Plen
Ședința Camerei Deputaților din 25 martie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.39/02-04-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
19-03-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 25-03-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 25 martie 2004

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind îmbunătățirile funciare (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 744/2003

 

Domnul Constantin Niță:

  ................................................

Trecem la pct.12 de pe ordinea de zi, referitor la Proiectul de Lege privind îmbunătățirile funciare.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice este rugată să-și ia locul.

Dacă din partea inițiatorului este cineva și dorește să facă prezentarea?

Vă rog, domnule ministru.

Domnul Gheorghe Predilă (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Astăzi discutăm o lege destul de grea, foarte complexă, pentru că și sectorul căruia i se adresează este de mare importanță pentru economia națională - putem spune vital -, mai ales pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii și silviculturii pe terenuri care au condiții optime de folosință și de pe care au fost ameliorați factori perturbatori ai stării solului, cum ar fi: seceta, excesul de umiditate, inundații, eroziuni, alunecări de teren, sărăturare și poluare.

Administrarea eficientă și durabilă a acestor lucrări necesită și realizarea unui program de reabilitare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente și, mai ales, și de executare de noi amenajări, în condițiile transferului administrării acestora de la stat către proprietarii de teren, ceea ce reclamă și un cadru legislativ nou.

Cadrul economic legislativ de elaborare și punere în aplicare a acestui program s-a realizat prin încheierea unui Acord de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care a fost semnat la București, în anul 2003, pentru finanțarea acestui proiect de reabilitare și de reformă în sistemul de irigații și de îmbunătățiri funciare.

Până acum, activitatea din acest important sector era reglementată prin cinci proiecte de lege sau ordonanțe de urgență, și această stare de lucruri nu mai putea continua în noile condiții care se creează prin transferul și al proprietății și al administrării, dar și al responsabilității către proprietarii de pământ, ai investițiilor de pe aceste amenajări.

De aceea, acest proiect de lege reunește într-un singur act normativ legislația existentă în domeniul îmbunătățirilor funciare și-și propune ca obiective: adaptarea la practica legislativă a statelor membre ale Uniunii Europene, crearea unui cadru adecvat de participare a proprietarilor de teren la adoptarea deciziilor din sector și participarea statului la activitățile din domeniu, prin Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare - care rezultă din reorganizarea Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare - și prin privatizarea acesteia, asigură transparența acordării subvențiilor de la bugetul de stat, satisfacerea cererii de furnizare a apei pentru irigații către proprietari sau utilizatori de teren, prin încheierea de contracte și reglementarea prestării altor servicii de îmbunătățiri funciare.

Acest Proiect de Lege privind îmbunătățirile funciare asigură și un regim al proprietății și folosinței asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare și a terenului aferent, reglementează modalitatea de transmitere a acesteia în proprietatea organizațiilor de îmbunătățiri funciare, sau în folosință gratuită a federațiilor acestor organizații, precum și în regimul concesionării acestei infrastructuri, care sunt mai bine și mai clar conturate în această lege; stabilește atribuțiile de natura interesului public ale Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare, organizație creată prin reorganizarea Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare, și propune ca toate atribuțiile fostei societăți să fie preluate de actuala Administrație Națională, care rezultă din această lege.

Prestarea serviciilor de îmbunătățiri funciare are regimuri diferite în noile condiții pentru livrarea apei necesare pentru irigații și pentru alte servicii de îmbunătățiri funciare. Pentru livrarea apei necesare pentru irigații, proprietarii și utilizatorii de teren vor plăti costul aducțiunii apei pe terenul lor. Organizațiile utilizatorilor apei pentru irigații, precum și federațiile primesc subvenții de la bugetul de stat pentru acoperirea unei părți a acestui cost.

Am subliniat "organizațiile și federațiile" pentru că, numai în aceste condiții, statul intervine cu subvenții pentru funcționarea acestui sistem de îmbunătățiri funciare. El mai conține și reglementări privind alte subvenții pentru lucrările de îmbunătățiri funciare.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în noile condiții, devine autoritatea centrală pentru administrarea activității din acest sector.

Pentru realizarea tuturor obiectivelor propuse în această lege, a fost necesară modificarea tuturor actelor normative. De aceea, această lege este foarte importantă, și, permiteți-mi, domnule președinte, să mulțumesc Parlamentului, comisiilor de specialitate pentru că au acordat o atenție deosebită acestui important proiect de lege și am reușit să-l finalizăm în timp.

Închei, adresând rugămintea plenului Camerei să acorde votul proiectului, în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Din partea comisiei, v-aș ruga.

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor miniștri,

Stimați invitați,

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond cu Proiectul Legii îmbunătățirilor funciare, transmis cu nr.PLx.744 din 3.02.2004 și înregistrat cu nr.24/27.02.2004.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 15.12.2003.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru juridic adecvat privind participarea proprietarilor de teren la activitățile specifice sectorului de îmbunătățiri funciare, precum și înființarea organizațiilor și federațiilor de îmbunătățiri funciare.

Proiectul de Lege privind îmbunătățirile funciare face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 alin.3 lit.h) și lit.m) din Constituție.

La lucrările comisiei au fost prezenți 33 de deputați, membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor, înregistrându-se un vot împotrivă din numărul voturilor celor prezenți în ședința din 11.03.2004.

Cu privire la proiectul de lege - potrivit art.75 alin.1, alin.3 și alin.4 din Constituție, republicată, Camera Deputaților este cameră decizională, cu excepția prevederilor art.3 lit.b), art.35-58, art.60-66, art.86 și art.89, pentru care competența decizională aparține Senatului.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă, la dezbateri generale sunt colegi care doresc să ia cuvântul? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea legii pe articole.

Titlul legii.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Votat în unanimitate.

După titlul legii se introduce Cap.I.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.1 lit.a), lit.b), lit.c) - varianta comisiei.

Dacă sunt observații?

Comisia nu a avut.

Votat varianta comisiei.

Art.2.Rămâne nemodificat alin.1, conform textului inițial.

Comisia nu a avut obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Alin.2 al art.2 - lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e), lit.f).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.3 - lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e), lit.f), lit.g).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.4. Comisia nu a avut observații.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Alin.5. De asemenea, comisia n-a avut obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.3 - lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e), lit.f), lit.g).

Dacă sunt observații?

Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Art.4. Comisia propune eliminarea.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.5. Vă rog, domnule secretar.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În ambele propuneri - și a inițiatorului și a comisiei -, la art.4 se începe cu următoarele trei cuvinte: "principiile de bază".

În toate cazurile, principiile sunt "de bază", "fundamentale". Această precizare este absolut inutilă, ba, chiar deranjantă.

Eu propun eliminarea cuvintelor "de bază" și să rămână: "Principiile în realizarea obiectivului ...". Este păcat să profesăm tautologia la acest nivel.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Comisia, de acord? De acord.

Inițiatorul, de acord, da? De acord.

V-aș ruga să faceți modificările respective.

Deci, art.5 devine art.4, cu lit.a), lit.b), lit.c), lit.d).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Comisia a modificat articolele.

Votat în unanimitate punctele respective.

După art.4 se introduce un articol nou - art.5.

Dacă sunt observații la art.5? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

După art.5 se introduce Cap.II.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.6. Comisia nu a avut observații.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Alin.1, cu lit.a), lit.b), lit.c), lit.d).

Comisia nu a avut observații.

Dacă sunt din partea dumneavoastră? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La alin.2, dacă aveți observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.7 alin.1. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

Alin.2 al art.7.

Dacă sunt observații cu privire la varianta comisiei? Nu sunt.

Votat în unanimitate varianta comisiei.

Comisia propune alin.3, alin.4, alin.5 și alin.6.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votate în unanimitate.

Art.8. Comisia propune eliminarea art.8, în totalitate.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.9 devine art.8, cu cuprinsul propus de către comisie, efectiv cu lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e), lit.f), lit.g), lit.h), lit.i), lit.j), lit.k).

Dacă sunt observații?

Comisia a modificat textele inițiale.

Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.10 devine art.9, alin.1 cu lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e), lit.f).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.2 rămâne în varianta inițială.

Comisia nu a avut observații.

Votat în unanimitate.

Art.11 devine art.10, cu alin.1 și alin.2, în varianta comisiei.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

Alin.3. Comisia propune eliminarea.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.4 devine alin.3 și alin.5 devine alin.4 - la art.10.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.12 devine art.11.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat art.11 în varianta comisiei.

Art.13 devine art.12, în varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.14 devine art.13, cu alin.1 și alin.2 în varianta comisiei.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.15 devine art.14, cu alin.1, alin.2 și alin.3 - în propunerea comisiei.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.16 devine art.15, cu alin.1 - cu lit.a), lit.b), lit.c), lit.d).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Alin.2 rămâne nemodificat, la propunerea comisiei, deci în varianta inițiatorului.

Votat în unanimitate.

Art.17 devine art.16.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

Art.18 devine art.17, în varianta inițiatorului.

Comisia nu a avut observații.

Votat în unanimitate.

Art.19 devine art.18.

Există un amendament respins.

Poftiți, domnule profesor.

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

După o analiză amănunțită, propunem ca alin.2 al art.19 să rămână în varianta Senatului: "Un membru al organizației poate deține cel mult două cincimi din numărul total de voturi", bineînțeles, pentru realizarea unei funcționalități mai bune în cadrul sistemului de irigații pentru toți participanții, toți cei care dețin teren în sistemul de irigații.

Vă mulțumesc.

Restul rămâne varianta Camerei.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Inițiatorul?

 

Domnul Gheorghe Predilă:

De acord.

Domnul Constantin Niță:

Sunteți de acord?

Bun. Sunt obligat să supun votului.

Deci, art.19 - care devine art.18 -, alin.1.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La alin.2 s-a admis amendamentul respins de comisie.

Sunt nevoit să supun aprobării dumneavoastră varianta comisiei.

Cine este pentru? V-aș ruga să votați cine este pentru varianta comisiei la alin.2?

V-aș ruga să fiți atenți. Ministerul a fost de acord cu propunerea domnului deputat; deci, este amendamentul respins.

Eu vă supun aprobării dumneavoastră amendamentul comisiei, varianta formulată de comisie.

Cine este pentru? Nu este nimeni.

Împotriva amendamentului? Majoritate de voturi.

Abțineri, dacă sunt?

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Nicolescu.

Cine este pentru? Majoritatea.

Abțineri?

Împotrivă?

Nu sunt.

Deci, amendamentul domnului deputat Nicolescu a fost admis.

Alin.2 va fi formulat în varianta amendamentului respectiv.

Art.20 devine art.19, cu lit.a), lit.b), lit.c) și lit.d).

Comisia nu a avut observații.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.21 devine art.20 cu alin.1, alin.2, alin.3 și alin.4.

Dacă sunt observații?

Comisia, numai la alin.1 a modificat varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații?

Aprobate în varianta comisiei alin.1, alin.2, alin.3 și alin.4.

Art.22 devine art.21.

Comisia nu a avut modificări.

S-a votat varianta inițiatorului.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.23 devine art.22 cu alin.1, alin.2, alin.3 și alin.4 - în varianta comisiei.

Dacă dumneavoastră aveți observații?

Votat în varianta comisiei.

Art.24 devine art.23, în varianta comisiei, alin.1 și alin.2.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.25 devine art.24, de asemenea a fost modificat.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

După art.24 se introduce Cap.III.

Dacă sunt observații la titlul capitolului? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.26 devine art.25 - cu lit.a) și lit.b).

Dacă sunt observații?

Comisia nu a avut.

Varianta inițiatorului.

Nu sunt.

Votată în unanimitate.

Art.27 devine art.26. în varianta inițiatorului, alin.1.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate alin.1 al art.26.

Alin.2, alin.3 și alin.4.

Comisia a modificat varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Adoptat varianta comisiei.

Art.28 devine art.27 - cu alin.1 și alin.2.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.29 devine art.28.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.30 devine art.29.

Comisia nu a avut observații, deci rămâne varianta inițiatorului.

Alin.1 și alin.2.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.31 devine art.30.

Comisia nu a avut observații, rămâne varianta inițiatorului.

Dacă aveți observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.32 devine art.31, cu observații din partea comisiei.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.33 devine art.32.

Rămâne în varianta inițiatorului.

Comisia nu a avut observații.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.34 devine art.33.

Alin.1. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La alin.2?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Ioan Bâldea:

Domnule președinte,

Pentru o mai bună clarificare a situațiilor de intervenție, vă propunem să preluăm începutul alin.2 în varianta Senatului și pe urmă textul Camerei, care sună astfel: "În caz de urgență, reprezentanții administrației organizațiilor au dreptul ..." - și textul curge.

Deci, "în caz de urgență", adică să introducem la alin.2 începutul formulării Senatului (inițiatorului).

Domnul Constantin Niță:

Inițiatorul este de acord.

Comisia este de acord?

De acord, domnule profesor?

Probabil că ar fi mai bine "în cazuri de urgență". Nu?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Marian Ianculescu:

Cer scuze domnului președinte al Comisiei noastre pentru agricultură, dar cazurile de urgență sunt cele care sunt enumerate în textul alin.2, în varianta raportului comisiei. Care sunt acestea? Remedierea unor defecțiuni, înlăturarea urmărilor unor dezastre și aplicarea unor măsuri de protecție.

Deci, acestea toate sunt cazuri de urgență și nu cred că este cazul - ar fi superfluu - să mai specificăm "în cazuri de urgență".

De aceea, eu v-aș ruga să fim de acord cu varianta comisiei noastre, variantă pe care am adoptat-o, pentru că aceasta a fost rațiunea pentru care am eliminat sintagma "în cazuri de urgență". Celelalte - care sunt explicitate în text - sunt toate "cazuri de urgență".

Domnul Constantin Niță:

Domnule președinte, vă rog.

Domnul Ioan Bâldea:

Domnule președinte,

Și în cadrul comisiei am avut discuții pe această temă - chiar am avut voturi împotrivă -, pentru că într-un articol anterior se prevede: "dreptul de servitute al administrației și organizațiilor, cu acordul scris al proprietarului".

Sunt două noțiuni distincte; deci, pentru lucrări programate, pătrunderea pe proprietate se face cu acordul scris; pentru intervenții - în caz de urgență -, nu mai avem timp să luăm acordul scris al proprietarului de teren.

Pentru acest considerent, solicităm să fie introdus acest text, care, să fim obiectivi, nu schimbă esența problemei, ci lămurește modalitatea de a pătrunde pe proprietatea privată a deținătorului de teren: "în caz de urgență" - fără acordul scris. A plesnit o conductă, s-a întâmplat o surpare, ceva; reprezentanții administrației să poată intra, pentru remedieri, fără acordul scris.

Altfel, este necesar să facem referire la articolul anterior și să luăm acordul scris. Oricum, știm că marea majoritate a proprietarilor de terenuri nu sunt în localități, sunt în orașe, sau chiar în afară, luarea acordului scris al proprietarilor duce la niște situații care nu știu cum se pot rezolva în aceste condiții.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Domnul deputat Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Vă dau și textul, ca să împăcăm și doleanța domnului președinte Bâldea, probabil că are și domnia sa dreptate.

Textul să înceapă așa cum este în varianta noastră: "Administrația, organizațiile și federațiile de îmbunătățiri funciare pot intra pe terenul unei persoane, în cazuri de urgență, ..." - deci aici este locul sintagmei "în cazuri de urgență"; "... pot intra pe terenul unei persoane, în cazuri de urgență, în scopul efectuării ..." și textul curge. Și cred că am rezolvat problema în felul acesta.

Domnul Constantin Niță:

Numai o clipă, să îl lăsăm și pe domnul secretar Leonăchescu.

Domnul Ioan Bâldea:

Nu am nimic împotrivă la inversarea plasării în text, dar "reprezentanții administrației" intră, nu "administrația"; reprezentanții administrației, care au sarcini în domeniu. Nu administrația intră pentru remedieri.

Domnul Constantin Niță:

Cred că este corect.

Vă rog, domnul Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Eu cred că enumerarea din text nu este exhaustivă. Iată câteva cazuri.

În primul rând, chestiunea cu dezastre. Ele sunt de două tipuri: naturale sau provocate. Deci, este imprecis textul.

Apoi, imaginați-vă că sunt instalații, cum sunt cele de linii electrice de înaltă tensiune, care traversează niște terenuri și, datorită unei întâmplări nefericite, se prăbușesc liniile sau stâlpii. Nu este exhaustivă enumerarea. De aceea, precizarea "în caz de urgență" este absolut necesară.

Iar dacă începem o enumerare, dumneavoastră ați făcut enumerarea unor situații speciale, ar trebui să încheiem cu "etc.", pentru că mai sunt și alte situații.

Iată de ce este nevoie de îmbunătățirea textului, și eu nu am exprimat decât câteva puncte de reper pe această linie. Redactarea concretă vă aparține.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule președinte al comisiei, domnule Bâldea, eu am înțeles că dumneavoastră doriți așa: "Reprezentanții administrației, organizațiilor și federațiilor de îmbunătățiri funciare pot intra pe terenul unei persoane, în caz de urgență."

Dacă sunteți de acord cu propunerea introducerii în text a acestor cuvinte? De acord?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.3. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.35 devine art.34. Dacă sunt observații la varianta comisiei? Nu sunt. Votată în unanimitate varianta comisiei.

Vă rog, poftiți.

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În activitatea aceasta legislativă primim un ajutor, un sprijin deosebit și din partea Departamentului legislativ, care întotdeauna alături de noi și pe problemă, ne-a atras atenția că la art.35, actualmente 34, este bine să facem o modificare și am să dau citire textului întreg: "Scoaterea din circuitul agricol pentru realizarea de investiții al terenurilor deservite de infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public al statului se face prin hotărâre a Guvernului, iar a celor deservite de infrastructura aparținând domeniului privat al statului sau persoanelor fizice la cererea acestora se face prin ordin al ministrului". De ce? Pentru că, într-adevăr, nu putem să intrăm pe terenul persoanelor fizice fără acordul acestora atunci când dorim să realizăm o investiție anume.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Da. Dacă inițiatorul este de acord cu această variantă? De acord.

Domnule Ianculescu, vă rog.

Domnul Marian Ianculescu:

E o chestiune de text, e o scăpare de dactilografiere, în loc de "al terenurilor" trebuie să rămână "a terenurilor". Deci: "Scoaterea din circuitul agricol pentru realizarea de investiții a terenurilor..." în loc de "al terenurilor". Așa este românește, gramatical.

Domnul Constantin Niță:

Corectă observația.

Mai sunt și alte observații? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, cred că e o chestiune de organizare a frazei și sună prost. "Scoaterea din circuitul agricol pentru realizarea de investiții a terenurilor deservite de..." cred că ar trebui să sune astfel: "Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructură ".. pentru realizarea de investiții se face..." Deci e mai corectă fraza.

Domnul Constantin Niță:

Da. Comisia este de acord în varianta propusă de domnul Chiliman, da? Dacă inițiatorul este de acord? Da.

Supun votului art.34 în varianta stabilită de către comisie și de inițiator în momentul de față.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După art.34 se introduce Capitolul IV. Dacă la titlul Capitolului IV sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.36 devine art.35 cu alin.1, 2, 3, 4 și 5. Dacă sunt observații? Vă supun spre aprobare varianta comisiei. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate în varianta comisiei.

Observați la alin.3, comisia n-a avut nici o formulare, a mers pe formularea existentă în textul inițial.

Art.37 devine art.36 alin.1 pct.a), b), c), d), e), f), g). Comisia n-a avut nici o observație. Dacă dumneavoastră aveți. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La alin.2 dacă sunt observații? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În ambele variante, și a comisiei și a inițiatorului, se folosește termenul "valorificare maximă". Nu este ales în mod fericit. Eu propun "valorificarea optimă", pentru că poți să valorifici maxim într-un an și distrugi absolut totul, totul și, după aceea, nimic. De aceea, zic că "valorificarea optimă" este varianta gândită, bănuiesc, de toți.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Comisia de acord? Inițiatorul? De acord.

Deci la alin.2 cu observația domnului deputat, dacă mai sunt și alte observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.38 devine art.37 alin.1, 2, 3, 4, 5 dacă sunt observații la variantele comisiei? Comisia a avut observații la toate alineatele, exceptând subalin. a), b) din alin. 1. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.39 devine art.38. Sunt obiecțiuni la alin.1 în varianta comisiei? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin.2 cu subpunctele a), b), c), d), e). Varianta comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin.3, 4 și 5, varianta comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.40 devine art.39. La art.39 alin. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q). Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate în varianta comisiei.

Lit.r), comisia propune eliminarea. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate eliminarea acestui subpunct.

Art.41 devine art.40 în varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.42 devine art.41, alin.1 rămâne în varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La fel, alin.2, varianta inițiatorului cu subpunctele a), b), c), d), e). Alin.3, de asemenea, comisia n-a avut observații. Alin.a), b), c), d). Votate în unanimitate.

Alin.4 cu subpunctele a), b), c), d), e), f), g), h), i), în varianta comisiei. Sunt obiecțiuni? Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.43 devine art.42 în varianta comisiei. Dacă sunt alte observații față de comisie. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.44 devine art.43 cu subpunctele 1, 2. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Aprobată varianta comisiei.

Art.45 devine art.44. Comisia n-a avut observații. Votat în unanimitate în varianta inițiatorului.

Art.46 devine art.45. Alin.1 rămâne în varianta inițiatorului. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin. 2 și 3 în variantele comisiei. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votate în variantele comisiei în unanimitate.

Art.47 devine art.46 cu alin.1, 2 și 3. La alin.1 subpunctele a), b), c), d) în varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.48 devine art.47 cu alin. 1 și 2 în varianta comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.49 devine art.48 cu alin. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t). Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.50 devine art.49 cu alin.1, 2. La alin.1 subpunctele a), b), c), d), varianta comisiei. Sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Votat în unanimitate în varianta comisiei.

Art.51 devine art.50 cu alin.1 și 2. Alin.1 în varianta inițiatorului. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate în varianta inițiatorului.

Alin.2 varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu aveți. Votată în unanimitate.

Art.52 devine 51 cu alin. 1, 2, 3. Sunt obiecțiuni?

La alin.1, vă rog, domnule deputat.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Utilizăm în varianta propusă de comisie la alin.1 următorul termen: "Directorul general este selectat..." Acest verb se folosește în general pentru semințe, pentru produse agricole, pentru animale, rase de animale. Aici la un director, nu putem să acceptăm o asemenea variantă de exprimare. Eu v-aș propune următoarea redactare: "Directorul general este propus de consiliul de administrație, potrivit legii și numit - sau atestat", cum doriți, dar în nici un caz "selectat". Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Da. Comisia de acord? Inițiatorul? Da.

Vă supun spre aprobare modificarea colegului nostru.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat modificarea propusă de domnul deputat Leonăchescu.

Art.51 subpunctele 1, 2, 3. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La alin.4 subpunctele a), b) și c). Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu sunt. Votată varianta inițiatorului.

La alin.d) comisia a avut observații. Propunem varianta comisiei. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în varianta comisiei.

La alin.e), f), g), comisia n-a avut observații? Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votat în varianta inițiatorului.

La alin.g), h), varianta comisiei. Dacă aveți observații? Nu sunt. Votată în unanimitate varianta comisiei.

Lit.i), comisia n-a avut observații, rămâne varianta inițiatorului. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votat varianta inițiatorului.

Lit.j) varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Lit.k) varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații? Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votată varianta inițiatorului.

Art.53 devine art.52 în varianta inițiatorului cu subpunctele 1, 2, 3, și 4. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votată varianta inițiatorului.

Art.54 devine art.53 cu subpunctele 1, 2, 3, 4, 5 în varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Votată varianta comisiei.

După art.53 se introduce un articol nou. Observați art.54 cu varianta comisiei, alin.1 și 2. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votată varianta comisiei în unanimitate.

După art.54 se introduce Capitolul V. Sunt obiecțiuni la titlul Capitolului V. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.55 cu subpunctele a), b), alin.1 și 2, la alin.1 pct.a), b), varianta comisiei. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La alin.2 comisia propune eliminarea. Sunt observații? Nu sunt. Varianta comisiei votată în unanimitate.

Art.56, varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații, dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votat în unanimitate varianta inițiatorului.

Art. 57, de asemenea, varianta inițiatorului. Comisia n-a avut propuneri. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.58 alin.1, varianta comisiei. Votat în unanimitate.

Alin. 2 și 3 rămân în varianta inițiatorului. Sunt observații? Nu aveți. Votat în unanimitate varianta inițiatorului.

Art.59, varianta comisiei. Aveți observații? Nu aveți. Votat varianta comisiei.

Art.60 rămâne în varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.61, de asemenea, varianta inițiatorului. Aveți observații? Nu sunt. Votată în unanimitate varianta inițiatorului.

Art.62 alin.1 rămâne în varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații. Dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votată în varianta inițiatorului în unanimitate.

Alin.2, varianta comisiei. Sunt observații? Nu sunt. Votat varianta comisiei.

Art.63, comisia propune eliminarea. Dacă dumneavoastră aveți propuneri? Nu aveți. Votată propunerea comisiei.

Art.64 devine art.63 cu următoarele subpuncte 1 și 2, varianta comisiei. Dacă aveți observații? Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Art.65 devine art.64, alin.1 și 2 rămân nemodificate. Comisia n-a avut observații. Dumneavoastră dacă aveți? Nu aveți. Votat în varianta inițiatorului.

Art.66 devine art.65, comisia n-a avut modificări. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votat varianta inițiatorului.

Art.67 devine art.66. Comisia n-a avut observații. Dacă aveți observații? Nu sunt. Votată în unanimitate varianta inițiatorului.

Art.68 devine art.67 cu alin.1 cu subpunctele a), b), c). Sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Pct.d). Comisia propune eliminarea. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Varianta comisiei adoptată.

Alin.2, varianta comisiei. Dacă aveți observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin. 3 și 4 dacă aveți observații? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.69 devine art.68 alin.1, varianta comisiei. Sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin. 2, 3 cu subpunctele a) și b) varianta inițiatorului. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votate în unanimitate în varianta inițiatorului.

Art.70 devine art.69, varianta comisiei. Aveți observații? Nu aveți. Votat în varianta comisiei.

Art.71 devine art.70 cu alin.1, subpunctele a), b), în varianta inițiatorului. Dacă aveți observații? Nu aveți. Votat în varianta inițiatorului.

Alin. 2 varianta comisiei. Dacă aveți observații? Nu aveți. Votată varianta comisiei.

După art.70 se introduce Capitolul VI. La titlul Capitolului VI dacă aveți observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.72 devine art.71, varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votat în unanimitate.

Art.73 devine art.72 în alin. 1, în varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Votat în unanimitate varianta inițiatorului.

Alin.2, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votată varianta comisiei, în unanimitate.

Lit.b) și c) din alin.2, comisia n-a avut observații, rămâne varianta inițiatorului. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu. Votate în unanimitate, în varianta inițiatorului.

Alin.d), pct.d) din alin.2, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți, votată varianta comisiei.

Art.74 devine art.73. Vă rog, domnule profesor.

Domnul secretar Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Aici avem o problemă de fond. Sarcinile ministerelor, sarcinile guvernului sunt precizate, cum foarte bine știți, printr-o lege organică. Noi venim prin această lege și atribuim niște sarcini. Cred că ne depășim competențele, mai ales că nu sunt propuneri exhaustive. de aceea eu vă propun să adoptăm varianta inițiatorului, care, în fond, repetă sarcinile unui minister din legea organică: programe, activități de corelare etc. Varianta inițiatorului la acest articol este în comun acord cu legea organică de funcționare, de înființare a ministerelor și în fond, a guvernului.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Comisia, dacă sunt observații? Da, vă rog, domnule Ianculescu, după aceea comisia.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Probabil că distinsul nostru coleg, domnul profesor Leonăchescu, nu a parcurs textul raportului de mediere până la final. Rostul acestui articol este de a îngloba într-un singur articol prevederile a 12 articole care începeau cu "Ministerul face, ministerul face, ministerul face.... ministerul face."

Deci într-un singur articol noi am trecut atribuțiile ministerului. Ministerul are următoarele atribuții. or, la lit.a), b), c), d), e), f), ".. se regăsesc în textul venit de la Senat articole de lege cu specificarea atribuțiilor respective. în tehnica legislativă cred că este corect să restrângem într-un articol toate atribuțiile care sunt ale ministerului. Veți vedea mai departe, domnule profesor Leonăchescu, la pozițiile 85, 86, 87 că articolele se elimină, cele care prevedeau în textul Senatului același lucru.

De aceea, cred că este bine cum este prevăzut în varianta comisiei de agricultură din Camera Deputaților.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Constantin Niță:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Comisia? Domnule ministru, poftiți.

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Desigur, domnul deputat Leonăchescu, într-un fel, are dreptate, dar totuși trebuie să departajăm un pic lucrurile. Vedeți, legea privind organizarea Guvernului României și a ministerelor stabilește într-un capitol distinct atribuțiile generale ale ministerelor, deci indiferent de domeniul de activitate, pe când aici se încearcă o concretizare la specificul activității.

Și atunci, să rămână, însă totuși trebuie denumit ministerul, că nu putem să spunem atribuțiile ministerului. Care minister? Trebuie denumit ministerul. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării
Rurale, cum se numește acum ministerul, că dumneavoastră intitulați capitolul "Atribuțiile ministerului" Și pe urmă spuneți: "ministerul are..." Se va întreba cineva care este acel minister? Deci trebuie denumit ministerul.

Domnul Constantin Niță:

Da. Vă rog, comisia?

Domnul Acsinte Gaspar:

Ori de câte ori se schimbă denumirile, în actul prin care se produce această modificare se spune că, în mod corespunzător, în legislație se înlocuiește denumirea ministerului cutare, cutare, așa cum s-a întâmplat și prin hotărârea Parlamentului când am înființat noul minister și, de asemenea, prin ordonanța care se referă la reorganizarea ministerelor.

Domnul Constantin Niță:

Da. Comisia mai are o observație?

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Domnul ministru Gaspar are dreptate. De altfel, noi am putea să rezolvăm această chestiune dacă revenim la titlul Capitolului VI cu atribuțiile ministerului, denumirea Capitolului VI. Și acolo am putea spune: "Atribuțiile Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" cum este denumirea ministerului în prezent. Și, atunci în continuare în articole nu se mai repetă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se spune ministerul.

Deci la Capitolul VI, la "Atribuțiile ministerului" să adăugăm "Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale". Deci la Capitolul VI, la titlul capitolului, în loc de "atribuțiile ministerului" să completăm "Atribuțiile Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" și textul, după aceea, curge și merge cu sintagma chiar cu "ministerul are următoarele atribuții" pentru că se regăsește în titlul capitolului.

Domnul Constantin Niță:

Vă rog, comisia.

Domnul Ioan Bâldea:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Încerc să fac o clarificare. accept toate ideile care s-au ridicat aici, dar vreau să rețineți că această lege are un caracter specific, cel puțin în această perioadă. Legea, în formula pe care noi v-o propunem astăzi în plenul Camerei Deputaților, pregătește sistemul românesc de hidroameliorații pentru privatizare. Deci chiar dacă în acest articol noi am pus niște atribuții specifice, sunt absolut necesare în această perioadă.

Întrucât o parte din acest sistem care valorează în jur de 8-10 miliarde de dolari se privatizează pe porțiuni, rămânând ca partea care aparține domeniului public să fie administrată de această administrație care se înființează prin această lege, considerăm că atribuțiile pe care le-am specificat clar în acest articol sunt absolut necesare cel puțin pentru această perioadă.

În ceea ce privește introducerea sau nu a titulaturii complete a ministerului, după părerea noastră am considerat că îngrădim o eventuală redistribuire a responsabilităților asupra acestui sistem, față de structurile organizatorice care sunt foarte flexibile.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Da. Vă rog, domnule profesor.

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În Anexa 1 se menționează, se dă explicitare pentru minister, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Dezvoltării Rurale și alte ministere. Punctual aici putem să mergem și propunem la art.73 să mergem pe varianta: "Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale are următoarele atribuțiuni" și restul rămâne în varianta Camerei, în varianta comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Dacă toată lumea este de acord cu propunerea ca art.73 să prevadă titlul ministerului, așa cum a propus comisia.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Trecem mai departe la art.73 cu alin. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n) - varianta comisiei. Dacă aveți observații. Nu aveți.

Votată în unanimitate varianta comisiei.

Art.75, comisia propune eliminarea. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Se adoptă varianta comisiei.

Art.76, de asemenea, comisia propune eliminarea. Dacă aveți observații. Nu aveți. Votată în unanimitate.

Art.77, de asemenea, comisia propune eliminarea. Dacă aveți observații, nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.78, de asemenea, comisia propune eliminarea. Votat în unanimitate.

Art.79. Comisia propune eliminarea. Votat în unanimitate.

Art.80 se propune eliminarea, de asemenea. Votat în unanimitate.

Art.81 devine art.74, cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații. Varianta Comisiei. Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Art.82 devine art.75, cu punctele a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k). Varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații. N-aveți. Votat în unanimitate.

Art.83 devine 76, cu subpunctele a), b), c), d). Dacă sunt observații. Nu. Varianta comisiei. Votată varianta comisiei.

Art.84. Comisia propune eliminarea. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu aveți. Votat în unanimitate.

După art.76, se introduce Cap.VII.

Titlul Cap.VII. Dacă sunt observații la titlul capitolului.

Vă rog!

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

Atât la poziția 94, cât și la poziția 95, se folosește termenul "reorganizarea Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare SA". Reorganizarea este, după părerea mea, nefericit ales termenul, pentru că dacă mai facem o iterație, mai intervenim cu o corecție, ar trebui să zicem re-reorganizarea, apoi mai vine alt guvern și mai face încă o iterație, încă o modificare la un articol re-re-re...

Eu propun folosirea clasică a termenului..."Organizarea Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare". Și poate fără "SA", pentru că devine acum altceva, asta era o societate pe acțiuni, devine altceva, fără terminologia asta, actuală, pe care o depășim prin votarea acestei legi.

Mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Da. Domnul Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Din nou, cu tot respectul care-l port domnului profesor, colegul nostru, domnul deputat Leonăchescu, dar este vorba chiar de reorganizarea acestei societăți, deci nu de organizare. Este vorba de reorganizarea Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

La ora actuală, este SNIF-ul, Societatea Națională de Îmbunătățiri Funciare. Or, acesteia, prin lege, i se dă un termen ca în decurs de doi ani de zile să fie reorganizată. Și termenul "reorganizare" este fericit aici, pentru că, practic, în doi ani de zile, actualul SNIF se desființează. Deci, nu pot să-i spun că organizez ceea ce desființez.

De aceea, îi spun "se reorganizează", corect este titlul "reorganizarea Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare SA". Dacă aș accepta titlul propus de domnul profesor Leonăchescu - "organizarea", asta ar însemna că o organizăm, dar fără să o mai desființăm, că o organizăm. Deci ea, practic, în doi ani de zile se desființează, se transformă în Administrația Îmbunătățirilor Funciare.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Eu supun votului aprobarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Un vot împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Votată varianta comisiei.

Art.85 devine art.77, alin.1 și 2, cu subpunctele a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k). Dacă sunt observații la alin.1 și 2, cu subpunctele menționate, în varianta comisiei. Nu sunt. Aprobată varianta comisiei.

Alin.3, dacă sunt observații. Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Art.86 devine art.78, la care comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. N-aveți. Votat în varianta inițiatorului.

Art.87 devine art.79 care, de asemenea, rămâne în varianta inițiatorului, comisia neavând observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Art.88 devine art.80, cu alin.1, cu subpunctele a) și b). Dacă sunt observații la alin.1, subpunctele a) și b). Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Alin.2 rămâne în varianta inițiatorului, comisia neavând observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votat în varianta inițiatorului.

Alin.3, varianta comisiei. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Alin.4, comisia n-a avut observații. Votată varianta inițiatorului.

La alin.5 și 6, de asemenea, comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. N-aveți. Votată varianta inițiatorului.

La alin.7, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații la varianta comisiei. N-aveți. Votată varianta comisiei.

Alin.8, 9 și 10, comisia n-a avut observații. Mergem pe varianta inițiatorului. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu aveți. Votată varianta inițiatorului.

Alin.11, varianta comisiei. Dacă aveți observații. Nu. Votat în unanimitate.

Alin.12, varianta inițiatorului, comisia neavând observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votat în unanimitate.

După art.80 se introduce Cap.VIII. La titlul cap.VIII, dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.89 devine art.81, cu subpunctele a), b), c). Dacă sunt observații la art.81, lit.a), b), c), în varianta comisiei. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La lit.d), comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu aveți. Votată varianta inițiatorului.

Art.90 devine art.82, alin.1 cu subpunctele a), b), c) și d). Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu aveți. Votată varianta inițiatorului.

La alin.e), varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații la varianta comisiei. Nu. Votată varianta comisiei.

Lit.f), g), h), i), la alin.1 comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu aveți. Votată varianta inițiatorului.

La alin.2 și 3, de asemenea, variantele, la alin.2 cu subpunctele a), b), c), d), comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

De asemenea, la alin.3, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Art.91 devine art.83, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

După art.83, se introduce Cap.IX. La titlul Cap.IX dacă sunt observații. Nu sunt. Votată varianta comisiei a Cap.IX.

Art.92 devine art.84. La alin.1, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Alin.2, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votată varianta comisiei.

Art.93 devine art.85. Alin.1. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Alin.2, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votată varianta comisiei.

Art.94 devine art.86. Dacă dumneavoastră aveți observații. Dacă nu, votată varianta comisiei.

Art.95 devine art.87, cu alin.1 și 2, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votate variantele comisiei.

Art.88 alin.1, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Alin.2, varianta comisiei. Dacă aveți observații. Nu. Votat în unanimitate.

Art.97 devine art.89, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votată varianta comisiei.

Art.98 devine art.90. Alin.1. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Ioan Bâldea:

Și din consultările cu Consiliul Legislativ, am ajuns la concluzia că ar fi mai bun, adică este mai bun textul Senatului, și vă propunem alin.1 să rămână varianta inițiatorului.

Art.90 alin.1, varianta inițiatorului.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Discutăm pe varianta Senatului.

Domnul Constantin Niță:

Da. Varianta Senatului. Eu sunt obligat să supun varianta comisiei la vot, așa cum este ea.

Cine este pentru varianta comisiei? Vă rog să votați.

Cine este împotrivă? Mulțumesc.

Cine se abține?

Mergem pe alin.1, varianta Senatului.

Alin.2. comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Alin.3, varianta comisiei. Dacă aveți observații. Nu. Votată varianta comisiei.

Art.99 devine art.91, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Rămâne varianta inițiatorului votată în unanimitate.

Art.100 devine art.92. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votat în unanimitate.

Anexa 1 se modifică și va fi în anexă. Vă rog să urmăriți anexa 1. Dacă sunt observații la anexa 1. Nu sunt. Votată în unanimitate.

Art.101 devine art.93, varianta comisiei. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votată în unanimitate varianta comisiei.

La art.3, după alin.2 se introduce un alineat nou, varianta comisiei. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La pct.2, de asemenea, se merge pe varianta inițiatorului, comisia n-a avut observații.

Pct.3, 4, 5, 6, 7. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votate în unanimitate.

La alin.1 al art.7 din anexa 1, comisia a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta comisiei.

Pct.9 și 10 rămân în varianta inițiatorului.

Art.102 devine art.94, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Art.103 devine art.95. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Art.104 devine art.96, cu alin.1 și 2, varianta comisiei. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Art.105 devine art.97, varianta comisiei. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.106 devine art.98. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Și mai avem anexa 2, pct.1, 2, 3, 4. Cine este pentru anexa 2? Dacă sunt observații. Nu sunt. Votată în unanimitate.

Am parcurs întreg textul legii.

Vă rog, domnule deputat! Aveți observații? Poftiți.

Vom supune proiectul de lege votului final săptămâna viitoare.

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

O corecție de ultimă oră. Întrucât Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare trece în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prevederile cuprinse la art.3 lit.b), respectiv cele de la art.35 până la 58, și restul articolelor care au fost menționate, practic, sunt cuprinse, și legea ca atare intră în competența decizională a Camerei Deputaților, pentru că, inițial, am menționat că o serie de articole intră în competența decizională a Senatului.

Vă mulțumesc.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 31 martie 2020, 2:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro