Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 13, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.115/20-09-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-05-2020
20-05-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 13-09-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 13, 2005

9. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanțare 2004 între România și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 12 mai 2005.
 
see bill no. 356/2005

 

Domnul Traian Constantin Igaș:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanțare 2004 între România și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles, respectiv la București, la 12 mai 2005.

Din partea inițiatorului, domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Vasile Lupu:

Ca țară în curs de aderare, România este beneficiarul Programului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, instrumentul principal care contribuie la aplicarea acquis-ului comunitar în aceste sectoare în perioada 2000-2006.

Pentru definirea condițiilor privind regulile de gestiune și control financiar, precum și a cadrului general administrativ, legislativ și tehnic pe Programul Sapard, la data de 2 februarie 2001 a fost semnat la Bruxelles Acordul multianual de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene.

Acest acord a fost ratificat prin Legea nr. 316/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 362 din 2001.

În vederea angajării contribuției financiare pentru derularea Programului Sapard, au fost semnate Acordurile anuale de finanțare aferente anilor 2000, 2001, 2002 și 2003, ratificate prin Legea nr. 317/2001, 417, 26, 313, respectiv Legea nr. 496/2003.

În cursul lunii noiembrie 2004, Comisia Europeană a transmis în analiză proiectul Acordului anual de finanțare 2004, AFA 2004.

Prevederile cuprinse în acest acord se referă la stabilirea contribuției financiare a Comunității Europene, în valoare de 157.640.000 de euro, la modificarea unor prevederi ale Acordului multianual de finanțare, precum și la includerea prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 2008, care modifică și completează Regulamentul nr. 1268/1999.

Față de cele mai sus arătate, vă supunem aprobării proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Punctul de vedere al comisiei?

Domnul Valeriu Tabără:

Este vorba de un acord internațional. În forma în care s-a negociat, comisia este de acord să fie supus aprobării Camerei Deputaților.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii, dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Îl supun votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic. Dacă sunt observații? Nu sunt observații. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară. O supun votului dumneavoastră în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 29 may 2020, 23:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro