Plen
Ședința Camerei Deputaților din 20 iunie 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.107/30-06-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 20-06-2006 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 20 iunie 2006

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind finanțele publice locale (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 466/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Proiectul de Lege privind finanțele publice locale.

Legea are caracter organic. Adoptată de Senat. Raport comun de adoptare de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Prioritate legislativă de integrare. Procedură de urgență.

Rog inițiatorul să ia cuvântul pe scurt.

Domnul inițiator Liviu Radu.

Domnul Liviu Radu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin această lege încercăm să întărim autonomia locală a autorităților locale și județene introducând câteva principii noi, reguli noi, un nou sistem de transfer al sumelor de echilibrare bugetară, un capitol nou privind insolvența și insolvabilitatea autorităților locale, de asemenea sancțiuni clare în cazul nerespectării regulilor stabilite prin această lege.

Scopul principal al legii este să ofere mai multă predictibilitate și previzibilitate în funcționarea autorităților locale printr-un mecanism clar și transparent de transferuri bugetare care să asigure de la bun început funcționarea autorităților locale. Am pornit în construcția acestei legi pe un drum dificil, pornind de la ideea de a nu modifica deocamdată repartiția, procentajele care se repartizează diferitelor autorități locale. Sper să votați această lege care a fost negociată îndelung, împreună cu toate grupurile parlamentare și cu asociațiile aleșilor locali.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Comisia?

Domnul președinte Tănăsescu.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

O să prezint raportul comun al celor două comisii, Comisia pentru buget-finanțe, pe de o parte, și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pe de altă parte, asupra proiectului de Lege privind finanțele publice locale.

Vreau să vă informez că prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului juridic privind finanțele publice locale, propunându-se în același timp abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 45 din 2003 privind finanțele publice locale care a fost aprobată în anul 2004 prin Legea nr.108.

Principalele propuneri cuprinse în proiectul de lege sunt următoarele: introducerea și definirea unor concepte, termeni și expresii noi în scopul aplicării unitare și fără interpretări de către instituțiile implicate în sistemul bugetar, introducerea și definirea în textul proiectului de lege a 4 principii bugetare noi, respectiv principiul autonomiei locale financiare, principiul consultării, principiul proporționalității și principiul solidarității.

Apoi, proiectul de act normativ prevede reglementarea modului în care fondurile destinate echilibrării bugetelor locale vor fi repartizate direct de către direcțiile județene ale finanțelor publice, excluderea de la repartizarea fondurilor pentru echilibrarea bugetelor locale a localităților care nu au un venit mediu pe cap de locuitor, mai mare decât media județeană, creșterea cu 5% a gradului de îndatorare a autorităților publice locale pentru obținerea de resurse financiare suplimentare, respectiv de la 20 la 25%, reglementarea insolvabilității unităților administrativ teritoriale, introducerea unor dispoziții care dau posibilitatea primarului de a verifica modul în care se cheltuiesc banii publici.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice.

Vreau să vă informez, domnule președinte, doamnelor și domnilor, că la lucrările comisiei au participat 48 de deputați din cele două comisii, dintr-un total de 55, iar raportul comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi.

În timpul discuțiilor și sigur există prezentat în anexă, s-a făcut o serie de amendamente, undele admise, altele respinse, și acestea sunt prezentate în anexă.

Plecând de la cele spus, domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă supunem dezbaterii proiectul de Lege privind finanțele publice locale.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă vreți să propuneți și un timp de dezbatere, fiind procedură de urgență?

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

V-aș propune un minut, cred eu, cu 20 de minute, având în vedere că este un proiect de lege destul de important și destul de tematic.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Există obiecții sau comentarii la această propunere de timpi? Nu există, ne însușim propunerile. Există dezbateri generale?

Domnul deputat Lakatos din partea Grupul parlamentar al UDMR?

Da.

Domnul Petru Lakatos:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prin adoptarea acelor amendamente, despre care domnul președinte Tănăsescu a vorbit, de către comisiile reunite, proiectul de lege stabilește un relativ echilibru între controlul centralizat efectuat de ministerul Finanțelor prin Direcțiile finanțelor publice județene și o marjă mai largă de acțiune pentru consiliile județene care primesc sarcini și competențe în plus. Cum știți și dumneavoastră foarte bine, din fiecare județ ei primesc sarcini în plus în ceea ce privește protecția socială a copiilor și a persoanelor cu handicap, serviciul public de evidența persoanelor, învățământul special, finanțarea culturii și altele. Necazul este că nu primesc totdeauna sursele, fondurile necesare finanțării acestor activități.

V-aș da un exemplu din județul Bihor. Pe anul 2006 din cele 450 de miliarde destinate pentru protecția socială a copiilor și a persoanelor cu handicap, doar 260 de miliarde s-au primit de la guvern, în condițiile în care, spre deosebire de consiliile locale, municipii mai ales, la nivelul județului, veniturile proprii reprezintă doar 3,3% din totalul veniturilor județului. Astfel, se impun o serie de amendamente care au fost însușite de către comisiile reunite, dintre care cea mai importantă este majorarea de la 15-20% a sumelor care se repartizează prin Hotărârea Consiliului județean pentru programele de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură, în primul rând. Se asigură astfel resursele necesare cofinanțării unor acțiuni în domeniul infrastructurii care este o condiție sine qua non pentru a putea atrage fondurile, pentru a putea accesa la fondurile Uniunii Europene. De aceea, vă rog pe dumneavoastră să votați proiectul de lege cu amendamentele admise de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule deputat Tudor, vă rog, din partea Grupului parlamentar al P.C.

Alte intervenții? Da.

Domnul Constantin Tudor:

Domnule președinte, mulțumesc frumos.

Stimați colegi,

Și în comisiile reunite și în plen, apreciez că acest proiect de lege este un pas înainte față de Ordonanța Guvernului nr. 45 din 2003 pentru cel puțin 3 motive.

În primul rând, coroborându-se cu prevederile legii-cadru a descentralizării se face precizarea în mod expres că statul nu poate descentraliza către autoritățile bugetelor locale servicii publice, fără asigurarea prealabilă a fondurilor financiare.

Deci este o prevedere legală de care foarte multe consilii locale și foarte mulți primari aveau nevoie.

Al doilea aspect, deosebit de important, este acela că repartizarea fondurilor sumei defalcate și cotei defalcate nu se mai face în mod aleatoriu și, probabil, cu ingerințe politice de la nivelul consiliului județean sau consiliilor județene, ci aceste defalcări vin după o formulă cu 3 elemente importante și mulțumesc colegilor din comisiile reunite că au acceptat să rămână în continuare și acea prevedere privind numărul locuitorilor împreună cu intravilanul localităților respective care avantajează localități mari din câmpia română. Deci, sumele sunt, după criterii foarte, foarte exacte.

Și, al treilea lucru, de asemenea important, avem cu adevărat o autonomie financiar locală. Fără această autonomie financiară nu mai putem să vorbim despre o reală autonomie administrativă. Din aceste trei considerent, cel puțin, Grupul parlamentar al Partidului Conservator susține adoptarea proiectului de lege, așa cum este el prezentat în raportul comun al celor două comisii.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Mircea Dușa din partea Grupului parlamentar al PSD.

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Baza administrației este întotdeauna administrația locală, pentru că tot ceea ce se hotărăște la nivel central până la urmă se transpune în administrația locală.

Dacă Legea nr.215 este practic legea privind organizarea și funcționarea administrației locale, practic constituția administrației locale, cea mai importantă lege după Legea nr.215 este Legea privind finanțele publice locale.

Noi vorbim tot timpul de descentralizare, de deconcentrare, de autonomie locală, dar autonomia locală fără bani nu se poate realiza și întotdeauna când administrația locală vorbește de autonomie locală, vorbește în primul rând de autonomia financiară. Or, pentru a exista autonomie financiară trebuie să existe și cadru legal pentru a crea resursele necesare finanțării administrației locale și a serviciilor publice care sunt suportate din bugetele locale.

Această lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 45 este o lege care vine să clarifice unele concepte privind finanțele publice locale, o lege care să realizeze mai multe obiective pe care administrația locală, în primul rând vorbesc de consiliile locale și apoi de consiliile județene, au dorit-o din totdeauna: aceea ca banii care se realizează pe plan local să rămână pe plan local. sigur că trebuie să existe și acel principiu al solidarității pentru că banii trebuie să se redistribuie și în alte localități și la nivel național pentru anumite zone în funcție de necesitățile acestora, dar, în principiu, banii care se realizează la nivel local și, în primul rând, veniturile proprii să rămână acolo.

De asemenea, trebuie să existe un principiu corect de redistribuire a banilor de la bugetul de stat, pentru ca fiecare unitate administrativ teritorială să aibă posibilitatea să-și finanțeze cheltuielile curente, să-și finanțeze serviciile la nivelul unei localități și sigur să aloce sume și pentru dezvoltare, pentru cheltuieli de capital.

Toate legile care au guvernat finanțele publice locale începând din 90 încoace au făcut un pas în față în vederea descentralizării și asigurării autonomiei financiare locale. Și acest proiect de lege care modifică prevederile legii, a Ordonanței nr.45, face acest lucru și credem că formulele care au fost acceptate de către cele două comisii privind mai ales repartizarea banilor de la buget pentru echilibrarea bugetelor locale sunt formule mai echitabile, având în vedere că se au în vedere cele trei elemente: suprafața localităților, numărul de locuitori și capacitatea financiară a fiecărei localități. Sigur că aici trebuie să fac eu o paranteză: nici o lege nu este perfectă, nici o lege nu reușește să asigure acele principii și criterii ca, într-adevăr, această repartizare să fie echitabilă.

Din simulările care s-au făcut la Ministerul Finanțelor Publice și de către organele reprezentative ale administrației locale, respectiv asociația consiliilor județene, federația municipiilor, asociația orașelor și cea a comunelor din România, aceste formule care sunt prevăzute în lege afectează puțin repartizarea bugetelor tot la cei mai necăjiți la nivelul comunelor. Și poate că trebuie să găsim, totuși, o formulă mai corectă, probabil că chiar în acest act normativ sau având în vedere rezultatele care se vor obține după aplicarea acestei legi pe care noi o vom adopta să corectăm aceste criterii ca, într-adevăr, administrația locală să se bucure de criterii corecte de repartizarea banilor și nu de criterii politice sau de influențe ale celor care au majoritatea într-un consiliu județean în primul rând la un moment dat.

Această lege corectează aspectele legate de criteriile de repartizare a banilor, de procentele de repartizare a banilor. s-a avut în vedere ca prin mărirea procentului la 25% privind gradul de îndatorare a administrației locale să se creeze posibilitatea ca administrația locală să poată împrumuta sume mai mari de bani pentru dezvoltare.

De asemenea, s-a mărit acel procent care rămâne la dispoziția consiliilor județene pentru echivalarea bugetelor locale...

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule deputat, vă rog să sintetizați!

Domnul Mircea Dușa:

...dar cu o condiție, aceea de a finanța numai proiecte în infrastructură, pentru a nu finanța proiecte de gen "Festivalul zmeului" sau "usturoiului" sau alte asemenea proiecte.

De aceea, având în vedere că acest proiect de lege aduce unele corecții privind repartizarea banilor și corectitudinea repartizării lor, vom vota acest proiect de lege cu anumite corecturi la unele din articolele proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Există alte intervenții la dezbateri generale? Da. Vă rog, îmi cer scuze, nu văd până acolo, dar vă invit.

Domnul Adrian-Miroslav Merka:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Bineînțeles că dorim și noi să felicităm inițiatorii pentru acest proiect de lege, știm și noi foarte bine cât de importantă este finanțarea consiliilor locale și administrației publice locale. Totodată, bineînțeles, pe baza discuțiilor în comisie am înțeles și noi necesitatea acestor amendamente pe care le-au propus colegii din partea UDMR-ului și doresc să vă amintesc că și Grupul parlamentar al minorităților național va susține acest proiect de lege, bineînțeles, cu amendamentele propuse și admise de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Nu mai există intervenții?

Domnule deputat Oltean, vă rog.

Mai există alte intervenții din partea grupurilor?

Domnul deputat Oltean.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Astăzi, Camera Deputaților este sesizată cu dezbaterea unui act normativ extrem de important, un act normativ care vine să completeze setul de acte normative ce vizează o adevărată reformă în domeniul administrației publice locale, reformă demarată în administrația publică locală. Transformările care au avut loc în ultimul timp în economia țării, transferă multe responsabilități de la nivel central la nivel local.

Necesitatea creșterii autonomiei locale, precum și necesitatea abordării într-o manieră mai transparentă a domeniilor administrației publice a determinat modificarea Ordonanței Guvernului nr. 45 și punerea acesteia de acord cu noile realități din România.

Este pentru prima dată când printr-un asemenea act normativ se realizează o autonomie locală extrem de evidentă. Prin actul normativ de astăzi ce va fi adoptat aici în mod sigur actul politic va fi mai puțin important în repartizarea către comunitățile locale a banului public. Prin actul normativ de astăzi ce va fi adoptat se va diminua în mod simțitor rolul consiliului județean, iar comunitățile locale vor putea să beneficieze de bani de la bugetul centralizat al statului, fără o implicare politică majoră, cum se întâmplă acum.

Actul normativ care astăzi se adoptă, mai are un merit extrem de important, și anume că el compatibilizează legislația din domeniu cu legislația comunității europene. Multe din principiile comunitare se regăsesc astăzi în acest act normativ. Aș enumera aici principiul transparenței și publicității procesului bugetar, principiul unității monetare, principiul specialității, principiul echilibrului, principii noi, care pentru prima dată se regăsesc în acest act normativ. Toate acestea vin și creează, zic eu, o opinie pozitivă în sensul adoptării acestui act normativ. partidul Democrat va vota fără nici un fel de reținere actul normativ așa cum este el cuprins în raportul prezentat de către cele două comisii abilitate pentru dezbaterea în fond.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Liberal, domnul deputat Ioan Ghișe.

Domnul Ioan Ghișe:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne și stimați domni deputați,

În legătură cu proiectul de lege supus atenției noastre doresc să fac următoarele precizări. După 1989 s-a demonstrat, în mod repetat, că funcție de structura de putere la nivel guvernamental către comunitățile locale și județene, fondurile s-au distribuit pe criterii politice și clientelare. Menționez că doar între-o perioadă de 2 ani de zile, între 2001 și 2003, s-au transferat printr-un număr de 18 acte normative responsabilități de finanțare către comunitățile locale fără să se asigure, așa cum prin legea-cadru a administrației locale, Legea nr.215 din 2001, se menționa anume echilibrul dintre responsabilitățile de finanțare și transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale.

Astfel de situații lipsite de principialitate au făcut la nivelul comunităților județene și locale să se manifeste multe disfuncții în ceea ce privește asigurarea cu servicii publice către cetățeni.

Proiectul de lege supus nouă atenției acum vine să operaționalizeze în mod special câteva principii esențiale pentru administrația locală. Este vorba întâi de toate de principiul descentralizării și al subsidiarității în privința asigurării cu fonduri necesare prin efectul legii și nu prin voința politică de la nivel național sau județean.

Proiectul de lege merită votat, în opinia noastră, pentru că el vine să ofere un instrument financiar esențial pentru îndeplinirea a ceea ce spunem de multe ori foarte frumos: autonomia locală, administrativă și financiară.

Partidul Național Liberal, prin grupul său de deputați, va susține adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă nu mai există alte intervenții la dezbateri generale, trecem la dezbaterile pe articole, vă atrag atenția că există și un număr de 6 amendamente respinse. Rog pe inițiatori să le susțină, dacă doresc.

În ce privește raportul cu amendamente admise de la pct.1 la 10 dacă există obiecții sau observații? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.11 la 20? Obiecții? Observații? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.21 la 30. Obiecții? Observații? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.31 la 40, dacă sunt obiecții sau observații?

Vă rog, doamna deputat Grațiela Iordache.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nu sunt foarte sigură dacă la pct.40 ar fi inclus și art. 32, pentru că...

Domnul Bogdan Olteanu:

Suntem la art.32, alin.1 unde aveți amendamentul.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Drept pentru care vreau să-mi susțin amendamentul de la art. 32, amendament care are în vedere mărirea cotei puse la dispoziția consiliilor județene, motivația fiind o reală autonomie financiară, fără de care nu poate exista o autonomie administrativ locală.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Comisia? Comisia păstrează punctul de vedere. Dacă nu mai există alte intervenții, supun votului dumneavoastră amendamentul doamnei deputat Grațiela Iordache care presupune o creștere a cotelor ce revin consiliilor județene.

Vă rog să votați. Da. Vă mulțumesc. S-a respins.

Dacă la art. 32 mai sunt alte amendamente care se susțin? întreb dacă alte amendamente respinse de la art.32 se mai susțin? Nu. La art.32 întreb deocamdată. Nu sunt.

Trecem mai departe la art.33 care este punctul 41 din raport.

Domnul deputat Săpunaru, ați cerut cuvântul la art.33. Da. Și dumneavoastră. Imediat.

Domnul Nini Săpunaru:

Art.33, lit.3...

Domnul Bogdan Olteanu:

De alin.3 vorbiți.

Domnul Nini Săpunaru:

Da, da, alin.3. Deci, art.33, alin.3, în proiectul de lege era cuprinsă o defalcare de 25%. Propunem ca această defalcare către consiliile județene să fie de 27%.

Domnul Bogdan Olteanu:

Am înțeles. Comisia? De acord.

Dacă există alte observații, comentarii. Nu există alte observații, comentarii.

Supun votului dumneavoastră atunci amendamentul propus de domnul deputat Nini Săpunaru la alin.3 al art.33.

Vă rog să votați.

Da. Vă mulțumesc. S-a adoptat cu 147 de voturi pentru.

Doamna deputat Grațiela Iordache. Vă rog.

Doamna Denisa Grațiela Iordache:

Domnule președinte,

Exista o logică pentru care amendamentul meu, amendamentul făcut de mine era înaintea amendamentului făcut de colegul, domnul Săpunaru, pentru că din punctul de vedere al conținutului, are același conținut, numai viziunea asupra cotei era diferită. Amendamentul meu presupunea o cotă de 40% și nu o cotă de 27%.

Având în vedere votul exprimat anterior și faptul că ați supus la vot întâi acel articol, îmi retrag amendamentul, pentru că nu-și mai are locul și sensul.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

Am luat act de retragere.

De la art.41 la 50, în aceste condiții, dacă mai există observații sau comentarii. Nu mai există. Adoptat.

De la art.51 la 60. Adoptat.

Art.61-70. Adoptat. vă rog frumos, domnule deputat. O să vă rog să menționați și punctul. 75. Vă rog frumos.

Domnul Ștefan Cornel Bardan:

Da, este vorba de pct.75, în speță, art.63 alin.4. Am avut un amendament. Este vorba de creșterea gradului de îndatorare la 30%.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vorbiți mai tare dacă se poate.

Domnul Ștefan Cornel Bardan:

Da. Este vorba la art.63 alin.4, am avut un amendament respins în comisie. Este vorba de creșterea gradului de îndatorare a administrațiilor locale de la 25%, propus în Senat, la 30%.

Știm cu toții că bugetele administrațiilor locale sunt destul de mici. Sursele pentru finanțarea unei infrastructuri în special sau posibile surse sunt aceste împrumuturi de pe piața bancară, băncile acceptă aceste împrumuturi făcute de administrațiile locale, pentru că știm cu toții că bugetul este cel mai bun garant. Și atunci venim în ajutorul administrației locale de a putea investi în infrastructură, de a lua aceste credite sau chiar de a emite obligațiuni municipale.

În aceste condiții, știm că toate aceste împrumuturi ar putea duce la dezvoltarea locală și la investiții care de fapt, în final, ar ajuta cetățeanul prin ceea ce se face în comunitate.

Nu putem motiva, eu știu, chestiuni de genul că primarii ar lua împrumuturi mai mari și nu ar fi bine. Nu ar fi bine să ia împrumuturi pentru că știm că peste tot în lume se lucrează pe credite bancare în administrațiile locale.

În aceste condiții, eu vă rog să votați acest amendament. Deci, repet, este vorba de art.63 alin.4, cu creșterea gradului de îndatorare la 30%.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Comisia.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Din discuțiile purtate cu membrii birourilor celor două comisii, putem să acceptăm o corectură a acestui amendament, în următorul sens, și anume: să rămână de principiu grad de îndatorare 25%, așa cum a propus inițiatorul și comisia a aprobat, dar pentru orașele mari cu peste 250.000 de locuitori care suportă un grad de îndatorare mai mare, acestea să poată, să poată, repet, să ajungă la un grad de maxim 30%, dar cu respectarea legislației în vigoare.

Deci să creăm flexibilitatea pentru marile municipii: Brașov, Iași, Timișoara, care au susținere financiară și au, sigur, proiecte, să poată să aibă un grad de îndatorare mai mare.

Vreau să menționez faptul că, din discuțiile purtate cu inițiatorul, respectiv, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Finanțelor agreează o asemenea modificare a acestei propuneri.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc.

Doamna deputat Iordache, mai întâi, că era înscrisă la cuvânt, și după aceea, domnul deputat Lakatos, pe această chestiune, a gradului de îndatorare.

Domnul Petru Lakatos:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere...

Domnul Bogdan Olteanu:

Atunci, vorbiți întâi dumneavoastră și după aceea, doamna Iordache.

Domnul Petru Lakatos:

...că același amendament am avut și eu și a fost respins în comisie, dacă acum se ajunge la această soluție, la acest compromis care se propune, atunci aș ruga ca să fiți de acord cu municipii care au un număr de locuitori de peste 200.000, nu 250.000, pentru că sunt foarte multe municipii care intră în categoria aceasta, peste 200.000.

Domnul Bogdan Olteanu:

200.000 s-a spus, dacă am auzit eu bine. La mine a ajuns 200.000 să știți.

Doamna Iordache.

Doamna Denisa Grațiela Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mă grăbesc ca să fiu sigură că ajung să vorbesc la microfon, că altfel...

Domnul Bogdan Olteanu:

Dar vorbiți și mai în microfon, ca să vă auzim mai bine, vă rog. Rog domnii din comisii să vorbească un pic mai încet, ca să putem s-o auzim și pe oratoare.

Doamna Denisa Grațiela Iordache:

Doar deputat, nu orator, n-am pretenții de orator, domnule președinte.

Două observații, una ține de procedură: ceea ce încercăm noi să facem acum este o modificare de fond a unui articol care nu a fost depus în această formă în comisie, un lucru care din câte știu eu nu este posibil în plenul Camerei. Tocmai de aceea se și ajunge la discuții, "mai dă tu jupâne, mai lasă stăpâne".

Aș dori în același timp să susțin amendamentul pe care l-am depus în comisie, amendament care mi-a fost respins, amendament având același conținut cu o altă valoare a gradului de îndatorare, și anume până la 40%.

Deci, la ora actuală, există o propunere cu 30% făcută de colegul meu și 40% făcută de noi.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Am înțeles. Vă mulțumesc, doamna deputat.

Desigur că vom respecta regulamentul. În măsura însă în care există un consens la nivelul plenului că se poate face acea formulare, atunci o s-o facem aici din considerente de eficiență.

Dacă și comisia e de acord cu elaborarea unei distincții între orașele cu peste 200.000 și orașele sub 200.000 și există și la nivelul grupurilor un acord în acest sens, atunci voi supune pe rând cele două amendamente.

Domnule deputat Marton, doriți să interveniți? Nu vă aud. Nu există consens pe separarea între sub 200.000 și peste 200.000, înțeleg că colegul dumneavoastră a propus.

În cazul acesta, am două variante: fie supun la vot textele pe care le am, fie le trimit la comisie și vă atrag atenția că, fiind de integrare europeană, o facem în sesiunea extraordinară, dacă n-o terminăm până atunci.

Vă rog, domnule deputat Marton.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

La nivelul Grupului parlamentar UDMR nu există o astfel de înțelegere.

Domnul Bogdan Olteanu:

Bine. Atunci, dacă nu există o înțelegere, vă propun... domnilor președinți de comisii? Domnule Tănăsescu, domnule Fenechiu? Domnilor președinți de comisii?!

 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu (din banca comisiei):

De acord cu 30%.

Domnul Bogdan Olteanu:

În cazul acesta, avem două amendamente pe care le voi supune la vot în ordinea în care au fost formulate, 30% și 40%, fără nici un fel de diferențiere. Suntem în litera regulamentului.

Vă supun mai întâi la vot amendamentul de ridicare a pragului la 30%.

Vă rog să votați.

(Conform afișajului, sunt înregistrați 180 deputați prezenți; 162 voturi pentru, 11 voturi împotrivă, o abținere)

Da. Vă mulțumesc. Cu 162 de voturi pentru s-a adoptat.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de modificare a pragului de îndatorare la 40%.

Vă rog să votați.

(Conform afișajului, sunt înregistrați 181 deputați prezenți; 20 voturi pentru, 153 voturi împotrivă, 5 abțineri)

Vă mulțumesc. S-a respins cu 153 de voturi împotrivă.

Trecem mai departe. Dacă până la pct.80 mai există obiecții, observații, comentarii. Nu mai există. Adoptat.

Pct.81-90. Adoptat. Pct.91-100. Nu sunt. Adoptate.

Pct.101-105. Adoptate.

Am finalizat dezbaterea pe articole. Rămâne la vot final.

Rog să aveți grijă să introduceți amendamentele admise.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 18 octombrie 2019, 22:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro