Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 13-09-2005

Ședința Camerei Deputaților din 13 septembrie 2005

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale, semnată la București, la 18 noiembrie 2004.
 
consultă fișa PL nr. 291/2005

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

În continuare vom examina Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale, Convenție semnată la București la 18 noiembrie 2004.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog, doamnă secretar de stat, aveți cuvântul.

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La data de 18 noiembrie 2004, a fost semnată la București Convenția dintre România și Marele Ducat de Luxemburg privind securitatea socială.

Convenția reglementează acordarea prestațiilor de securitate socială în caz de boală și maternitate, bătrânețe, deces, accidente de muncă și boli profesionale sau șomaj.

Principiile fundamentale ale coordonării sistemelor de securitate socială pe care se bazează reglementările aceste Convenții sunt: aplicarea unei singure legislații, egalitatea de tratament, menținerea drepturilor obținute, respectiv exportul prestațiilor de securitate socială, menținerea drepturilor în curs de achiziție, totalizarea perioadelor de asigurare.

Convenția se va aplica tuturor persoanelor care au fost sau sunt supuse legislației uneia sau ambelor state contractante, precum și urmașilor și membrilor de familie. Convenția stabilește, de principiu general, ca persoana care desfășoară activitate remunerată pe teritoriul unui stat contractant să fie supusă numai legislației acestui stat, existând excepții pentru lucrătorii detașați, determinarea perioadei de detașare fiind de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 12 luni, personalul întreprinderilor de transport internațional, echipajul navelor, funcționarii publici și membrii misiunilor și posturilor diplomatice.

Față de cele prezentate, susținem adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Îi dau cuvântul domnului președinte Duțu pentru a prezenta punctul de vedere al comisiei.

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale, semnată la București la 18 noiembrie 2004.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Convenției între România și Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securității sociale.

Comisia propune plenului adoptarea proiectului de lege întrucât această Convenție se înscrie în procesul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, respectiv de implementare a Regulamentului Comisiei Europene nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate socială angajaților, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității și a Regulamentului nr. 574/72 care stabilește modalitatea de aplicare a Regulamentului Comisiei Europene nr. 1408/71.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În urma dezbaterilor din ședința din 6 septembrie 2005, comisia propune admiterea fără modificări a proiectului de lege.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu?

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii, dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară. Supun votului dumneavoastră final textul legii în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă mulțumesc.