Plen
Ședința Camerei Deputaților din 20 iunie 2006
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.107/30-06-2006

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 20-06-2006 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 20 iunie 2006

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 538/2005

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

Trecem la punctul următor.

Proiectul de Lege privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare, în cursul procedului penal.

Legea are caracter organic, a fost respinsă de Senat, ca urmare a neîntrunirii numărului de voturi; raport de adoptare și raport suplimentar de adoptare de la Comisia juridică, de disciplină și imunități; este prioritate legislativă de integrare.

Inițiatorul, dacă dorește să intervină?

Doamna secretar de stat Kibedi.

Doamna Kibedi Barbara Katalin:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Distinsă Cameră,

Având în vedere că este o lege vastă, vă voi reține atenția doar cu câteva aspecte care sunt neapărat necesar de reținut: de ce a fost necesară elaborarea acestei legi pentru executarea pedepselor.

În primul rând, că trebuie să răspundem regulilor standard minime - atât celor adoptate de Organizația Națiunilor Unite, cât și regulilor europene stabilite prin Recomandarea Consiliului de Miniștri.

În al doilea rând, s-a ținut seama nu numai de aceste acte normative, le-am putea numi, dar și de deciziile pe care le-a dat CEDO în materia drepturilor fundamentale ale omului - și veți regăsi, în cadrul acestei legi, noutăți pe care nu le-am avut în Legea de executare a pedepselor, veche, și care cam de multă vreme trebuia modificată.

Această lege, fiind foarte vastă, este împărțită pe patru titluri și nu vă voi mai reține atenția pentru a face referire la acestea. Nu am decât o rugăminte respectuoasă, dat fiind faptul că, prin parcurgerea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități, am remarcat câteva erori care sunt, evident, de natură materială și anume, ca la prezentarea pe articole, unde vă veți da dumneavoastră votul, să putem face corecturile necesare. Iar, ceea ce este neapărat necesar de corectat este articolul de la "dispozițiile finale" privind data intrării în vigoare a acestei legi. Ea nu este imputabilă nici inițiatorului și nici Comisiei juridice, de disciplină și imunități, dat fiind faptul că modificările care au intervenit privind actualul Cod penal în vigoare, este clar că cele două legi nu pot intra în vigoare decât concomitent. Și, atunci, raportat la modul în care a fost formulată data intrării în vigoare, așa cum a fost adoptat de Comisia juridică, de disciplină și imunități, întrucât Codul penal a fost votat în sensul modificat de către dumneavoastră mult ulterior, va fi necesară această corectură, respectiv să avem ca dispoziție finală data intrării în vigoare a prezentei legi cea care va fi data intrării în vigoare a Codului penal, modificat.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei? Domnul deputat Știrbeț.

Domnul Cornel Știrbeț:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată în fond cu dezbaterea acestui proiect de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat, de asemenea, favorabil acest proiect.

Obiectul de reglementare constă în reformarea profundă a legislației privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Proiectul de lege stabilește norme cu valoare de principiu, cum sunt cele referitoare la legalitatea executării pedepselor, numai în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.

Un element de noutate îl constituie introducerea instituției judecătorului delegat pentru executarea pedepselor, căruia îi revine competența de a supraveghea și controla asigurarea legalității în executarea pedepselor, dar și a măsurilor preventive privative de libertate.

Proiectul cuprinde și dispoziții referitoare la organizarea administrativă a executării acestor pedepse, regimul de executare a pedepselor, condițiile de detenție, drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, cum sunt: munca prestată de persoanele condamnate pe perioada detenției, activități educative, culturale, terapeutice și altele.

Dintre elementele de noutate în legislația românească, propuse prin proiectul de lege, se menționează interzicerea transferării în penitenciare și respectiv în alte penitenciare decât cele pentru minori și tineri, pe o perioadă mai mare de 5 zile, a minorilor aflați în executarea unor măsuri educative, sau pedepse privative de libertate, măsură care urmărește, pe de o parte, să împiedice introducerea minorilor într-un mediu care poate afecta procesul de recuperare socială a acestora, iar, pe de altă parte, să asigure continuitatea procesului educativ al minorilor implicați în activități de instruire școlară, ori calificare profesională.

În urma examinării proiectului de lege, în raport de amendamentele formulate, s-a întocmit prezentul raport, pe care-l supunem dezbaterii plenului Camerei, cu amendamentele admise și respinse care vor fi analizate.

În raport de obiectul și conținutul lui, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă există intervenții la dezbateri generale? Nu există intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, domnule Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Am intervenit, pentru ca să nu se treacă la o adoptare pur formală a unei legi care nu poate să dăinuiască decât câteva luni, până la intrarea sa în vigoare.

Semnalez din nou haosul care există în legislația penală a României. Semnalez că acest haos se repercutează și se reflectă și în această Lege de executare a pedepselor. Pentru că, dacă avem un Cod penal a cărui intrare în vigoare a fost amânată, care face o împărțire, o anume împărțire, o europeană împărțire și o tradițional-românească împărțire a infracțiunilor - în crime și delicte - asupra regimului execuțional, o atare clasificare trebuie să-și găsească locul.

În condițiile în care adoptăm o Lege de executare a pedepselor care nu ține seamă de o asemenea clasificare ce trebuie să intre în vigoare la 1 septembrie - și până acum nu avem nici un semnal că nu se va întâmpla astfel -, votăm degeaba.

Este foarte interesant cum, prin aceste ambiguități, eu spun voite, Ministerul Justiției, în calitate de inițiator, a creat un haos în legislația penală, unde principiile aplicării legii mai blânde și principiile care guvernează în general succesiunea în timp a legilor sunt de maximă importanță.

Deocamdată, mergem din haos, într-un haos și mai mare.

De aceea, vă spun, adoptarea sa la acest moment reprezintă un pericol.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Mai există alte intervenții la dezbateri generale? Nu mai există.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Lucrăm pe raport. Amendamente admise. Nu există amendamente respinse.

Dacă, de la pct.1 la pct.10, există observații sau comentarii? Nu există. Vă mulțumesc. Adoptat.

De la pct.11 la pct.20? Adoptat.

De la pct.21 la pct.30, în varianta comisiei?

Da. Domnul deputat Băeșu. Ați cerut cuvântul. La ce punct, vă rog?

 

Domnul George Băeșu:

La pct.24. V-ați grăbit dumneavoastră.

Domnul Bogdan Olteanu:

Pct.24. O să rog secretarii de ședință să fie un pic atenți, ca să nu avem probleme. Vă rog.

Domnul George Băeșu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu o să vin în fața dumneavoastră cu o rugăminte, ca la acest pct.24, de fapt, este art.18 alin.2, avem nevoie de înțelegere din partea dumneavoastră, pentru a reformula acest text, pentru că el este și incorect, nu pe fond, dar lasă foarte multe lucruri neclarificate și sper că sunt în asentimentul colegilor mei, fie să ne îngăduiți să reformulăm, în timpul ședinței de astăzi, fie să ni-l dați înapoi, la comisie, numai acest punct, pentru a-l reformula.

Supun aprobării dumneavoastră oricare dintre formule, pe care o considerați potrivită.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Comisia?

Doamna secretar de stat, vă rog.

Doamna Kibedi Barbara Katalin:

Corectura este simplă, pentru că, practic, s-a folosit o altă formulă cu trecerea persoanelor condamnate dintr-un regim în altul și, atunci, practic, ar trebui să sune textul așa: "regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt bazate pe sistemul progresiv și regresiv, persoanele condamnate trecând dintr-un regim în altul, în condițiile prevăzute de prezenta lege" și am renunțat la sintagma "persoanele condamnate având posibilitatea ...", unde, lipsind un verb, sigur că fraza nu era terminată.

Deci, în sensul acesta, dacă s-a reținut, este corect.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Domnul deputat? Vă rog, domnule deputat.

Domnul George Băeșu:

Da, sunt de acord cu propunerea, numai că, în viziunea mea, ar trebui să folosim pluralul și să spunem "sistemele" progresiv și regresiv, pentru că nu este un singur sistem; este un sistem progresiv și un sistem regresiv.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Am înțeles. Există obiecții sau comentarii la această reformulare? Nu există. Însușit.

Atunci între art.21 și 30 mai există alte obiecții sau observații? Adoptat.

Între 31 și 40? Vă rog doamna secretar de stat?

Doamna Katalin Barbara Kibedi:

La art.32 în mod evident s-a strecurat o eroare materială în loc de "muncă forțată" este vorba de "muncă prestată". Constituția României nici nu îngăduie "munca forțată", deci doar atâta este corectura în loc de "muncă forțată", "muncă prestată".

Domnul Bogdan Olteanu:

Da. Vă mulțumesc. Comisia? De acord? Obiecții? Observații? Nu sunt.

Da, domnul deputat Băeșu, vă rog.

Domnul George Băeșu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mai avem o problemă și aici vă recunosc faptul, eu nu am fost prezent la ședința comisiei, dar, parcurgând textul, am constatat că e o inadvertență chiar gravă. Vorbesc despre poziția 38, ceea ce înseamnă art.31 din lege, alin.6. Alin. 6 ne spune că "sumele stabilite și avansate de Administrația Națională a Penitenciarelor în condițiile produse la alin.5", iar la alin.5 vorbim de cu totul și cu totul altceva. Vorbim de perioade și nu de sume.

În aceste condiții, e nevoie neapărat ca noi, membrii comisiei, să ne uităm încă o dată și să venim exact cu identificarea articolului pe care voiam să-l modificăm.

Domnul Bogdan Olteanu:

doamna secretar de stat, vă rog dacă doriți să interveniți?

Doamna Katalin Barbara Kibedi:

La alin.6, trimiterea este la art. 62 alin.1 lit.a) și nu art. 61, iar la ultimul alineat, trimiterea este nu la art. 62 alin.3, ci art.63 alin "3. Acestea două și atunci trimiterile sunt corecte.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

De acord? Bine. Vă mulțumesc.

Atunci, până la art.40, adoptat.

De la art. 41 la 50? Adoptat.

De la art.51 la 60? Adoptat.

De la art.61 la 70? Adoptat.

De la art.71 la 80? Adoptat.

Vă rog, domnule... păi, nimeni nu-și poate invoca propria turpitudine a grupului, domnule deputat, îmi pare rău. La ce punct, domnule Băeșu?

Domnul George Băeșu:

La pct.69, unde vorbim despre regimul de prestare a muncii la art.60 alin.2, e vorba de administrația penitenciarului care poate încheia contracte de prestări de servicii cu agenții economici persoane fizice sau persoane juridice.

Potrivit ordonanței 17 din 2005 nu mai avem de-a face cu agenții economici, ci au operatorii economici și solicit și această amendare a textului.

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, dacă nu există obiecții la comisie? Inițiatorul? Nu există alte obiecții. Observații? Ne însușim această observație pertinentă.

Până la art.70? Alte observații? Nu sunt. Adoptat.

De la art.71 la 80? Nu sunt obiecții, observații? Adoptat.

Art.81 la 90? Nu sunt. Mulțumesc. bună ziua, domnule Stanciu.

De la art.91 la 98. Obiecții, observații? Nu sunt. Adoptat.

Am finalizat dezbaterea pe articole. Rămâne la vot final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 16 octombrie 2019, 20:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro