Ioan Sonea
Ioan Sonea
Ședința Camerei Deputaților din 29 septembrie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.120/09-10-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
15-10-2019
Arhiva video:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 29-09-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 29 septembrie 2003

16. Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului:  
  16.4 Ioan Sonea
 
consultă:

Domnul Valer Dorneanu:

Trecem la următoarea întrebare, pe care v-o adresează domnul Metin Cerchez. Este domnul deputat? Nu este.

Îi veți comunica răspunsul în scris.

Domnul Ioan Sonea este? Da.

Vă rog să îi răspundeți domnului deputat Ioan Sonea, cu privire la situația domnului consilier local Morariu Grațian din municipiul Bistrița.

Domnul Mircea Alexandru:

Stimate domnule deputat,

Potrivit dispozițiilor art.91 alin.4 din Legea nr.161 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 sau, după caz, de 60 de zile, la propunerea secretarului unității administrativ-teritoriale.

La trecerea termenului prevăzut de lege, constatându-se îndeplinirea condițiile de incompatibilitate pentru funcția de consilier local prevăzute de art.88 al secțiunii a IV-a, titlul IV din Legea nr.161, secretarul municipiului Bistrița a înaintat propunerea de emitere a ordinului prefectului prin care să se constate încetarea de drept a mandatului de ales local al domnului consilier Morariu Grațian.

În urma verificărilor documentației prezentate de secretarul municipiului Bistrița, s-a constatat că domnul Morariu Grațian a fost validat în funcția de consilier local în baza hotărârii Consiliului local nr.109 din 9.07.2003. În același timp, s-a constatat că, potrivit dispoziției președintelui Consiliului județean Bistrița Năsăud nr.78 din 4.07.2001, domnul Morariu Grațian era încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată, contract încheiat la 2.07.2001 și înregistrat în Registrul numerelor matricole la poziția 180, având funcția de inspector de specialitate la Serviciul de administrare și exploatare drumuri județene din cadrul aparatului propriu al Consiliului județean.

Pe cale de consecință, s-a constatat existența stării de incompatibilitate, prevăzută de art.88 sus-citat, în sensul că domnul Morariu Grațian avea calitatea de ales local, dar și pe cea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al Consiliului județean Bistrița Năsăud, și a fost emis ordinul prefectului Bistrița Năsăud nr.148 prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de ales local.

Având în vedere că domnul Morariu Grațian, beneficiind de prevederile alin.5 al art.91 secțiunea a IV-a, titlul IV al Legii nr.161, a depus o plângere la Tribunalul Bistrița Năsăud prin care contestă ordinul emis de prefect, aflat în acest moment la al doilea termen de judecată, doresc să precizez că Ministerul Administrației și Internelor, potrivit competențelor stabilite prin lege, nu se poate substitui judecății instanței, și nici nu poate cenzura o viitoare hotărâre a acesteia.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, aveți dreptul la un comentariu de două minute.

Domnul Ioan Sonea:

Vă mulțumesc.

Într-adevăr, sunt două aspecte care trebuie lămurite.

Pe de o parte este cel al faptului că acest consilier este angajat și că s-a tergiversat de către prefectură și de către instanță luarea unei hotărâri pentru ca noi să putem beneficia în continuare de un consilier în cadrul Consiliului municipal.

Iar a doua chestiune, care probabil trebuie lămurită și pe altă cale, este cea a art.88 din Legea nr.161/2003 care menționează că: "Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu: alin. c) calitatea de funcționar public sau angajat propriu al Consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al Consiliului județean ori al prefecturii din județul respectiv."

Iată că acest consilier nu este angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al Consiliului local, unde el era cel puțin până acum consilier. Dar interpretarea prefecturii este cea pe care ați văzut-o.

Așa se face că iată-ne la această dată fără un consilier, și noi cerem lămuriri - dacă acest alineat din lege a fost corect sau nu interpretat de către prefectură și ne deranjează și amânările pe care le întâmpinăm în acest domeniu.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă doriți să faceți o completare la răspuns.

Vă rog.

Domnul Mircea Alexandru:

Atât am de precizat: procesul este pe rol și amânările aparțin instanței de judecată. În cursul procesului nu poate interveni Executivul.

Domnul Ioan Sonea (din sală):

Dar și prefectura nu a depus la timp niște documente în acest sens.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, ați avut cuvântul și vi s-a dat răspunsul.

................................................

Domnul Valer Dorneanu:

Tot domnul Adam Crăciunescu va răspunde la o întrebare a domnului deputat Ioan Sonea cu privire la situația de la Ocolul Silvic Prundul Bârgăului.

Domnul Adam Crăciunescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Referitor la întrebarea domnului deputat Ioan Sonea, vă comunicăm următoarele.

Referitor la administrația suprafeței de pădure deținută de Primăria Josenii Bârgăului, ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr.1/2000 cu modificările ulterioare, facem următoarele precizări. În conformitate cu prevederile Legii nr.1, cu modificările ulterioare, precum și prevederile Ordonanței nr.96/1998, cu modificările ulterioare, primăriile își pot administra suprafețe de pădure numai prin structuri specializate proprii sau ale Regiei Naționale a Pădurilor, prin contract de administrare.

Întrucât la data preluării suprafeței de pădure de 3.854 ha Primăria Josenii Bârgăului nu-și organizează o structură proprie de administrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, va trebui să încheie contract pentru administrarea acestei suprafețe cu Direcția Silvică Bistrița, care asigura efectiv administrarea prin Ocolul Silvic Prundul Bârgăului. Contractul a fost convenit de către cele două părți, respectiv consiliul local al comunei Josenii Bârgăului și Direcția Silvică Bistrița și a fost autentificat la notarul public cu încheierea de autentificare nr.2396/18.08.2000. Prin acest contract, Direcției Silvice Bistrița, în calitate de administrator, i s-a dat mandatul de a reprezenta proprietarul, respectiv consiliul local Josenii Bârgăului.

În situația în care au apărut neînțelegeri în derularea contractului, care este lege între părți, singura autoritate care se poate implica, la solicitarea uneia sau ambelor părți, este instanța de judecată. Ca atare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului nu are competența legală pentru soluționarea acestor neînțelegeri care au apărut în colaborarea dintre cele două părți ca urmare a cadrului creat prin contract.

În ceea ce privește afirmația făcută în interpelare că, la data când a fost depusă aceasta, respectiv din 23.09.2003, Ocolul silvic privat din Prundul Bârgăului nu este autorizat, facem cuvenita precizare că Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului a autorizat funcționarea Ocolului silvic Josenii Bârgăului cu autorizația nr.39/12.03.2003. Acest ocol administrează pădurile consiliului local Josenii Bârgăului.

Pot să-l informez pe domnul deputat că, la ora actuală, a fost reautorizat și actualul șef de ocol, Tagăl și, din câte cunosc, Ocolul silvic privat Prundul Bârgăului funcționează în bune condiții la ora actuală.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, aveți două minute, dacă doriți să faceți un comentariu.

Domnul Ioan Sonea:

Vă mulțumesc și mulțumesc și domnului ministru secretar de stat.

Consider că răspunsul este în domeniu, dar, totuși, ne surprinde faptul că acest consiliu al comunei Josenii Bârgăului este pus în situația să plătească pentru lucruri pe care nu le-a făcut. Din moment ce Direcția silvică județeană a gestionat și a comandat, era normal să nu mai solicite acestei comune, acestui consiliu plăți, pentru că iată că această Direcție silvică a beneficiat de exploatarea forestieră fără să facă investițiile cu care se spune că a venit în acest domeniu și, în același timp, iată că, la această dată, Consiliul local Josenii Bârgăului nu mai are nici pădure, mai are și datorii, pe deasupra.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

................................................

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, nu intrați în această polemică cu sala, pentru că aveți de răspuns la următoarea întrebare, a domnului Ioan Sonea. Este aici? Răspundeți și cu privire la recunoașterea în Spania a permisului de șofer profesionist. Deci, domnul Ion Sonea, legat de recunoașterea permisului de șofer profesionist în Spania.

Domnul Sergiu Sechelariu:

Cu ocazia desfășurării lucrărilor Comisiei mixte rutiere româno - spaniole la Madrid în perioada 09-10.07.2002, delegația spaniolă a informat partea română despre interesul manifestat de transportatorii spanioli pentru angajarea de conducători auto români.

Impedimentul în realizarea acestui deziderat este faptul că permisul de conducere emis de autoritățile române este valabil pe teritoriul Spaniei timp de un an. La expirarea acestui termen, conducătorul auto trebuie să susțină un examen în vederea obținerii unui permis de conducere valabil în Spania.

Pentru rezolvarea acestei probleme, partea spaniolă a propus părții române să întreprindă un demers către autoritățile competente din România, în vederea inițierii unui Acord bilateral româno-spaniol privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere.

Pentru rezolvarea acestei probleme, partea spaniolă și-a declarat disponibilitatea pentru încheierea unui Acord privind recunoașterea reciprocă a acestor documente.

Având în vedere că în România această problemă este gestionată de Ministerul Administrației și Internelor, Direcția Generală de Transport Rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, am transmis o Informare cu privire la acest subiect, urmând ca, în continuare, aceste demersuri să fie făcute de respectiva instituție.

Ultima informație pe care o am, domnule deputat, pe care am primit-o în drum, venind spre Camera Deputaților, este că s-a constituit o comisie la Ambasada spaniolă. Vom face o comisie în trei - cu Ministerul de Interne și cu ministerul nostru -, și eu cred că vom rezolva această problemă.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Sonea.

Domnul Ioan Sonea:

Vă mulțumesc.

Constat cu bucurie că a fost abordată această chestiune și sper în soluționarea ei cât mai grabnică.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu.

Tot pentru dumneavoastră, vi se va răspunde la o întrebare cu privire la situația domnului Istrate Dorel, lucrător ceferist, concediat.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Vă rog să oferiți un răspuns succint la această întrebare.

Domnul Sergiu Sechelariu:

Concedierea colectivă care a avut loc la societățile de transport feroviar a fost determinată în principal de dificultățile economice și reorganizarea anumitor sectoare de activitate. Aceasta s-a făcut cu respectarea prevederilor Legii nr.53 din 2003, ale Codului Muncii și ale Contractului colectiv de muncă pe 2003.

Având în vedere aceste aspecte și în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind procesul de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, modificată și completată cu Ordonanța nr.22 din 2003, Ordonanța nr.44 din 2003, la data de 8.09.2003, de la S.N.C.F.R. Călători S.A. au fost concediați 1.265 de salariați.

Criteriile avute în vedere la stabilirea ordinii de prioritate sunt cele prevăzute în Contractul colectiv de muncă al societății, convenite cu federațiile sindicale reprezentative.

Din analiza activității Reviziei de vagoane Cluj-Napoca, respectiv a Postului de Revizie Vagoane Bistrița, a rezultat un excedent de personal la funcția de revizor tehnic vagoane și lăcătuș montator agregate energetice și de transport.

La funcția de revizor tehnic vagoane a fost nominalizat și domnul Istrate Dorel. Administrația a stabilit criterii de apreciere a competenței profesionale și a disciplinei pentru ierarhizarea, în funcție de acestea, a salariaților din formațiile de lucru care și-au redus activitatea.

Având în vedere cele sus-menționate și ținând seama de activitatea domnului Istrate Dorel care, la examinările profesionale periodice, a fost evaluat cu calificatul "satisfăcător", în 2001 - media generală 6,26, în 2002 - media generală 5,79, iar în 2003 - media generală 6,69, insuficiente pentru o funcție care concură la siguranța circulației trenurilor, precum și de sancțiunile primite pentru neefectuarea sarcinilor de serviciu legate de siguranța circulației, pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu prevăzute în Instrucțiunile de serviciu și în Statutul disciplinar al personalului din unitățile de transport, considerăm că această concediere a fost făcută corect.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, aveți cuvântul să comentați acest răspuns.

Domnul Ioan Sonea:

Vă mulțumesc.

Intervenția mea a fost datorată unui memoriu depus de acest cetățean. Cred că răspunsul acoperă legea și că probabil și cetățeanul acesta va fi pus în situația să recunoască dacă aceste lucruri sunt într-adevăr așa cum sunt menționate în răspuns și să recunoască situația de fapt.

Vă mulțumesc.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 19 octombrie 2019, 23:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro