Plen
Ședința Camerei Deputaților din 21 octombrie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.133/31-10-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-07-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 21-10-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 21 octombrie 2003

23. Dezbaterea Propunerii legislative privind constituirea dreptului de proprietate a unor suprafețe de pădure pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 178/2003

Domnul Viorel Hrebenciuc:

................................................

Supun atenției dumneavoastră Propunerea legislativă privind constituirea dreptului de proprietate a unor suprafețe de pădure pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Are cuvântul domnul Bâldea.

Domnul Ioan Bâldea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ și punctul de vedere al Guvernului.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare constituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de 3 mii hectare de pădure a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în scopul acoperirii cheltuielilor ocazionate de activități bisericești filantropice și sociale și pentru conservarea valorilor de patrimoniu la mânăstirile Putna, Voroneț, Sucevița, Moldovița, Probota, Humor și Râșca.

Prin proiect, se propune constituirea dreptului de proprietate pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților din patrimoniul Regiei Naționale a Pădurilor, urmând ca exploatarea pădurilor să se facă cu respectarea regimului silvic.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.72 din Constituție.

Propunerea legislativă a fost respinsă cu două voturi împotrivă și 6 abțineri, din voturile celor prezenți în ședința din 23 septembrie 2003.

În urma dezbaterii, comisia propune respingerea inițiativei legislative pentru următoarele considerente:

1. inițiatorii nu prezintă dovada faptului că Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a avut în proprietate suprafețele de pădure solicitate, pentru a putea vorbi despre vechile amplasamente în art.2 din proiect;

2. scrisoarea arhiepiscopiei nu constituie act doveditor al dreptului de proprietate și, dacă exista un act doveditor, propunerea legislativă trebuie să fie de reconstituire, și nu de constituire.

3. considerăm inoportună promovarea acestei inițiative legislative înainte de pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de către Curtea Supremă de Justiție asupra cererii Fondului Bisericesc Român privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru circa 190 hectare de pădure.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Inițiatorul, dacă dorește să ia cuvântul.

Domnul Ciuceanu.

Domnul Radu Ciuceanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ca unul care mi-am petrecut multă vreme din viața de după eliberare în umbra mânăstirilor și am ajuns la concluzia că, dacă într-adevăr statul român, în trecut și în prezent, dorește să aibă un control asupra sumelor care se dau, atunci să le lase pe seama celor care sunt ctitori, care sunt stareți, care sunt episcopi, chiar, în diocezele respective.

Pe scurt, în ziua de 28 ianuarie 2003, a avut loc audierea, în comisia noastră, a Înalt Preasfințitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuțiului, venit cu o problemă care este legată de o reconstituire a dreptului de proprietate a unei suprafețe de 3 mii de hectare de pădure, necesare acoperirii cheltuielilor pentru buna desfășurare a activității bisericești filantropice și sociale și pentru conservarea valorilor de patrimoniu a unui număr de șapte mânăstiri.

Ați auzit, cred că nu mai este nevoie să fac un istoric asupra ceea ce înseamnă valoarea universală a Voronețului, a Suceviței, a Moldoviței, a Râșcăi sau a Humorului.

Este de menționat faptul că, potrivit scrisorii Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților - și aici mă întreb cum este posibil să nu se fi luat în analiză documentele istorice -, Mitropolia Bucovinei a avut în proprietate până în 1949 suprafața de 192.158 hectare pădure, care proveneau din ceea ce Imperiul Austriac le lăsase în proprietate deplină.

Mânăstirile enumerate constituie nu numai monumente istorice naționale, dar și valori recunoscute în marea lor majoritate de către UNESCO.

Resursele materiale și financiare existente astăzi, fiind foarte reduse, - cred că nu mai este nevoie să mai insist asupra acestui subiect -, au condus și conduc la fenomenul de distrugere a acestor lăcașe de cult, fapt ce a determinat pe membrii Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, în baza art.73 din Constituția României, să inițieze prezenta propunere legislativă, pe care o supunem dezbaterii și, în cele din urmă, unui vot de conștiință pe care-l doresc din partea dumneavoastră, în măsura în care ne mai interesează și constat că colegi de-ai mei hunc et nunc sunt absenți de la ce înseamnă viitorul monumentelor noastre, cu care ne mai fălim încă.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Domnul Brudașcu. Vă rog.

Domnul Dan Brudașcu:

Dacă s-a reușit, stimați colegi, ceva pozitiv după 1990, a fost tentativa de revenire la normalitate a societății românești.

Această tentativă a însemnat inițierea de acte normative care să permită recuperarea de către cei în drept a proprietăților pe care vechiul regim ni le-a confiscat pe diverse considerente, dar cel mai important, pentru a le face total subordonate politicii promovate de ele.

Credeam că, după ce am asistat chiar de la începutul acestei legislaturi și ne-am dat acordul pentru restituirea unor bunuri mobile și imobile unor reprezentanți ai cultelor, cu accent exagerat pe reprezentanții cultelor aparținând minorităților naționale, credeam că cel puțin în ceasul al cinsprezecelea se va face dreptate și Bisericii Naționale Românești. Nu de alta, dar existența neamului românesc n-ar fi fost așa cum a fost, fără contribuția esențială a slujitorului altarului.

Constat însă că, atunci când este vorba de Biserica Ortodoxă Română, se manifestă o miopie absolut inadmisibilă. Bunurile acesteia sunt în continuare reținute. Proprietățile agricole, respectiv terenurile, pădurile, de asemenea, văd că sunt în continuare neadmise. Am cedat, prin legi adoptate aici și de către noi, proprietăți care n-au aparținut niciodată reprezentanților bisericilor minoritare. Să ne reamintim că în perioada ocupației austriece autoritățile habsburgice dădeau, reprezentanților cultelor aparținând minorităților etnice de astăzi de la noi, numai dreptul de folosință, nu și dreptul de proprietate asupra acestor bunuri. Poate că în această situație se găsesc și pădurile care au aparținut bisericii subordonată Arhiepiscopiei Sucevei, pentru că Suceava era în acea perioadă componentă a Imperiului Austriac, și această arhiepiscopie a moștenit acele terenuri care i-au fost date întru folosință de către autoritățile habsburgice.

Nu înțeleg, stimați colegi, de ce acționăm cu două măsuri: foarte generoși pentru minorități, extrem de exigenți, chiar obtuzi, în ceea ce privește Biserica Națională. Aș dori să se facă dreptate absolut tuturor.

Partidul România Mare susține dreptul pe care Biserica Ortodoxă Română îl are, de a-și recupera integral aceste proprietăți, și pentru motivul expus de către inițiatorul acestei propuneri legislative - acela de a conferi posibilitatea bunei întrețineri, a reparării și a menținerii în circuitul turistic și în circuitul valorilor de patrimoniu universal a acestor monumente extraordinare care se găsesc în administrarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Iată de ce vă cer și eu, așa cum a făcut-o de la acest microfon și inițiatorul acestei propuneri legislative, să nu dați un vot de partid, să dați un vot de conștiință. Să vă gândiți că și părinții dumneavoastră au fost botezați în credința promovată de către Biserica Ortodoxă. Să vă gândiți că Biserica Ortodoxă nu este bună numai atunci când chemăm populația să se prezinte la referendum. Este bună întotdeauna. Și dacă este bună atunci când este interes politic, tratați-o cu toată considerația și respectul, domnilor!

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Domnul Marian Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu doresc să se tragă concluzia că raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice pe marginea acestei inițiative legislative, este de natură să submineze Biserica, și mai ales Biserica Ortodoxă din România.

Comisia a judecat în raport cu documentele de proprietate. Niciodată Arhiepiscopia Bucovinei și Rădăuțiului n-a avut în proprietate, de-a lungul istoriei, suprafața respectivă, de 192 de mii de hectare, care sunt solicitate pentru retrocedare.

Conform legilor de retrocedare votate de Parlamentul României, deci inclusiv de membrii care aparțin Grupului parlamentar al Partidului România Mare, s-au stabilit clar condițiile de retrocedare a pădurilor, și anume ca această retrocedare să se facă numai pe bază de documente legale, de înscrisuri care să ateste documentul de proprietate.

Ce a avut Biserica din Bucovina de-a lungul istoriei, a avut această suprafață dată în folosință, lucru care nu ne împiedică să facem o inițiativă legislativă, ca suprafața necesară pentru întreținerea obiectelor de cult din Bucovina să se desfășoare fără opreliști, ca, la o solicitare judicioasă, să li se acorde în administrare - și nu în proprietate, pentru că nu au dreptul -, în folosință suprafețe forestiere pentru ca să fie valorificate în scopurile de întreținere a monumentelor istorice.

Noi, Parlamentul, ce am realizat pentru Biserica Ortodoxă din Bucovina? Prin Legea nr.400, care a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102, de modificare și completare a Legii nr.1/2000 de retrocedare a proprietăților agricole și forestiere, noi, în mod cu totul excepțional, Parlamentul, am hotărât ca unitățile de cult din Bucovina și din alte părți să beneficieze, să li se dea în proprietate până la 30 de hectare, lucru ce am și realizat.

Deci, la ora actuală, Biserica Ortodoxă din Bucovina, Arhiepiscopia Bucovinei și Sucevei are deja în proprietate aproape 15 sau 20 de mii de hectare; acestea le au în proprietate. Dacă mai au nevoie pentru întreținerea monumentelor respective de noi suprafețe forestiere, li se pot acorda, dar numai în folosință, și nu în proprietate.

De aceea, Grupul parlamentar al PSD - și sunt convins că și celelalte grupuri parlamentare sunt în asentimentul meu - propune în plenul Camerei Deputaților ca inițiativa legislativă, cu tot respectul pe care-l port distinsului nostru coleg Radu Ciuceanu, să fie respinsă, pentru că face obiectul unei retrocedări în proprietate, ceea ce nu este cazul, fiindcă nu există documente legale de proprietate.

Putem să susținem, Parlamentul României, o inițiativă legislativă pentru, așa cum am spus, acordarea în folosință de noi suprafețe forestiere care să fie la dispoziția bisericilor respective, a monumentelor istorice respective din nordul Bucovinei, pentru a-și duce în condiții optime activitatea.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Vă rog.

Domnul Octavian Sadici:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

De fapt, ce este Biserica Ortodoxă Română? Este un bun național, un bun al tuturor ortodocșilor din România, care sunt majoritari.

De ce ne-am opune a da aceste suprafețe în proprietate Bisericii Ortodoxe Române?

De ce această opoziție față de Biserica Ortodoxă Română?

Eu, din punctul meu de vedere, consider că Biserica Ortodoxă Română va putea administra mult mai bine aceste păduri, decât restul proprietarilor. Aceste păduri vor fi exploatate în regim silvic, așa că nu cred că este normal să ne opunem.

În afară de aceasta, aceste mânăstiri sunt în evidența UNESCO. Aceste mânăstiri sunt locuri turistice. Dacă s-au investit atâția bani în turismul românesc, care n-a adus nici un fel de rezultate, eu consider că este cazul să lăsăm acest mediu ambiant - pădurea -, care întotdeauna a creat oaza de liniște a ortodoxismului român, și acestor lăcașuri, să se poată administra singuri.

Parlamentul a oferit atâtea proprietăți, s-au împroprietărit atâtea instituții, consider că este normal să se ofere Bisericii Ortodoxe aceste suprafețe de pădure în întreținere și în proprietate.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Vă rog. 30 de secunde aveți.

Domnul Costache Mircea:

Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru bunăvoință.

Un lucru a scăpat. La audierea în cadrul comisiei a Preasfințitului Pimen Suceveanul și a Starețului Mânăstirii Putna, ni s-a demonstrat cu documente că mînăstirile din nordul Moldovei s-au bucurat de condiții mai bune în timpul stăpânirii austro-ungare decât acum. Modalitatea pe care o vom adopta într-un fel sau altul nu importă. Chestiunea este să nu ne facem de râs în continuare, tratând de o manieră necorespunzătoare o problemă sensibilă, autentic românească.

De asemenea, cei care se ocupă de îngrijirea sfintelor lăcașuri și a monumentelor istorice din zonă văd cum se exploatează nemilos pădurile încăpute pe mâna altora, cum funcționează din plin gaterele, cum i-au pricopsit pe toți nepricopsiții și de aceea este bine să ne mai trezim și la o altă realitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere, a Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Cine este pentru?

Voci din sală:

Pentru respingere?

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Pentru respingere? Corect. Vă mulțumesc.

Împotrivă? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Cu 124 de voturi pentru, 44 voturi împotrivă și 10 abțineri, propunerea legislativă a fost respinsă.

Doamna Ivănescu. Vă rog.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Cred că nu era normal să supuneți votului Camerei Deputaților respingerea, pentru că urmează ședința de voturi finale.

Și, sper că o să faceți acolo nefiind respins acest proiect legislativ, în acest moment în care cvorumul nu este vizibil, nu este realizat și oricum nu este, cum să spun, în cifră dată cu cât este pentru, cu cât este împotrivă și câte abțineri.

Vă rog frumos să supuneți în ședința de voturi finale această propunere legislativă.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, voi face treaba asta doamna Ivănescu. O să rog pe domnul secretar Niță să facă prezența pentru cvorum.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

- Abiței Ludovic - prezent
- Afrăsinei Viorica - prezentă
- Albu Gheorghe - absent
- Ana Gheorghe - prezent
- Andea Petru - prezent
- Andrei Ioan - prezent
- Andronescu Ecaterina - prezentă
- Antal Istvan - absent
- Anton Marin - prezent
- Antonescu George - Crin Laurențiu - absent
- Antonescu Niculae Napoleon - absent
- Apostolescu Maria - prezentă
- Arghezi Mitzura Domnica - prezentă
- Ariton Gheorghe - absent
- Armaș Iosif - prezent
- Arnăutu Eugenu - prezent
- Asztalos Ferenc - absent
- Avramescu Constantin Gheorge - prezent
- Baban Ștefan - prezent
- Babiuc Victor - absent
- Baciu Mihai - prezent
- Bahrin Dorel - prezent
- Baltă Mihai - prezent
- Baltă Tudor - prezent
- Bar Mihai - prezent
- Bara Radu Liviu - prezent
- Barbu Gheorghe - absent
- Bartoș Daniela - prezentă
- Bădoiu Cornel - prezent
- Bălăeț Mitică - prezent
- Bălășoiu Amalia - prezentă
- Băncescu Ioan - prezent
- Bâldea Ioan - prezent
- Becsek-Garda Dezideriu Coloman - prezent
- Bentu Dumitru - prezent
- Bercăroiu Victor - prezent
- Berceanu Radu Mircea - absent
- Bereczki Endre - prezent
- Birtalan Akos - absent
- Bivolaru Ioan - prezent
- Bleotu Vasile - prezent
- Boabeș Dumitru - prezent
- Boagiu Anca Daniela - absentă
- Boajă Minică - absent
- Boc Emil - prezent
- Bogea Angela - absentă
- Boiangiu Cornel - prezent
- Bolcaș Augustin Lucian - prezent
- Bondi Gyöngyike - prezentă
- Borbéy László - prezent
- Bozgă Ion - prezent
- Bran Vasile - absent
- Brînzan Ovidiu - prezent
- Brudașcu Dan - prezent
- Bucur Constantin - prezent
- Bucur Mircea - prezent
- Buga Florea - prezent
- Burnei Ion - prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - absentă
- Buzatu Dumitru - prezent
- Buzea Cristian Valeriu - prezent
- Calcan Valentin Gigel - absent
- Canacheu Costică - absent
- Cazimir Ștefan - absent
- Cazan Gheorghe-Romeo - absent
- Cășunean-Vlad Adrian - absent
- Cerchez Metin - absent
- Cherescu Pavel - prezent
- Chiliman Andrei Ioan - prezent
- Chiriță Dumitru - prezent
- Ciontu Corneliu - absent
- Ciuceanu Radu - prezent
- Ciupercă Vasile Silvian - prezent
- Cîrstoiu Ion - absent
- Cladovan Teodor - prezent
- Cliveti Minodora - prezentă
- Coifan Viorel-Gheorghe - prezent
- Cojocaru Nicu - prezent
- Crăciun Dorel Petru - prezent
- Creț Nicoară - prezent
- Cristea Marin - prezent
- Crișan Emil - prezent
- Dan Matei-Agathon - absent
- Daraban Aurel - prezent
- Dăianu Dorin - prezent
- Dinu Gheorghe - prezent
- Dobre Traian - prezent
- Dobre Victor Paul - prezent
- Dobrescu Smaranda - prezentă
- Dolănescu Ion - prezent
- Dorian Dorel - absent
- Dorneanu Valer - prezent
- Dragomir Dumitru - prezent
- Dragoș Liviu Iuliu - prezent
- Dragu George - prezent
- Drăgănescu Ovidiu-Virgil - absent
- Drețcanu Doina Micșunica - prezentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - prezent
- Dumitriu Carmen - prezentă
- Duțu Constantin - absent
- Duțu Gheorghe - prezent
- Enescu Nicolae - prezent
- Erdei Doloczki Istvan - prezent
- Eserghep Gelil - absent
- Fâcă Mihail - prezent
- Firczak Gheorghe - prezent
- Florea Ana - absentă
- Florescu Ion - prezent
- Fotopolos Sotiris - prezent
- Frunzăverde Sorin - prezent
- Gaspar Acsinte - prezent
- Georgescu Filip - prezent
- Georgescu Florin - prezent
- Gheorghe Valeriu - prezent
- Gheorghiof Titu Nicolae - prezent
- Gheorghiu Adrian - prezent
- Gheorghiu Viorel - prezent
- Gingaraș Georgiu - absent
- Giuglea Ștefan - prezent
- Godja Petre - absent
- Grădinaru Nicolae - prezent
- Grigoraș Neculai - prezent
- Gubandru Aurel - prezent
- Gvozdenovici Slavomir - prezent
- Hașotti Puiu - prezent
- Hogea Vlad Gabriel - prezent
- Holtea Iancu - prezent
- Hrebenciuc Viorel - prezent
- Ianculescu Marian - prezent
- Ifrim Mircea - prezent
- Ignat Miron - prezent
- Iliescu Valentin Adrian - prezent
- Ionel Adrian - prezent
- Ionescu Anton - absent
- Ionescu Costel Marian - prezent
- Ionescu Dan - absent
- Ionescu Daniel - prezent
- Ionescu Mihaela - prezentă
- Ionescu Răzvan - prezent
- Ionescu Smaranda - prezentă
- Iordache Florin - prezent
- Iriza Marius - absent
- Iriza Scarlat - prezent
- Ivănescu Paula Maria - prezentă
- Jipa Florina Ruxandra - absentă
- Kelemen Attila Bela Ladislau - prezent
- Kelemen Hunor - absent
- Kerekes Karoly - prezent
- Konya-Hamar Sandor - prezent
- Kovacs Csaba-Tiberiu - prezent
- Kovacs Zoltan - prezent
- Lari Iorga Leonida - absentă
- Lazăr Maria - prezentă
- Lăpădat Ștefan - prezent
- Lăpușan Alexandru - prezent
- Leonăchescu Nicolae - prezent
- Lepădatu Lucia Cornelia - prezentă
- Lepșa Victor Sorin - absent
- Longher Ghervazen - absent
- Loghin Irina - prezentă
- Luchian Ion - absent
- Magheru Paul - prezent
- Maior Dorin Lazăr - prezent
- Makkai Grigore - prezent
- Man Mircea - absent
- Manolescu Oana - prezentă
- Marcu Gheorghe - prezent
- Mardari Ludovic - prezent
- Marin Gheorghe - prezent
- Marineci Ionel - prezent
- Marton Arpad Francisc - prezent
- Mălaimare Mihai-Adrian - prezent
- Mărăcineanu Adrian - prezent
- Mândrea-Muraru Mihaela - prezentă
- Mândroviceanu Vasile - prezent
- Mera Alexandru Liviu - absent
- Merce Ilie - prezent
- Meșca Sever - prezent
- Miclea Ioan - absent
- Micula Cătălin - absent
- Mihalachi Vasile - prezent
- Mihăilescu Petru Șerban - absent
- Mincu Iulian - prezent
- Mircea Costache - prezent
- Mirciov Petru - prezent
- Miron Vasile - prezent
- Mitrea Manuela - prezentă
- Mitrea Miron Tudor - absent
- Mitu Dumitru Octavian - prezent
- Mițaru Anton - prezent
- Mînzînă Ion - prezent
- Mocanu Alexandru - prezent
- Mocioalcă Ion - prezent
- Mocioi Ion - prezent
- Mogoș Ion - absent
- Mohora Tudor - prezent
- Moisescu George Dumitru - prezent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moiș Văsălie - prezent
- Moldovan Carmen Ileana - prezentă
- Moldovan Petre - prezent
- Moldoveanu Eugenia - prezentă
- Moraru Constantin Florentin - prezent
- Motoc Marian Adrian - prezent
- Muscă Monica Octavia - prezentă
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Naidin Petre - prezent
- Nan Nicolae - prezent
- Nassar Rodica - prezentă
- Naum Liana Elena - prezentă
- Nădejde Vlad-George - prezent
- Năstase Adrian - absent
- Năstase Ioan Mihai - prezent
- Neacșu Ilie - prezent
- Neagu Ion - prezent
- Neagu Victor - prezent
- Neamțu Horia Ion - prezent
- Neamțu Tiberiu Paul - absent
- Nechifor Cristian - prezent
- Negoiță Liviu Gheorghe - absent
- Nica Dan - absent
- Nicolae Ion - prezent
- Nicolaescu Gheorghe-Eugen - prezent
- Nicolescu Mihai - prezent
- Nicolicea Eugen - prezent
- Niculescu Constantin - prezent
- Niculescu-Duvăz - Bogdan Nicolae - prezent
- Nistor Vasile - absent
- Niță Constantin - prezent
- Oltean Ioan - prezent
- Olteanu Ionel - prezent
- Oltei Ion - prezent
- Onisei Ioan - absent
- Palade Doru Dumitru - prezent
- Pambuccian Varujan - prezent
- Pașcu Ioan Mircea - absent
- Pataki Iulia - prezentă
- Păun Nicolae - absent
- Păduroiu Valentin - prezent
- Pășcuț Ștefan - absent
- Pecsi Francisc - prezent
- Pereș Alexandru - prezent
- Petrescu Ovidiu Cameliu - absent
- Petruș Octavian Constantin - prezent
- Pleșa Eugen Lucian - prezent
- Podgoreanu Radu - prezent
- Pop Napoleon - absent
- Popa Constanța - prezentă
- Popa Cornel - prezent
- Popa Virgil - prezent
- Popescu Dorin Grigore - absent
- Popescu Costel Eugen - prezent
- Popescu Gheorghe - prezent
- Popescu Ioan Dan - absent
- Popescu Kanty Cătălin - prezent
- Popescu Virgil - prezent
- Popescu Bejat Ștefan Marian - absent
- Popescu-Tăriceanu - Călin Constantin Anton - absent
- Posea Petre - prezent
- Predica Vasile - prezent
- Pribeanu Gheorghe - prezent
- Priboi Ristea - absent
- Purceld Octavian-Mircea - prezent
- Pușcaș Vasile - absent
- Puwak Hildegard-Carola - prezentă
- Puzdrea Dumitru - absent
- Radan Mihai - absent
- Ráduly Róbert Kálmán - prezent
- Raicu Romeo Marius - absent
- Rasovan Dan Grigore - prezent
- Rădoi Ion - prezent
- Rădulescu Grigore Emil - prezent
- Roșca Radu Vasile - prezent
- Roșculeț Gheorghe - prezent
- Rus Emil - prezent
- Rus Ioan - prezent
- Rușanu Dan Radu - prezent
- Sadici Octavian - prezent
- Sali Negiat - prezent
- Sandache Cristian - prezent
- Sandu Alecu - prezent
- Sandu Ion Florentin - prezent
- Sassu Alexandru - prezent
- Saulea Dănuț - absent
- Savu Vasile Ioan - absent
- Săpunaru Nini - prezent
- Sârbu Marian - absent
- Sbârcea Tiberiu Sergiu - prezent
- Selagea Constantin - prezent
- Sencu Adrian Emanuel - prezent
- Sersea Nicolae - prezent
- Severin Adrian - prezent
- Simedru Dan Coriolan - prezent
- Sirețeanu Mihail - prezent
- Sonea Ioan - prezent
- Spiridon Nicu - prezent
- Stan Ioan - prezent
- Stan Ion - prezent
- Stana-Ionescu Ileana - prezentă
- Stanciu Anghel - prezent
- Stanciu Zisu - prezent
- Stănescu Alexandru-Octav - prezent
- Stănișoara Mihai - absent
- Stoian Mircea - prezent
- Stroe Radu - prezent
- Stuparu Timotei - prezent
- Suciu Vasile - prezent
- Suditu Gheorghe - prezent
- Székely Ervin-Zoltan - absent
- Szilagyi Zsolt - prezent
- Șnaider Paul - prezent
- Ștefan Ion - prezent
- Ștefănescu Codrin - prezent
- Ștefănoiu Luca - prezent
- Știrbeț Cornel - prezent
- Tamas Sandor - prezent
- Tărâță Culiță - prezent
- Târpescu Pavel - prezent
- Tcaciuc Ștefan - absent
- Timiș Ioan - prezent
- Toader Mircea Nicu - absent
- Todoran Pavel - prezent
- Tokay Gheorghe - prezent
- Toro Tiberiu - absent
- Tudor Marcu - prezent
- Tudose Mihai - prezent
- Tunaru Raj - prezent
- Țibulcă Alexandru - prezent
- Țocu Iulian Costel - prezent
- Varga Attila - prezent
- Vasile Aurelia - prezentă
- Vasilescu Lia Olguța - prezentă
- Vasilescu Nicolae - absent
- Vasilescu Valentin - absent
- Vekov Károly János - prezent
- Verbina Dan - prezent
- Vida Iuliu - prezent
- Vișinescu Marinache - prezent
- Voicu Mădălin - prezent
- Voinea Olga Lucheria - absentă
- Voinea Florea - absent
- Winkler Iuliu - prezent
- Wittstock Eberhard-Wolfgang - prezent
- Zăvoianu Dorel - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - prezent

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 11 iulie 2020, 18:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro