Mircia Giurgiu
Mircia Giurgiu
Ședința Camerei Deputaților din 25 aprilie 2005
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.55/03-05-2005

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 25-04-2005 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 25 aprilie 2005

12. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
    12.1 Mircia Giurgiu  
 
consultă:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează răspunsul către domnul deputat Mircia Giurgiu, care este oferit de către domnul ministru al muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu. Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Barbu:

Mulțumesc, doamnă președintă de ședință.

Obiectul întrebării s-a referit la un memoriu al unui domn, Ștefan Gheorghe, domiciliat în Cluj, care s-a adresat domnului deputat Giurgiu în legătură cu drepturile pe care dumnealui consideră că le are din punct de vedere al recalculării pensiei și se referă la o solicitare pe care a făcut-o Secretariatului General al Camerei Deputaților, iar prin modul în care i s-a răspuns, acesta nu poate fi luat în considerare de către Casa de Pensii Cluj.

Am ținut să răspund eu la această chestiune, pentru că s-ar putea să devină o problemă generală în multe situații și aș dori să clarific acest lucru pentru toți cei care sunt într-o situație asemănătoare cu domnul Ștefan Gheorghe, și pe care domnul deputat Giurgiu să o poată transmită ulterior celor care mai vin să solicite așa ceva.

Deci, domnul Ștefan Gheorghe a vrut să-și valorifice perioada de pensie dintre anii 1965 și 1969, cân dumnealui era deputat în Marea Adunare Națională, în Circumscripția electorală Aghireș, regiunea Cluj. Aici nu facem trimitere la ceea ce a fost un anumit cetățean al României la un moment dat, ci, efectiv, la ce prevede Legea nr. 19 pentru astfel de situații, și la acest lucru, în special, aș vrea să mă refer.

În perioada de activitate lucrată până la 1 aprilie 2001, în conformitate cu prevederile art. 164 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, la determinarea punctajelor se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă, precum și sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislației anterioare. Din formularea art. 164, rezultă că legiuitorul a avut în vedere ca la calculul punctajelor anuale pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, să fie avute în vedere aceleași elemente care au constituit baza de calcul pentru pensiile stabilite conform Legii nr. 3/1977.

Potrivit Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială, "dreptul la pensia de asigurări sociale este recunoscut tuturor cetățenilor țării care au desfășurat o activitate permanentă pe baza unui contract de muncă și pentru care unitățile (...) au depus contribuția prevăzută de lege, la fondul de asigurări sociale de stat." - art. 3 alin. 1.

"Vechimea în muncă ce se ia în considerare la stabilirea pensiilor pentru munca depusă este timpul cât o persoană a fost încadrată în baza unui contract de muncă." - art. 9 alin. 1.

În adeverința ce i-a fost eliberată domnului Ștefan Gheorghe de către Camera Deputaților nu se precizează faptul că domnul Ștefan Gheorghe a fost încadrat cu contract de muncă și dacă s-a reținut și virat contribuția de asigurări sociale pentru perioada 1965-1969. De asemenea, din adeverință nu rezultă că sumele evidențiate - indemnizație sau diurnă - ar avea caracter de sporuri.

În anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 se precizează care sunt sporurile, indemnizațiile și majorările de retribuții tarifare, care, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor și care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual și, implicit, a cuantumului fiecărei pensii.

La pct. 6 din aceeași anexă se menționează modul de completare a adeverinței doveditoare a sporurilor. Adeverința va cuprinde următoarele elemente: denumirea unității; perioada în care s-a desfășurat activitatea, cu indicarea datei de începere și încetare a contractului de muncă; funcția, meseria sau specialitatea exercitată; denumirea sporului, procentul sau suma acordată; perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat. Adeverința va purta număr, data eliberării, ștampila unității și semnătura conducătorului unității sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.

Pentru clarificarea situației domnului Ștefan Gheorghe, care, de altfel, nu va fi singura, după părerea noastră, adeverința care i-a fost înaintată a fost returnată Camerei Deputaților, domnului secretar general, cu solicitarea să se facă demersurile pentru a fi completată în sensul celor pe care le-am precizat, și cu indicarea legislației și a anexelor care stau la baza acestui lucru.

Încă o dată vreau să precizez că nu este vorba de o persoană anume, în cazul acesta, domnul Ștefan Gheorghe, dar cred că se poate crea o problemă mai generală și am ținut să fac aceste precizări, pentru a se ști cu exactitate cum trebuie să fie o adeverință sau în ce situații aceste elemente se iau în calcul. Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnule deputat, puteți intervenți.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Mulțumesc, domnule ministru.

Am făcut această întrebare în urma faptului că, personal, m-am dus, după ce a primit domnul Ștefan acea adeverință de la Camera Deputaților, la Secretariatul Camerei și acolo mi s-a spus că altceva nu există în arhive. Așa că am încercat să vedem cum se poate clarifica și cum se poate rezolva o asemenea problemă.

Eu sper că după ce ați spus dumneavoastră că ați trimis din nou la secretariat, să se găsească o formulă legală de rezolvare.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule ministru Gheorghe Barbu, vă rog.

Domnul Gheorghe Barbu:

Este posibil să nu se găsească în arhivele Camerei, dar să nu uităm că există Arhivele Statului. Deci, persoana interesată să se adreseze Arhivelor Statului, care, în mod gratuit, cum prevede legea, îi dau un astfel e răspuns. Mulțumesc mult.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumim și pentru participarea la ședința noastră.

Urmează răspunsul dat domnului deputat Liviu Alexandru Miroșeanu, Grupul parlamentar al PD. Nu este în sală și, atunci, domnul secretar de stat Nicolae Flaviu Lazin răspunsul i-l va da în scris domnului deputat. De fapt, sunt două răspunsuri la interpelări, la ambele, răspuns în scris.

Urmează răspunsul pentru domnul deputat Mircia Giurgiu, dat de către domnul secretar de stat Nicolae Flaviu Lazin, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Domnul Nicolae Flaviu Lazin:

La întrebarea formulată de dumneavoastră și înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 118A/2005, vă comunicăm următoarele:

În cadrul Programului SAPARD Măsura 2.1: "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", au fost depuse și verificate 1.354 de proiecte de către consiliile locale, în sesiunile august-noiembrie 2002. Deoarece numărul proiectelor depuse și, implicit, valoarea acestora au depășit alocarea financiară a Măsurii 2.1 pentru anii 2000-2006, un număr de 645 de proiecte din sesiunile octombrie și noiembrie sunt declarate eligibile, dar nefinanțate, din lipsă de fonduri.

Situația pe sesiuni și submăsuri se prezintă astfel: sesiunea octombrie 2004, la capitolul drumuri - 246 de proiecte, la alimentări cu apă - 34, la canalizare - 0, un total de 280 de proiecte; sesiunea noiembrie 2004, la categoria drumuri - 228 de proiecte, la alimentări cu apă 113, la canalizare - 24, un total de 365 de proiecte. Listele proiectelor pe submăsuri sunt ierarhizate în ordinea sesiunii de depunere, a punctajului obținut, descrescător, și a valorii eligibile, de asemenea, descrescătoare, cu mențiunea că aceasta este ordinea de aprobare pentru finanțare.

Referitor la proiectul Consiliului local al comunei Cuci din județul Mureș, acesta este depus în sesiunea noiembrie 2002, are un scor de 45 de puncte și se află pe poz. 396 în lista proiectelor aferente submăsurii "drumuri". Pentru ca acest proiect să fie finanțat, ar trebui alocate fonduri submăsurii "drumuri" pentru proiectele clasificate până la această poziție, în valoare de 309.451.211 euro.

Proiectul depus de Consiliul local al comunei Călățele județul Cluj, în sesiunea octombrie 2002, are un scor de 35 de puncte și se află pe poz. 28 în lista proiectelor aferente submăsurii "alimentare cu apă". Pentru ca acest proiect să fie finanțat, ar trebui alocate fonduri submăsurii de "alimentare cu apă" pentru proiectele clasificate până la această poziție, în valoare de 18.311.000 euro.

Având în vedere realocarea financiară din cadrul Comitetului STAR, din februarie 2005, a circa 66 de milioane de euro, către Măsura 2.1 și a procentelor alocate submăsurilor: 50% pentru drumuri, 35% pentru alimentări cu apă, 15% pentru canalizare, proiectul depus de Consiliul local al comunei Călețele va putea obține finanțare în perioada următoare întrunirii Comitetului de monitorizare, din 20 mai, în care se va discuta modul de verificare a criteriilor privind utilitatea tehnică și funcțională a proiectului, precum și necesitatea investiției. Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Domnule deputat, dacă doriți să interveniți? Poftiți, aveți cuvântul.

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Am revenit cu această întrebare fiindcă anterior am avut două solicitări de la comuna Călețele, județul Cluj, și comuna Cuci din județul Mureș și răspunsul a fost că sunt declarate eligibile, fără fonduri. Iar ideea era că, atâta vreme cât tot mereu ni se spune că nu știm cum să înaintăm proiecte și cum să le facem ca să obținem finanțarea, ce ar trebui făcut pentru comunitățile locale, pentru a primi bani pe Programul SAPARD? Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat, mai interveniți? Nu este cazul. Mulțumesc.

Tot pentru domnul deputat Mircea Giurgiu, răspuns la interpelare, din partea Ministerului Justiției, doamna secretar de stat Cristina Coteanu. Vă rog.

Doamna Cristina Coteanu:

Mulțumesc.

La întrebarea domnului deputat Mircia Giurgiu, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 120, adresată Ministerului Justiției, referitoare la memoriul unui grup de persoane, foști angajați ai Societății "Napopan", privind aplicarea dispozițiilor unei hotărâri judecătorești prin care s-a dispus restituirea dosarului la parchet pentru efectuarea de cercetări, vă comunicăm următoarele.

Prin Decizia penală nr. 538/octombrie 2004, Tribunalul Cluj a respins recursul formulat în cauză și a menținut în totalitate hotărârea instanței de fond, care a admis plângerea petenților, foști angajați ai Societății "Napopan". Tribunalul Cluj a dispus desființarea Rezoluției nr. 51/2002 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj și trimiterea cauzei la parchet în vederea începerii urmăririi penale în cauză.

Din verificările efectuate, a rezultat că dosarul a fost restituit de către instanță la Parchetul Tribunalului Cluj abia la data de 12 aprilie 2005. La aceeași dată, dosarul a fost trimis Inspectoratului de poliție al județului Cluj, pentru efectuarea cercetărilor față de făptuitorii împotriva cărora s-a formulat inițial plângerea penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, gestiune frauduloasă, delapidare și distrugere, conform celor dispuse de instanțele de judecată.

Până la această dată, nu a fost începută urmărirea penală în cauză, iar supravegherea cercetărilor este efectuată de către procurorul specializat în soluționarea dosarelor privind infracțiunile economice, urmând a se acorda atenție completării probatoriului, așa cum a dispus Tribunalul Cluj, cu ocazia restituirii dosarului. Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă aveți comentarii la răspunsul primit?

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, doamnă președintă.

Mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Iată că numai după ce am formulat noi întrebarea a început să se miște ceva și vă mulțumim că, într-adevăr, în data de 12 aprilie, a început să se pună în aplicare această decizie penală.

Mulțumesc frumos.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Cu aceasta, răspunsurile orale la întrebări s-au epuizat.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 21 octombrie 2019, 14:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro