Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 14-06-2004

Ședința Senatului din 14 iunie 2004

28. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind denominarea monedei naționale.
 
consultă fișa PL nr. L392/2004

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la proiectul de Lege privind denominarea monedei naționale.

Doamna secretar de stat Manolescu, vă rog să faceți o scurtă prezentare.

Doamna Maria Manolescu:

Da, mulțumesc, domnule președinte.

Prin acest act normativ se reglementează denominarea monedei naționale la raportul de 1 la 10.000, noile însemne monetare urmând a fi puse în circulație începând cu data de 1 iulie 2005.

Principalele prevederi ale proiectului de lege reglementează circulația în paralel timp de 18 luni a bancnotelor noi și vechi, respectiv până la 31 decembrie 2006, încetarea funcției de mijloc de plată a monedei vechi cu data de 1 aprilie 2007, dar menținerea posibilității de preschimbare a acesteia în raportul stabilit de 1 la 10.000 pe o perioadă de încă trei ani, respectiv până la 1 decembrie 2009, obligativitatea afișărilor prețurilor atât în moneda veche, cât și în moneda nouă, începând cu data de 1 ianuarie 2005, pentru diminuarea tendințelor comercianților de rotunjire în plus a prețurilor, precum și alte măsuri.

Comisiile de specialitate ale Senatului au întocmit raport favorabil, fără amendamente, și, în consecință, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține adoptarea actului normativ, în forma rezultată din raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul președinte Ștefan Viorel ne prezintă raportul Comisiei buget, finanțe și bănci.

Domnul Viorel Ștefan:

Domnule președinte,

Comisia noastră, cu unanimitate de voturi, a adoptat raport de admitere, fără amendmente.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Și eu vă mulțumesc.

Vă rog, dacă sunt intervenții?

Nu avem amendamente.

Supun votului dumneavoastră atât raportul, cât și proiectul de lege, în forma prezentată.

Vă rog să votați.

S-a aprobat cu 82 de voturi pentru, nici un vot împotrivă și 6 abțineri.

Mulțumim doamnei ministru Manolescu.