Plen
Ședința Camerei Deputaților din 25 martie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.39/02-04-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
19-03-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 25-03-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 25 martie 2004

  Informare cu privire la o inițiativă legislativă înregistrată la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

Ședința a început la ora 9,20.

Lucrările au fost conduse de domnul Constantin Niță, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Nicolae Leonăchescu și Puiu Hașotti, secretari.

 

Domnul Constantin Niță:

Stimați colegi,

Bună dimineața!

Începem ședința noastră de astăzi. Din totalul de 345 de deputați, și-au înregistrat prezența 232, din care sunt absenți 113 și din care participă la alte acțiuni parlamentare 37.

O scurtă informare cu privire la o inițiativă legislativă înregistrată la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie analizată de comisiile parlamentare, și anume: Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre România și Serbia și Muntenegru, semnat la București la 23 decembrie 2003 - primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 7 aprilie 2004.

Cameră decizională: Senat.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind îmbunătățirile funciare (amânarea votului final).

Trecem la pct.12 de pe ordinea de zi, referitor la Proiectul de Lege privind îmbunătățirile funciare.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice este rugată să-și ia locul.

Dacă din partea inițiatorului este cineva și dorește să facă prezentarea?

Vă rog, domnule ministru.

 

Domnul Gheorghe Predilă (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Astăzi discutăm o lege destul de grea, foarte complexă, pentru că și sectorul căruia i se adresează este de mare importanță pentru economia națională - putem spune vital -, mai ales pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii și silviculturii pe terenuri care au condiții optime de folosință și de pe care au fost ameliorați factori perturbatori ai stării solului, cum ar fi: seceta, excesul de umiditate, inundații, eroziuni, alunecări de teren, sărăturare și poluare.

Administrarea eficientă și durabilă a acestor lucrări necesită și realizarea unui program de reabilitare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente și, mai ales, și de executare de noi amenajări, în condițiile transferului administrării acestora de la stat către proprietarii de teren, ceea ce reclamă și un cadru legislativ nou.

Cadrul economic legislativ de elaborare și punere în aplicare a acestui program s-a realizat prin încheierea unui Acord de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care a fost semnat la București, în anul 2003, pentru finanțarea acestui proiect de reabilitare și de reformă în sistemul de irigații și de îmbunătățiri funciare.

Până acum, activitatea din acest important sector era reglementată prin cinci proiecte de lege sau ordonanțe de urgență, și această stare de lucruri nu mai putea continua în noile condiții care se creează prin transferul și al proprietății și al administrării, dar și al responsabilității către proprietarii de pământ, ai investițiilor de pe aceste amenajări.

De aceea, acest proiect de lege reunește într-un singur act normativ legislația existentă în domeniul îmbunătățirilor funciare și-și propune ca obiective: adaptarea la practica legislativă a statelor membre ale Uniunii Europene, crearea unui cadru adecvat de participare a proprietarilor de teren la adoptarea deciziilor din sector și participarea statului la activitățile din domeniu, prin Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare - care rezultă din reorganizarea Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare - și prin privatizarea acesteia, asigură transparența acordării subvențiilor de la bugetul de stat, satisfacerea cererii de furnizare a apei pentru irigații către proprietari sau utilizatori de teren, prin încheierea de contracte și reglementarea prestării altor servicii de îmbunătățiri funciare.

Acest Proiect de Lege privind îmbunătățirile funciare asigură și un regim al proprietății și folosinței asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare și a terenului aferent, reglementează modalitatea de transmitere a acesteia în proprietatea organizațiilor de îmbunătățiri funciare, sau în folosință gratuită a federațiilor acestor organizații, precum și în regimul concesionării acestei infrastructuri, care sunt mai bine și mai clar conturate în această lege; stabilește atribuțiile de natura interesului public ale Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare, organizație creată prin reorganizarea Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare, și propune ca toate atribuțiile fostei societăți să fie preluate de actuala Administrație Națională, care rezultă din această lege.

Prestarea serviciilor de îmbunătățiri funciare are regimuri diferite în noile condiții pentru livrarea apei necesare pentru irigații și pentru alte servicii de îmbunătățiri funciare. Pentru livrarea apei necesare pentru irigații, proprietarii și utilizatorii de teren vor plăti costul aducțiunii apei pe terenul lor. Organizațiile utilizatorilor apei pentru irigații, precum și federațiile primesc subvenții de la bugetul de stat pentru acoperirea unei părți a acestui cost.

Am subliniat "organizațiile și federațiile" pentru că, numai în aceste condiții, statul intervine cu subvenții pentru funcționarea acestui sistem de îmbunătățiri funciare. El mai conține și reglementări privind alte subvenții pentru lucrările de îmbunătățiri funciare.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în noile condiții, devine autoritatea centrală pentru administrarea activității din acest sector.

Pentru realizarea tuturor obiectivelor propuse în această lege, a fost necesară modificarea tuturor actelor normative. De aceea, această lege este foarte importantă, și, permiteți-mi, domnule președinte, să mulțumesc Parlamentului, comisiilor de specialitate pentru că au acordat o atenție deosebită acestui important proiect de lege și am reușit să-l finalizăm în timp.

Închei, adresând rugămintea plenului Camerei să acorde votul proiectului, în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Din partea comisiei, v-aș ruga.

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor miniștri,

Stimați invitați,

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond cu Proiectul Legii îmbunătățirilor funciare, transmis cu nr.PLx.744 din 3.02.2004 și înregistrat cu nr.24/27.02.2004.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 15.12.2003.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru juridic adecvat privind participarea proprietarilor de teren la activitățile specifice sectorului de îmbunătățiri funciare, precum și înființarea organizațiilor și federațiilor de îmbunătățiri funciare.

Proiectul de Lege privind îmbunătățirile funciare face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 alin.3 lit.h) și lit.m) din Constituție.

La lucrările comisiei au fost prezenți 33 de deputați, membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor, înregistrându-se un vot împotrivă din numărul voturilor celor prezenți în ședința din 11.03.2004.

Cu privire la proiectul de lege - potrivit art.75 alin.1, alin.3 și alin.4 din Constituție, republicată, Camera Deputaților este cameră decizională, cu excepția prevederilor art.3 lit.b), art.35-58, art.60-66, art.86 și art.89, pentru care competența decizională aparține Senatului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă, la dezbateri generale sunt colegi care doresc să ia cuvântul? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea legii pe articole.

Titlul legii.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Votat în unanimitate.

După titlul legii se introduce Cap.I.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.1 lit.a), lit.b), lit.c) - varianta comisiei.

Dacă sunt observații?

Comisia nu a avut.

Votat varianta comisiei.

Art.2.Rămâne nemodificat alin.1, conform textului inițial.

Comisia nu a avut obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Alin.2 al art.2 - lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e), lit.f).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.3 - lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e), lit.f), lit.g).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.4. Comisia nu a avut observații.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Alin.5. De asemenea, comisia n-a avut obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.3 - lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e), lit.f), lit.g).

Dacă sunt observații?

Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Art.4. Comisia propune eliminarea.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.5. Vă rog, domnule secretar.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În ambele propuneri - și a inițiatorului și a comisiei -, la art.4 se începe cu următoarele trei cuvinte: "principiile de bază".

În toate cazurile, principiile sunt "de bază", "fundamentale". Această precizare este absolut inutilă, ba, chiar deranjantă.

Eu propun eliminarea cuvintelor "de bază" și să rămână: "Principiile în realizarea obiectivului ...". Este păcat să profesăm tautologia la acest nivel.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Comisia, de acord? De acord.

Inițiatorul, de acord, da? De acord.

V-aș ruga să faceți modificările respective.

Deci, art.5 devine art.4, cu lit.a), lit.b), lit.c), lit.d).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Comisia a modificat articolele.

Votat în unanimitate punctele respective.

După art.4 se introduce un articol nou - art.5.

Dacă sunt observații la art.5? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

După art.5 se introduce Cap.II.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.6. Comisia nu a avut observații.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Alin.1, cu lit.a), lit.b), lit.c), lit.d).

Comisia nu a avut observații.

Dacă sunt din partea dumneavoastră? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La alin.2, dacă aveți observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.7 alin.1. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

Alin.2 al art.7.

Dacă sunt observații cu privire la varianta comisiei? Nu sunt.

Votat în unanimitate varianta comisiei.

Comisia propune alin.3, alin.4, alin.5 și alin.6.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votate în unanimitate.

Art.8. Comisia propune eliminarea art.8, în totalitate.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.9 devine art.8, cu cuprinsul propus de către comisie, efectiv cu lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e), lit.f), lit.g), lit.h), lit.i), lit.j), lit.k).

Dacă sunt observații?

Comisia a modificat textele inițiale.

Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.10 devine art.9, alin.1 cu lit.a), lit.b), lit.c), lit.d), lit.e), lit.f).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.2 rămâne în varianta inițială.

Comisia nu a avut observații.

Votat în unanimitate.

Art.11 devine art.10, cu alin.1 și alin.2, în varianta comisiei.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

Alin.3. Comisia propune eliminarea.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.4 devine alin.3 și alin.5 devine alin.4 - la art.10.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.12 devine art.11.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat art.11 în varianta comisiei.

Art.13 devine art.12, în varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.14 devine art.13, cu alin.1 și alin.2 în varianta comisiei.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.15 devine art.14, cu alin.1, alin.2 și alin.3 - în propunerea comisiei.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.16 devine art.15, cu alin.1 - cu lit.a), lit.b), lit.c), lit.d).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

Alin.2 rămâne nemodificat, la propunerea comisiei, deci în varianta inițiatorului.

Votat în unanimitate.

Art.17 devine art.16.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

Art.18 devine art.17, în varianta inițiatorului.

Comisia nu a avut observații.

Votat în unanimitate.

Art.19 devine art.18.

Există un amendament respins.

Poftiți, domnule profesor.

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

După o analiză amănunțită, propunem ca alin.2 al art.19 să rămână în varianta Senatului: "Un membru al organizației poate deține cel mult două cincimi din numărul total de voturi", bineînțeles, pentru realizarea unei funcționalități mai bune în cadrul sistemului de irigații pentru toți participanții, toți cei care dețin teren în sistemul de irigații.

Vă mulțumesc.

Restul rămâne varianta Camerei.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Inițiatorul?

 
   

Domnul Gheorghe Predilă:

De acord.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Sunteți de acord?

Bun. Sunt obligat să supun votului.

Deci, art.19 - care devine art.18 -, alin.1.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La alin.2 s-a admis amendamentul respins de comisie.

Sunt nevoit să supun aprobării dumneavoastră varianta comisiei.

Cine este pentru? V-aș ruga să votați cine este pentru varianta comisiei la alin.2?

V-aș ruga să fiți atenți. Ministerul a fost de acord cu propunerea domnului deputat; deci, este amendamentul respins.

Eu vă supun aprobării dumneavoastră amendamentul comisiei, varianta formulată de comisie.

Cine este pentru? Nu este nimeni.

Împotriva amendamentului? Majoritate de voturi.

Abțineri, dacă sunt?

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Nicolescu.

Cine este pentru? Majoritatea.

Abțineri?

Împotrivă?

Nu sunt.

Deci, amendamentul domnului deputat Nicolescu a fost admis.

Alin.2 va fi formulat în varianta amendamentului respectiv.

Art.20 devine art.19, cu lit.a), lit.b), lit.c) și lit.d).

Comisia nu a avut observații.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.21 devine art.20 cu alin.1, alin.2, alin.3 și alin.4.

Dacă sunt observații?

Comisia, numai la alin.1 a modificat varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații?

Aprobate în varianta comisiei alin.1, alin.2, alin.3 și alin.4.

Art.22 devine art.21.

Comisia nu a avut modificări.

S-a votat varianta inițiatorului.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.23 devine art.22 cu alin.1, alin.2, alin.3 și alin.4 - în varianta comisiei.

Dacă dumneavoastră aveți observații?

Votat în varianta comisiei.

Art.24 devine art.23, în varianta comisiei, alin.1 și alin.2.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.25 devine art.24, de asemenea a fost modificat.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

După art.24 se introduce Cap.III.

Dacă sunt observații la titlul capitolului? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.26 devine art.25 - cu lit.a) și lit.b).

Dacă sunt observații?

Comisia nu a avut.

Varianta inițiatorului.

Nu sunt.

Votată în unanimitate.

Art.27 devine art.26. în varianta inițiatorului, alin.1.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate alin.1 al art.26.

Alin.2, alin.3 și alin.4.

Comisia a modificat varianta inițiatorului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Adoptat varianta comisiei.

Art.28 devine art.27 - cu alin.1 și alin.2.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.29 devine art.28.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art.30 devine art.29.

Comisia nu a avut observații, deci rămâne varianta inițiatorului.

Alin.1 și alin.2.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Art.31 devine art.30.

Comisia nu a avut observații, rămâne varianta inițiatorului.

Dacă aveți observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.32 devine art.31, cu observații din partea comisiei.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art.33 devine art.32.

Rămâne în varianta inițiatorului.

Comisia nu a avut observații.

Dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.34 devine art.33.

Alin.1. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La alin.2?

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Ioan Bâldea:

Domnule președinte,

Pentru o mai bună clarificare a situațiilor de intervenție, vă propunem să preluăm începutul alin.2 în varianta Senatului și pe urmă textul Camerei, care sună astfel: "În caz de urgență, reprezentanții administrației organizațiilor au dreptul ..." - și textul curge.

Deci, "în caz de urgență", adică să introducem la alin.2 începutul formulării Senatului (inițiatorului).

 
 

Domnul Constantin Niță:

Inițiatorul este de acord.

Comisia este de acord?

De acord, domnule profesor?

Probabil că ar fi mai bine "în cazuri de urgență". Nu?

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Cer scuze domnului președinte al Comisiei noastre pentru agricultură, dar cazurile de urgență sunt cele care sunt enumerate în textul alin.2, în varianta raportului comisiei. Care sunt acestea? Remedierea unor defecțiuni, înlăturarea urmărilor unor dezastre și aplicarea unor măsuri de protecție.

Deci, acestea toate sunt cazuri de urgență și nu cred că este cazul - ar fi superfluu - să mai specificăm "în cazuri de urgență".

De aceea, eu v-aș ruga să fim de acord cu varianta comisiei noastre, variantă pe care am adoptat-o, pentru că aceasta a fost rațiunea pentru care am eliminat sintagma "în cazuri de urgență". Celelalte - care sunt explicitate în text - sunt toate "cazuri de urgență".

 
 

Domnul Constantin Niță:

Domnule președinte, vă rog.

 
 

Domnul Ioan Bâldea:

Domnule președinte,

Și în cadrul comisiei am avut discuții pe această temă - chiar am avut voturi împotrivă -, pentru că într-un articol anterior se prevede: "dreptul de servitute al administrației și organizațiilor, cu acordul scris al proprietarului".

Sunt două noțiuni distincte; deci, pentru lucrări programate, pătrunderea pe proprietate se face cu acordul scris; pentru intervenții - în caz de urgență -, nu mai avem timp să luăm acordul scris al proprietarului de teren.

Pentru acest considerent, solicităm să fie introdus acest text, care, să fim obiectivi, nu schimbă esența problemei, ci lămurește modalitatea de a pătrunde pe proprietatea privată a deținătorului de teren: "în caz de urgență" - fără acordul scris. A plesnit o conductă, s-a întâmplat o surpare, ceva; reprezentanții administrației să poată intra, pentru remedieri, fără acordul scris.

Altfel, este necesar să facem referire la articolul anterior și să luăm acordul scris. Oricum, știm că marea majoritate a proprietarilor de terenuri nu sunt în localități, sunt în orașe, sau chiar în afară, luarea acordului scris al proprietarilor duce la niște situații care nu știu cum se pot rezolva în aceste condiții.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Domnul deputat Ianculescu.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Vă dau și textul, ca să împăcăm și doleanța domnului președinte Bâldea, probabil că are și domnia sa dreptate.

Textul să înceapă așa cum este în varianta noastră: "Administrația, organizațiile și federațiile de îmbunătățiri funciare pot intra pe terenul unei persoane, în cazuri de urgență, ..." - deci aici este locul sintagmei "în cazuri de urgență"; "... pot intra pe terenul unei persoane, în cazuri de urgență, în scopul efectuării ..." și textul curge. Și cred că am rezolvat problema în felul acesta.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Numai o clipă, să îl lăsăm și pe domnul secretar Leonăchescu.

 
 

Domnul Ioan Bâldea:

Nu am nimic împotrivă la inversarea plasării în text, dar "reprezentanții administrației" intră, nu "administrația"; reprezentanții administrației, care au sarcini în domeniu. Nu administrația intră pentru remedieri.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Cred că este corect.

Vă rog, domnul Leonăchescu.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Eu cred că enumerarea din text nu este exhaustivă. Iată câteva cazuri.

În primul rând, chestiunea cu dezastre. Ele sunt de două tipuri: naturale sau provocate. Deci, este imprecis textul.

Apoi, imaginați-vă că sunt instalații, cum sunt cele de linii electrice de înaltă tensiune, care traversează niște terenuri și, datorită unei întâmplări nefericite, se prăbușesc liniile sau stâlpii. Nu este exhaustivă enumerarea. De aceea, precizarea "în caz de urgență" este absolut necesară.

Iar dacă începem o enumerare, dumneavoastră ați făcut enumerarea unor situații speciale, ar trebui să încheiem cu "etc.", pentru că mai sunt și alte situații.

Iată de ce este nevoie de îmbunătățirea textului, și eu nu am exprimat decât câteva puncte de reper pe această linie. Redactarea concretă vă aparține.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule președinte al comisiei, domnule Bâldea, eu am înțeles că dumneavoastră doriți așa: "Reprezentanții administrației, organizațiilor și federațiilor de îmbunătățiri funciare pot intra pe terenul unei persoane, în caz de urgență."

Dacă sunteți de acord cu propunerea introducerii în text a acestor cuvinte? De acord?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.3. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.35 devine art.34. Dacă sunt observații la varianta comisiei? Nu sunt. Votată în unanimitate varianta comisiei.

Vă rog, poftiți.

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În activitatea aceasta legislativă primim un ajutor, un sprijin deosebit și din partea Departamentului legislativ, care întotdeauna alături de noi și pe problemă, ne-a atras atenția că la art.35, actualmente 34, este bine să facem o modificare și am să dau citire textului întreg: "Scoaterea din circuitul agricol pentru realizarea de investiții al terenurilor deservite de infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public al statului se face prin hotărâre a Guvernului, iar a celor deservite de infrastructura aparținând domeniului privat al statului sau persoanelor fizice la cererea acestora se face prin ordin al ministrului". De ce? Pentru că, într-adevăr, nu putem să intrăm pe terenul persoanelor fizice fără acordul acestora atunci când dorim să realizăm o investiție anume.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da. Dacă inițiatorul este de acord cu această variantă? De acord.

Domnule Ianculescu, vă rog.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

E o chestiune de text, e o scăpare de dactilografiere, în loc de "al terenurilor" trebuie să rămână "a terenurilor". Deci: "Scoaterea din circuitul agricol pentru realizarea de investiții a terenurilor..." în loc de "al terenurilor". Așa este românește, gramatical.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Corectă observația.

Mai sunt și alte observații? Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, cred că e o chestiune de organizare a frazei și sună prost. "Scoaterea din circuitul agricol pentru realizarea de investiții a terenurilor deservite de..." cred că ar trebui să sune astfel: "Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor deservite de infrastructură ".. pentru realizarea de investiții se face..." Deci e mai corectă fraza.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da. Comisia este de acord în varianta propusă de domnul Chiliman, da? Dacă inițiatorul este de acord? Da.

Supun votului art.34 în varianta stabilită de către comisie și de inițiator în momentul de față.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După art.34 se introduce Capitolul IV. Dacă la titlul Capitolului IV sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.36 devine art.35 cu alin.1, 2, 3, 4 și 5. Dacă sunt observații? Vă supun spre aprobare varianta comisiei. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate în varianta comisiei.

Observați la alin.3, comisia n-a avut nici o formulare, a mers pe formularea existentă în textul inițial.

Art.37 devine art.36 alin.1 pct.a), b), c), d), e), f), g). Comisia n-a avut nici o observație. Dacă dumneavoastră aveți. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La alin.2 dacă sunt observații? Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În ambele variante, și a comisiei și a inițiatorului, se folosește termenul "valorificare maximă". Nu este ales în mod fericit. Eu propun "valorificarea optimă", pentru că poți să valorifici maxim într-un an și distrugi absolut totul, totul și, după aceea, nimic. De aceea, zic că "valorificarea optimă" este varianta gândită, bănuiesc, de toți.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Comisia de acord? Inițiatorul? De acord.

Deci la alin.2 cu observația domnului deputat, dacă mai sunt și alte observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.38 devine art.37 alin.1, 2, 3, 4, 5 dacă sunt observații la variantele comisiei? Comisia a avut observații la toate alineatele, exceptând subalin. a), b) din alin. 1. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.39 devine art.38. Sunt obiecțiuni la alin.1 în varianta comisiei? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin.2 cu subpunctele a), b), c), d), e). Varianta comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin.3, 4 și 5, varianta comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.40 devine art.39. La art.39 alin. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q). Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate în varianta comisiei.

Lit.r), comisia propune eliminarea. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate eliminarea acestui subpunct.

Art.41 devine art.40 în varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.42 devine art.41, alin.1 rămâne în varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La fel, alin.2, varianta inițiatorului cu subpunctele a), b), c), d), e). Alin.3, de asemenea, comisia n-a avut observații. Alin.a), b), c), d). Votate în unanimitate.

Alin.4 cu subpunctele a), b), c), d), e), f), g), h), i), în varianta comisiei. Sunt obiecțiuni? Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.43 devine art.42 în varianta comisiei. Dacă sunt alte observații față de comisie. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.44 devine art.43 cu subpunctele 1, 2. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Aprobată varianta comisiei.

Art.45 devine art.44. Comisia n-a avut observații. Votat în unanimitate în varianta inițiatorului.

Art.46 devine art.45. Alin.1 rămâne în varianta inițiatorului. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin. 2 și 3 în variantele comisiei. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votate în variantele comisiei în unanimitate.

Art.47 devine art.46 cu alin.1, 2 și 3. La alin.1 subpunctele a), b), c), d) în varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.48 devine art.47 cu alin. 1 și 2 în varianta comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.49 devine art.48 cu alin. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t). Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.50 devine art.49 cu alin.1, 2. La alin.1 subpunctele a), b), c), d), varianta comisiei. Sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Votat în unanimitate în varianta comisiei.

Art.51 devine art.50 cu alin.1 și 2. Alin.1 în varianta inițiatorului. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate în varianta inițiatorului.

Alin.2 varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu aveți. Votată în unanimitate.

Art.52 devine 51 cu alin. 1, 2, 3. Sunt obiecțiuni?

La alin.1, vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Utilizăm în varianta propusă de comisie la alin.1 următorul termen: "Directorul general este selectat..." Acest verb se folosește în general pentru semințe, pentru produse agricole, pentru animale, rase de animale. Aici la un director, nu putem să acceptăm o asemenea variantă de exprimare. Eu v-aș propune următoarea redactare: "Directorul general este propus de consiliul de administrație, potrivit legii și numit - sau atestat", cum doriți, dar în nici un caz "selectat". Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da. Comisia de acord? Inițiatorul? Da.

Vă supun spre aprobare modificarea colegului nostru.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat modificarea propusă de domnul deputat Leonăchescu.

Art.51 subpunctele 1, 2, 3. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La alin.4 subpunctele a), b) și c). Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu sunt. Votată varianta inițiatorului.

La alin.d) comisia a avut observații. Propunem varianta comisiei. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în varianta comisiei.

La alin.e), f), g), comisia n-a avut observații? Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votat în varianta inițiatorului.

La alin.g), h), varianta comisiei. Dacă aveți observații? Nu sunt. Votată în unanimitate varianta comisiei.

Lit.i), comisia n-a avut observații, rămâne varianta inițiatorului. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votat varianta inițiatorului.

Lit.j) varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Lit.k) varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații? Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votată varianta inițiatorului.

Art.53 devine art.52 în varianta inițiatorului cu subpunctele 1, 2, 3, și 4. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votată varianta inițiatorului.

Art.54 devine art.53 cu subpunctele 1, 2, 3, 4, 5 în varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Votată varianta comisiei.

După art.53 se introduce un articol nou. Observați art.54 cu varianta comisiei, alin.1 și 2. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votată varianta comisiei în unanimitate.

După art.54 se introduce Capitolul V. Sunt obiecțiuni la titlul Capitolului V. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.55 cu subpunctele a), b), alin.1 și 2, la alin.1 pct.a), b), varianta comisiei. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La alin.2 comisia propune eliminarea. Sunt observații? Nu sunt. Varianta comisiei votată în unanimitate.

Art.56, varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații, dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votat în unanimitate varianta inițiatorului.

Art. 57, de asemenea, varianta inițiatorului. Comisia n-a avut propuneri. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.58 alin.1, varianta comisiei. Votat în unanimitate.

Alin. 2 și 3 rămân în varianta inițiatorului. Sunt observații? Nu aveți. Votat în unanimitate varianta inițiatorului.

Art.59, varianta comisiei. Aveți observații? Nu aveți. Votat varianta comisiei.

Art.60 rămâne în varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.61, de asemenea, varianta inițiatorului. Aveți observații? Nu sunt. Votată în unanimitate varianta inițiatorului.

Art.62 alin.1 rămâne în varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații. Dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votată în varianta inițiatorului în unanimitate.

Alin.2, varianta comisiei. Sunt observații? Nu sunt. Votat varianta comisiei.

Art.63, comisia propune eliminarea. Dacă dumneavoastră aveți propuneri? Nu aveți. Votată propunerea comisiei.

Art.64 devine art.63 cu următoarele subpuncte 1 și 2, varianta comisiei. Dacă aveți observații? Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Art.65 devine art.64, alin.1 și 2 rămân nemodificate. Comisia n-a avut observații. Dumneavoastră dacă aveți? Nu aveți. Votat în varianta inițiatorului.

Art.66 devine art.65, comisia n-a avut modificări. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votat varianta inițiatorului.

Art.67 devine art.66. Comisia n-a avut observații. Dacă aveți observații? Nu sunt. Votată în unanimitate varianta inițiatorului.

Art.68 devine art.67 cu alin.1 cu subpunctele a), b), c). Sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Pct.d). Comisia propune eliminarea. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Varianta comisiei adoptată.

Alin.2, varianta comisiei. Dacă aveți observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin. 3 și 4 dacă aveți observații? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.69 devine art.68 alin.1, varianta comisiei. Sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alin. 2, 3 cu subpunctele a) și b) varianta inițiatorului. Sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votate în unanimitate în varianta inițiatorului.

Art.70 devine art.69, varianta comisiei. Aveți observații? Nu aveți. Votat în varianta comisiei.

Art.71 devine art.70 cu alin.1, subpunctele a), b), în varianta inițiatorului. Dacă aveți observații? Nu aveți. Votat în varianta inițiatorului.

Alin. 2 varianta comisiei. Dacă aveți observații? Nu aveți. Votată varianta comisiei.

După art.70 se introduce Capitolul VI. La titlul Capitolului VI dacă aveți observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.72 devine art.71, varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votat în unanimitate.

Art.73 devine art.72 în alin. 1, în varianta inițiatorului. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Votat în unanimitate varianta inițiatorului.

Alin.2, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votată varianta comisiei, în unanimitate.

Lit.b) și c) din alin.2, comisia n-a avut observații, rămâne varianta inițiatorului. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu. Votate în unanimitate, în varianta inițiatorului.

Alin.d), pct.d) din alin.2, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți, votată varianta comisiei.

Art.74 devine art.73. Vă rog, domnule profesor.

Domnul secretar Leonăchescu.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Aici avem o problemă de fond. Sarcinile ministerelor, sarcinile guvernului sunt precizate, cum foarte bine știți, printr-o lege organică. Noi venim prin această lege și atribuim niște sarcini. Cred că ne depășim competențele, mai ales că nu sunt propuneri exhaustive. de aceea eu vă propun să adoptăm varianta inițiatorului, care, în fond, repetă sarcinile unui minister din legea organică: programe, activități de corelare etc. Varianta inițiatorului la acest articol este în comun acord cu legea organică de funcționare, de înființare a ministerelor și în fond, a guvernului.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Comisia, dacă sunt observații? Da, vă rog, domnule Ianculescu, după aceea comisia.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Probabil că distinsul nostru coleg, domnul profesor Leonăchescu, nu a parcurs textul raportului de mediere până la final. Rostul acestui articol este de a îngloba într-un singur articol prevederile a 12 articole care începeau cu "Ministerul face, ministerul face, ministerul face.... ministerul face."

Deci într-un singur articol noi am trecut atribuțiile ministerului. Ministerul are următoarele atribuții. or, la lit.a), b), c), d), e), f), ".. se regăsesc în textul venit de la Senat articole de lege cu specificarea atribuțiilor respective. în tehnica legislativă cred că este corect să restrângem într-un articol toate atribuțiile care sunt ale ministerului. Veți vedea mai departe, domnule profesor Leonăchescu, la pozițiile 85, 86, 87 că articolele se elimină, cele care prevedeau în textul Senatului același lucru.

De aceea, cred că este bine cum este prevăzut în varianta comisiei de agricultură din Camera Deputaților.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Comisia? Domnule ministru, poftiți.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Desigur, domnul deputat Leonăchescu, într-un fel, are dreptate, dar totuși trebuie să departajăm un pic lucrurile. Vedeți, legea privind organizarea Guvernului României și a ministerelor stabilește într-un capitol distinct atribuțiile generale ale ministerelor, deci indiferent de domeniul de activitate, pe când aici se încearcă o concretizare la specificul activității.

Și atunci, să rămână, însă totuși trebuie denumit ministerul, că nu putem să spunem atribuțiile ministerului. Care minister? Trebuie denumit ministerul. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării
Rurale, cum se numește acum ministerul, că dumneavoastră intitulați capitolul "Atribuțiile ministerului" Și pe urmă spuneți: "ministerul are..." Se va întreba cineva care este acel minister? Deci trebuie denumit ministerul.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da. Vă rog, comisia?

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Ori de câte ori se schimbă denumirile, în actul prin care se produce această modificare se spune că, în mod corespunzător, în legislație se înlocuiește denumirea ministerului cutare, cutare, așa cum s-a întâmplat și prin hotărârea Parlamentului când am înființat noul minister și, de asemenea, prin ordonanța care se referă la reorganizarea ministerelor.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da. Comisia mai are o observație?

Vă rog, domnule președinte.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Domnul ministru Gaspar are dreptate. De altfel, noi am putea să rezolvăm această chestiune dacă revenim la titlul Capitolului VI cu atribuțiile ministerului, denumirea Capitolului VI. Și acolo am putea spune: "Atribuțiile Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" cum este denumirea ministerului în prezent. Și, atunci în continuare în articole nu se mai repetă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și se spune ministerul.

Deci la Capitolul VI, la "Atribuțiile ministerului" să adăugăm "Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale". Deci la Capitolul VI, la titlul capitolului, în loc de "atribuțiile ministerului" să completăm "Atribuțiile Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale" și textul, după aceea, curge și merge cu sintagma chiar cu "ministerul are următoarele atribuții" pentru că se regăsește în titlul capitolului.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Vă rog, comisia.

 
 

Domnul Ioan Bâldea:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Încerc să fac o clarificare. accept toate ideile care s-au ridicat aici, dar vreau să rețineți că această lege are un caracter specific, cel puțin în această perioadă. Legea, în formula pe care noi v-o propunem astăzi în plenul Camerei Deputaților, pregătește sistemul românesc de hidroameliorații pentru privatizare. Deci chiar dacă în acest articol noi am pus niște atribuții specifice, sunt absolut necesare în această perioadă.

Întrucât o parte din acest sistem care valorează în jur de 8-10 miliarde de dolari se privatizează pe porțiuni, rămânând ca partea care aparține domeniului public să fie administrată de această administrație care se înființează prin această lege, considerăm că atribuțiile pe care le-am specificat clar în acest articol sunt absolut necesare cel puțin pentru această perioadă.

În ceea ce privește introducerea sau nu a titulaturii complete a ministerului, după părerea noastră am considerat că îngrădim o eventuală redistribuire a responsabilităților asupra acestui sistem, față de structurile organizatorice care sunt foarte flexibile.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da. Vă rog, domnule profesor.

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În Anexa 1 se menționează, se dă explicitare pentru minister, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Dezvoltării Rurale și alte ministere. Punctual aici putem să mergem și propunem la art.73 să mergem pe varianta: "Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale are următoarele atribuțiuni" și restul rămâne în varianta Camerei, în varianta comisiei.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Dacă toată lumea este de acord cu propunerea ca art.73 să prevadă titlul ministerului, așa cum a propus comisia.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Trecem mai departe la art.73 cu alin. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n) - varianta comisiei. Dacă aveți observații. Nu aveți.

Votată în unanimitate varianta comisiei.

Art.75, comisia propune eliminarea. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Se adoptă varianta comisiei.

Art.76, de asemenea, comisia propune eliminarea. Dacă aveți observații. Nu aveți. Votată în unanimitate.

Art.77, de asemenea, comisia propune eliminarea. Dacă aveți observații, nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.78, de asemenea, comisia propune eliminarea. Votat în unanimitate.

Art.79. Comisia propune eliminarea. Votat în unanimitate.

Art.80 se propune eliminarea, de asemenea. Votat în unanimitate.

Art.81 devine art.74, cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații. Varianta Comisiei. Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Art.82 devine art.75, cu punctele a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k). Varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații. N-aveți. Votat în unanimitate.

Art.83 devine 76, cu subpunctele a), b), c), d). Dacă sunt observații. Nu. Varianta comisiei. Votată varianta comisiei.

Art.84. Comisia propune eliminarea. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu aveți. Votat în unanimitate.

După art.76, se introduce Cap.VII.

Titlul Cap.VII. Dacă sunt observații la titlul capitolului.

Vă rog!

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

Atât la poziția 94, cât și la poziția 95, se folosește termenul "reorganizarea Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare SA". Reorganizarea este, după părerea mea, nefericit ales termenul, pentru că dacă mai facem o iterație, mai intervenim cu o corecție, ar trebui să zicem re-reorganizarea, apoi mai vine alt guvern și mai face încă o iterație, încă o modificare la un articol re-re-re...

Eu propun folosirea clasică a termenului..."Organizarea Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare". Și poate fără "SA", pentru că devine acum altceva, asta era o societate pe acțiuni, devine altceva, fără terminologia asta, actuală, pe care o depășim prin votarea acestei legi.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da. Domnul Ianculescu.

 
 

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Din nou, cu tot respectul care-l port domnului profesor, colegul nostru, domnul deputat Leonăchescu, dar este vorba chiar de reorganizarea acestei societăți, deci nu de organizare. Este vorba de reorganizarea Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

La ora actuală, este SNIF-ul, Societatea Națională de Îmbunătățiri Funciare. Or, acesteia, prin lege, i se dă un termen ca în decurs de doi ani de zile să fie reorganizată. Și termenul "reorganizare" este fericit aici, pentru că, practic, în doi ani de zile, actualul SNIF se desființează. Deci, nu pot să-i spun că organizez ceea ce desființez.

De aceea, îi spun "se reorganizează", corect este titlul "reorganizarea Societății Naționale de Îmbunătățiri Funciare SA". Dacă aș accepta titlul propus de domnul profesor Leonăchescu - "organizarea", asta ar însemna că o organizăm, dar fără să o mai desființăm, că o organizăm. Deci ea, practic, în doi ani de zile se desființează, se transformă în Administrația Îmbunătățirilor Funciare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Eu supun votului aprobarea comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Un vot împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Votată varianta comisiei.

Art.85 devine art.77, alin.1 și 2, cu subpunctele a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k). Dacă sunt observații la alin.1 și 2, cu subpunctele menționate, în varianta comisiei. Nu sunt. Aprobată varianta comisiei.

Alin.3, dacă sunt observații. Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Art.86 devine art.78, la care comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. N-aveți. Votat în varianta inițiatorului.

Art.87 devine art.79 care, de asemenea, rămâne în varianta inițiatorului, comisia neavând observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Art.88 devine art.80, cu alin.1, cu subpunctele a) și b). Dacă sunt observații la alin.1, subpunctele a) și b). Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Alin.2 rămâne în varianta inițiatorului, comisia neavând observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votat în varianta inițiatorului.

Alin.3, varianta comisiei. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Alin.4, comisia n-a avut observații. Votată varianta inițiatorului.

La alin.5 și 6, de asemenea, comisia nu a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. N-aveți. Votată varianta inițiatorului.

La alin.7, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații la varianta comisiei. N-aveți. Votată varianta comisiei.

Alin.8, 9 și 10, comisia n-a avut observații. Mergem pe varianta inițiatorului. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu aveți. Votată varianta inițiatorului.

Alin.11, varianta comisiei. Dacă aveți observații. Nu. Votat în unanimitate.

Alin.12, varianta inițiatorului, comisia neavând observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votat în unanimitate.

După art.80 se introduce Cap.VIII. La titlul cap.VIII, dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.89 devine art.81, cu subpunctele a), b), c). Dacă sunt observații la art.81, lit.a), b), c), în varianta comisiei. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La lit.d), comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu aveți. Votată varianta inițiatorului.

Art.90 devine art.82, alin.1 cu subpunctele a), b), c) și d). Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu aveți. Votată varianta inițiatorului.

La alin.e), varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații la varianta comisiei. Nu. Votată varianta comisiei.

Lit.f), g), h), i), la alin.1 comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu aveți. Votată varianta inițiatorului.

La alin.2 și 3, de asemenea, variantele, la alin.2 cu subpunctele a), b), c), d), comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

De asemenea, la alin.3, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Art.91 devine art.83, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

După art.83, se introduce Cap.IX. La titlul Cap.IX dacă sunt observații. Nu sunt. Votată varianta comisiei a Cap.IX.

Art.92 devine art.84. La alin.1, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Alin.2, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votată varianta comisiei.

Art.93 devine art.85. Alin.1. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Alin.2, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votată varianta comisiei.

Art.94 devine art.86. Dacă dumneavoastră aveți observații. Dacă nu, votată varianta comisiei.

Art.95 devine art.87, cu alin.1 și 2, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votate variantele comisiei.

Art.88 alin.1, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Alin.2, varianta comisiei. Dacă aveți observații. Nu. Votat în unanimitate.

Art.97 devine art.89, varianta comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votată varianta comisiei.

Art.98 devine art.90. Alin.1. Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Ioan Bâldea:

Și din consultările cu Consiliul Legislativ, am ajuns la concluzia că ar fi mai bun, adică este mai bun textul Senatului, și vă propunem alin.1 să rămână varianta inițiatorului.

Art.90 alin.1, varianta inițiatorului.

 
   

Domnul Acsinte Gaspar:

Discutăm pe varianta Senatului.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da. Varianta Senatului. Eu sunt obligat să supun varianta comisiei la vot, așa cum este ea.

Cine este pentru varianta comisiei? Vă rog să votați.

Cine este împotrivă? Mulțumesc.

Cine se abține?

Mergem pe alin.1, varianta Senatului.

Alin.2. comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Alin.3, varianta comisiei. Dacă aveți observații. Nu. Votată varianta comisiei.

Art.99 devine art.91, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Rămâne varianta inițiatorului votată în unanimitate.

Art.100 devine art.92. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votat în unanimitate.

Anexa 1 se modifică și va fi în anexă. Vă rog să urmăriți anexa 1. Dacă sunt observații la anexa 1. Nu sunt. Votată în unanimitate.

Art.101 devine art.93, varianta comisiei. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votată în unanimitate varianta comisiei.

La art.3, după alin.2 se introduce un alineat nou, varianta comisiei. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La pct.2, de asemenea, se merge pe varianta inițiatorului, comisia n-a avut observații.

Pct.3, 4, 5, 6, 7. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votate în unanimitate.

La alin.1 al art.7 din anexa 1, comisia a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta comisiei.

Pct.9 și 10 rămân în varianta inițiatorului.

Art.102 devine art.94, comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Art.103 devine art.95. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Art.104 devine art.96, cu alin.1 și 2, varianta comisiei. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votată varianta comisiei.

Art.105 devine art.97, varianta comisiei. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.106 devine art.98. Comisia n-a avut observații. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votată varianta inițiatorului.

Și mai avem anexa 2, pct.1, 2, 3, 4. Cine este pentru anexa 2? Dacă sunt observații. Nu sunt. Votată în unanimitate.

Am parcurs întreg textul legii.

Vă rog, domnule deputat! Aveți observații? Poftiți.

Vom supune proiectul de lege votului final săptămâna viitoare.

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

O corecție de ultimă oră. Întrucât Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare trece în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prevederile cuprinse la art.3 lit.b), respectiv cele de la art.35 până la 58, și restul articolelor care au fost menționate, practic, sunt cuprinse, și legea ca atare intră în competența decizională a Camerei Deputaților, pentru că, inițial, am menționat că o serie de articole intră în competența decizională a Senatului.

Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (amânarea votului final).

Domnul Constantin Niță:

Trecem la pct.13 al ordinii de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2004 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Este procedură de urgență.

Comisia, v-aș ruga să aprobăm timpii de lucru.

 

Domnul Virgil Popescu:

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere și avizare în procedură de urgență cu proiectul de lege enunțat de dumneavoastră.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență.

Legea face parte din categoria legilor ordinare. Competența decizională este a Senatului, iar comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege pentru modificarea Legii privind statutul cadrelor militare, în forma prezentată de inițiator.

Vă propun pentru dezbatere trei minute, un minut de fiecare intervenție.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da. Cine este pentru timpii propuși? Mulțumesc.

Împotrivă? Abțineri?

Inițiatorul este aici? Da. Vă rog! Aveți la dispoziție un minut.

 
 

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

prin Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, s-a reglementat statutul tuturor militarilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, sistem așa cum era configurat la momentul respectiv. Ulterior, evoluțiile în domeniile apărării, ordinii publice, siguranței naționale, determinate de alinierea prevederilor statutare la standarde sau cerințe ale NATO și, respectiv, ale Uniunii Europene, au determinat modificări în statutele respective.

Drept urmare, militarii din Ministerul Apărării Naționale și-au modificat prevederile privind denumirea gradelor, Ministerul de Interne s-a demilitarizat în cea mai mare parte, rămânând în structura militară numai Jandarmeria, Pompierii militari și Protecția civilă, iar SRI, SIE și Serviciul de protecție și pază au rămas la prevederile adoptate în 1995.

Ca o consecință, au apărut diferențieri de reglementare statutare între militarii din Ministerul Apărării Naționale, cei din SRI, SIE, SPP, Jandarmerie. Ordonanța de urgență nr.4/2004, supusă astăzi dezbaterii, propune modificarea Legii nr.80 din 1995, în sensul unificării denumirii gradelor militare și alinierii la reglementarea privind drepturile de mutare, să le zicem așa, ale militarilor dintr-o garnizoană în alta.

Proiectul a fost dezbătut în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și a fost adoptat de comisia respectivă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea legii.

Titlul legii. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul unic. Dacă sunt observații. Nu. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență. Dacă sunt observații. Nu. Votat în unanimitate.

Art.I, cu alin.1, 2, 3, 4, 5 și 6. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votate în unanimitate.

Art.II. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.III. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege votului final în ședința de săptămâna viitoare.

Pct.14 va fi dezbătut luni, întrucât inițiatorii nu sunt prezenți

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 2 și art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în M. Of., partea I, nr. 387/18 august 2000 (amânarea votului final).

Pct.15. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.2 și art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.387/18 august 2000.

Comisia juridică este aici.

Din partea inițiatorului dacă dorește cineva să ia cuvântul. Este cineva? Nu.

Comisia.

 

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia juridică, de disciplină și imunități a analizat propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.2 și art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, ținând cont de avizul favorabil al Consiliului Legislativ, ținând cont de punctul de vedere al Guvernului, care a precizat că susține adoptarea acestei inițiative legislative, împreună cu proiectul de lege care va fi inițiat de Guvern. propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.2 și 3 din Legea nr.61/1991, în scopul de a-i determina pe cetățeni să aibă un comportament civic, moral și responsabil, cu privire îndeosebi la consumul băuturilor alcoolice.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, ca propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.2 și art.3 din Legea nr.61/1991, să fie supusă spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu amendamentele așa cum sunt cuprinse în anexa din prezentul raport.

 
 

Domnul Constantin Niță:

La dezbateri generale dacă dorește cineva să ia cuvântul. Nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Trecem la dezbaterea legii.

Titlul legii. V-aș propune să urmăriți raportul. Amendamentul comisiei, propunerea comisiei. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La articolul unic, varianta comisiei, urmăriți raportul comisiei. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Pct.23 și 25 ale art.2 se vor modifica și vor avea următorul cuprins: ... Pct.23. Urmăriți textul propus de comisie. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La pct.25, dacă sunt observații. Varianta comisiei. Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art.3, pct.a), b), c), d) ale alin.1 se modifică. V-aș ruga să urmăriți varianta comisiei, cu lit.a), b),c), d). Dacă sunt observații. Nu. Votat în unanimitate.

La alin.1 al art.3, după lit.d) se introduc literele e) și f). Comisia a propus acest lucru. Dacă dumneavoastră aveți observații. Nu. Votate în unanimitate.

Vom supune legea votului final de săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea literei a) a alineatului (2) al articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (amânarea votului final).

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea lit.a) a alin.2 al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor public și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Comisia juridică este aici? Da. Inițiatorul? Nu este.

Comisia, vă rog să prezentați propunerea.

 

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia juridică, de disciplină și imunități a analizat această propunere legislativă, ținând cont de avizul favorabil al Consiliului Legislativ, ținând cont de punctul de vedere al Guvernului, care a precizat că susține adoptarea acestei inițiative legislative, sub rezerva însușirii unor amendamente cuprinse în adresa sa.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unei excepții de la prevederile privind incompatibilitățile funcționarilor publici, în sensul că "nu se află în stare de incompatibilitate funcționarii care sunt și membri ai consiliilor de administrație sau ai consiliilor consultative ale instituțiilor publice coordonate pe principiul tripartitismului".

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

În urma dezbaterilor din comisie, s-a transmis punctul de vedere al comisiei, care supune spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu amendamentele admise din prezenta anexă.

 
 

Domnul Constantin Niță:

La dezbateri generale dacă doriți să participați. Nu dorește nimeni. Trecem la dezbaterea pe puncte.

Titlul legii. Varianta comisiei. Dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul unic. Varianta comisiei. Dacă sunt observații din partea dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate.

Pct.3 din raport, de asemenea, dacă sunt observații. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Vom supune aprobării votului final acest proiect de lege.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (amânarea votului final).

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.378 din 2 iunie 2003.

Dacă din partea comisiei este cineva. Da. Inițiatorul dacă este aici. Nu este.

Din partea comisiei.

 

Domnul Florin Iordache:

Comisia juridică, de disciplină și imunități, analizând propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și în mediul de afaceri, ținând cont de avizul favorabil al Consiliului Legislativ, dar analizând și punctul de vedere al Guvernului, care a transmis punctul său de vedere prin care a precizat că nu susține promovarea acestei inițiative legislative, considerându-se că nu este necesară introducerea unui articol distinct care să prevadă expres incriminarea și pedepsirea declarațiilor incomplete privind dispozițiile Codului penal, membrii Comisiei juridice au hotărât respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.161/2003 și vă propunem respingerea acestei inițiative.

 
 

Domnul Constantin Niță:

La dezbateri generale dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Având în vedere raportul comisiei, de respingere, vom supune votului final propunerea de respingere.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor prevederi din Cartea II, Titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (amânarea votului final).

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi din Cartea II, titlul II, din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Inițiatorul, dacă este aici. Nu este. Comisia, v-aș ruga.

 

Domnul Florin Iordache:

Comisia juridică, de disciplină și imunități, în plenul său, ținând cont de avizul favorabil al Consiliului Legislativ, ținând cont și de punctul de vedere al Guvernului, care a precizat că nu susține promovarea acestei inițiative legislative, a hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da. Dacă la dezbateri generale sunt intervenții. Nu sunt. Vom supune legea aprobării votului final de săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare (amânarea votului final).

Pct.19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare.

Inițiatorul, dacă este?

Până vine inițiatorul, poftiți, comisia, vă rog, cu raportul.

 

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate și stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificările și completările intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.23/2003, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, transmis ca plx113 din 10 martie 2004, și înregistrat sub nr.24.110/11.03.2004.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ nr.132/29.01.2004.

Proiectul de ordonanță are ca obiect de reglementare înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, determinată de necesitatea asigurării imediate a unor structuri ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în scopul implementării tehnice a măsurii 3-5 silvicultură, din Programul SAPARD.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituție.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi în ședința din 17 martie 2004. În urma dezbaterii, comisia propune adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat, în ședința din 4 martie 2004.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituție și a art.86 alin.3 pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare, este de competența decizională a Camerei Deputaților. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea legii.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Articolul unic. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.1 cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.2 cu alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.3 cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.4. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.5. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege votului final săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2004 pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (amânarea votului final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2004 pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură.

Inițiatorul, dacă este aici? Vă rog să prezentați pe scurt.

 

Domnul Gheorghe Predilă (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Domnule președinte,

Așa după cum se cunoaște, anul trecut agricultura s-a confruntat cu situații deosebite. Am pierdut peste 200.000 ha. de grâu și încă 200.000 ha. de păioase, datorită înghețului care a apărut în iarnă. Aceasta nu a fost de ajuns, și spre vară a intervenit și seceta, unde vorbim de încă 200.000 ha. grâu, și vorbim de cele care au fost asigurate, care și ele au fost pierdute.

Conform Legii nr.381 Guvernul este obligat să intervină în sprijinul producătorilor agricoli a căror producție a fost afectată de asemenea fenomene naturale, și în mod deosebit de secetă și îngheț, în conformitate cu Legea nr.381, și de aceea a apărut acest proiect de lege, pentru că este vorba de 600 de miliarde, pe care le-am acordat pentru cei care au pierdut producția de grâu, dar legea a apărut pentru că noi am dispus de resurse spre sfârșitul anului, și o parte din ele s-au acordat după anul nou și a trebuit să eliminăm din lege sintagma "în anul producerii acestor efecte", că altfel nu puteam să acordăm acești bani care s-au dat după anul nou. Acesta este scopul, practic, al ordonanței.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Comisia, vă rog.

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați invitați,

Stimate și stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2004 pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură.

La întocmirea raportului comisiei s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul de ordonanță are ca obiect modificarea Legii nr.381 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură, în vederea asigurării pentru producătorii agricoli a unei sume de finanțare pentru culturile ce urmează a fi înființate în primăvara anului 2004, precum și suplimentării bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu suma de 600 de miliarde de lei.

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.381 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituție.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în ședința din 17 martie 2004. În urma dezbaterii, comisia propune adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat în ședința din 4 martie 2004.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituție și art.86 alin.3 pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare, este de competența decizională a Camerei Deputaților. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea legii.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Articolul unic. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.1 alin.1. Dacă sunt observații? Comisia nu a avut. Nu sunt observații.

Votat în unanimitate.

Art.2 alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.3. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege votului final săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă (amânarea votului final).

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă -procedură de urgență.

Comisia pentru muncă și protecție socială dacă este aici?

Doamna președintă Smaranda Dobrescu, vă rog să luați cuvântul.

 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială vă propune adoptarea acestui proiect de lege, întrucât vizează domeniul juridic al egalității de tratament în procesul ocupării forței de muncă pentru toți lucrătorii, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, precum și pentru străinii prevăzuți în legi speciale, România susținând astfel obligațiile pe care și le-a asumat în cadrul procesului de negocieri, obligații stabilite prin documentul de poziție - complementar 2, elaborat de Guvernul român.

Acest proiect a fost votat în unanimitate de către membrii Comisia pentru muncă și protecție socială. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Din partea Guvernului, domnul ministru Acsinte Gaspar.

Doamna președintă Dobrescu, vă rog, propuneți timpii de dezbatere.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Este procedură de urgență.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Vă propunem 5 minute, total dezbatere, și luări de cuvânt de un minut.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege pe care Guvernul îl supune astăzi spre dezbatere plenului Camerei Deputaților are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă.

În esență, reglementările propuse au în vedere măsuri pentru eficientizarea activităților de eliberare și de prelungire a permiselor de muncă, astfel încât se mărește perioada pentru care se acordă acest permis, precum și perioada de prelungire a acestuia de la 6 luni la 12 luni.

De asemenea, datorită faptului că permisele de muncă dau dreptul străinului să fie încadrat numai cu un contract individual de muncă pe durată determinată, s-a prevăzut, în propunerea de reglementare pe care o prezentăm, faptul că prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii -, cu modificările ulterioare, referitoare la prelungirea contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată și la termenul maxim de 18 luni, nu sunt aplicabile în aceste cazuri.

Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat. Comisia sesizată în fond a Camerei Deputaților propune adoptarea. Și, ca atare, și Guvernul solicită ca el să fie adoptat în forma pe care Senatul a adoptat-o anterior.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale în timpii aprobați? Nu.

Trecem la dezbaterea legii.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.1 cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații la alin.1 și 2? Nu sunt.

Votate în unanimitate.

La alin.3 - Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La alin.4, respectiv pct.5 - punctele a), b), c), d), e), f), g), h). Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La pct.5, alin.2 - Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Pct.6. Observați că la art.52 se introduce un alineat nou, alin.3. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.II. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.III. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege votului final săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții (amânarea votului final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2004 pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții.

Avem procedură de urgență.

Comisia pentru muncă, vă rog să propuneți timpii.

 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Comisia vă propune 5 minute dezbateri și un minut luări de cuvânt.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Intrăm în dezbateri, fiind în procedură de urgență.

La titlul legii - dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Articolul unic. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Titlul Ordonanței de urgență a Guvernului. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.1. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.3. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege aprobării votului final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor (amânarea votului final).

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor.

Din partea inițiatorului, vă rog, domnule ministru.

 

Domnul Mircea Alexandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Prin Ordonanța Guvernului nr.38, aprobată prin Legea nr.353/2003, a fost stabilit cadrul legal pentru salarizarea polițiștilor. Ulterior, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr.89, prin care s-a modificat Legea nr.360 privind statutul polițistului.

Prin actul normativ invocat, s-au consacrat norme juridice noi, care au impus corelarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.38 cu prevederile legale invocate.

Astfel, în temeiul Legii nr.559 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, a fost adoptată Ordonanța nr.8/2004, supusă astăzi dezbaterii. Prin ordonanța menționată au fost reglementate următoarele prevederi:

- s-a introdus sancțiunea retragerii salariului de merit pentru polițistul aflat în una din situațiile prevăzute la art.58-65 alin.2 din Legea nr.360/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- s-a introdus privarea polițiștilor, cărora le-au încetat raporturile de serviciu, în baza art.69 alin.1 lit.d), i), l) sau k) din Legea nr.360, cu modificările și completările ulterioare, de drepturile bănești prevăzute în Ordonanța nr.38.

- cu privire la drepturile bănești ale polițiștilor puși la dispoziție în condițiile alin.8 al art.22, adică atunci când s-a început urmărirea penală împotriva lor, s-au reglementat aceste aspecte;

- de asemenea, drepturile salariale ale polițiștilor care încetează raporturile de serviciu în condițiile în care au efectuat mai multe zile de concediu decât au avut dreptul pentru anul în care acestea s-au acordat, precum și drepturile salariale de care beneficiază polițiștii cărora le încetează raporturile de serviciu în termenul legal pentru predarea funcției;

- s-a reanalizat reducerea numărului funcțiilor prevăzute cu gradul profesional de chestor, în acord cu prevederile Programului de guvernare și cu încadrarea în limita fondurilor bugetare adoptate, acest număr reducându-se drastic;

Având în vedere raportul elaborat de comisia de specialitate a Camerei Deputaților, vă adresez rugămintea de a adopta proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței nr.8, în forma propusă de comisie. Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna președintă Dobrescu, vă rog.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Comisia pentru muncă și protecție socială vă propune adoptarea acestui proiect de lege, întrucât prin intrarea în vigoare a Ordonanței nr.89/2003, modificatoare a Legii nr.360, s-au consacrat norme juridice noi, care impun necesitatea corelării acestora cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.38/2003, unde se află sediul materiei: problema salarizării.

Față de varianta venită de la Senat, comisia noastră a adus câteva amendamente, pe care vi le supunem aprobării dumneavoastră.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul legii - dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La articolul unic - dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La Anexa nr.1, pct.6 din lege, comisia propune eliminarea textului.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.1, cu alin.1, 2, 3. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.4. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.5. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.6. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.7. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.8 și 9. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votate în unanimitate.

La pct.10, Anexa nr.1, comisia a avut câteva observații. V-aș ruga să urmăriți textul propus de comisie la art.1, pct.10, care va avea un nou cuprins, cu trei noi subpuncte: 5, 6 și 7.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate în varianta comisiei.

La alin.11, 12, 13 - Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.14 - Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.II. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.III. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege votului final săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate (amânarea votului final).

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate.

Inițiatorul, vă rog.

 

Domnul Mircea Alexandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, a fost stabilit regimul juridic al cărții electronice, data introducerii acesteia, precum și alte elemente legate de forma și conținutul acestui document.

Totodată, au fost stabilite și unele termene pentru realizarea infrastructurii necesare instituțiilor administrației publice locale pentru a se permite accesul neîngrădit al cetățenilor la facilitățile oferite într-un sistem informatic unitar.

Nealocarea fondurilor necesare pentru punerea în aplicare a Programului privind realizarea și eliberarea cărții electronice de identitate, precum și problemele legate de reorganizarea structurilor cu atribuții în domeniu, au condus la imposibilitatea respectării termenelor prevăzute inițial și, implicit, la reevaluarea acestora.

Astfel, prin Ordonanța Guvernului nr.24/2004 se stabilește faptul că aceste cărți electronice de identitate vor fi introduse, eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2006, urmând ca, până la această dată, să fie asigurate eșalonat echipamentele și programele informatice pentru autoritățile și instituțiile publice competente.

Având în vedere faptul că raportul elaborat de comisia de specialitate a Camerei Deputaților este favorabil, vă adresez rugămintea de a adopta proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului, în forma propusă de comisie. De acord cu amendamentele admise de comisie. Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Comisia, v-aș ruga să prezentați raportul.

 
 

Domnul Cătălin Kanty Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a luat în discuție proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, proiectul de lege a fost dezbătut și avizat în fond - în procedură obișnuită.

Deci, propunem aprobarea lui, cu amendamentele respective. Mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

La dezbateri generale, dacă sunt observații? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La articolul unic, observați amendamentul comisiei de la pct.1 din raport. Dacă sunt observații la varianta comisiei? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La pct.2 din raport, de asemenea, observați amendamentul comisiei, tot la proiectul de lege. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență, dacă sunt observații? Nu sunt.

Art.1 din ordonanță, conform raportului, cu amendamentele comisiei, dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Alin.1, 2 și 3. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votate în unanimitate.

Alin.4, 5 și 6. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votate în unanimitate.

Art.II. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.III. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.IV. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege votului final săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții legale privind serviciile publice de gospodărie comunală (amânarea votului final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții legale privind serviciile publice de gospodărie comunală.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, și inițiatorul dacă este. Vă rog.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege pe care Guvernul îl supune astăzi Camerei Deputaților are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor dispoziții legale în vigoare privind serviciile publice de gospodărie comunală.

Această reglementare este determinată de necesitatea rezolvării unor situații apărute în cadrul prestării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, de alimentare cu energie termică produsă centralizat și de salubrizare a localităților, precum și de necesitatea creării unui cadru unitar de reglementare pentru toți operatorii care desfășoară astfel de activități.

Proiectul de lege a fost aprobat și de către Senat. Camera Deputaților este Cameră decizională.

A fost avizat favorabil de către Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, și ca atare, vă rugăm să vă exprimați votul în favoarea proiectului de lege.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

 
 

Domnul Cătălin Kanty Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții legale pentru serviciile publice de gospodărie comunală. comisia a examinat acest proiect de lege și a hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestuia.

Prin obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

La dezbateri generale, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii, dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Articolul unic. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.I cu subpunctele 1 și 2, cu alin.1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.II, cu punctele 1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.III, cu subpunctele 1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.IV. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art.V. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege votului final săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române (amânarea votului final).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite.

Din partea inițiatorului, vă rog.

 

Domnul Dan Banciu (consilier, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezenta ordonanță are menirea de a lărgi cadrul legislativ stabilit prin Legea nr.210 de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate.

A fost necesară, deoarece prin apariția Ordonanței nr.73/2003 și privatizarea unor societăți din cadrul căilor ferate se crea o discriminare între salariații care plecau și cei care rămâneau în calea ferată, astfel încât s-a căutat corectarea acestei situații.

În Comisia pentru industrii și servicii s-au adus o serie de îmbunătățiri cu care noi am fost de acord, și în special cu adoptarea unor prevederi din Codul fiscal, relativ la ordonanța respectivă.

Vă mulțumim.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Vă mulțumesc. Comisia, vă rog.

 
 

Domnul Aurel Daraban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ordonanța a fost avizată favorabil de Consiliul legislativ cu nr. 131 din 29 ianuarie 2004. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 23 februarie 2004. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru buget, finanțe și bănci și de Comisia pentru muncă și protecție socială.

În raport de obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Lucrările comisiei s-au desfășurat în data de 10 martie 2004. La lucrări au fost prezenți 22 de deputați, din totalul de 25 de deputați, membri ai comisiei. La dezbaterea proiectelor de lege au participat specialiști din Ministerul Transporturilor, Construcție și Turismului.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise, care se referă la impozitarea autorizațiilor permiselor de călătorie pe căile ferate române, conform prevederilor privind Codul fiscal și la modul de suportare a contravalorii permiselor de călătorie școlare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul legii dacă sunt observații? Nu sunt. Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

La articolul unic comisia a avut un amendament. Urmăriți pct. 2 din raport. Dacă dumneavoastră aveți observații la acest amendament? Nu. Votat în unanimitate.

La art. 2, urmăriți pagina 7, pct. 7 din raport, de asemenea comisia are un amendament. Dacă dumneavoastră aveți observații la acest amendament? Nu. Votat în unanimitate.

Trecem la dezbaterea ordonanței.

Titlul ordonanței. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul unic, așa cum a fost el adoptat. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Alineatele 1, 2, 3 și 4 din ordonanță. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La alin. 5 urmăriți pct. 3 din raport. Comisia propune introducerea unui nou punct, 51, cu subpunctele 5, 6 modificate. Dacă dumneavoastră aveți observații aici, la acest punct. Urmăriți pct. 3 din raport. Nu sunt observații. Votat în unanimitate.

La alin. 6 dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La alin. 7, de asemenea, se introduc pct. 71 și 72. Comisia propune introducerea acestor subpuncte. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul comisiei de la pct. 4 din raport.

La pct. 8 se introduce un nou articol. Urmăriți pct. 5 din raport. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate varianta comisiei.

La pct. 9, alin. 9, urmăriți pagina 6 din raport, pct. 6. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art. II dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Am parcurs întregul proiect de ordonanță. Îl vom supune votului final săptămâna viitoare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor (amânarea votului final).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor. Procedură de urgență. Comisia pentru agricultură v-aș ruga să propuneți timpii de dezbatere.

 

Domnul Ioan Bâldea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunem 10 minute pe ansamblu, 1 minut pe intervenții.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Cine este pentru timpul propus? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Comisia să facă prezentarea raportului pe scurt.

 
 

Domnul Ioan Bâldea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare armonizarea legislației românești în domeniul veterinar cu cea a Comunității Europene, ca urmare a reglementărilor asumate prin documentul de poziție privind preluarea și transparența în legislația națională a acquis-ului comunitar, referitor la identificarea și înregistrarea animalelor.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituție.

La lucrările comisiei au fost prezenți 33 de deputați, membri ai comisiei, raportul fiind votat în unanimitate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Mulțumesc și eu.

Trecem la dezbaterea ordonanței.

Titlul legii de aprobare a ordonanței.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La articolul unic dacă sunt observații? Comisia a propus o nouă redactare a articolului. Dacă sunt observații la acesta? Nu. Votată varianta comisiei.

La titlul ordonanței de urgență dacă s unt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art. 1 dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 2, alin. 1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La alin. 3 urmăriți pct. 2 din raport. Comisia a propus modificarea acestuia. Dacă sunt observații? Nu sunt. Admis amendamentul comisiei.

La art. 4, alin. 1, subpunctele a), b), c), d). Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La alin. 2 și 3 dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 5, alin. 1 și 2. Dacă sunt observații? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul 6, pct. a) și b). Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 7. Urmăriți pct. 3 de la pagina 3 din raport. Comisia a avut un amendament de modificare. Dacă sunt observații la acest amendament? Nu sunt. Votată varianta comisiei.

La art. 8, 9 și 10 dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege aprobării votului final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru organizarea și exercitarea profesiei de tehnician din medicina modernă și complementară (amânarea votului final).

Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de tehnician din medicina modernă și complementară.

Invit inițiatorul să ia cuvântul. Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Această propunere legislativă pentru organizarea și exercitarea profesiei de tehnician de medicină modernă și complementară, noi, comisia, vă propunem să o respingeți.

Motivația este următoarea: într-adevăr este nevoie de o reglementare legală a activității de medicină complementară și de activitate paramedicală. Este o realitate că există această activitate și ea trebuie reglementată. Însă, în modalitatea în care această lege dădea denumirea de tehnician de medicină modernă, începând cu titlul, ceea ce este o contradicție și în același timp o neregularitate fundamentală și continuând cu modul în care a fost elaborată, comisia a apreciat necesară respingerea și a alcătuit un grup de inițiativă, din care fac parte personalități ale lumii medicale, precum profesorul Constantin și alții care au în preocupări acest lucru și prin acest proiect dorim ca într-adevăr să reușim să punem la punct practica unor vânzători de iluzii, cu consecințe foarte grave și să reglementăm ceea ce în realitate este medicina complementară și diversele terapii paramedicale.

Vă propunem să respingeți acest proiect legislativ. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

La dezbateri generale dacă sunt doritori? Nu sunt.

Fiind proiect de respingere, îl vom supune votului final.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind instituțiile publice de spectacole și concerte (amânarea votului final).

Propunerea legislativă privind instituțiile publice de spectacole și concerte.

Inițiatorul, dacă este aici? Comisia de cultură, v-aș ruga.

 

Domnul Mihai-Adrian Mălaimare:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Doamnelor și domnilor,

Am avut deosebita bucurie de a descoperi că o lege, deși are un inițiator, poate realiza pe parcursul muncii în comisie, transferul de la ideea unui om, la șansa de a fi înțeleasă, susținută și transformată într-o adevărată lege, cu posibile efecte benefice în viitor, de către o întreagă comisie.

Codul Muncii actual, dar și celelalte legi, nu prevăd nicăieri, la nici un capitol existența artistului în România. Astfel încât, legea pe care am propus-o și pe care am avut șansa de a o transforma împreună cu colegii mei din Comisia pentru cultură este, în fapt, un prim pas pentru recâștigarea demnității meseriei de artist în această țară.

În acest sens, această lege a întrunit și acordul Guvernului, iar toate observațiile acestuia se regăsesc în proiectul final, proiect care a fost dezbătut împreună cu oameni de teatru din România și cu sindicatele, evident, ajungându-se la o formulă acceptabilă pentru toată lumea.

Vă mulțumesc pentru încrederea pe care sper că o veți acorda acestei legi și sper din tot sufletul că ea înseamnă, va fi ceea ce ne-am dorit din totdeauna, un prim pas către modernitate, către reformă, într-un sistem care trebuie într-adevăr reformat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Dezbateri generale. Din partea comisiei, vă rog.

 
 

Domnul Márton Arpád Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Acest proiect de lege a fost retrimis la comisie, din plen. În urma acestei retrimiteri, comisia a purtat discuții, atât cu conducătorii anumitor instituții de spectacole, cât și cu sindicatele, luând în discuție toate observațiile lor și încercând să armonizăm dorințele lor cu acele cerințe care rezultă din specificul activității instituțiilor de spectacole, evident preluând anumite amendamente și respingând alte solicitări care nu erau în consonanță cu această activitate.

Ca atare, comisia vă propune să acceptați forma legii, rezultată prin raportul suplimentar.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale dacă dorește cineva să intervină? Nu dorește.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul legii dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La titlul Capitolului I dacă sunt observații? Nu sunt observații. Votat în unanimitate.

La art. I dacă sunt observații? Nu sunt observații. Votat în unanimitate.

La art. 2 v-aș ruga să urmăriți amendamentul admis și propus de comisie, respectiv la pct. 1 din raport. Articolul 2 se modifică, cu subpunctele a), b), c) și d). Dacă sunt observații la varianta comisiei? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 3. Urmăriți pct. 2 din raport. Dacă sunt observații la amendamentul comisiei? Nu sunt. Votat în unanimitate în varianta comisiei.

La art. 4 urmăriți pct. 3 din raport. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votată varianta comisiei.

La titlul Capitolul II dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 5. Urmăriți pct. 4 din raport. Comisia a avut amendamente la alin. 1, 2 și 3. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 6, urmăriți pct. 5 din raport. Comisia a propus un amendament de modificare.

La alin. 1, 2, 3 și 4 dacă sunt observații din partea dumneavoastră? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art. 7, urmăriți pct. 6 din raport, amendamentul propus de comisie. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art. 8 urmăriți pct. 7 din raport, amendamentul propus de comisie. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt observații. Votat în unanimitate.

Articolul 9 din lege, urmăriți pct. 8 din raport. Comisia propune eliminarea. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu. Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului III. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La art. 10 urmăriți pct. 9 din raport. Dacă sunt observații la amendamentul propus de comisie? Nu sunt observații. Votat în unanimitate.

Articolul 11. Urmăriți pct. 10 din raport. Dacă sunt observații? La subpunctele, bineînțeles, alin. 1 și 2, cu subpunctele a), b), c) și d). Urmăriți amendamentul propus de comisie.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

După art. 9 se introduce un articol nou, art. 10 cu alin. 1 și 2.

Dacă sunt observații? Punctul 11 din raport v-aș ruga să-l urmăriți. Nu sunt observații. Votat în unanimitate.

După art. 10 se introduce un articol nou, art. 11. Urmăriți pct. 12 din raport, amendament propus de comisie. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La titlul Capitolului IV dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 12, cu alin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urmăriți pct. 13 din raport.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 13. V-aș ruga să urmăriți pct. 14 din raport, amendament propus de comisie, cu alin. 1 și 2.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat amendamentul propus de comisie.

Articolul 14. Urmăriți pct. 15 din raport, cu alin. 1, 2, 3, 4 și 5, amendamente propuse de comisie.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 15. Urmăriți pct. 16 din raport, cu alin. 1 și 2.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 16. Urmăriți pct. 17 din raport, amendament propus de comisie.

Dacă sunt observații la propunerea comisiei? Nu sunt. Votat în unanimitate.

La titlul Capitolului V dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 17. Urmăriți pct. 18 din raport, amendament propus de comisie. Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat amendamentul comisiei.

Punctul 18. Urmăriți pct. 19 din raport.

Dacă sunt observații la amendamentul propus de comisie? Nu sunt. Votat amendamentul comisiei.

Articolul 19. Urmăriți pct. 20 din raport, cu subpunctele a) și b).

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votată varianta amendamentului propus de comisie.

Articolul 20. Urmăriți pct. 21 din raport, cu alin. 1 și 2, amendament propus de comisie.

Dacă sunt observații la aceste amendamente? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 21. Urmăriți pct. 22 din raport, cu amendamentul propus de comisie.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 22. Urmăriți pct. 23 din raport. Vă rog.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Atât în propunerea inițială, cât și în propunerea comisiei se folosește următorul termen: "Criteriile de performanță cuantificabile". Eu propun eliminarea cuvântului "cuantificabile". În primul rând că nu are caracter juridic.

În al doilea rând, orice criteriu de performanță nu poate fi menționat decât dacă intră sub control, are parametrii operanți. Deci, aici suntem în fața unei redundanțe. "Criteriile de performanță" este suficient când am spus, în cadrul acestui articol.

Iată de ce, propunerea mea, eliminarea cuvântului "cuantificabile". Nu are sens aici, este de prisos.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Domnule deputat Márton, vă rog.

 
 

Domnul Márton Arpád Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Aici ne aflăm, în cazul acestei legi, într-un domeniu de activitate specific, și anume, artistic. Or, performanța poate fi și una artistică, deci de calitate artistică, ceea ce nu este cuantificabil și ceea ce nu poate fi un obiect care poate fi cântărit.

Pe de altă parte, aceeași activitate artistică are și elemente cuantificabile. Ca de exemplu: numărul de spectatori, numărul de spectacole, numărul de premiere, care se pot scrie într-un astfel de contract-cadru.

Ca atare, avându-se în vedere specificul acestei activități, este nevoie de acest cuvânt ca să deosebim performanța pur artistică de cea care poate fi cuantificată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Inițiatorul sau domnul secretar Leonăchescu, vă rog.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Stimați colegi, nu este vorba de o ambiție, este vorba de a reveni în realitate, pentru că astăzi orice domeniu poate fi introdus sub control prin scări numerice, elaborate în urma unor convenții. Noi astăzi stabilim valoarea patrimoniului unor muzee, unde avem foarte multe valori artistice, uneori de tip Monalisa, Leonardo da Vinci, imposibil de transformat în ceea ce domnul spune "cuantificabil".

Dar, operăm cu scări numerice în sisteme informatice și ierarhizăm importanța și de aici și valoarea decizională a legii.

Iată de ce, când am zis "criteriul de performanță", am zis tot. Cum cuantificăm? La vot, la părerea unei persoane sau a alteia, la propunerea unui director sau al unui manager general sau printr-o scară convențională de cifre, este o altă problemă, este o problemă metodologică. Atunci când am zis "criteriu de performanță", am inclus toate elementele care definesc acel sau acele criterii de performanță, restul este retorica.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Domnul deputat Márton, din partea comisiei.

 
 

Domnul Márton Arpád Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Vă rog să citiți cu atenție articolul. Articolul se referă la contractul de management. Deci, criterii de performanță care se solicită unui manager. Pot să includ într-un astfel de contract că tu, în timp de 5 ani trebuie să scoți anual cel puțin trei premiere, să ai performanță de a avea un venit anual, să ai un număr de spectatori, să ai un număr de spectacole. Deci, acestea sunt lucruri cuantificabile, dar dacă eu mă duc la această performanță, care poate să fie și performanță artistică, deschid calea spre arbitrar și pot eu, autoritate publică în a cărei subordonare să activeze instituția respectivă, ca peste doi ani să spun: "Nu-mi place performanța artistică, nu-i pe gustul meu! Desfacem contractul-cadru".

Deci, credeți-mă, suntem într-un domeniu artistic, unde sunt elemente cuantificabile și elemente care nu pot fi cântărite, pentru că arta este o activitate care are elemente care nu pot fi cântărite, nu pot fi trecute într-un contract.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Mulțumesc.

Supun la vot textul comisiei.

Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate s-a aprobat varianta comisiei.

Titlul Capitolului VI. V-aș ruga să urmăriți punctul 24 din raport. Comisia propune eliminarea acestuia.

Dacă aveți observații? Nu. Votat în unanimitate.

Articolul 23 din lege. Urmăriți pct. 25 din raport, cu alin. 1, 2 și 3.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 24. Comisia propune eliminarea. Urmăriți pct. 26 din raport.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 25. De asemenea, urmăriți pct. 27 din raport. Comisia propune eliminarea. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu. Votat în unanimitate.

Articolul 26. Urmăriți pct. 28 din raport. Comisia propune eliminarea. Dacă dumneavoastră aveți alte observații? Votat în unanimitate.

Capitolul VII. Titlul Capitolului VII. Urmăriți pct. 29, varianta comisiei. Votat în unanimitate.

După titlul Capitolului VII se introduce un articol nou, art. 24, cu alin. 1 și 2.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat varianta comisiei.

După art. 24 se introduce un articol nou, art. 25, cu alin. 1, 2 și 3, amendamentul comisiei.

Dacă dumneavoastră aveți observații la aceste amendamente? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul renumerotat ca art. 26 se modifică și va avea un alt cuprins. Urmăriți pct. 32 din raport.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 27. Urmăriți pct. 33 din raport, amendament propus de comisie.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Articolul 28. Urmăriți pct. 34 din raport. Se propune eliminarea.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Aprobat varianta comisiei.

Articolul 29. Urmăriți pct. 35 din raport. Se renumerotează și devine art. 27, cu alin. 1 și 2. Urmăriți amendamentul comisiei.

Dacă sunt observații? Votat amendamentul comisiei.

După art. 27 se introduce un articol nou, art. 28, amendament propus de comisie. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

După art. 28, se introduce art. 29. Vă rog, domnule ministru.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Art. 29, care se propune să fie introdus, are următoarea redactare: "Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării". Și vă propun să adăugăm în continuare: "...publicării în Monitorul Oficial al României Partea I".

 
 

Domnul Constantin Niță:

Corect.

Dacă sunt observații la această propunere, din partea comisiei? Nu sunt.

Dacă dumneavoastră, din sală, aveți observații?

Cine este pentru propunerea făcută? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Deci, s-a acceptat varianta aceasta.

Există și o anexă. Dacă sunt observații la aceasta? Nu sunt.

Votată în unanimitate.

Vom supune legea aprobării votului final.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Vă rog să-mi permiteți să vă declar că, pentru prima oară în 3 ani, de când sunt deputat, am fost emoționat și vă mulțumesc pentru aceste momente.

Vă rog să-mi permiteți să-i mulțumesc domnului ministru Acsinte Gaspar, pentru extraordinara solicitudine arătată.

Să le mulțumesc colegilor mei din Comisia pentru cultură.

Și, în numele dumneavoastră, al tuturor, să-i mulțumesc domnului Márton Arpád, care acceptat ca propriul proiect de lege să fie topit în corpul acestei legi și, cu ocazia zilei lui, să-i spun în plen: La mulți ani!

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Constantin Niță:

Îi urăm La mulți ani! domnului Márton Arpád și să fie aproape de noi, de parlamentari!

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, cu modificările și completările ulterioare (amânarea votului final).

Trecem la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, cu modificările și completările ulterioare.

Procedură de urgență, rog comisia să...

 

Domnul Attila Béla Ladislau Kelemen:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată în fond, spre dezbatere și avizare în procedură de urgență, cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, cu modificările și completările ulterioare, primită cu Adresa nr. 605/6.10.2003.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ și punctul de vedere al Guvernului.

Prin proiect se propune ca societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură să atribuie prin contract, în folosință gratuită, construcțiile zootehnice dezafectate, iar Agenția Domeniilor Statului să avizeze aceste contracte, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor din aceste societăți.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au fost prezenți 33 de deputați, membri ai comisiei, iar raportul a fost adoptat cu majoritate, înregistrându-se o abținere din voturile celor prezenți, în ședința din 16.03.2004.

În urma dezbaterii, comisia propune admiterea, cu modificări și completări a proiectului de lege. Totodată, menționăm că prezentul raport înlocuiește în totalitate raportul transmis cu adresa nr. 82/26.02.2004.

Comisia vă propune 5 minute pentru dezbateri generale și câte 1 minut pe articole.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

La dezbateri generale, dacă sunt intervenții? Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați invitați,

Stimate și stimați colegi,

Așa cum se cunoaște, după 1989, efectivul zootehnic s-a redus foarte mult, la aproape jumătate, o serie de spații folosite în cadrul zootehniei, precum și fabrici de nutrețuri combinate au rămas în stare de nefuncționalitate. România are nevoie de un sector zootehnic puternic, care să reprezinte, prin valoarea sa, aproximativ 50% din valoarea producției agricole și, în acest sens, este absolut necesar ca, într-adevăr, să se realizeze efortul de care avem nevoie pentru refacerea efectivului, pentru punerea în funcție a acestor construcții zootehnice dezafectate.

Drept urmare, Guvernul a emis Ordonanța de urgență nr. 168/2001, asupra căreia s-au făcut câteva intervenții. Și, din acest punct de vedere, prin această propunere legislativă se urmărește ca, într-adevăr, să dăm o mai bună funcționalitate, o mai bună cuprindere și intrarea în nota de constituționalitate, în mod deosebit.

Conform prevederilor actelor normative menționate, Agenția Domeniilor Statului este instituția, așa cum se cunoaște, publică ce are sarcina atribuirii în folosință gratuită a construcțiilor zootehnice dezafectate, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor din societățile comerciale la care Agenția este acționar. La declanșarea procedeului de atribuire a construcțiilor zootehnice dezafectate, au fost sesizate o serie de aspecte ce pun Agenția Domeniilor Statului în imposibilitatea aplicării acestor prevederi legale. Motivul principal este reprezentant de faptul că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravin prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului cu modificările și completările ulterioare.

Drept urmare, având in vedere aspectele respective, a fost elaborată prezentată Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 prin punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, cu modificările și completările ulterioare, pe care o supunem aprobării Parlamentului, spre dezbatere și adoptare, în procedură de urgență. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Timpii pentru intervenții?

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Cinci minute pe ansamblu, 1 minut pe intervenție.

Mulțumim.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Cine este pentru timpul propus? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Aprobat.

La dezbateri generale, dacă sunt ceva observații, intervenții? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea legii.

La titlul legii, dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Să urmăriți pct. 1 din raportul comisiei, care propune un amendament de modificare.

Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți.

Votată varianta comisiei.

La art. I, de asemenea, comisia a propus modificarea. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votată varianta comisiei.

La pct. 1 din lege, urmăriți pct. 3 din raport alin. a), comisia a avut un amendament. Dacă dumneavoastră aveți observații la acest amendament? Nu.

Votată varianta comisiei.

La alin. b), comisia propune eliminarea. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

S-a adoptat varianta comisiei.

La pct. 2, urmăriți pct. 4 din raport, comisia propune introducerea pct. 2 după alin. 2 al art. 3, alineat nou, alin. 21. Dacă sunt observații la amendamentul comisiei? Nu sunt.

Votat amendamentul comisiei.

Pct. 2 din același articol, se propune eliminarea, urmăriți pct. 5 din raport.

Votat în unanimitate.

La pct. 3, urmăriți pct. 6 din raport și amendamentul comisiei, Dacă aveți observații?

Votat în unanimitate.

La pct. 4, urmăriți pct. 7 din raport, alin. 1, care se va modifica după amendamentul propus de comisie, dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat varianta comisiei.

Pct. 5, urmăriți pct. 8 din raport, dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat varianta comisiei.

Art. II, de asemenea, se modifică, după amendamentul propus de comisie, dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votată varianta comisiei.

Anexa, pct. 10 din raport, observați-o, comisia propune eliminarea. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votată în unanimitate.

Vom supune ordonanța votului final de marți.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare (amânarea votului final).

Mai avem timp să luăm unul: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare.

Dacă, din partea inițiatorului, este cineva? Vă rog, doamnă.

 

Doamna Maria Manolescu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice.):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 se reglementează unele măsuri financiare și se completează sau se modifică mai multe acte normative. Prin aceste măsuri, s-a asigurat închiderea corespunzătoare a exercițiului financiar al anului 2003 și, totodată, se asigură premisele pentru derularea corespunzătoare a operațiunilor economico-financiare ale anului 2004, în contextul legislativ al acestui an.

Senatul a adoptat actul normativ în data de 24 februarie 2004, iar comisia de specialitate a Camerei Deputaților a întocmit raport de adoptare cu amendamente, cu care Ministerul Finanțelor Publice este de acord, referitoare la unele reglementări cuprinse în textul ordonanței.

Guvernul, Ministerul Finanțelor, în numele Guvernului, propune și susține adoptarea actului normativ, în forma rezultată din raport. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei, vă rog?

 
 

Domnul Constantin Selagea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În urma reexaminării Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, în ședința din 17 martie 2004, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat, cu amendamentele prezentate în anexă.

Proiectul legislativ face parte din categoria legilor organice. Conform art. 75 din Constituție și art. 86 din Regulamentul Camerei, Camera Deputaților este Cameră decizională. Mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale, dacă sunt intervenții? Vă rog.

 
 

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Rugămintea mea este să observați că în sală au rămas foarte-foarte puțini deputați și lipsesc grupuri parlamentare întregi. Cred că pentru o lege o organică merită să acordăm toată atenția și, pentru aceasta, e nevoie de o participare adecvată. Eu propun suspendarea lucrărilor ședinței de astăzi.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Eu v-aș propune, totuși, să luăm și acest proiect de lege, după care vom închide. Trebuia, poate, să avem această intervenție înainte de a prezenta proiectul de lege.

Vă propun să fiți de acord să finalizăm acest proiect de lege, după care să închidem. De acord? De acord. Mulțumesc foarte mult.

La dezbateri generale, sunt observații, intervenții? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art. 1, v-aș ruga să urmăriți pct. 1 din raport. Comisia nu a avut observații, dacă dumneavoastră aveți? Nu.

Votat în unanimitate.

La pct. 1 din lege, urmăriți pct. 2 din raport, înainte de pct. 1 se introduce un punct nou, propune comisia. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La pct. 1, de asemenea, urmăriți în continuare varianta comisiei, tot la pct. 2 din raport. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

La art. 1 alin. 2, iarăși, comisia a avut o modificare, dacă aveți observații? Urmăriți tot pct. 2 din raport. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art. 1 alin. 3, comisia propune abrogarea. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 1 alin. 4, urmăriți amendamentul comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votată varianta comisiei.

La art. 2 alin. 1 lit. a), nemodificat, deci, rămâne varianta textului inițial.

La fel, art. 2 alin. 1 lit. h), de asemenea, rămâne nemodificat, în varianta inițiatorului.

La art. 2 alin. 1, după lit. i), se introduc lit. j)-t). Dacă sunt observații la aceste articole? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art. 2 alin. 2. Propunere abrogată, dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat în unanimitate.

Art. 4 alin. 3, dacă aveți observații? Comisia a modificat acest punct. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art. 4 alin. 4, de asemenea, comisia a modificat acest punct. Dacă aveți observații? Nu.

Votat în unanimitate.

Art. 4 alin. 6, de asemenea, cu subpunctele a) și b), dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate, în varianta comisiei.

După art. 4 alin. 6, se introduc două noi alineate: 61, 62. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Votat în unanimitate.

Art. 4 alin. 7, dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

După acest articol, se introduc două noi alineate: 71 și 72, cu un amendament propus de comisie. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votate în unanimitate.

La art. 4 alin. 8, de asemenea, comisia a propus un amendament. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat în unanimitate.

Art. 4 alin. 9 se abrogă. Dacă aveți observații? Nu.

Votat în unanimitate.

Art. 5 alin. 1, dacă aveți observații? Comisia a avut un amendament. Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Art. 10 lit. b), de asemenea, v-aș propune să urmăriți amendamentul comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votat în unanimitate.

După art. 10 lit. e) se introduce lit. e1), dacă dumneavoastră aveți observații? Nu.

Votată propunerea comisiei.

Art. 10 lit. g), dacă dumneavoastră aveți observații? Nu aveți observații.

Propunerea comisiei votată.

La art. 10, după lit. g) se introduce lit. g1). Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat amendamentul comisiei.

La art. 11 alin. 1, cu subpunctele a), b) și c), dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

La art. 11 alin. 2, dacă aveți observații? Comisia a avut observații.

Dacă nu sunt, votată varianta comisiei.

Art. 12 alin. 1 și 2, dacă sunt observații la propunerea comisiei? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art. 13 alin. 2, dacă sunt observații la propunerea comisiei? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Art. 14 alin. 1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în varianta comisiei.

La art. III, pct. 1 va deveni pct. 2, nemodificat. Dacă sunt observații? Nu.

S-a votat în unanimitate propunerea comisiei.

La pct. 4 din raport, art. 3, după pct. 2, devine pct. 3, nemodificat. Dacă sunt observații? Nu.

Se adoptată varianta comisiei.

Pct. 5 din raport. De asemenea, pct. 3 devine pct. 4, nemodificat.

Pct. 6 din raport. Pct. 4 devine pct. 5, nemodificat.

Pct. 7 din raport. Pct. 5 din lege, devine pct. 6, nemodificat.

La art. X, comisia are un amendament, privind alin. 1 și 2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Votat în unanimitate.

Pct. 6 devine pct. 8, deci, urmăriți pct. 9 din raport.

Votat în unanimitate.

Și am parcurs în întregime atât legea cât și proiectul de ordonanță.

Având in vedere propunerea domnului deputat Leonăchescu, v-aș propune suspendarea lucrărilor pe ziua de azi.

Vă mulțumesc foarte mult.

Declar închisă ședința.

Ședința s-a încheiat la ora 12,10.

 
     

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 1 aprilie 2020, 11:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro