Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 07-02-2005

Ședința Camerei Deputaților din 7 februarie 2005

24. Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, ale micilor comunități de enoriași în dispersare aparținând unităților de cult oficial recunoscute în țară (retrimis comisiei).
 
consultă fișa PL nr. 635/2004

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, ale micilor comunități de enoriași în dispersare aparținând unităților de cult oficial cunoscute în țară.

Rog Comisia pentru buget, finanțe și bănci să-și precizeze punctul de vedere.

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri a micilor comunități de enoriași în dispersare aparținând unităților de cult oficial recunoscute din țară.

În urma examinării proiectului de lege, privind stabilirea acestor forme de sprijin financiar, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au hotărât că acest proiect de lege nu poate fi acceptat din următoarele considerente. În primul rând, formele de sprijin financiar din partea statului pentru salarizarea clerului și pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România sunt deja reglementate în Ordonanța Guvernului nr. 38/1994.

În al doilea rând, prin Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004, numărul posturilor neclericale a fost suplimentat cu 100. În plus, în expunerea de motive nu se indică sursa de finanțare din care respectivele cheltuieli bugetare urmează a fi suportate.

De asemenea, proiectul de lege nu conține elemente concrete care să permită evidențierea influențelor financiare pentru a putea fi elaborată fișa financiară, potrivit art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice.

Față de aceste considerente, membrii comisiei au hotărât în ședința din 26 ianuarie 2005, cu majoritate de voturi, o abținere a domnului deputat Erdei István, respingerea proiectului de lege privind stabilirea acestor forme de sprijin financiar, respingere care este agreată și de către fostul guvern și actualul guvern.

Prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi, dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Becsek-Garda Dezsö-Kálmán:

Această inițiativă a reprezentat continuitate la nivel legislativ pentru că Ordonanța Guvernului nr.82/2001 aprobată prin Legea nr.125 din 2002 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, după care, în unele zone ale țării, personalul clerical și neclerical al cultelor religioase oficial recunoscute beneficiază, la cerere, de o contribuție la nivelul salariului minim pe economie.

Inițiatorii prin această lege doresc să pună în valoare art.29 alin.5 din Constituție care prevede că cultele religioase se bucură de sprijinul statului. Consider incorect ca unele unități de cult să beneficieze de sprijin financiar, iar altele nu. Pentru că inițiatorii nu au fost consultați de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, conform Regulamentului Camerei Deputaților, art.52 alin.1, cer ca inițiativa să fie retrimisă la comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Trebuia să începem cu această prezentare din partea inițiatorului. Punctul de vedere al comisiei l-ați auzit. Sigur, problema este până unde poate să meargă ajutorul statului în ceea ce privește cultele. În unele țări, nu există nici un fel de ajutor financiar pentru culte.

În România există niște reglementări care sunt, dați-mi voie să vă spun, destul de generoase, și acest ajutor ia forme diverse, de la salarii la sprijinul pentru construcția de biserici și așa mai departe.

Este, până la urmă, o chestiune de opțiune. Poate să meargă statul până la ultimele zone, la aceste grupuri dispersate, sub 500 de oameni, pentru a ajuta și în aceste condiții preoți misionari, pe cei care se duc dintr-o parte întra-alta, este o chestiune până la urmă de resurse și de opțiune politică.

În esență, aceasta este problema care trebuie să fie tranșată. Și inițiatorii de la UDMR au venit cu această propunere. Punctul de vedere al comisiei este cel care v-a fost prezentat.

Înțeleg că doriți să luați cuvântul. Vă rog, domnule deputat. Imediat, domnule Bolcaș.

Domnul Varga Attila:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Aș dori, dacă nu retrimiterea, dar măcar amânarea tranșării prin vot a acestei inițiative legislative, măcar o săptămână, ca să aibă totuși un timp atât Comisia pentru buget să reflecteze încă o dată asupra acestei inițiative legislative și, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, aș solicita respectuos să trimiteți, și supun atenției Biroului permanent să trimită, dacă nu pentru aviz, pentru că Regulamentul nu împiedică ca două comisii să se pronunțe în fond asupra unui proiect de lege, dar măcar pentru un aviz și al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. În paranteză mai menționez că Senatul, evident, în legislatura trecută, a adoptat această propunere legislativă și poate ar fi bine să luăm în considerare și acest aspect.

Deci, cum am spus, având în vedere obiectul de reglementare al acestei propuneri legislative, aș solicita sau aș propune atenției dumneavoastră, domnule președinte, și în special al Biroului Permanent, dacă e posibil, retrimiterea și Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

În ceea ce privește avizele, eu cred că aceste lucruri trebuiau clarificate la momentul în care acest text a venit în Cameră. Nu cred că putem să mergem pe această formulă, nu cred că e regulamentar. Eu n-am mai fost de câțiva ani în Cameră, la proceduri poate s-au mai schimbat unele lucruri între timp, dar, altfel, s-ar putea data viitoare să se mai ceară un aviz de la a treia comisie, sau a patra, și acest lucru eu nu cred că poate să fie primit.

Rămâne aspectul de esență, și aici îl rog pe domnul deputat Bolcaș dacă dorește să...am înțeles că dorește să intervină.

Domnul Augustin Lucian Bolcaș:

Vă mulțumesc.

Proiectul legislativ ce vi se înfățișează este de o mare abilitate. Nu e vorba nici de o problemă financiară și nu e vorba nici de o problemă umanitară. Este vorba de a se da gir statal prozelitismului religios săvârșit de anumite comunități și de anumite culte religioase, în primul rând în detrimentul bisericii naționale ortodoxe. Îmi asum răspunderea s-o denumesc astfel pe sfânta biserică românească.

Ce se urmărește, de fapt? Se urmărește ca acolo unde anume culte nu au un fond dominant în rândul populației, să se creeze puncte de penetrare și de infiltrare ca să se realizeze acest prozelitism, ca de exemplu în regiunea ceangăilor și așa mai departe.

Ăsta este scopul acestei legi! Veți spune: da!, dar aceste culte sunt de regulă culte bogate. Au avut din ce să-și susțină asemenea oficine, este adevărat, dar altceva e să le faci cu girul statului. Or, din respect pentru biserica ortodoxă și din respect pentru toate celelalte culte din România, părerea mea este că nu ne putem amesteca dând acest gir politic în favoarea unora și în defavoarea altora, când este vorba de viața religioasă, și nu de cea laică.

Să ne judece Dumnezeu, dar noi vom vota categoric împotrivă.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Am o rugăminte! Să nu prelungim această discuție.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau și eu să-mi cer scuze... dintr-un om simpatic risc să devin antipatic tot vorbind atâta. Dar, hai că după aia mergem și bem o bere, eu nu vă sunt dușman. Vedeți că de multe ori vă susțin. (Se adresează deputaților din P.D., P.N.L. și U.D.M.R.) De-aia am vorbit pe motive procedurale.

Atrag atenția la o chestie pe care o constatăm și noi la Comisia pentru apărare. Noi suntem presați de un termen ca să nu intrăm într-o accepție silită, cumva, sau cum se numește termenul în care dacă nu se adoptă legea, ea...

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, am o rugăminte: noi nu avem și o rubrică de confesiuni.

Domnul Marcu Tudor:

Nu, nu!

Domnul Adrian Năstase:

Dacă s-ar putea!

Domnul Marcu Tudor:

Aveți dreptate! Deci, noi dacă tot trecem...există o tactică, de-aia e procedură, poate fi o tactică a celui care a produs un proiect de lege, să-l tot amâne și să-l retrimită la comisie, și dacă Camera Deputaților este sesizată în fond, Cameră decizională, nu mai apuci să îl discuți și, până la urmă, el există ca lege și devin caduce discuțiile noastre, pentru că ea își face efectele.

Între aceste două limite, buna-credință, să facem retrimitere la comisei ca să poată fi o lege bună, discutată corect, în cunoștință de cauză, și depășirea termenelor printr-o dorință de a tot retrimite la termene, cu gândul că ea va intra până în final, fără să mai treacă prin vot își face efectele ca lege adoptată, chiar dacă n-a intrat în discuția Parlamentului, limitele acestea trebuie să le judecăm de așa manieră încât să nu fim induși în eroare.

Eu vă pun ca mod de judecată pentru fiecare dintre noi, dorința unora dintre noi de a tot retrimite la comisie pentru ca să depășească termenul. Este un motiv de procedură deoarece e pentru prima dată când avem o astfel de situație; în ultimele luni nu prea ne-am mai lovit de ea.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Marton Arpad.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

În primul rând, domnule președinte, doamnelor și domnilor, resping categoric acea încercare de a induce în eroare Camera Deputaților, această lege nu vorbește despre anumite confesiuni, nu vorbește de anumite religii și nu este împotriva nici uneia dintre religii, ea se referă la toate situațiile, indiferent, chiar și pentru biserica ortodoxă, dacă se află în acea situație încât are mai puțin de 500 de enoriași.

Deci, gândiți-vă și dumneavoastră dacă cele susținute aici sunt adevărate, citiți legea și vă veți da seama că era puțin deplasată atât interpretarea Grupului parlamentar al P.R.M., cât și o explicație dată în raport, care n-are nici o legătură cu legea.

Revenindu-se la actele procedurale, în primul rând trebuie să vă spun că este iarăși o greșeală de interpretare a Constituției: Camera decizională nu este cea care este stresată de timp. Aprobarea tacită se aplică în prima Cameră. Nu suntem în situația în care prin aprobare tacită s-ar aproba acest proiect de lege.

În al doilea rând, ați auzit de la acest microfon, inițiatorii n-au fost invitați la comisie. S-a luat o decizie asupra proiectului lor de lege fără a fi ascultați. Cred că este un argument procedural destul de important pentru a retrimite la comisie.

Mai există și alte argumente, dar acestea vor trebui să fie discutate în momentul în care își vor argumenta colegii noștri acest proiect de lege la comisie.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi, veți decide până la urmă dacă retrimitem sau nu la comisie, veți decide prin vot. Vreau însă să fac un lucru absolut amical față de doamna Mona Muscă, care ar fi putut să fie aici în scaunul acesta, dar a hotărât că e mai bine să fie ministru al culturii și a participat la discuția în care s-a hotărât că această inițiativă legislativă trebuie să fie respinsă și, vorbind în numele unui membru al cabinetului, care nu este aici, am să vă spun că principalul viciu al acestui gen de inițiative legislative este că nu fundamentează resursele financiare și nu face o evaluare privind impactul asupra bugetului, conform Constituției.

Și eu cred că acest lucru trebuie să fie clarificat acum sau mai târziu. Este o problemă care, sigur, ține până la urmă de inițiator și de coaliția la guvernare. Dar acesta este un element care, în general, va trebui să guverneze abordarea noastră privind inițiativele legislative, care se pot face uneori cu ușurință, dar care antrenează sau pot antrena niște cheltuieli care nu sunt cuantificate. Or, acest lucru, după părerea mea, nu este în ordine. S-ar putea să nu fie vorba de niște sume importante, dar în momentul în care guvernul nu poate să introducă aceste cheltuieli suplimentare în buget, are o anumită dificultate cu aplicarea legii.

Domnule deputat Popa, vă rog,

Domnul Cornel Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cred că este potrivit să nu aducem vorba despre persoane care nu-și pot spune opinia, pentru simplul motiv că nu sunt aici și, cu tot respectul, vă rugăm, domnule președinte, să coborâți printre noi, printre muritori, la acest microfon, pentru susținerea unor puncte de vedere legate de inițiativele legislative.

Vă mulțumesc.

Așa cum prevede Regulamentul Camerei.

Domnul Adrian Năstase:

Nu cred că l-ați citit în întregime, Regulamentul. Poate că n-ați avut vreme. Rolul președintelui este să modereze și să pregătească votul. Iar în ceea ce privește pe doamna respectivă, care nu este aici, a fost la comisie și vă citesc din raport, pentru că, probabil, n-ați avut vreme să-l citiți: "Reprezentantul Guvernului, doamna Mona Muscă, ministrul culturii și cultelor, care a participat la lucrările comisiei, care e colega dumneavoastră, din câte țin eu minte, a susținut forma rezultată din prezentul raport".

Deci, eu am făcut o lectură pentru dumneavoastră, dar dacă ea nu era necesară, nu am nici un fel de problemă.

Da. Vă rog, domnule Popa.

Domnul Cornel Popa:

Domnule președinte,

N-am vrut să vă supăr, am vrut să fac trimitere laRregulament, eu nu mi-am permis o observație de natura celor pe care dumneavoastră v-ați permis să le faceți, că citim, că n-avem, sau că avem... unii dintre colegii noștri. Cu tot respectul, nu v-am ruga decât... ceea ce s-a mai întâmplat în Camera Deputaților. Atunci când președintele Camerei Deputaților are un punct de vedere vizavi de o inițiativă legislativă, cred că este nimerit să faceți pledoarie de la acest microfon.

Dacă v-am supărat, eu vă cer scuze, dar în același timp nu cred că vă puteți permite să faceți conotații de genul celor pe care le-ați făcut mai înainte.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, cred că n-ați înțeles despre ce este vorba. Nu-i nici un fel de problemă. O să încerc să mă obișnuiesc cu lucrul ăsta. Deci, eu deocamdată, v-am spus un lucru care este prevăzut în Constituție și puteți să citiți în Constituție, o inițiativă legislativă trebuie să prevadă sursa de finanțare.

Iar în cea ce privește prezența doamnei Mona Muscă, eu m-am referit la un raport pe care probabil că dumneavoastră nu l-ați citit. Pentru că altfel nu ați fi considerat că această precizare a mea este în afara unei discuții care, de fapt, ar fi trebuit să vă privească. Pentru că este vorba de finanțarea unui proiect care intră într-un fel într-un buget suplimentar.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră propunerea de retrimitere la comisie.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

75 voturi pentru. Insuficiente voturile pentru transmiterea la comisie.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Lucrurile sunt simple: se numără pentru, împotrivă și abțineri. Ați numărat numai pentru. Numărați și restul.

Domnul Adrian Năstase:

Corectă observația pe care ați făcut-o. Vă rog să vă pronunțați cei care sunteți împotrivă.

88 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Propunerea nu a fost aprobată.

În aceste condiții, trebuie să supunem votului propunerea care a fost făcută de către comisie, de respingere.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru?

82 voturi pentru.

Împotrivă?

93 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Propunerea legislativă a fost aprobată. Sau mai bine...da, a fost aprobată. De fapt...sau altfel spus...(Aplauze din partea Puterii.)

Deci, deocamdată, propunerea de respingere a fost respinsă (Rumoare.), ceea ce ne duce...

Stimați colegi, acum avem într-adevăr o acțiune interesantă, aceea de a dezbate pe articole inițiativa legislativă, pentru că, practic, noi am făcut două exerciții de procedură prealabile. Întâi am respins ideea de a se retransmite la comisie, după aceea, am invalidat propunerea de respingere din partea comisiei, ceea ce înseamnă că, în momentul de față, noi putem fie să trecem direct la dezbatere în plen...

O voce din sală:

Prima numărare nu a fost corectă !

Domnul Adrian Năstase:

O să fac următoarea interpretare, dacă sunteți de acord cu ea: raportul comisiei este invalidat, și atunci, pe acest temei, trimitem inițiativa legislativă la comisie, pentru a reexamina proiectul, în funcție de amendamentele care s-au făcut.

Domnule deputat Bolcaș, vă rog.

Domnul Augustin Lucian Bolcaș:

Nu contest rezultate de voturi și nu vreau să le influențez, dar, procedural, nu este așa. Suntem investiți cu un raport de respingere. Propunerea de retrimitere la comisie, inclusiv pentru un incident procedural, a fost respinsă.

În aceste condiții, ne aflăm în ipoteza articolului 98 din Regulament: "Dacă prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea proiectului sau a propunerii legislative, după încheierea dezbaterii generale - pe care am avut-o - președintele cere Camerei să se pronunțe prin vot.

Art.99 este și mai lămuritor: se trece la dezbaterea pe articole numai a proiectului de lege pentru care există raport de admitere.

Deci, la ora actuală, ne aflăm în faza de trimitere a acestei propuneri legislative pentru ziua de mâine, la votul final.

În ceea ce privește anularea...așa este, ce să-i fac! Scrie în Regulament, eu așa știu să citesc, românește! Nu e eroare de traducere!

În ceea ce privește invalidarea raportului comisiei, nu este o măsură pe care să o poată lua numai președintele sau biroul. Și această măsură trebuie supusă votului plenului într-o anume ordine procedurală. Dar, din moment ce am respins retrimiterea la comisie pentru orice argument, evident că atare idee este caducă, neprocedurală și neproductivă.

Vă rog, domnule președinte, în concepția pe care v-am înfățișat-o, să trimiteți această inițiativă în ordinea de zi de mâine, la votul final, după ora 11.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Marton Arpad.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Domnul Bolcaș a adus în discuție, a citat chiar din Regulamentul nostru, un text prin care am crezut că ajunge la o cu totul altă concluzie. Pentru că textul la care a făcut trimitere onoratul nostru coleg a spus că se trece la dezbatere pe articole. Deci, vot final pe lege poate fi așa...puteți să revedeți stenograma discuției de astă-seară, ați citit un text din Regulamentul Camerei Deputaților și va trebui să fiți de acord cu mine că la vot final de adoptare nu poate fi trimisă nici o lege fără a fi dezbătut și votat titlul și pe articole.

Ca atare, din punct de vedere procedural avem două posibilități: ori să retrimitem, să-și poată spune punctul de vedere comisia despre titlu și articolele acestei legi, ori să dezbatem acest proiect de lege fără amendamentele comisiei, în plenul Camerei, mâine, începând cu titlul și pe toate articolele respective, urmând că dacă au trecut aceste articole, să se supună votului final.

Votul final de adoptare nu poate făcut fără dezbatere pe articole.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Bivolaru, după aceea dumneavoastră. (Se referă la domnul deputat Marcu Tudor)

Domnul Marcu Tudor:

Colegul nostru Marton nu cred că a înțeles bine sensul art.99. Ia uitați ce zice aici! "Camera Deputaților trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerilor legislative numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse". Mai înainte, art.98: "Dacă prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea proiectului sau a propunerii, după încheierea dezbaterilor generale, pe care le-a parcurs Camera, președintele cere Camerei să se pronunțe prin vot". Deci nu mai trece la votul pe articole, care este stipulat la art.99 și este altă situație. Nu este situația de respingere ca aici.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu putem trata această problemă în două maniere, chiar în cursul aceleiași zile. Astăzi am avut chiar o situație aici în Cameră, când după raportul întocmit de către comisie (că a trecut sau că n-a trecut a contat mai puțin), noi am hotărât la un moment dat să supunem - că așa s-a cerut de la această tribună -, să supunem aprobării retrimiterea la comisie, din motive mai mult sau mai puțin susținute, în funcție de care Camera a luat decizia care s-a cerut.

Acum suntem în situația în care avem un raport de respingere, care a fost respins. Cu alte cuvinte, există un text. Textul care poate fi pus în discuție nu poate fi decât cel venit de la Senat. Și, în consecință, având în vedere că au fost înaintate și o serie de amendamente, contează foarte mult și punctul de vedere al inițiatorului din această perspectivă. Propunerea care s-a făcut de către domnul președinte, în ultimă instanță, de posibilă retrimitere la comisie pentru a se lua în discuție, pentru a confecționa acest raport final pe care noi trebuie să-l discutăm aici, nu putem să facem dezbateri și amendamente pe picior, mi se pare extrem de rezonabilă, chiar în spiritul regulamentului.

În consecință, domnule președinte, susțin și eu această propunere de retrimitere la comisie a acestui proiect de lege pentru a ni se prezenta un raport pe baza căruia să discutăm în plenului Camerei, nu pe picior, ci în cunoștință de cauză, ca să putem să avem și punctul de vedere apoi al comisiei, care trebuie să stea acolo.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Nicolăescu.

Domnul Eugen-Gheorghe Nicolăescu:

Domnule președinte,

S-ar putea să vi se pară surprinzător. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră și a grupului parlamentar al PSD și am să vă citesc și textul din regulament care ne permite acest lucru. Art.68: "Dacă în urma dezbaterilor în plen intervin modificări importante pentru conținutul proiectului, el se trimite spre reexaminare comisiei sesizate în fond. Asupra acestei măsuri Camera Deputaților se pronunță prin vot, la propunerea președintelui Camerei (ceea ce ați făcut dumneavoastră), sau a unui grup parlamentar (ceea ce a făcut grupul parlamentar al PSD), și face și grupul parlamentar al PNL.

Deci, vă rog să luați în considerație această propunere, și vă mulțumesc. (Rumoare.)

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Deci, aș vrea să clarific pentru domnul deputat Bolcaș: primul vot de respingere a trimiterii la comisie s-a făcut într-un moment în care urma o procedură de vot referitoare la o anumită atitudine a comisiei și propunerea de respingere.

În momentul în care aceasta (deci evaluarea Camerei în legătură cu propunerea comisiei) nu a fost primită în plen, avem o situație nouă, care, în mod evident, necesită o anumită decizie, decizia de a trece de îndată la o dezbatere pe articole, pentru că aceasta trebuie făcută până la urmă. Fără o examinare, de data aceasta, în condițiile noi, în care plenul a respins punctul de vedere inițial al comisiei, mi s-ar părea foarte greu de acceptat.

De aceea, eu am să vă propun, am să vă rog să vă pronunțați asupra acestei sugestii de a retrimite la comisie inițiativa legislativă. Această propunere s-a făcut și eu vă rog să vă pronunțați prin vot.

Cine este pentru? Vă rog să numărați!

136 de voturi pentru.

Împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu majoritate de voturi această propunere a fost acceptată.

Vă rog, domnule deputat Bolcaș!

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Doresc, domnule președinte, să se ia act în notele de ședință, că din respect pentru Regulamentul Camerei, nu am participat la acest vot sub nici o formă. Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.