Plen
Ședința Camerei Deputaților din 8 septembrie 2005
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.113/16-09-2005

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 08-09-2005 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 8 septembrie 2005

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 și Legii petrolului nr.238/2004 (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 256/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004.

Dacă, din partea inițiatorilor, dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Eugen Țapu Nazare (secretar de stat, Ministerul Economiei și Comerțului):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii minelor nr. 85/2003, precum și modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004.

În conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003, titularii licențelor miniere au obligația să plătească la bugetul de stat o redevență minieră și o taxă pe activitatea de exploatare. S-a constatat că prin cumularea acestor două venituri la bugetul de stat, aportul sectorului minier este totuși foarte mic în comparație cu importanța acestuia.

În consecință, se consideră necesară modificarea modului de calcul pentru activitatea de exploatare, astfel încât aceasta să nu se mai plătească ca o taxă aplicată pe suprafața perimetrului concesionat, ci ca o cotă de 2,5% din valoarea producției realizate și din valoarea de exploatare și valorificare a resurselor minerale.

O situație aparte o constituie redevența petrolieră pentru operarea sistemului național de transport al petrolului și a terminalelor petroliere. Acestea fac parte din proprietatea publică a statului și se exploatează prin concesionare, drept acordat în schimbul achitării unei redevențe petroliere.

Drept consecință, prevederile Legii minelor nr. 85/2003 sunt completate cu noi prevederi, prin care să se amendeze art. 28, respectiv, art. 44, prin introducerea unor precizări cu privire la modalitatea de calcul a taxei pentru activitatea de exploatare, de, respectiv, 2,5% din valoarea producției realizate din activitatea de exploatare și valorificare a resurselor minerale.

Cu privire la domeniul petrolier, s-a constatat că redevența petrolieră pentru operațiunile de transport și tranzit prin sistemele naționale de transport, precum și pentru operațiunile de operare a terminalelor petroliere aflate în proprietatea publică a statului este nejustificat de mică, în comparație cu veniturile realizate prin aceste operațiuni petroliere. Cota de 5% din valoarea veniturilor brute realizate, aplicată până în prezent, nu lua în considerație faptul că erau concesionate simultat atât dreptul de operare, cât și bunurile necesare efectuării operațiunilor petroliere.

În aceste condiții, s-a impus necesitatea majorării redevenței petroliere pentru transport, tranzit și operare a terminalelor, de la 5 la 8%.

În același timp, s-a constatat că pentru operațiunea petrolieră de înmagazinare a gazelor naturale în depozite subterane legislația actuală nu prevedea plata unei redevențe petroliere și, în consecință, apare necesară aplicarea unei cote de 3% din valoarea producției brute realizate.

Modificările propuse conduc la un aport suplimentar la bugetul de stat de peste 680 de miliarde lei, reprezentând o creștere a veniturilor din redevențe petroliere și taxa de exploatare minieră cu circa 10 procente față de veniturile realizate în prezent din redevențele și taxele aplicate sectorului minier și petrolier.

Față de cele mai sus prezentate, propunem plenului Camerei adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și Legii petrolului nr. 238/2004.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Din partea comisiei sesizate în fond, doamna deputat Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și Legii petrolului nr. 238/2004.

Camera Deputaților este cameră decizională.

În acest proiect, deci, în cazul primului, se propune amendarea unor soluții în ce privește dispozițiile art. 28, respectiv, 44, prin introducerea unor precizări cu privire la modalitatea de calcul a taxei pentru activitatea de exploatare, de 2,5% la valoarea producției realizate din activitatea de exploatare și valorificare a resurselor miniere, iar în al doilea caz, majorarea redevenței petroliere pentru transport, tranzit și operarea terminalelor, de la 5% la 8%, precum și introducerea unei cote de 3% din valoarea producției brute realizate pentru operațiunea petrolieră de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane.

La dezbaterea legilor au participat reprezentanți ai Ministerului Industriei, ai Agenției și ai Ministerului de Finanțe, și, în urma dezbaterilor, Comisia pentru industrii și servicii a hotărât să propună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii minelor și Legii petrolului, cu următoarele amendamente.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Din partea parlamentarilor?

Vă rog, doamna deputat.

Doamna Aurelia Vasile:

Domnilor deputați,

Stimați colegi,

Acest proiect de lege nu aduce nimic nou și nu îmbunătățește în nici un fel activitatea pe zona petrolului și a minelor. El nu face decât să mai introducă niște impozite și niște dări celor care, de data aceasta produc care, bineînțeles, vor conduce și ele la scumpirea produsului final, deci în buzunarul cetățeanului mai băgăm puțin mâna. Pe un calcul pe care, sumar, cu datele pe care le-am avut noi la dispoziție, putem să spunem că, pe ultimele șase luni ale acestui an, prin majorarea redevenței și prin introducerea a încă două taxe, Guvernul mai bagă mâna în buzunarul cetățenilor pentru jumătate de miliard. Chiar mai mult: 600 și ceva.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt comentarii, dacă nu, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă sunt observații în legătură cu titlul? Nu sunt observații. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Mulțumesc.

Împotrivă? 54 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați.

Titlul legii nu a fost aprobat.

Mergem mai departe.

Art. 1 reformulat, amendamentele Comisiei.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 55 de voturi pentru.

Împotrivă? 54 de voturi împotrivă.

Abțineri? 5.

Textul propus de comisie nu a fost aprobat.

Vreau să vă atrag atenția că legea organică o vedem la sfârșit, când va fi votul final, dar noi am discutat amendamentul Comisiei, ceea ce înseamnă că rămâne, de fapt, textul inițial. La sfârșit, fiind lege organică, vedem dacă sunt voturi sau nu.

Art. 28 alin.3. Supun votului textul inițiatorului. Textul nemodificat.

Vă rog, doamna Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

În Legea minelor nr.85/2003 și Legea petrolului nr.238/2004 care, până acum, înțelegem că rămân în forma în care au fost publicate la timpul respectiv, nu exista acest aliniat care este al domnului deputat Antal și spune că: "la depunerea documentelor pentru obținerea sau reînnoirea licențelor permiselor de exploatare, solicitanții vor prezenta un acord de reabilitare încheiat cu autoritățile administrației publice locale pentru cazurile în care transportul rutier al resurselor minerale afectează infrastructura rutieră și clădirile adiacente din localitățile urbane sau rurale respective".

Noi, la Comisie, am fost de acord cu amendamentul domnului Antal pentru că aseară am văzut la televizor cum crăpau casele și cădeau acoperișurile pentru că autovehicule de mare tonaj circulau pe drumurile cu restricție de viteză, iar organele de poliție nu puteau să determine... - de ce, nu știu, probabil că instituția respectivă nu mai ascultă de nimeni sau nu mai are nici un fel de putere - motiv pentru care credem că cei care strică trebuie să și plătească.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Punctul de vedere al inițiatorului? De acord.

Stimați colegi,

Supun la vot textul inițiatorului, care este în raport și care figurează nemodificat, care este la punctul 3 din raport. Repet: textul inițiatorului. Este intenția de modificare a legii, pe care Guvernul a adus-o, și Comisia nu a intervenit cu un amendament propriu.

Deci supun votului acest text.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 59 de voturi pentru.

Împotrivă? 56 de voturi împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

Textul nu a trecut.

Punctul 4 din raport. Amendamentul Comisiei, de a se introduce un alineat nou.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Supun votului acest text.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

Este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu unanimitate, textul a fost aprobat.

La punctul 5 din raport aveți textul inițial. Cine este pentru? Vă rog să numărați. 63 de voturi pentru.

Împotrivă? Vă rog să numărați. 60 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. 6 abțineri.

Textul nu a fost aprobat.

Punctul 6 din raport, art. II.

Cine este pentru? 63 de voturi pentru.

Împotrivă? 60 de voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Textul nu a fost aprobat.

Punctul 7 din raport.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 64 de voturi pentru.

Împotrivă? 61 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să urmăriți votul. Cine se abține? 6 abțineri.

Textul nu a fost aprobat.

Punctul 8 din raport.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 65 de voturi pentru.

Împotrivă? 61 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să urmăriți votul. Deci abțineri? 8 abțineri.

Textul nu a fost aprobat.

Punctul 9 din raport.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 67 de voturi pentru.

Împotrivă? 64 de voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Textul nu a fost aprobat.

Punctul 10. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 68 de voturi pentru.

Împotrivă? 65 de voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Textul nu a fost aprobat.

Punctul 11 din raport.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 69 de voturi pentru.

Împotrivă? 66 de voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Textul nu a fost aprobat.

Art. III, punctul 12 din raport.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 69 de voturi pentru.

Împotrivă? 66 de voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Textul nu a fost aprobat.

Stimați colegi, este vorba de o lege organică și votul final va fi dat săptămâna viitoare.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 20 ianuarie 2020, 0:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro