Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.28/22-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 12-03-2007 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 12, 2007

14. Dezbaterea Proiectului de Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 921/2006

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct. 15 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. Lege ordinară.

Dau cuvântul autorului. Aveți și un raport de înlocuire, vă rog să vi-l împrospătați. Și pe domnul Titus Corlățeanu îl rog să-și prezinte proiectul.

Domnul Titus Corlățean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate colege,

Stimați colegi,

Am început dezbaterea în legătură cu acest proiect de lege săptămâna trecută. Vă aduceți aminte, urmare a deciziei plenului Parlamentului, proiectul de lege a fost retransmis pentru o săptămâna la comisia sesizată în fond, Comisia pentru drepturile omului. Comisia a operat necesarele modificări și corelări, în principal cu prevederile Legii nr. 321/2006.

Aș face câteva comentarii, având în vedere stadiul procedural și faptul că suntem înainte de dezbaterea finală și, sper, aprobarea mâine, la votul final.

Este un proiect de lege absolut necesar și este un proiect de lege care nu trebuie pus în legătură doar cu obligația de ordin constituțional pe care statul român o are pentru a acorda un absolut necesar sprijin românilor care trăiesc în afara granițelor țării, pentru prezervarea, pentru dezvoltarea și pentru afirmarea identității culturale românești.

Este, însă, un proiect de lege care a întârziat nepermis de mult și care ar fi trebuit adoptat în această formă sau în altă formă de foarte mulți ani.

Și, în această situație, cu siguranță statul român ar fi beneficiat de pârghiile necesare pentru a stopa sau a limita acest proces de asimilare a identității românești care a existat și încă există.

Proiectul de lege despre care vorbesc este un proiect european, ține cont de experiența altor state, ține cont de normele europene, are avizul Comisiei de la Veneția și înaltului comisar OSCE, dar va putea permite - și subliniez acest lucru - mai ales în contextul dezbaterilor actuale, apropo de buna vecinătate, de România și Republica Moldova și de alte relații bilaterale, va permite tuturor celor care își asumă identitatea românească sau vor avea curajul să-și asume identitatea românească, să beneficieze de sprijinul statului român. Și vă rog să nu ignorați această realitate normativă de care avem absolută nevoie.

În închiere, aș vrea să mai subliniez un lucru. Colegii mi-au transmis faptul că astăzi, în dezbaterea, în discuțiile la Biroul permanent a apărut o dificultate de ordin tehnic care mi-a fost și mie transmisă, respectiv faptul că ar exista o dificultate de ordin tehnic pentru atribuirea unui sediu adecvat Consiliului românilor de pretutindeni, care este propus spre înființare de acest proiect de lege, sediu care să fie atribuit aici, în Parlament.

Și înțeleg că dacă va exista un amendament de natură tehnică, amendament oral, care să fie prezentat fie de comisie, fie de alți colegi, în sensul în care Guvernul să fie cel care atribuie un spațiu drept sediu și, bineînțeles, cu asumarea cheltuielilor de funcționare, aceasta ar privi un amendament la art. 8 din proiectul de lege, eu personal pot să accept, chiar dacă cu un oarecare regret, dar pot să accept și acest amendament.

În consecință, solicit sprijinul și sprijinul politic, așa cum s-a întâmplat la Senat, așa cum și alții au făcut în alte state din centrul și sud-estul Europei, la acel moment de adoptare a unei astfel de legi, solicit sprijinul colegilor pentru a aproba neîntârziat acest proiect de lege absolut necesar.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Are cuvântul domnul Sasu, vicepreședintele Comisiei pentru drepturile omului, comisie sesizată în fond.

Vă rog să prezentați raportul.

Domnul Ion Sasu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Potrivit hotărârii plenului Camerei, comisia a reanalizat proiectul de lege.

În urma examinării, a rezultatului votului asupra acestei inițiative legislative, cu 9 voturi pentru și o abținere membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei adoptarea Proiectului de Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu amendamentele admise.

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri în fond, dacă dorește cineva?

Poftiți, domnule deputat, din partea Grupului P.N.L.

Domnul Mihăiță Calimente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că această lege este o lege importantă. Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va susține acest proiect de lege. Am, însă, o observație, și această observație o am datorită unor lucruri cu care m-am întâlnit în practică și probabil că și inițiatorul legii, domnul deputat Corlățean îl știe, în unele dintre statele care ne înconjoară, pentru a se masca existența românilor, ei sunt recunoscuți sub numele de vlahi. Și mă refer în special la cei din Valea Timocului, care sunt și foarte numeroși, și care sunt cunoscuți în Serbia, sub numele de acest apelativ.

Nu știu, cred că undeva, în lege, ar trebui să avem o referire și la aceste apelative vlahi, vlohi, vlasi, pe care unii dintre vecinii noștri le dau populațiilor românești, tocmai pentru a-i scoate din cadrul acestor legi care să-i protejeze, crezând că această titulatură de vlah sau de vloh nu este tot una cu cea de român. N-am să explic etimologic că este același lucru și că, de fapt, toți suntem vlahi sau vlasi și există limbi care nici nu fac distincție. Colegii mei maghiari știu că nu există în limba maghiară, cuvântul italian este olas, sau în limba poloneză Italia se cheamă Vlașca și italienii sunt vloșchi.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Mircea Costache, din partea Partidului România Mare.

Domnul Mircea Costache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu dorim să prelungim discuția, pentru că nu despre discuții pe fond despre problematica românilor de pretutindeni este cazul acum, ci despre o inițiativă a colegului nostru care intenționează și ne propune să fim de acord cu aducerea departamentului din subordinea Ministerului Afacerilor Externe, unde a încremenit acolo, uitat în nemișcare și în nelucrare pentru românii de pretutindeni, să îl aducem undeva în subordinea secretariatului general al Guvernului, de unde se presupune sau ne dorim să fie mai aproape de o finanțare mai bună, pentru a ajunge nu vorbe, ci fapte în sprijinul românilor de pretutindeni, și din Valea Timocului, și din celelalte provincii în care se mai vorbește românește.

Mulțumesc. Susținem proiectul.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule coleg.

Domnul chestor Miron Ignat și domnul Varga Attila, din partea Grupului U.D.M.R.

Domnul Miron Ignat:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al minorităților naționale susține cu bucurie acest proiect de lege și poate va fi și un îndemn și pentru ceilalți colegi ca și Statutul minorităților naționale să treacă odată de cele trei comisii și să fie discutat și adoptat în această sesiune.

Domnule președinte,

Într-adevăr, s-a discutat astăzi în Biroul permanent. În această clădire funcționează, pe lângă Senat și Camera Deputaților, încă 16 alte instituții și probleme cu spațiul sunt destule și cum a precizat și inițiatorul acestui proiect de lege, că este posibil ca Guvernul să asigure sediul pentru Consiliul românilor de pretudindeni. Aceasta s-ar corela cu art. 16 alin. (3), unde se prevede: "Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, Departamentul românilor de pretutindeni se organizează ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și coordonarea primului-ministru".

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Varga Attila, și după aceea vom trece la dezbaterea textelor proiectului.

Domnul Varga Attila:

Mulțumesc, domnule președinte,

Onorată Cameră,

Considerăm inițiativa legislativă oportună și binevenită, dincolo de faptul că există o obligație constituțională a statului român de a acorda sprijin cuvenit românilor de pretutindeni, există și o altă justificare sau oportunitate, și anume, faptul că o mare parte din românii de pretutindeni, în special cei care trăiesc în țările vecine, sunt în afara spațiului Uniunii Europene, prin urmare, se sporește, dacă vreți, responsabilitatea statului român față de aceste persoane, în special.

Inițiativa legislativă se prezintă ca o reglementare-cadru în acest domeniu, prevede structuri instituționale adecvate în acest sens, respectiv, mecanisme concrete de sprijin.

Problema dacă Departamentul să fie subordonat direct primului-ministru, Secretariatului General, sau Ministerului Afacerilor Externe, cred că cu privire la ambele soluții pot exista argumente, respectiv, contraargumente, este o chestiune de decizie politică, unde este mai potrivit, care credem că se poate soluționa pe parcurs.

Grupul U.D.M.R. sprijină de principiu această inițiativă legislativă, cu condiția să fie găsite soluțiile corespunzătoare la acele probleme unde au fost semne de întrebare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Autorul propunerii dorește să mai aibă o scurtă intervenție.

Domnul Titus Corlățean:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Doar pentru a aduce o clarificare la chestiunea ridicată de domnul coleg, apropo de denumirea de "vlahi" și "valahi" ș.a.m.d., dacă ați sesizat, în introducerea mea vorbeam de cei care își asumă identitatea românească sau au curajul să-și asume identitatea românească, principiul care stă și la baza proiectului de lege este principiul general european recunoscut, cel din Convenția-cadru, respectiv asumarea la nivel individual a unei anumite identități.

Cine și-o asumă, potrivit procedurii prevăzute în lege, are dreptul de a utiliza drepturile pe care legea le prevede. Cu mențiunea că acest lucru va da la o parte ceea ce alții au încercat și încearcă în continuare, anume rescrierea istoriei neamului românesc și atribuirea acelor nume care nu stau în fața realității istorice și culturale, de "vlahi", "volohi", "moldoveni", atunci când vorbesc de români, ș.a.m.d.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

V-aș propune să urmăm raportul pentru dezbaterea titlului și a textelor proiectului de lege și mă voi referi strict la numărul de pe margine, numărul cronologic al raportului, ca să nu consumăm prea mult timp cu dezbaterile.

La pct. 1, titlul legii, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La pct. 2, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La pct. 3, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La pct. 4? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La pct. 5, care se întinde de pe pag. 5 până pe pag. 6? Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Pct. 6? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Pct. 7? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Pct. 8? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Pct. 9, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Votate în unanimitate toate amendamentele de la art. 7.

Pct. 10, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Pct. 11? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Pct. 12 și 13? Nu există niciun amendament la cele două puncte, nici dumneavoastră nu aveți obiecțiuni.

Votate în unanimitate.

Pct. 14? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Pct. 15? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Pct. 16? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Vom supune legea votului final mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 15 august 2020, 8:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro