Plen
Ședința Camerei Deputaților din 20 februarie 2007
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.14/02-03-2007

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 20-02-2007 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 20 februarie 2007

18. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 958/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Legea are caracter organic; proiect adoptat de Senat; raport de adoptare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Suntem în procedură de urgență, prioritate legislativă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Rog inițiatorul să susțină proiectul.

Domnul secretar de stat Mircea Alexandru. Vă rog.

Domnul Alexandru Mircea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În prezent, regimul străinilor este reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.194, care a fost adoptată în anul 2002.

În cadrul procesului de negociere a aderării României la Uniunea Europeană, autoritățile române și-au asumat o serie de sarcini în ceea ce privește alinierea legislației naționale la acquis-ul în domeniul migrației și al străinilor.

Acest complex de armonizare legislativă, precum și de identificare a unor soluții valabile de rezolvare a unor disfuncționalități apărute în procesul de aplicare a Legii regimului străinilor, au condus la necesitatea elaborării unui nou proiect de act normativ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102.

Precizăm că textul vizează alinierea legislației naționale la acțiunile Uniunii Europene din domeniul migrației, fiind avute în vedere o serie de directive, respectiv o directivă privind dreptul de reunificare familială, una privind statutul cetățenilor statelor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, asistența în cadrul tranzitului pentru scopul îndepărtării pe calea aerului și alte acte normative.

Mai precizez că propunerile de modificare și completare vizează în principal condițiile acordării dreptului de ședere permanentă, intrarea și șederea în scopul reîntregirii familiei, măsurile de îndepărtare a străinilor și actele emise de Autoritatea pentru Străini, în vederea aplicării acestor măsuri.

Raportul este un raport amplu.

În legătură cu raportul respectiv, sunt de acord cu toate amendamentele care au fost adoptate de comisie și fac precizarea că la pct.38 și la pct.118 sunt două corecturi care urmează să le semnalăm la momentul respectiv.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat.

Domnul deputat Toró. Aveți cuvântul.

Domnul Toró Tiberiu:

Stimați colegi,

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a luat în dezbatere acest proiect de lege.

Legea face parte din categoria legilor organice.

Am avut la dispoziție un aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ, respectiv avize favorabile de la Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

La dezbateri, au participat experți din partea Ministerului Administrației și Internelor, respectiv din partea Departamentului pentru Relații cu Parlamentul al Ministerului Administrației și Internelor.

Am fost prezenți, din totalul de 24 de membri ai comisiei, 22 și am adoptat în unanimitate acest raport, pe care-l propunem dumneavoastră pentru adoptare.

În cursul dezbaterilor pe articole, vom avea două intervenții suplimentare față de ceea ce găsiți dumneavoastră în raportul pe care-l aveți.

Fiind vorba de o modificare mai substanțială a acestei legi existente, propunem 15 minute pentru dezbateri generale, dacă sunt necesare, respectiv intervenții pe articole - câte un minut.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Dacă, de la pct.1 la pct.10, există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.11 la pct.20? Adoptate.

De la pct.21 la pct.30? Adoptate.

De la pct.31 la pct.40?

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Alexandru Mircea:

Doamnelor și domnilor deputați,

Împreună cu comisia, supunem atenției dumneavoastră o corectură la nr.crt.38, la art.35, ultimul alineat - alin.4.

Acolo se folosește expresia "în nomenclatorul de clasificări a activităților economiei naționale". Corect este - și în limba română corect este - "în cadrul clasificării CAEN"; deci, în cadrul clasificărilor activităților în economia națională.

Deci, să scoatem cuvântul "nomenclatorul" și să scriem "prevăzute în cadrul clasificării ...", nu "prevăzute în nomenclatorul".

Aceasta ar fi obiecțiunea, dacă sunteți de acord cu ea.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Bogdan Olteanu:

Dacă nu sunt obiecții, comisia este de acord; ne însușim acest amendament.

Vă mulțumesc.

Până la pct.40, alte observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.41-pct.50? Adoptate.

Pct.51-pct.60? Adoptate.

Pct.61-pct.70? Adoptate.

Pct.71-pct.80? Adoptate.

Pct.81-pct.90? Adoptate.

Pct.91-pct.100? Adoptate.

Pct.101-pct.110? Adoptate.

Pct.111-pct.120?

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Toró Tiberiu:

Stimați colegi,

La pct.118 din raport, se referă la prevederile art.1311, se propune eliminarea acestei prevederi, deoarece conținutul nu mai este actual, dat fiind faptul că, de la data de 1 ianuarie 2007, România a aderat la Uniunea Europeană.

Proiectul inițial, la Senat, a fost adoptat înainte de data aderării. Deci, nu mai este necesar acest articol.

Propunem eliminarea.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Guvernul? De acord?

Înțeleg că nu sunt obiecții la această corectură; îndreptăm.

Atunci, până la pct.120? Adoptate.

Pct.121? Adoptat.

Vă mulțumesc.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 19 septembrie 2020, 23:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro