Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 15 noiembrie 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.173/24-11-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-07-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 15-11-2006 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 15 noiembrie 2006

3. Prezentarea și dezbaterea Raportului Consiliului Legislativ asupra activității desfășurate în anul 2005.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

  ................................................

Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, Raportul Consiliului Legislativ asupra activității desfășurate în anul 2005.

Îl invit pe domnul președinte pentru o susținere sumară a raportului.

Domnul Dragoș Iliescu:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Vreau să încep asigurându-vă că este o onoare pentru mine să prezint în fața dumneavoastră Raportul de activitate al Consiliului Legislativ.

În condițiile unui volum considerabil de acte normative, Consiliul Legislativ, ca organ de specialitate al Parlamentului, a încercat să asigure proiectelor primite spre avizare un spor de rigoare normativă și o haină juridică adecvată, astfel încât acestea să corespundă atât din punct de vedere al conținutului, cât și al formei, ansamblului legislației active a României.

Raportul prezintă, în sinteză, problemele și prioritățile pe care Consiliul Legislativ le-a abordat în cursul anului 2005, și anume: avizarea tuturor proiectelor de acte normative, precum și a republicărilor și rectificărilor acestora; urmărirea armonizării proiectelor cu reglementările comunitare; asigurarea evidenței oficiale a legislației; informatizarea activității și a evidenței legislative.

În cursul anului 2005, Consiliul a fost sesizat cu un număr de peste două mii de proiecte de acte normative și cereri de rectificare-republicare, după cum urmează: de la Guvern - 1.291; de la Senat - 489; de la Camera Deputaților - 216; de la Consiliul Concurenței - 15.

Din analiza comparativă a proiectelor din anul 2005 cu cele din anul precedent se constată o ușoară creștere a numărului proiectelor de lege în raport cu numărului proiectelor de ordonanță de urgență, deși, numărul acestora din urmă se menține destul de ridicat.

În ceea ce privește propunerile legislative, s-a constatat o mărire considerabilă a numărului acestora, aproape dublu față de 2004, respectiv 573, în raport de 306, ceea ce înseamnă o amplificare semnificativă a activității parlamentare.

Dată fiind multitudinea și varietatea reglementărilor propuse, avizele Consiliului au avut în vedere aproape toate sectoarele de activitate economico-socială, din analiza proiectelor constatându-se creșterea gradului de complexitate a problemelor specifice fiecărui domeniu.

În raport sunt exemplificate pe larg aceste aspecte, astfel încât, acum, am să evoc doar câteva din domeniile respective. Este vorba de legislația penală, cea procesual penală, contravențională, domeniul economico-financiar și bancar, protecția proprietății, reforma în administrația publică, relațiile internaționale. De menționat că majoritatea proiectelor au fost corect redactate, dar au fost și situații în care au necesitat diverse observații și propuneri.

În urma analizării proiectelor transmise spre avizare, a rezultat că unele dintre acestea nu erau corelate cu dispozițiile și principiile constituționale, astfel că ele au fost avizate fie negativ, datorită afectării în ansamblu a reglementării propuse, fie favorabil, dar urmând ca observațiile și propunerile care vizau aspecte de neconstituționalitate să fie însușite și operate de inițiatori, asigurându-se, astfel, concordanța cu Constituția. În raport sunt exemplificate pe larg aceste aspecte.

În procesul de avizare, au fost semnalate și unele aspecte de contradictorialitate, fie între acte normative de nivel diferit, fie chiar în cuprinsul aceluiași proiect, precum și o serie de neconcordanțe în utilizarea termenilor, uneori din cauza unor traduceri defectuoase din legislația străină asimilată.

De asemenea, s-au mai sesizat paralelisme în reglementare, o nesistematizare a reglementărilor sau inițierea unor acte normative al căror obiect era deja reglementat.

În procesul de avizare, au fost reținute și aspecte care au vizat suprapunerea de reglementări din același domeniu, fără ca vechile dispoziții să fie abrogate, preluarea majorității dispozițiilor din alte acte normative în locul utilizării normelor de trimitere, prezentarea insuficient de argumentată a elementelor de fapt care constituie situația extraordinară care să impună utilizarea ordonanțelor de urgență, folosirea procedeului de modificare a modificării, în loc ca intervenția legislativă să privească actul normativ de bază. În fine, confuzia de multe ori între instituția derogării și instituția exceptării, știut fiind faptul că derogarea operează între două acte normative diferite, iar exceptarea operează între dispozițiile aceluiași act.

În legătură cu activitatea de avizare a proiectelor din domeniul relațiilor internaționale care, desigur, au un specific aparte, au fost reținute următoarele aspecte: proiectele n-au cuprins toate elementele pentru identificarea actelor internaționale supuse aprobării, acceptării, aderării, cum de au existat deosebiri între textele în limba română și textele originale, formularea greșită a clauzelor finale, confundându-se de multe ori semnarea cu încheierea acordurilor, autenticitatea textelor cu valabilitatea sau validitatea acestora, sau numărul exemplarelor originale cu numărul textelor care compun exemplarele originale. În fine, în acest domeniu, s-a constatat și neaplicarea corectă a regulii alternatului. Evident, aceasta la tratatele bilaterale.

Aș vrea să precizez că marea majoritate a acestor observații au fost însușite de inițiatori, având în vedere și faptul că, în avize, pentru fiecare observație evidențiam trei lucruri, și anume: că este greșit, evident, dacă era cazul, de ce este greșit și cum ar trebui să fie. Au fost, însă, și situații în care observațiile formulate de Consiliu n-au fost însușite de inițiatori.

Avizele favorabile fără nici un fel de observații și propuneri, în număr de 228, au fost trimise pentru proiectele de acte normative care au respectat toate condițiile de fond și de formă. Pe tipuri de acte normative, ele sunt ilustrate în tabelul din Cap.II din raport.

Cele 47 de avize negative emise de Consiliu în 2005 se justifică prin faptul că reglementările propuse erau grav și iremediabil afectate în concepția de ansamblu, soluțiile promovate pe fond fiind în contradicție cu principiile și normele constituționale.

Pentru alte proiecte, avizul negativ s-a justificat fie prin faptul că se preluau întocmai dispoziții din acte normative în vigoare, creându-se, astfel, paralelisme reglementare, fie datorită faptului că obiectul acestora era deja reglementat. Și lista acestora este prezentată în raport.

Așa cum am spus, Consiliul a examinat și avizat forma republicabilă a legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, asupra cărora s-au produs intervenții legislative de amploare și pentru care legea de modificare dispunea republicare. În 2005, a fost examinat un număr de 35 de cereri de republicare, dintre care, însă, unele de foarte mare întindere și complexitate.

Au fost trimise 31 de avize favorabile, cu multe observații și propuneri, iar patru cereri au fost restituite, întocmindu-se, totuși, și pentru acestea, note cu observații și propuneri. În raport sunt prezentate și principalele obiecții și observații pe care noi le-am formulat cu ocazia republicărilor. N-am să mai insist asupra acestora.

În 2005, Consiliul a examinat și 79 de cereri de rectificare, din care 9 au fost avizate negativ, 27 au fost restituite, iar 43 au fost avizate favorabil, cu observații și propuneri. Avizele negative au avut în vedere faptul că, prin propunerile de rectificare, se încerca nu îndreptarea unor erori materiale, și, în fapt, vizau modificări de fond.

În legătură cu armonizarea legislației cu reglementările comunitare, semnalăm că în procesul de analiză a proiectelor, Consiliul a formulat observații și sugestii legate de concordanța acestora cu acquisul comunitar. S-a constatat, astfel, fie concordanța deplină, sau, după caz, parțială, cu acquisul comunitar, fie au fost făcute propuneri de eliminare a unor norme care puteau intra în contradicție cu actele comunitare.

În 2005, au fost analizate peste 200 de proiecte care au avut incidență cu dreptul comunitar, făcându-se observații și propuneri tocmai din această perspectivă a compatibilității lor cu normele europene. Dintre acestea, 68 au primit aviz favorabil, întrucât ele realizau o preluare integrală și corectă a actelor juridice comunitare, 106 au fost avizate favorabil, cu observații și propuneri, iar două au avut aviz negativ.

Consiliul s-a ocupat, după cum știți foarte bine, și de ținerea evidenței oficiale a legislației. Noi avem un departament special afectat acestei activități, elaborăm în fiecare an repertoriul oficial al legislației, pe care-l punem la dispoziție tuturor comisiilor parlamentare. El se află și în format electronic. Ne gândim ca, pe viitor, să înregistrăm dreptul de autor asupra acestuia, evident, pe numele Consiliului, și să putem să-l punem la dispoziție utilizatorilor pe un C. D.

Am desfășurat și o activitate de informatizare a activității. N-am să insist asupra acesteia, pentru că înțeleg că timpul este deja depășit. Noi desfășurăm și o activitate de documentare și informare legislativă și, cu acest prilej, fac un apel la dumneavoastră ca, atunci când aveți nevoie de orice informație legislativă sau privind istoricul unei reglementări, să apelați la noi, pentru că, la urma urmei, aceasta este una dintre menirile noastre, să punem la dispoziția dumneavoastră tot ceea ce aveți nevoie în legătură cu activitatea pe care o desfășurați.

Din punct de vedere logistic ...

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Rugămintea mea, domnule președinte, să concluzionați, dacă aveți amabilitatea. Vă mulțumesc.

Domnul Dragoș Iliescu:

Am încheiat. Vă mulțumesc.

Activitatea logistică s-a desfășurat corect. Ea a fost verificată de Curtea de Conturi și nu a fost găsit absolut nici un aspect care să pună în discuție corectitudinea operațiunilor financiar-contabile.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Mulțumesc și eu, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nimeni nu poate să fie atât de absurd încât să-și închipuie că poate să interzică discuțiile în sală. Dar, vă rog, cu titlu personal, să nu mă faceți să mă simt foarte jenat când stați cu spatele la vorbitor.

Îl rog pe domnul secretar al Comisiei juridice, domnul Valentin Dinescu, să prezinte raportul comisiei.

Domnul Valentin Dinescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun privind activitatea desfășurată de Consiliul Legislativ în anul 2005.

Din analiza raportului de activitate, cele două comisii au constatat că această instituție publică și-a concentrat atenția pe următoarele probleme și priorități:

1. Avizarea proiectelor de acte normative. Pe parcursul anului 2005, Consiliul Legislativ a fost sesizat cu 2.011 proiecte de acte normative trimise spre avizare de către Senat, Camera Deputaților, Guvern, Consiliul Concurenței sau în concretizarea inițiativei legislative cetățenești. În perioada analizată, au fost emise 1.938 de avize, din care 228 favorabile, 1.662 favorabile, cu propuneri și observații, un aviz favorabil în formă definitivă cu inițiatorul și 47 de avize negative.

2. Avizarea republicării rectificării actelor normative.

3. Armonizarea legislației interne cu reglementările comunitare. În anul 2005, au fost analizate 179 de proiecte care au avut incidențe cu dreptul comunitar, asupra cărora s-au formulat observații și propuneri, din perspectiva compatibilității acestora cu principiile și normele Uniunii Europene.

4. Evidența oficială a legislației și Repertoriul legislației României.

5. Informatizarea activității specifice evidenței oficiale a legislației.

6. Activitatea de informare și documentare legislativă.

Președintele Consiliului Legislativ a răspuns întrebărilor membrilor celor două comisii și a expus o serie de probleme cu care se confruntă instituția, cum ar fi: asigurarea dotării tehnice necesare pentru depozitarea proiectelor de lege în original sau insuficiența surselor financiare pentru derularea contactelor cu instituții similare din alte state.

Față de cele prezentate, comisiile avizează favorabil, în unanimitate, Raportul activității desfășurate de Consiliul Legislativ în anul 2005 și, în conformitate cu art.2 alin.2 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, îl supun spre dezbatere și aprobare Camerelor reunite ale Parlamentului.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Dacă există intervenții cu privire la acest raport?

Vă rog, domnule deputat Sergiu Andon; imediat, domnul senator Funar.

Vă ascult.

Vă solicit, domnilor vorbitori, un timp ponderat.

Domnul Sergiu Andon:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Voi fi foarte scurt. Două scurte idei.

Îl asigur pe domnul prof. Dragoș Iliescu și întregul său colectiv de prețuirea parlamentarilor și, în primul rând, a juriștilor parlamentari, pentru competența dumnealor, dar, voi trece direct la "dar", din prețuirea noastră și din tăcerea noastră, n-aș vrea să rețină că apreciem și politețea excesivă a Consiliului Legislativ.

Dintr-o politețe greșit înțeleasă, nu știu dacă în actuala legislatură Consiliul Legislativ a dat cel puțin un aviz negativ. Nu are decât sintagma de aviz favorabil. Observațiile sale pertinente și întotdeauna acoperite cu știința dreptului vizează, din păcate, preponderent aspectele formale ale inițiativelor legislative. Arareori ni se fac semnalări cu privire la dubla reglementare, cu privire chiar la neoportunitate. Îl urăgm ca, împreună cu colegii domniei sale, să gândească, așa cum gândim și noi, o parte dintre parlamentari, un program, o idee de reformare a activității acestui important organism, în sensul de a deveni sită deasă și competentă, la fel de competentă, dar sită deasă, filtru bun, care să degajeze Parlamentul de toate năzbâtiile care i se înscriu câteodată pe ordinea de zi. Adesea, chiar.

A doua rugăminte, și ultima, este să rețină ajutorul pe care Parlamentul i l-a dat recent, e adevărat că la sugestia și cu stăruința și a Consiliului Legislativ, de a-i da un prim instrument, o primă lanternă în orbecăiala din sistemul legislativ românesc. Acea lanternă se numește dreptul și obligația de a se ocupa de republicarea legilor care au suferit multe modificări, să rețină că legea a trecut în pofida punctului, avizului negativ al Guvernului și să folosească din plin acest prim instrument, cum spuneam, pentru a lumina cât de cât sistemul legislativ, urmând ca, în continuare, cum spuneam, să gândim împreună și să facem o îmbunătățire a legislației legiferării astfel încât rolul Consiliului Legislativ să fie cel puțin cât era înainte de revoluție.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul senator Funar.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Onorat prezidiu,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Permiteți-mi să adresez, la începutul intervenției mele, două întrebări domnului președinte al Consiliului Legislativ.

Prima dintre ele: de ce acceptați, domnule președinte, ca în Consiliul Legislativ să fie analizate proiectele de lege venite de la Guvern, care nu sunt semnate de primul-ministru? Aceeași situație se regăsește pe ordonanțele de urgență și ordonanțele simple ale Guvernului, care nu sunt semnate personal de către primul-ministru.

Am aflat, din surse demne de încredere, că pe toate aceste documnte extrem de importante, cineva, o persoană importantă și probabil delicată, aplică o ștampilă cu semnătura premierului, iar premierul nu știe ce conțin acele documente.

Și cea de a doua întrebare: de ce, la nivelul Consiliului Legislativ, luați în considerare proiectele de lege, ordonanțele de urgență ale Guvernului și ordonanțele de Guvern, unde, la final, scrie: prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu.

Așa cum cunoașteți, domnule președinte al Consiliului Legislativ și doamnelor și domnilor parlamentari, în plenul Parlamentului a fost ales premier al României domnul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu. Așa scrie și în Monitorul Oficial, așa trebuie să scrie pe toate documentele oficiale. Nu este de glumă. Călin Popescu Tăriceanu, am impresia că nici nu există ca cetățean al României.

Vă dau un alt exemplu, de astăzi: este vorba de Ordonanța de urgență cu nr.52, semnată prim-ministru, ștampilată pentru prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu și contrasemnează - vă rog să rețineți! - ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu. Deci, ministrul finanțelor publice cunoaște și respectă legea.

Așteptăm să afle și premierul cum îl cheamă.

În ceea ce privește activitatea Consiliului Legislativ, Grupurile parlamentare ale P.R.M.-ului apreciază această activitate. Din raportul prezentat de domnul președinte, rezultă că au lucrat mult. În ipoteza în care țineau seama de prevederile legale și de fondul celor două întrebări, practic, își puteau reduce cu 90% activitatea anului 2005 și-l rog pe domnul președinte, dacă mai apar nu inexactități, ci ilegalități din partea Guvernului în ceea ce privește actele normative care sunt înaintate Consiliului, să le returnați. Trebuie să-i obișnuim să afle conținutul legii și să-l respecte.

Sperăm să reușim, Grupurile parlamentare al P.R.M.-ului, să dăm în continuare de lucru Consiliului Legislativ și să beneficiem de aceleași îndrumări extrem de binevenite, la obiect și care ne-au fost folositoare și mulțumim celor care trudesc la Consiliul Legislativ, pentru ca, împreună cu parlamentarii, să reușim să dăm legi bune pentru țară.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Dacă mai dorește cineva?

Domnule președinte, dacă doriți să răspundeți la întrebarea domnului senator?

Domnul deputat Stanciu. Vă rog. (Domnul deputat Anghel Stanciu se deplasează la tribună, sprijinindu-se de cârje.)

Domnul Anghel Stanciu:

Domnilor președinți de ședință,

Stimate doamne și stimați colegi deputați,

Domnule președinte,

Evident că Grupurile parlamentare ale P.S.D. apreciază nu numai raportul, dar și activitatea acestui Consiliu, deoarece, în decursul timpului, inițierea și inițiativa de a înființa a aparținut Guvernului de la vremea respectivă și respectiv parlamentarilor P.S.D.

Consiliul a crescut atât numeric, dar și ca valoare și ca volum de activitate. Cred că fiecare dintre noi, în casete, primim, alături de proiectul de lege, și punctul de vedere al Consiliului. Iar acest punct de vedere al Consiliului, pentru cei care l-au citit în timp, le-a format și o anumită cultură juridică, chiar dacă nu erau juriști.

Credem că acuratețea și rigoarea legilor noastre are o anumită parte care se datorează și Consiliului.

Dincolo de aprecierile care sunt, evident că și Grupurile P.S.D. consideră, alături de celelalte, că este loc de mai bine în activitatea Consiliului, plecând chiar de la denumirea lui, de consiliere, și poate nici Consiliul, nici noi, nu am găsit calea cea mai bună, prin care să ne consiliem reciproc, spre beneficiul unei rigori deosebite a legilor pe care le promovăm.

Mulțumind încă o dată pentru activitatea desfășurată, sperăm că acel ceaslov care este repertoriul și care deja nu mai încape între coperți, să capete în final și o formă digitală, spre a putea fi mult mai bine consultat.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Nicolae Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră când spun că-l prețuim pe domnul deputat Stanciu și cred că recunoaștem, trebuie să recunoaștem că este un bun coleg, nu numai cei din stânga, dar și cei din dreapta. Dar noi îl facem nefericit pentru că-l aducem la acest microfon de fiecare dată când sunt atâtea probleme, mai ales că vine dezbaterea bugetului și domnul Stanciu știu că are vreo 25 de amendamente.

Ca atare, eu aș propune Biroului permanent să dispună Serviciului tehnic să improvizeze un artificiu tehnic, să-i amplaseze un microfon domnului Stanciu în prima bancă, pentru a veni în sprijinul domniei sale și a ne demonstra respectul față de dânsul.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Am luat act.

Dacă mai dorește cineva la dezbaterea raportului să mai ia cuvântul?

Domnule președinte Dragoș Iliescu, dacă doriți să răspundeți?

Domnul Dragoș Iliescu:

Domnilor președinți,

Domnilor parlamentari,

Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru aprecierile favorabile, pozitive pe care le-ați făcut la adresa activității Consiliului, să vă mulțumesc, de asemenea, pentru sugestiile și criticile pe care le-ați formulat tot referitor la această activitate și să vă asigur că vor fi luate cu toată seriozitatea în considerare.

Referitor la cele câteva probleme care au fost ridicate de domnii parlamentari, aș vrea să vă spun că ne este mult mai ușor să dăm un aviz negativ decât să dăm un aviz favorabil, în care să argumentăm și să încercăm să îndreptăm un anumit proiect care, poate, altfel, cu, hai, să-i zicem, "ștampila" unui aviz negativ din partea Consiliului, ar fi mai greu să treacă.

Vă reamintesc că avizele noastre sunt avize consultative și am pornit de la sensul etimologic al cuvântului. Deci nu să dăm noi verdicte. Este rolul Parlamentului să spună: proiectul respectiv trece sau nu trece. Noi nu avem voie să ne pronunțăm pe aspecte de oportunitate, ci numai pe legalitate.

În aceste condiții, totuși, am elaborat și am redactat 47 (am spus-o și acum, este scris și în raport) de avize negative. Este mult, este puțin? S-ar părea că este puțin. O să analizăm în continuare cu foarte multă seriozitate această problemă.

Referitor la întrebarea pusă de domnul parlamentar Funar. Da, așa este. Proiectele pe care le primim nu sunt semnate de primul-ministru și mi se pare normal. De ce? Pentru că, în activitatea noastră, noi lucrăm cu proiecte. Semnătura primului-ministru se așează pe actul normativ după ce el a trecut prin Guvern, are girul Guvernului și după aceea pleacă unde-i este locul, fie la Monitor, fie, dacă este vorba de un proiect de lege, vine la dumneavoastră. Până atunci, el nu este decât un proiect. El este semnat. Expunerea de motive, la acel moment, este semnată de ministrul sau miniștrii inițiatori, nicidecum de primul-ministru.

Deci, cu tot respectul, aceasta este situația.

Referitor la ce a spus domnul deputat Stanciu, am reținut observația dânsului cu greutatea de a manevra acel volum. Să știți că și pe noi ne incomodează, dar vă asigur că, dacă căutați pe site-ul Consiliului, la care are acces, evident, și Camera Deputaților, acest repertoar îl veți găsi în format electronic. Eu am spus că ne vom preocupa să renunțăm de tot la tipărirea lui și să punem la dispoziție un CD care să conțină toate informațiile. Dar, până atunci, informațiile care sunt în volumul, cărămida" aceea, dacă-mi permiteți să glumesc, sunt pe site-ul și al nostru și al Camerei.

Vă mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Rostind fraza sacramentală luăm act de prezentarea și dezbaterea raportului, vreau să adaug la ea mulțumirile tuturor cu privire la activitatea desfășurată și să adresez aceste mulțumiri și cu titlu personal atât domnului președinte Dragoș Iliescu, cât și tuturor celor care lucrează în cadrul Consiliului Legislativ.

Înainte de a termina formal, îl rog pe domnul senator Funar, dorea să mai adauge ceva.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Nu sunt mulțumit de răspunsul diplomatic pe care a încercat să-l dea domnul președinte al Consiliului Legislativ și regret, domnule președinte, că nu aveți curajul să respectați legea.

Vă fac cunoscut că, în cazul propunerilor legislative, cele pe care le cunosc și le-am inițiat împreună cu colegii mei, noi nu vă trimitem nici un fel de ciornă la dumneavoastră, la Consiliul Legislativ, vă trimitem proiectul de act normativ așa cum va intra în dezbaterea Parlamentului. La fel îl primiți și de la Guvern.

V-am întrebat cum îl cheamă pe primul-ministru și de ce acceptați acte pe care scrie Călin Popescu-Tăriceanu, cetățean care nu există în România.

Vă rog respectați legea, domnule președinte, pentru că, dacă de la dumneavoastră nu se respectă legea, este bai mare.

Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mulțumim, domnule senator.

Am luat act și de poziția dumneavoastră și de raportul prezentat.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro