Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 25-11-2003

Ședința Camerei Deputaților din 25 noiembrie 2003

5. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 524/2003

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Revenim la ordinea de zi la pct.13, Comisia pentru industrii și servicii, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat.

Vă rog.

Domnul Ion Florentin Sandu:

Domnule președinte,

Legea, fiind în procedură de urgență, vă propun 10 minute timp total de discuții și un minut pentru fiecare intervenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu acești timpi de dezbatere?

Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

V-aș ruga să prezentați foarte pe scurt concluzia raportului, pentru a putea intra direct în dezbateri pe texte.

Domnul Ion Florentin Sandu:

Domnule președinte,

În conformitate cu prevederile art.89 și art.107 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru industrii și servicii a dezbătut în fond, în procedură de urgență, acest proiect de lege.

Proiectul a fost trimis de Guvern în 4 septembrie 2003.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al Consiliului Legislativ și punctele de vedere ale Departamentului pentru relația cu Parlamentul, al Ministerului Finanțelor, Ministerului Integrării Europene și Consiliului Concurenței.

Comisia a examinat și dezbătut Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat în ședința din 5 noiembrie. Amendamentele comisiei se referă în principal la preluarea prevederilor Directivei nr.723/1980 privind transparența în domeniul ajutorului de stat. De asemenea, prin transferarea de competențe de la Oficiul Concurenței la Consiliul Concurenței, au fost introduse prevederi privind obligațiile autorităților publice și ale întreprinderilor în relațiile acestora cu Consiliul Concurenței.

La lucrările comisiei au participat 20 de deputați din totalul de 23 ai comisiei, ai raportul a fost adoptat în unanimitate de voturi, cu amendamentele admise.

În consecință, vă propun, domnule președinte, să supuneți dezbaterii și aprobării acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vă rog să urmăriți în paralel raportul comisiei cu proiectul de lege și să vă pronunțați în cunoștință de cauză.

La titlu, comisia n-a avut obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră?

Votat în unanimitate.

La art.I, preambul, urmăriți, vă rog, amendamentul nr.2.

Admis amendamentul; modificat preambulul de la art.I.

La pct.1, dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.3?

Admis amendamentul nr.3, modificat pct.1.

La pct.2, urmăriți amendamentul nr.4.

Admis amendamentul nr.4, modificat pct.2.

La pct.3, urmăriți amendamentul nr.5.

Admis amendamentul; modificat pct.3.

La pct.4, pct.5 și pct.6, comisia nu are amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votate în formularea inițiatorului.

La pct.7, urmăriți amendamentul nr.9.

Admis amendamentul; modificat preambulul pct.7.

Practic, celelalte texte rămân nemodificate, până la art.36, care, potrivit aceluiași amendament nr.9, se completează cu art.37, 38, 39, până la pag.10.

Dacă aveți obiecțiuni la aceste texte? Nu.

Introdus la pct.7 articolele noi, începând de la art.37.

La pct.8, urmăriți amendamentul nr.10.

Admis amendamentul; modificat textul.

La pct.9 și pct.10, comisia nu are amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră?

Votate textele inițiale.

La pct.11, la fel.

Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în formularea inițială.

Prin amendamentul nr.14, comisia propune modificarea pct.12, alin.5.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat textul propus, în unanimitate.

Prin amendamentul nr.15, comisia propune abrogarea alin.6, alin.7 și alin.8 ale art.6.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul, se abrogă textele.

Pentru pct.12 și pct.13, comisia nu are amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră?

Adoptat textele inițiale în unanimitate.

La pct.16, fost pct.14, se renumerotează ca urmare a intervențiilor anterioare, urmăriți amendamentul nr.18.

Admis amendamentul, modificat art.11.

Pct.15. Dacă aveți obiecțiuni?

Votat textul inițial.

Pct.16. Urmăriți amendamentul nr.20.

Admis amendamentul, modificat pct.16.

Pct.17. Dacă aveți obiecțiuni?

Votat textul inițial.

Pct.18. Urmăriți amendamentul nr.22.

Admis amendamentul, modificat pct.18.

Pct.19. Comisia nu are obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră?

Votat în unanimitate.

Pct.20. Votat în unanimitate în formularea inițială.

Titlul Cap. IV. Urmăriți amendamentul nr.25.

Admis amendamentul; modificat titlul Cap. IV.

La pct.21, urmăriți amendamentul nr.26.

Admis amendamentul; modificat acest punct.

Prin amendamentul nr.27, comisia propune modificarea titlului art.18. Urmăriți pct.25.

Adoptat amendamentul.

La pct.22 din proiectul de lege, comisia nu are obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră?

Votat textul inițial.

La pct.23, de asemenea comisia nu are amendamente.

Votat textul inițial.

Pct.24. Urmăriți amendamentul nr.30.

Se modifică practic doar preambulul.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul nr.30, în totalitate.

Pct.26, cu privire la art.20. Comisia nu are amendamente.

Votat textul inițial.

La pct.27, se propune modificarea doar a preambulului de la pct.30. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.32.

Admis amendamentul, cu această unică modificare.

La pct.28, nu sunt amendamente.

Votat textul inițial.

Pct.29, de asemenea se modifică doar preambulul, potrivit amendamentului nr.33, precum și alin.2 se modifică de la art.22.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul nr.33.

Pentru pct.30 și pct.31.

Domnul secretar Leonăchescu are o propunere la art.22, de la pct.29, pentru alin.3. Urmăriți pag.27 din raport.

Aveți cuvântul, domnule Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nu este vorba de o propunere de fond - nici n-aș avea dreptul. Este vorba de o optimizare a redactării.

În poziția nr.33 din raport, la alin.3, pag.27, eu propun ca subiectul prezentat la sfârșitul acestui paragraf - "persoana interesată" - să fie pus mai înainte, la poziția de regulă a subiectului într-o propozițiune, și anume: "... în a cărei rază teritorială persoana interesată își are sediul sau domiciliul".

Deci, este o normalizare a textului, în partea lui finală.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această modificare redacțională, acceptată și de comisie?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.30 și pct.31, comisia nu are obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră?

Votate textele inițiale.

Prin amendamentul nr.36, comisia propune introducerea art.241 până la art.244.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat amendamentul, introdus textele respective.

Pentru pct.32 și pct.33, comisia nu are obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră?

Votate textele în formularea inițiatorului.

Prin amendamentul nr.39, comisia propune introducerea art.261, art.262, art.263.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat amendamentul nr.39 și cele trei articole.

Pentru pct.35 din proiectul de lege, urmăriți amendamentul nr.40.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul; modificat textul.

Pentru pct.36, comisia propune eliminarea.

Urmăriți același amendament nr.40.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat pct.36.

La pct.37 din proiectul de lege, comisia nu are amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni?

Votat textul inițial.

La pct.38, urmăriți amendamentul nr.42.

Admis amendamentul; modificat pct.38.

Pct.39. Urmăriți amendamentul nr.43.

Admis amendamentul; modificat pct.39.

Cu privire la art.II, urmăriți amendamentul nr.44.

Admis amendamentul; modificat art.II.

Pentru alin.2 de la art.III, urmăriți amendamentul nr.45.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul; modificat textul.

Doamna deputat Apostolescu.

Doamna Maria Apostolescu (din sală):

La amendamentul nr.42 am observații.

Domnul Valer Dorneanu:

Păi, noi am ajuns la amendamentul nr.45.

Doamna Maria Apostolescu (din sală):

Renunț, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Am parcurs textele acestui proiect.

Îl vom supune votului final la sfârșitul acestei ședințe.