Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 4, 2003
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.159/15-12-2003

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2003 > 04-12-2003 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 4, 2003

26. Dezbaterea Propunerii legislative privind clasificarea societăților naționale și a regiilor și pentru stabilirea nivelurilor maxime de salarizare a conducătorilor acestora (amânarea votului final).  
 
see bill no. 329/2003

 

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

  ................................................

Propunerea legislativă privind clasificarea societăților naționale și a regiilor și pentru stabilirea nivelurilor maxime de salarizare a conducătorilor acestora.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Da, poftiți, vă rog.

Domnul Dan Brudașcu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Suntem, de fapt, un număr de 10 deputați, aparținând mai multor grupuri parlamentare, care am inițiat această propunere pe care o considerăm pe deplin justificată. Noi am fost inspirați de declarațiile frecvente pe care diverși reprezentanți ai actualei guvernări le-au făcut, arătându-se oripilați de nivelurile exagerate ale salariilor pe care le au diverși directori sau directori generali ai regiilor din întreaga țară.

Am considerat că, avându-se în vedere necesitatea unei corelări cât de cât între activitatea acestor regii și nivelurile de salarizare aplicate, cu atât mai mult cu cât multe din aceste regii funcționează pe baza veniturilor provenite de la bugetele locale sau de la bugetul național, nu se justifică, din acest punct de vedere, existența unor salarii care depășesc cu mult 100 milioane de lei/lună, în raport cu veniturile medii sau venitul minim garantat.

Pe de altă parte, motivul pe care noi l-am avut în vedere, a fost acela al realizării unei corelări între veniturile obținute de diversele categorii de persoane, respectiv în cazul regiilor sau societăților naționale am făcut trimitere la nivelurile salariale ale secretarilor de stat, apreciind că nu poate fi mai importantă activitatea desfășurată de către un director general al unei asemenea regii, decât cea a coordonatorului unui departament într-un minister.

În ceea ce privește regiile de importanță interjudețeană, le-am echivalat nivelului de subprefect, întrucât nici la acest nivel nu apreciem că este mai importantă activitatea unui director general, decât cea care îi revine unui subprefect.

Iar la cele de importanță locală, multe dintre ele afiliate sau subordonate, pardon, consiliilor locale, am considerat că salariul unui director nu trebuie să depășească pe cel pe care-l obține un viceprimar.

Aș vrea să vă dau câteva exemple de la nivelul regiilor din județul Cluj. Spre exemplu, directorul general al Regiei de transport local are în momentul de față circa 96 milioane lei/lună, la care se adaugă o serie de premii ș.a.m.d.

Cel mai mic salariu pe care îl au directorii de regii în județul Cluj, este cel al directorului Regiei administrării domeniului public, care are un salariu de 38 milioane, un salariu care este la nivelul președintelui României.

Avându-se în vedere că fondurile cu care operează aceste regii, în marea lor majoritate sunt fonduri provenite de la bugetul statului, am apreciat că este nevoie ca aceste salarii să fie corespunzătoare, să nu se ajungă în situațiile pe care le-a semnalat chiar primul-ministru al României, ca un director de la APA NOVA sau de la alte regii, să ajungă la salarii de circa 300 milioane lei/lună.

Consider că punctul nostru de vedere a fost apreciat ca pozitiv și fezabil, prin avizul favorabil primit din partea Consiliului Legislativ. Ne surprinde atitudinea pe care a avut-o Guvernul, care a avizat negativ această propunere legislativă, cu atât mai mult cu cât, așa cum am arătat, ea este inspirată tocmai de declarațiile de îngrijorare pe care le-a avut primul - ministru, și pe care le-au făcut alți înalți demnitari ai actualei puteri.

Nu înțelegem când domniile lor sunt sinceri, atunci când își arată nemulțumirea față de aceste niveluri de salarii astronomice, sau atunci când dau aviz negativ unei inițiative care urmărește intrarea în normal la acest capitol.

Prin urmare, noi apreciem că este nevoie, dacă Guvernul se dorește a fi sincer în declarațiile sale, dacă dorește să economisească fondurile și să asigure, din diferențele acestea, fonduri necesare pentru asistență socială, pentru majorări de pensii sau pentru alte nevoie acute, considerăm că acolo unde regiile funcționează ca societăți comerciale, acolo unde își asigură din activitățile proprii fondurile, nu ne putem amesteca. Acolo directorii pot să aibă sumele în salariile lor care rezultă din complexitatea și volumul activităților pe care le desfășoară. Dar acolo unde regiile sunt "sugătoare", nu găsesc un cuvânt mai potrivit, de la bugetul de stat, este imoral să se mențină în continuare aceste înalte niveluri.

Poate că propunerea legislativă nu are toți parametrii care s-o recomande din punct de vedere al tehnicii legislative, dar ideea în sine nu trebuie să fie aruncată peste bord, dacă se dorește să existe, în ultimă instanță, un comportament firesc, normal și din partea celor care guvernează, încă, pentru câteva luni această țară.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Comisia să motiveze propunerea de respingere.

Și aș face și eu o mențiune: avizul Consiliului Legislativ privește numai problemele de tehnică legislativă și de constituționalitate, în nici un caz de oportunitate.

Domnul Marian Adrian Motoc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Deci, comisia propune plenului respingerea propunerii legislative, din următoarele considerațiuni: reglementările cuprinse în propunerea legislativă există deja în trei acte normative în vigoare. Organizarea regiilor autonome și a societăților naționale este reglementată prin prevederile Ordonanței Guvernului nr.15/1993, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1997.

În ceea ce privește stabilirea drepturilor salariale ale conducătorilor agenților economici, potrivit prevederilor art.3 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2001, aceștia sunt remunerați ținându-se seama de volumul și importanța activității, cu un salariu de bază lunar, care nu depășește indemnizația lunară a unui secretar de stat. Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Grupurile parlamentare nu doresc să participe la dezbaterile generale. Considerăm dezbaterile generale asupra propuneri legislative încheiate.

Va fi supusă votului final în ședința specială de vot.

Cu aceasta încheiem ședința de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare.

Ședința s-a încheiat la ora 11,40.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 11 july 2020, 21:52
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro