Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 14-06-2004

Ședința Senatului din 14 iunie 2004

36. Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificrea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.
 
consultă fișa PL nr. L420/2004

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a personalelor cu handicap.

Domnule președinte Ilie Ilașcu, vă rog.

Din sală: Care?

Domnul Nicolae Văcăroiu:

L-am amânat de pe ordinea de zi.

Doamna secretar de stat, vă rog!

Domnul deputat Gheorghe Marin, vă rog să ne prezentați în sinteză, pentru că avem expunerea de motive.

Domnul Gheorghe Marin - deputat:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Inițiativa legislativă urmărește îmbunătățirea calității serviciilor și drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, inițiativa legislativă, prin modificările propuse, urmărește simplificarea modului de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele cu dizabilități.

Având în vedere modificările propuse și din punctul de vedere al Guvernului, vă rugăm să susțineți aprobarea acestei inițiative legislative.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog, aveți cuvântul.

Doamna Luminița Ghiorghiu - vicepreședinte în Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap:

Domnule președinte,

În numele Consiliului național al dizabilității din România înființat pe 6 mai a.c., avem o voce unică la nivel de țară și la nivel european și internațional, vă mulțumim pentru această inițiativă, domnilor parlamentari deputați și senatori de Argeș.

Prin angajarea în muncă a persoanelor cu handicap se păstrează în afară de salariu și o parte din indemnizație, deci este o motivare pentru angajator și pentru personalele cu handicap să se angajeze, se asigură bilete gratuite în stațiunile balneoclimaterice și se derulează programe proprii cu ONG-urile cu bani dați de Guvern. Vă mulțumim!

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Domnule președinte Ilie Ilașcu, vă rog să prezentați raportul Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret și sport.

Domnul Ilie Ilașcu:

Comisia a primit avize favorabile din partea Consiliului Legislativ, din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte și minorități, din partea Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială și din partea Comisiei pentru egalitate de șanse între femei și bărbați.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să adopte raport de admitere cu amendamentele admise în anexa 1.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale.

Luări de cuvânt?

Nu sunt.

Stimați colegi,

Raportul este favorabil.

De acord cu amendamentele?

Doamna Luminița Ghiorghiu:

De acord.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Supun votului dumneavoastră raportul comisiei, cu cele 6 amendamente.

Vă rog să votați!

Legea are caracter organic, stimați colegi.

S-a adoptat cu 85 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere.

Tot spectrul politic a susținut propunerea legislativă.

Supun votul dumneavoastră proiectul de lege în care vom opera amendamentele.

Vă rog să votați!

S-a adoptat cu 90 de voturi pentru, nici un vot împotrivă și o singură abținere.

Mulțumesc foarte mult.