Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.18/03-03-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-03-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 23-02-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2006

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind drepturile salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 665/2005

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Următorul proiect de lege privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora.

Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentul nostru, al Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Inițiatorul are cuvântul.

Domnul secretar de stat Cătălin Dănilă. Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Cătălin Dănilă (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Mulțumesc, doamnă președintă.

Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau unor părți ale acestora, constituind una dintre măsurile asumate de România în cadrul negocierilor privind capitolul 13 - Ocupare și politici sociale și de armonizare a legislației naționale cu acquisul comunitar.

Reglementările cuprinse în acest act normativ urmăresc transpunerea integrală a Directivei Consiliului nr. 2001/23 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferurilor de întreprinderi, unități sau părți ale întreprinderilor sau unităților.

Potrivit proiectului de act normativ, drepturile și obligațiile cedentului care decurg din contractele individuale de muncă, respectiv contractul colectiv de muncă aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. Totodată, transferul întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaților de către cedent ori de către cesionar, așa cum se prevede în mod expres în proiectul de lege.

Dacă, în urma transferului, întreprinderea, unitatea sau părți ale acestora își păstrează autonomia, atunci reprezentanții salariaților afectați de transfer își mențin statutul, atribuțiile și funcția, dacă sunt îndeplinite condițiile de reprezentativitate, potrivit legii.

Ținând seama de importanța deosebită a acestor reglementări, în vederea asigurării cadrului legal corespunzător asigurării menținerii drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți ale întreprinderilor sau unităților, vă propunem aprobarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei. Vă rog, domnule președinte Stelian Duțu. Și propuneți și timpii cu ocazia aceasta.

Domnul Stelian Duțu:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social și cele primite de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru industrie și servicii.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare protecția tuturor salariaților, în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, constituind una din măsurile cuprinse în programul legislativ prioritar pentru integrarea în Uniunea Europeană.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege, întrucât este necesară armonizarea legislației naționale cu acquisul comunitar, având în vedere îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor privind capitolul 13 - Ocupare și politici sociale.

Proiectul de lege a fost respins de Senat în ședința din 15 nov. 2005, iar în urma dezbaterilor în ședințele din 8 și 15 februarie 2006, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege și propunem un minut dezbateri pe articole.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Obiecții la timpii propuși de comisie? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Poziția 1 din raport. Titlul legii, nemodificat. Se adoptă.

Poziția 2 din raport. Capitolul I, nemodificat. Se adoptă.

Poziția 3 din raport. Articolul 1, nemodificat. Se adoptă.

Poziția 4 din raport. Articolul 2, nemodificat. Se adoptă.

Poziția 5 din raport referitoare la art. 3, nemodificat. Se adoptă.

Poziția 6 din raport. Articolul 4, nemodificat. Se adoptă.

Poziția 7 din raport. Capitolul II, nemodificat. Se adoptă.

Poziția 8 din raport cu cele două alineate. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Poziția 9 din raport. Articolul 6, nemodificat. Adoptat.

Poziția 10 din raport. Articolul 7 cu cele două alineate. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Se adoptă.

Poziția 11 din raport. Articolul 8, text nemodificat. Adoptat.

Poziția 12 din raport. Text nemodificat. Adoptat.

Poziția 13 din raport. Dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Poziția 14 din raport. Text nemodificat. Adoptat.

Poziția 15 din raport. Text nemodificat. Adoptat.

Poziția 16 din raport. Capitolul III, text nemodificat. Adoptat.

Poziția 17 din raport. Text nemodificat. Adoptat.

Poziția 18 din raport. Articolul 14. Obiecții? Nu sunt. Se adoptă.

Poziția 19 din raport. Text nemodificat. Adoptat.

Poziția 20 din raport. Articolul 16. Text nemodificat. Adoptat.

Poziția 21 din raport. Articolul 17. Text nemodificat. Adoptat.

Poziția 22 din raport. Fără modificări. Adoptat.

Vot, marțea viitoare la ora 12,00.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 28 march 2020, 20:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro