Plen
Sittings of the Senate of June 14, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.90/21-06-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 14-06-2004 Printable version

Sittings of the Senate of June 14, 2004

14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetățenilor statelor lor și a străinilor aflați în situație ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la București, la 19 ianuarie 2004.
 
see bill no. L407/2004

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Trecem la proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetățenilor statelor lor și a străinilor aflați în situație ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la București, la 19 ianuarie 2004.

Vă ascultăm, domnule secretar de stat.

Domnul Florin Sandu - secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor:

Domnule președinte,

Domnilor senatori,

Acordul supus ratificării în termenii utilizați, modalitățile concrete de cooperare între cele două părți, iar în ceea ce privește readmisia persoanelor, transportul bunurilor, protecția datelor, decontarea cheltuielilor și, bineînțeles, autoritățile competente și dispozițiile legale de aplicare în timp, respectiv, suspendarea aplicării, modificarea, completarea sau denunțarea acestui acord.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, pentru a intra în vigoare acest acord trebuie să fie ratificat de Parlament, motiv pentru care vă adresez rugămintea de a adopta proiectul în forma prezentată.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc, domnule secretar Sandu.

Are cuvântul domnul vicepreședinte Aron Belașcu pentru a prezenta raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Domnul Aron Belașcu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În ședința din 9 iunie 2004, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a luat în dezbatere proiectul de lege și a hotărât, în unanimitate de voturi, să aprobe raport de admitere, fără amendamente. În conținutul acestei înțelegeri bilaterale sunt reglementate dispozițiile referitoare la readmisia cetățenilor statelor părți și modalitățile pentru dovedirea cetățeniei acestora, precum și readmisia și tranzitul străinilor pe teritoriul celor două țări, cu întregul ansamblu de proceduri, termene, costuri etc. Totodată, sunt stipulate autoritățile competente să asigure punerea în aplicare a prevederilor acordului. Prevederile acordului corespund acquis-ului comunitar, respectând angajamentele României de a face compatibile dispozițiile acordurilor, convențiilor și tratatelor la care țara noastră este parte, cu obligațiile ca și membru al Uniunii Europene. La ședința comisiei au participat și reprezentanții Ministerului Administrației și Internelor, care au susținut proiectul de lege în varianta propusă de Guvern. În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare și urmează să fie adoptat, potrivit art. 76 alin. 2 din Constituția României, republicată în 2003. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult. Dezbateri generale? Dacă sunt luări de cuvânt? Domnul președinte Mircea Ionescu-Quintus, aveți cuvântul.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimate și stimați colegi,

Atât acest acord, cât și următorul, cel cu Lituania, reglementează o serie întreagă de împrejurări care în perspectiva integrării noastre în Europa și în această mare familie a națiunilor, sunt absolut necesare și garantează o serie întreagă de drepturi și evită o serie întreagă de riscuri la care sunt supuse țările participante. Evident, ambele proiecte sunt absolut necesare și le vom vota. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc, foarte mult.

Dacă mai sunt luări de cuvânt? Nu mai sunt.

Stimați colegi,

Nu avem amendamente. Raportul este favorabil. Deci, supun votului dumneavoastră, atât raportul, cât și proiectul de lege. Vă rog să votați.

Raportul și proiectul de lege au fost adoptate cu 85 de voturi pentru, nici un vot împotrivă și 7 abțineri.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 11 july 2020, 21:13
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro