Plen
Ședința Camerei Deputaților din 30 septembrie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.122/10-10-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
08-07-2020
07-07-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 30-09-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 30 septembrie 2003

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 499/2003

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La punctul 16, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală.

Doamnă ministru Manolescu, vă rog să prezentați proiectul.

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin acest act normativ, se modifică și se completează reglementările privind regimul vamal și fiscal al mărfurilor comercializate prin magazinele amplasate în aeroporturile internaționale, sistemul de antrepozitare fiscală, astfel încât, la 1 ianuarie 2004, să poată intra în vigoare Codul fiscal, sistemul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Totodată, se aduc unele modificări privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, recuperarea arieratelor bugetare, colectarea creanțelor bugetare, introducerea sistemelor moderne de plată, organizarea activității de expertiză și a contabililor autorizați, precum și alte reglementări din legislația în vigoare.

Comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților au întocmit raport de adoptare cu amendamente, iar Ministerul Finanțelor Publice propune și susține adoptarea actului normativ în forma rezultată din raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

La dezbateri generale cine dorește? Întâi să prezentăm raportul.

Vă rog.

Domnul Mircea Nicu Toader:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această ordonanță a fost discutată și în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii, unde am avut multe neclarități și chiar am făcut observații, urmând ca să se facă dezbatere împreună cu Comisia pentru industrii; am înțeles că, în cadrul Comisiei pentru buget, finanțe, nu s-a ținut cont deloc de problemele ridicate de noi și, atunci, solicit, prin domnul președinte și dumneavoastră, de asemenea, să fie retrimisă întreaga ordonanță în discuție la comisie, să fie o comisie comună, împreună cu Comisia pentru industrii și servicii. în special trebuie discutat art.12 care cuprinde o inadvertență foarte clară și foarte periculoasă, în același timp, referindu-se la dreptul unor persoane fizice române sau străine să dețină antredepozite în România, antredepozite pentru carburanți, antredepozite pentru țigări sau pentru alcool.

Trebuie să știți că, în cazul unei persoane fizice, avem Legea nr.105/2002 privind persoanele fizice autorizate, iar modul cum este descrisă această posibilitate în această ordonanță face imposibilă realizarea și aplicarea acestei Legi nr.105. Aceste neclarități trebuie neapărat reglementate, deoarece ocolesc regimul fiscal. Niciodată o persoană fizică nu va putea să aibă angajați, spune aici, nu va putea să aibă personal de gestiune, fiindcă el poate să angajeze numai familia sa.

Noi am ridicat aceste probleme, am primit un răspuns de la Comisia de buget: așa vrea Guvernul. Chiar dacă așa vrea Guvernul, hai să nu facem o lege strâmbă, motiv pentru care vă solicit să fie retrimisă și rediscutată, pentru a putea scoate o lege bună. Dacă scopul ei a fost să elimine evaziunea, prin acest lucru nu facem altceva decât să îngrădim o activitate a persoanelor fizice sau înlesnim participarea unor persoane din altă țară să facă acest lucru.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul vicepreședinte Grigoraș, din partea Comisiei de buget.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În primul rând, fac precizarea că, la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, acest proiect de lege a fost analizat, au fost făcute o serie de amendamente și sunt prezentate în anexă amendamentele admise. Comisia, prin raportul său, propune dezbaterea și adoptarea cu amendamentele admise, iar în ceea ce privește propunerea colegului care a vorbit anterior vreau să fac mențiunea că, în raport, figurează la amendamente respinse și au fost analizate amendamentele făcute pentru Comisia pentru industrii și servicii, ele au fost respinse în cadrul comisiei, pe motivarea care este prezentată la fiecare amendament în parte, în raport și, ca atare, la comisie, nu mai pot fi discutate încă o dată aceste amendamente, fiindcă punctul de vedere a fost exprimat clar.

În aceste condiții, comisia propune dezbaterea și adoptarea, în forma prezentată, cu amendamentele din anexă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Am reținut motivarea dumneavoastră, trebuie, potrivit Regulamentului, să supun votului propunerea colegului nostru.

Cine este pentru restituirea proiectului, mai exact trimiterea lui și pentru Comisia de industrii pentru a întocmi raport în fond împreună, deși, repet, cum a spus și domnul vicepreședinte Grigoraș, Comisia de industrii a dat aviz în această problemă.

Cine este pentru restituire?

7 voturi pentru restituire.

Împotrivă?

114 voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri?

Propunerea a fost respinsă cu 114 voturi contra, 22 abțineri, 7 pentru.

Domnul vicepreședinte sau domnul Bleotu Vasile. Am înțeles, domnule Bleotu, că dumneavoastră doriți să prezentați raportul comisiei.

Domnul Vasile Bleotu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii, precum și avizele Consiliului Legislativ și al Consiliului Economic și Social.

La lucrările comisiei au participat 23 de deputați din totalul de 25 de membri ai comisiei. În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiară, în ședința din 17 septembrie 2003, comisia a hotărât cu 22 de voturi pentru și o abținere ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților cu amendamentele prezentate în anexă. La lucrările comisiei au participat, conform prevederilor art.51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice care au susținut forma rezultată din prezentul raport.

Prezentul proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. La dezbateri generale cine dorește să se înscrie? Nimeni.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței de urgență. La titlul proiectului de lege nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic, urmăriți vă rog amendamentul 1 din raport. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 1, modificat textul articolului unic potrivit amendamentului.

La titlul ordonanței de urgență vă rog să urmăriți amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2? Nu sunt. Votat în unanimitate, modificat titlul ordonanței de urgență.

La pct.3, mai exact amendamentul 3, urmăriți propunerea propune modificarea titlului capitolului 1. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate. Se modifică titlul capitolului 1.

Titlul secțiunii I. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.1 și 2 din ordonanță. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Art.3. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.4, alin.1 și 2. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea din ordonanță.

La alin.3 urmăriți amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, modificat alin.3 al art.4, potrivit amendamentului.

Alin.4, 5, 6 de la art.4. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate în formularea din ordonanță.

Art.5 votat în unanimitate.

Art.6 de la alin.1 până la alin.4 dacă sunt obiecțiuni? Votate în unanimitate.

La alin.5 urmăriți amendamentul 5. Admis amendamentul, votat alin.5 în noua formulare.

Alin.6 dacă aveți obiecțiuni? Votat în unanimitate în formularea ordonanței.

Art.7, 8 și 9 dacă sunt obiecțiuni? Votate în formula din ordonanță.

Titlul secțiunii a II-a. Votat în unanimitate.

Art.10, 11, 12, 13, 14, 15 - dacă sunt obiecțiuni? Votate în formularea din ordonanță în unanimitate.

Art.16, alin.1. Votat în unanimitate.

Art.16, alin.2, urmăriți amendamentul 6. Admis amendamentul, modificat alin.2.

Art.16, alin.3. Votat în unanimitate în formularea din ordonanță.

Titlul secțiunii a III-a. Votat în unanimitate.

Art.17. Votat în unanimitate.

Titlul secțiunii a IV-a. Votat în unanimitate.

Art.18, 19, 20, 21 votate în unanimitate.

Pentru art.22 urmăriți vă rog amendamentul 7. Admis amendamentul, modificat art.22.

Art.23, 24, 25, 26 votate în unanimitate.

Titlul secțiunii a V-a. Votat în unanimitate.

La art.27, alin.1 urmăriți amendamentul 8. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat alin.1.

Art.27, alin.2 și 3. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate în formularea din ordonanță.

Art.28, alin.1 urmăriți amendamentul 9. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat art.28, alin.1.

Alin.2 și 3 votate în unanimitate în formularea din ordonanță.

Alin.4, urmăriți amendamentul 10. Admis amendamentul, modificat alin.4.

Alin.5. Nu sunt amendamente la comisie. Dacă aveți obiecțiuni? Votat în unanimitate în formularea din ordonanță.

Art.29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 nu sunt obiecțiuni, votate în unanimitate în formularea din ordonanță.

Art.38 alin.1, nu sunt obiecțiuni. Votat textul ordonanței.

Art.38 alin.2, urmăriți amendamentul 11. Admis amendamentul, modificat alin.2 în mod corespunzător.

Art.39 alin.1, urmăriți amendamentul 12. Admis amendamentul, modificat alin.1.

Art.39 alin.2, 3, 4, votate în unanimitate în formularea ordonanței.

Art.40, 41, 42, 43, 44, 45, nu sunt obiecțiuni, votate în formula din ordonanță.

Titlul capitolului 2 și al secțiunii I din acest capitol. Votate în unanimitate.

Art.I, pct.1, 2, 3, 4, 5, 6, nu sunt obiecțiuni, votate în formularea din ordonanță.

Titlul secțiunii a II-a, votat în unanimitate.

Art.II, pct.1, 2, 3, 4, 5, votate în unanimitate în formularea din ordonanță.

Titlul secțiunii a III-a, art.III, pct.1, 2, votate în unanimitate în formularea din ordonanță.

Art.IV, votat în unanimitate.

Art.V, votat în unanimitate.

Secțiunea a IV-a, votat titlul.

Art.VI, votat în unanimitate.

Secțiunea a V-a, votat titlul în unanimitate.

Art.VII, votat în unanimitate.

Titlul secțiunii a VI-a, votat în unanimitate.

Art.VIII, votat în unanimitate.

Titlul secțiunii a VII-a, votat în unanimitate.

La art.IX, urmăriți amendamentul 13. Admis amendamentul, modificat art.IX.

Titlul secțiunii a VIII-a, votat în unanimitate.

Art.X votat în unanimitate.

Secțiunea a IX-a, titlul votat în unanimitate.

Art.XI votat în unanimitate.

Titlul secțiunii a X-a votat în unanimitate.

Art.XII votat în unanimitate.

Secțiunea a XI-a titlul votat în unanimitate.

Art.XIII votat în unanimitate.

Secțiunea a XII-a titlul votat în unanimitate.

Art.XIV votat în unanimitate.

Anexa cuprinzând lipsa mărfurilor care pot fi comercializate prin magazine existente în aeroporturi. Votată în unanimitate.

Vă rog, stimați colegi, să constatați că am parcurs textul acestui proiect de lege. Îl vom supune votului final în ședința de vot final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 9 iulie 2020, 7:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro