Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 6, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.25/16-03-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 06-03-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 6, 2006

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, adoptat la Roma, la 4 noiembrie 2000 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 71/2006

 

Domnul Dan Radu Rușanu:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 2000.

Din partea inițiatorului.

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Lucian Leuștean (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În iunie 2000, Comitetul miniștrilor al Consiliului Europei a adoptat Protocolul nr.12, adițional, la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Documentul a fost oferit spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei în noiembrie 2000, la Roma. România l-a semnat cu acel prilej.

Până în prezent, acest protocol a fost semnat de 34 de state și ratificat de 11 dintre ele.

România a ratificat Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în 1994 și a semnat protocolul în noiembrie 2000.

Aș vrea să vă precizez faptul că ratificarea Protocolului nr.12 a constituit unul din angajamentele asumate de țara noastră în vederea aderării la Uniunea Europeană prin documentul oficial de deschiderea negocierilor, Capitolul 24 "Justiție și afaceri interne", și este o măsură legislativă prioritară în programul legislativ al Guvernului României pentru perioada 2005-2008.

Acest protocol nr.12 lărgește protecția pe care Convenția Europeană a Drepturilor Omului o asigură împotriva discriminării prin includerea posibilității ca discriminarea pretinsă să nu fie în legătură cu unul din drepturile prevăzute în tratat, în sensul că nici o persoană să nu fie discriminată pe baza nici unui motiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei. Vă rog!

Domnul Varga Attila:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000.

În conformitate cu dispozițiile art.75 din Constituția României și ale art.92 alin.8, punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului nr.12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, adoptat la Roma, la 4 noiembrie 2000. România a ratificat Convenția prin Legea nr.30 din 18 mai 1994 și a semnat Protocolul nr.12 la 4 noiembrie 2000.

Protocolul nr.12 lărgește protecția pe care Convenția o asigură împotriva discriminării prin includerea posibilității ca discriminarea pretinsă să nu fie în legătură cu unul dintre drepturile limitativ prevăzute în acest tratat și includerea unei garanții largi în sensul că nici o persoană nu poate fi discriminată pe baza nici unui motiv.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au examinat proiectul de lege în ședința din 28 februarie 2006.

La lucrările comisiei au fost prezenți 13 deputați din totalul de 15 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate de voturi.

Vă mulțumesc.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Din partea grupurilor parlamentare dacă dorește cineva să ia cuvântul.

Dacă nu, domnule președinte, vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

Domnul Varga Attila:

Propunem 5 minute.

Domnul Dan Radu Rușanu:

S-a propus 5 minute pentru dezbateri.

Vă rog să votați. Cine este pentru propunerea domnului președinte de 5 minute pentru dezbateri.

Da. Vă mulțumesc. 143 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, nici o abținere. S-a aprobat timpul propus de 5 minute.

Din partea grupurilor parlamentare, vă rog pentru dezbateri. Dacă dorește cineva să ia cuvântul.

Dacă nu, propun să trecem la dezbateri pe articole.

Titlul legii. Nemodificat. Observații? Adoptat.

Articolul unic, cu amendamentele propuse și adoptate de comisie. Observații? Adoptat.

Procedură de vot final, mâine, la ora 10,30.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 14 august 2020, 17:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro