestre.

În contextul în care dinamica situației operative și specificul județului Harghita sunt deosebite, se va proceda la efectuarea unei analize la nivelul structurilor de specialitate ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative, astfel încât să poată fi clarificate aspectele referitoare la posibilitatea asigurării permiselor necesare în vederea materializării unui demers de ocupare, în condițiile legii, a posturilor vacante din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Harghita. În funcție de rezultat, vor fi dispuse măsurile ce se impun.

Alocarea sumei de 500 de mii roni Inspectoratului Județean de Jandarmi Harghita, în vederea achiziționării unor locuințe de serviciu va fi avută în vedere la proxima rectificare bugetară sau, în condițiile în care, cu acest prilej, demersul în discuție se va dovedi imposibil de realizat, la întocmirea proiectului de buget pentru anul 2008.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă există vreun comentariu din partea domnului deputat Adrian Moisoiu?

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, domnule președinte, și în același timp doresc să mulțumesc domnului secretar de stat pentru răspunsul pe care mi l-a dat, însă, spun cinstit că pe mine mă nemulțumește.

Mă nemulțumește, domnule secretar de stat, răspunsul pentru că este un răspuns așa nespecific pentru ministerul pe care îl reprezentanți. Adică, Ministerul Afacerilor Interne. În momentul în care dumneavoastră nu spuneți niciodată că se va face o analiză și după ce se va termina această analiză, vom vedea ce se va întâmpla cu cele 35 de posturi de ofițeri, cele 56 de posturi de agenți, posturile celelalte care, spuneți dumneavoastră, că sunt libere. Eu știam că este o sută și ceva. Dar, oricum, și 90 este aproape de 100. Însă, în măsura în care dumneavoastră nu stabiliți nimic exact și lăsați așa, la modul cum bate vântul, acesta nu este un răspuns. Nu vă supărați. Adică, nu este un răspuns exact pe care îl așteptam din partea Ministerului Afacerilor Interne, adică un răspuns care este prompt, care se materializează de fiecare dată cu termene și așa mai departe.

Eu, dacă am greșit în circulație, mie îmi spuneți clar: "Ați greșit articolul cutare, cu termenul până la data de..."

Și aici, în acest răspuns pe care mi l-ați dat ați lăsat această chestiune în aer.

Pe de altă parte, cealaltă, legată de cele trei apartamente, atât este vorba, la fel este... Deci, oamenii aceia se zbat în condițiile în care se pune problema însăși a existenței unui inspectorat de jandarmi în județul Harghita, se zbat pentru că nu au trei apartamente de serviciu, respectiv cele 5 miliarde de lei vechi sau 500.000 de RON la care s-a făcut referire în clipa de față.

Putem să așteptăm treaba aceasta până la bugetul pe 2008 sau să punem și o condiție "Păi, știți, că dacă bugetul din 2008 este o problemă, atunci poate că o să rezolvăm în 2009 sau în 2010, când se va putea rezolva problema. Cred că nu așa se pune și trebuie tratată problema. Eu am încredere în discernământul dumneavoastră, domnule secretar de stat, și vă rog frumos să considerați că, astăzi, acum, aici, v-am pus din nou această întrebare, cu termenul de două săptămâni, așa cum ne este nouă dat prin Regulament, și cu rugămintea ca la proxima ocazie, când veți mai avea de dat răspunsuri, să veniți și să ne dați un răspuns exact, așa după cum v-am solicitat.

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Punctul 2, aș dori să subliniez o altă idee, am avut o interpelare adresată Ministerului Educației și Cercetării în care mi se răspunde după trei săptămâni sau patru săptămâni, referitor la interpelarea pe care am depus-o, dar care face referire la o anexă. Iar anexa respectivă, care este de fapt baza care arată, într-adevăr, ce s-a întâmplat și care au fost rezultatele obținute la testele cu subiecte unice la nivelul elevilor de la clasa a VII-a, că la ei se referea interpelarea respectivă, anexa s-a "scăpat" ca să mi se restituie. "Scăpat", cred că v-ați dat seama că am spus-o în ghilimele.

Rog, ca atare, Ministerul Educației și Cercetării să-și completeze răspunsul și în termen minim de o zi, două, trei, să binevoiască și să-mi pună răspunsul la dispoziție.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Având în vedere că Ministerul Educației nu este prezent, v-aș ruga să reveniți în scris cu precizările pe care le-ați făcut acum.

 
 

Domnul Adrian Moisoiu:

De acord. Bine. Mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule secretar de stat, dacă doriți să adăugați ceva, sau veți răspunde încă o dată în scris cu privire la mențiunile pe care le cere expres domnul deputat.

Mulțumesc.

 
Petre Străchinaru

Mai aveți de răspuns domnului Petre Străchinaru. Este aici? Da, domnule deputat. Cu privire la situația romilor din localitatea Belin, județul Covasna.

 

Domnul Marian Pătuleanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră prin care solicitați Ministerului Internelor și Reformei Administrative să vă comunice măsurile pe care intenționează să le întreprindă pentru punerea în legalitate a persoanelor de etnie romă ce locuiesc în localitățile Belin, Aita Mare, Haghi și Araci, județul Covasna, care au ocupat aproximativ 70 de hectare teren revendicat de foștii proprietari, construindu-și locuințe fără respectarea condițiilor legale și cărora în contextul dat nu li se eliberează acte de stare civilă și acte de identitate, vă comunicăm următoarele.

Unu. În zona la care faceți referire, situată în județul Covasna, persoane de etnie romă au construit locuințe fără autorizație, cu precădere în perioada 1990-2006. Unora dintre persoanele care locuiesc în aceste imobile le-au fost eliberate, în baza unor adeverințe emise de către primarul comunei Măeruș, județul Brașov, acte de identitate în care domiciliul acestora figurează ca fiind stabilit în comuna Măeruș, județul Brașov, sat Arin nr.104.

Cu privire la această situație, la Inspectoratul județean de poliție Covasna a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect comiterea de către primarul comunei Măeruș, județul Brașov, și de către alți funcționari publici angajați în cadrul Primăriei Măeruș, județul Brașov, a infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice și a celei de fals intelectual, precum și pentru comiterea de către mai multe persoane de etnie romă a infracțiunii de fals în declarații și a celei de uz de fals.

Verificările efectuate prin intermediul structurilor de specialitate au relevat faptul că pe adresa imobilului în cauză sunt înregistrate un număr de 389 persoane, dintre care 258 au obținut acte de identitate în perioada 1971-2005.

În prezent, tot mai mulți cetățeni dintre cei în discuție solicită eliberarea unor noi acte de identitate.

Față de situația existentă, prin intermediul structurilor de specialitate au fost dispuse măsurile necesare în vederea eliberării pentru aceste persoane a unor cărți de identitate provizorii, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

Potrivit procedurii legale, punerea în legalitate a celor în cauză trebuie să se realizeze prin intermediul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor din zonele în care persoanele respective locuiesc.

Doi. Referitor la terenurile din zona respectivă, menționăm faptul că anterior anului 1990, acestea s-au aflat în folosința CAP Măeruș. Ulterior, în baza Legii nr.18/1991, s-a trecut la reîmproprietărirea persoanelor care aveau acest drept. Autoritățile administrației publice locale au încercat, împreună cu reprezentanți ai Consiliului județean Covasna, ai instituției prefectului județului Covasna, ai instituției prefectului județului Brașov și ai Inspectoratului de Stat în Construcții, să identifice soluții pentru rezolvarea situației.

Din luna mai 2005, s-au executat periodic controale, au fost înmânate proprietarilor construcțiilor somații, înștiințări și s-au organizat întâlniri de lucru la care au participat și prefecții celor două județe.

Trei. Prin raportare la aspectele actuale semnalate de dumneavoastră în interpelare, cazul va fi monitorizat la nivelul instituției prefectului din cele două județe, astfel încât prin intermediul autorităților administrației publice locale din zonă și a serviciilor publice deconcentrate să poată fi identificate, atât cu privire la situația juridică a terenurilor și a locuințelor în discuție, cât și cu privire la aspectele privind eliberarea actelor de stare civilă și a actelor de identitate ale persoanelor respective, soluțiile necesare pentru intrarea în legalitate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnule deputat Străchinaru, dacă doriți să comentați răspunsul pe care l-ați primit.

 
 

Domnul Petre Străchinaru:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Stimate domnule secretar de stat,

În mare parte, sunt satisfăcut de răspunsul pe care mi l-ați dat. Și în special în privința aspectului că acele persoane vor intra cât de cât în legalitate din punctul de vedere al actelor de identitate, ceea ce le va permite să și beneficieze de drepturile sociale de care în prezent nu pot beneficia.

Să beneficieze și de viața publică de care în prezent nu pot să beneficieze, ei nu se pot căsători, nu își pot legaliza copiii pe care îi nasc și așa mai departe.

Pe de altă parte, așa cum ați menționat și dumneavoastră, problema datează de foarte mult timp și văd că din punctul de vedere al dumneavoastră rezolvarea ar fi doar acele întâlniri periodice dintre reprezentanții Guvernului în teritoriu.

Vreau să vă spun că de doi ani de zile, până la această interpelare, acești reprezentanți ai Guvernului, respectiv prefecții celor două județe, nu s-au întâlnit, sub diferite pretexte, unul sau altul, au evitat să intre în adâncul acestei probleme și ea trebuie rezolvată odată pentru totdeauna, pentru că eu nu cred că va fi nevoie fie de un conflict între posesorii terenurilor și cei care le-au ocupat abuziv, nu cred că este nevoie de o reorganizare teritorială pentru ca oamenii aceștia să intre în legalitate, să rămână... fiindcă sunt totuși cetățeni ai județului Brașov.

Iar organele administrației județului Brașov au facilitat această trecere de graniță, așa cum ați menționat și dumneavoastră, pe de o parte, pe baza eliberării unor acte de identitate, pe de altă parte, li s-a facilitat curentul electric, au fost racordați la curent electric acolo. Deci, pe undeva, li s-a recunoscut stabilitatea în zona aceea. Este o zonă cu un posibil conflict. Și noi nu dorim să avem o asemenea situație acolo. Vă rog să o aveți în continuare în atenție.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

 
Alecsandru Știucă

Stimați colegi,

Vă anunț că pentru domnii deputați Dragoș Dumitriu și Petru Călian, doamna secretar de stat Katalin Kibedi le-a predat personal în scris răspunsurile, și dânșii s-au declarat mulțumiți.

Pentru domnul deputat Mircea Costache se solicită amânarea răspunsului la întrebarea cu privire la flota comercială a României.

Iar domnul Emilian Frâncu dacă este aici, îi reamintesc faptul că a primit un răspuns la o întrebare anterioară pe data de 4.VI.2007.

În continuare, pentru domnul Alecsandru Știucă, deputat P.S.D., va răspunde domnul secretar de stat Istvan Toke cu privire la majorarea sprijinului financiar din partea statului pentru organizația utilizatorilor de apă pentru irigații, în condițiile unei secete extreme.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 

Domnul Toke Istvan (secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

La interpelarea formulată de dumneavoastră, vă comunicăm următoarele: taxa de montare și demontare pentru fiecare post electric și de transformare și garanțiile de plată a energiei electrice sunt cheltuieli prevăzute în contractele încheiate de furnizorul de energie electrică, organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații.

Pentru a veni în sprijinul organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Economiei și Finanțelor, împreună cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei au analizat unele măsuri pentru modificarea contractului cadru de furnizare a energiei în vederea reducerii costului energiei electrice necesare pompării apei.

În acest sens, se va analiza oportunitatea asigurării energiei electrice de la "Hidroelectrica" și "Nuclearelectrica" necesară irigării culturilor agricole și posibilitatea modificării actualului termen de plată a facturilor de la 30 de zile la 60 de zile.

Doi. Facturarea cu t.v.a. a costului apei livrate de către Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare Brăila către O.A.I., indiferent dacă acestea sunt sau nu plătitoare de t.v.a., aplicată întrucât natura cheltuielilor pentru care se alocă subvenții este reglementată prin legea menționată.

Măsurile adoptate de M.A.D.R. pentru sprijinirea O.A.I. au constat în emiterea următoarelor acte normative: Ordonanța de urgență nr.39 din 16 mai 2007 pentru completarea art.67 din Legea îmbunătățirilor funciare, care completează cadrul juridic pentru acordarea sprijinului financiar utilizatorilor de apă pentru irigații în vederea irigării culturilor din zonele prognozate a fi afectate de secetă.

Prin această reglementare, termenul la care organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații încheie cu furnizorul de apă, contracte multianuale de servicii, s-a prelungit de la 31 ianuarie la 30 iunie 2007. De aceste prevederi beneficiază pentru anul 2007 și persoanele fizice și juridice ale căror terenuri sunt amplasate în amenajările de irigații care se pun în funcțiune în anul 2007 și nu sunt cuprinse în teritoriul organizațiilor.

H.G. nr.463 din 2007 privind sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal și sectorul de îmbunătățiri funciare în anul 2007, a cuantumului acestuia, sumelor alocate fiecărei activități.

De asemenea, abrogarea H.G.nr.140 din 14 februarie 2007 privind aprobarea cuantumului plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic până în anul 2007. Prin această măsură s-a asigurat cadrul legal de utilizare a sumei de 92 de milioane de lei pentru asigurarea stării de funcționare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare din teritoriul O.A.I.

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.388 privind aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar unitar la nivel național, a subvențiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activității de irigații pentru sezonul de irigații în anul 2007.

Conform prevederilor acestui ordin, s-a aprobat majorarea pentru acest an a plafonului maxim de la 390 de lei la 700 de lei pe hectar. De prevederile acestui ordin beneficiază și persoanele fizice și juridice ale căror terenuri sunt amplasate în amenajările de irigații care se pun în funcțiune în anul 2007 și nu sunt cuprinse în teritoriul organizațiilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnule deputat Știucă, dacă doriți să comentați acest răspuns.

 
 

Domnul Alecsandru Știucă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule secretar de stat, pentru promptitudinea și rigoarea cu care ați răspuns solicitărilor mele.

Și vă asigur de prețuirea mea și a fermierilor din județul Ialomița care s-au aflat într-o situație care n-ar trebui să se mai repete, aceea ca în plin sezon secetos, să alerge între furnizorul de apă Brăila, Direcția agricolă Ialomița și ANIF Ialomița pentru a rezolva probleme care țineau de aspecte formale și care nerezolvate la timp duc la consecințe extrem de grave.

Eu cred că ar trebui să reținem din toată această situație o consecință extrem de importantă atât pentru viitorul agriculturii, cât și pentru Ministerul Agriculturii, aceea de a avea o reacție promptă și de a gândi încă de acum sezonul care urmează.

Eu vă mulțumesc și vreau să vă asigur că deja fermierii mi-au confirmat, și astăzi am avut discuții cu ei, că aceste măsuri au fost puse în practică și sunt mulțumiți.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

 
Aurel Vlădoiu

Tot domnul Istvan Toke va răspunde domnului deputat P.S.D. Aurel Vlădoiu cu privire la deblocarea de către Agenția SAPARD Craiova a sumei de 190 de mii RON datorată Consiliului local Milcoiu în urma derulării contractului alimentării cu apă în localitatea respectivă.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 

Domnul Toke Istvan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

Prin contractul de finanțare încheiat cu Consiliul local Milcoiu la data de 30.05.2003, Agenția SAPARD s-a angajat să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 22.834.136.027 ROL.

În data de 21.04.2004, după finalizarea procedurilor de achiziții publice, s-a încheiat actul adițional nr.1 la contractul de finanțare de mai sus și care prevede: Agenția SAPARD se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 17.436.000.000 lei.

În conformitate cu procedurile acreditate, au fost parcurse procedurile de achiziție publică, de lucrări în urma cărora s-a încheiat un contract de execuție lucrări în valoare de 13.969.000.000 ROL și un contract de servicii de dirigenție de șantier în valoare de 112.999.000 lei.

Agenția SAPARD a avizat cele două contracte menționate anterior și a decontat lucrările cuprinse în ele. Este important să menționăm următoarele prevederi din manualul de instrucțiuni pentru contracte de achiziții publice, servicii, bunuri și lucrări: "Art.7. Nici un contract nu poate fi divizat pentru a se sustrage de la regulile prezentate în acest manual", și "Art.9 alin.(1). În nici o situație, autoritatea contractantă nu trebuie să depășească valoarea inițială a contractului și nu va fi de acord cu achiziționarea de echipamente sau efectuarea de lucrări care nu au fost prevăzute în specificațiile tehnice din oferta inițială și contractul inițial".

Decontarea lucrărilor s-a efectuat în trei tranșe de plată, a fost respinsă la decontare suma de 1.813.000.000 lei vechi, ce a fost solicitată în mod incorect. Detaliat pe valoarea de 1.813.000.000 de lei vechi se compune din: 260 milioane ROL, cheltuieli pentru organizarea de șantier. Aceste cheltuieli nu au fost prevăzute în oferta anexă la contractul de execuție lucrări încheiat în urma licitației. Și 759 de milioane de lei vechi, cheltuieli pentru construirea de rețele exterioare pentru conectarea la energia electrică; dintr-un total de 954 de milioane de lei vechi, cât a solicitat beneficiarul, s-a admis decontarea sumei de 195 de milioane de lei vechi, adică valoarea din oferta anexată, anexă la contractul de execuție lucrări, și care era prevăzut întocmai în bugetul aprobat prin actul adițional nr.1 la contractul de finanțare.

Lucrările au fost decontate așa cum au fost prevăzute în oferta anexă la contractul de execuție lucrări pe baza căruia s-a întocmit bugetul actul adițional nr.1 prin care s-a diminuat valoarea finanțării de la 22.834.000.000 de lei, la 17.436.000.000 lei.

Eu vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat, dacă doriți să comentați acest răspuns.

Domnul deputat Aurel Vlădoiu. Aveți cuvântul.

 
 

Domnul Aurel Vlădoiu:

Domnule președinte,

Domnule secretar de stat,

Situația este delicată la comuna Milcoiu din județul Vâlcea. Nu știu acum cine este vinovat, Agenția SAPARD, proiectantul, pentru că această lucrare nu putea fi folosită dacă nu se investea și acea sumă de bani pentru racordul la rețeaua electrică. Deci, cheltuiam o sumă de 18 miliarde, îi aruncam pe apa sâmbetei, pentru că a fost o greșeală de proiectare și nimeni nu și-a asumat răspunderea, din 2004 ne tot luptăm pentru această acțiune zic eu de mare importanță pentru această comună din județul Vâlcea.

Consiliul local al comunei a luat un credit în 2004 de la Banca Comercială în speranța că vom găsi înțelegere pentru a fi inclusă și această sumă de bani, pentru că este o economie de 5 miliarde la proiectul pe care dumneavoastră l-ați anunțat. În acest moment, localul primăriei este sub sechestru pus de către Banca Comercială și toate bunurile din primărie sunt sechestrate.

Am vorbit și cu domnul ministru Remeș, și mi-a promis tot sprijinul pentru această comunitate locală. Poate găsim, dacă nu se mai poate pe SAPARD, să inițiem o hotărâre de Guvern și să alocăm o sumă de bani pentru această comună, pentru că nu este nimeni vinovat că dintr-o greșeală, cei care atunci au gândit acest proiect, nu s-au gândit că trebuie să fie și la rețeaua electrică conectată rețeaua de apă din această comună.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Aledin Amet

În continuare, domnul secretar de stat Demeter Andras Istvan răspunde domnului Aledin Amet cu privire la situația monumentelor eroilor de etnie tătară.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 

Domnul Demeter Andras Istvan (secretar de stat, Ministerul Culturii și Cultelor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

Ca răspuns la interpelarea domnului deputat Aledin Amet înregistrată la Parlamentul României, Camera Deputaților, vă comunicăm următoarele.

Ministrul Culturii și Cultelor sprijină inițiativa Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani de a construi un monument dedicat eroilor de etnie tătară care au luptat în armata română în timpul celor două războaie mondiale.

Întrucât o asemenea investiție nu a fost prevăzută în lista proiectelor și programelor pe anii 2007-2008 a Ministerului Culturii și Cultelor, cu regret vă informăm că nu suntem în măsură să sprijinim financiar acest proiect.

De asemenea, având în vedere locația menționată, vă aducem la cunoștință faptul că amplasarea unui monument în cimitirul musulman din Constanța nu are nevoie de avizul Comisiei Naționale pentru monumente de for public ce funcționează în cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.

Ținând cont de importanța realizării unui astfel de monument, suntem convinși că autoritățile locale vor acorda tot sprijinul logistic și financiar necesar.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc și eu.

Domnule deputat Aledin Amet, aveți cuvântul pentru un comentariu.

 
 

Domnul Aledin Amet:

Domnule președinte,

Domnule secretar de stat,

Numeroși etnici tătari au luptat în cadrul armatei române și s-au jertfit pentru România în timpul celor două războaie mondiale. Din păcate, nu există încă un monument comemorativ care să-i omagieze pe acești oameni, ținând seama și de faptul că religia lor a fost islamul.

În acest sens, noi, reprezentanții comunității tătare ne-am propus să ridicăm un astfel de monument și în acest sens v-am solicitat sprijinul, domnule secretar de stat, și cred eu, totuși, că vom găsi o cale de a comunica.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc și eu.

Mai doriți să adăugați ceva? Domnule secretar de stat?

Mai aveți un răspuns de dat domnului Marcel Romanescu, dar întreb dacă domnul deputat este aici. Nu este.

În această situație, vă rog să-i comunicați în scris răspunsul.

Cu aceasta, vă rog să constatați că lista răspunsurilor la interpelări a fost epuizată și, în consecință, declar închisă ședința Camerei Deputaților destinată acestui obiectiv.

Vă mulțumesc. Vă doresc o seară plăcută!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,52.

 
     

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 7 aprilie 2020, 20:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro