Plen
Ședința Camerei Deputaților din 2 septembrie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.103/12-09-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
24-02-2021
17-02-2021 (comună)
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 02-09-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 2 septembrie 2003

18. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public (amânarea votului final).  
 
consultă fișa PL nr. 232/2003

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

La pct.16 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public. Inițiatorul, rog să se prezinte acest proiect. Domnule ministru Bobiș, aveți cuvântul.

Domnul Theodor Bobiș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Legea serviciilor publice și de gospodărire comunală nr.326/2001, așa cum a fost ea modificată prin Ordonanța de urgență nr.9, stabilește sarcina pentru Guvern de a emite legi speciale și hotărâri de aplicare pentru reglementarea serviciilor de utilitate publică definite în art.2 alin.1.

Prezentul proiect de lege reglementează iluminatul public în localități și se bazează pe respectarea unor principii de bază, cum sunt principiul autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, responsabilității legalității, dezvoltării durabile, protecției mediului, parteneriatului public privat, al liberului acces la informații și consultării cetățenilor, al economiei de piață și al eficienței economice.

Vă supunem aprobării acest proiect de lege în forma în care a fost amendat de către comisia de specialitate a Camera Deputaților. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Domnule președinte Ioan Oltean, vă rog să prezentați raportul comisiei.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată, în vederea dezbaterii și avizării în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public.

La dezbaterea în plenul comisiei s-au avut în vedere avizele emise de către Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, precum și avizele Consiliului Legislativ și a Consiliului Economic și Social.

De asemenea, la dezbatere a participat și reprezentantul Ministerului Administrației Publice, în așa fel încât membrii comisiei au putut să dețină toate informațiile necesare unei corecte dezbateri și întocmirii unui raport pe fond cât mai întemeiat. Nu sunt probleme deosebite, de aceea, noi vă solicităm să votați și să susțineți raportul Comisiei pentru administrație publică. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

La dezbateri generale cine dorește să participe? Nu sunt doritori. Vă rog să parcurgem împreună atunci textele acestui proiect. Urmăriți în paralel raportul comisiei și proiectul de lege.

La titlul acestuia, vă rog să vă pronunțați dacă aveți obiecțiuni? Adoptat în unanimitate.

La cuprinsul articolului unic, care conține dispoziția de aprobare a ordonanței, vă rog să urmăriți amendamentul 1 al comisiei. Admis amendamentul, completat textul articolului unic.

La titlul ordonanței dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul cap.I, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Vă rog să votați. Unanimitate.

Art.1 alin.1 nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea din ordonanță.

Art.1 alin.2, urmăriți vă rog amendamentul 2. Votat amendamentul, modificat alin.2.

Alin.3 dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.2, 3 și 4 din ordonanță. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Titlul Cap.II. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea ordonanței.

Art.5 alin.1, dacă la lit.a), b), c), e) și f) sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votate în formularea ordonanței, deci, a inițiatorului.

La lit.d), urmăriți amendamentul 3. Admis amendamentul, modificat lit.d).

Pentru art.5 alin.2, la lit.a) și c) comisia nu are obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Votate în formularea din ordonanță.

După lit.g), vă rog să urmăriți amendamentul 4, comisia mai propune introducerea lit.h). Dacă aveți obiecțiuni? Votat amendamentul, se introduce lit.h).

Art.6 - dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în formularea din ordonanță.

Art.7 alin.1, 2, 3. Votate în unanimitate în formularea din ordonanță.

La alin.4, urmăriți vă rog amendamentul 5. Admis amendamentul, modificat textul.

La Cap.II urmăriți amendamentul 6. Titlul Cap.II, admis amendamentul, modificat titlul.

La art.8, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavoastră? Votat în formularea din ordonanță.

Art.9 alin.1, urmăriți amendamentul 7. Admis amendamentul, modificat textul.

Art.9 alin.2 - dacă aveți obiecțiuni? Votat textul din ordonanță.

Art.10, urmăriți vă rog amendamentul 8, care propune modificarea întregului text. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul 8, se modifică integral art.10.

Art.11 - dacă aveți obiecțiuni? Votat în formularea inițiatorului.

Art.12 - dacă aveți obiecțiuni de la alin.1 până la 5, unde comisia nu are amendamente, nici dumneavoastră. Votate în formula din ordonanță.

Alin.6 - urmăriți amendamentul 9. Admis amendamentul, modificat alin.6. De fapt amendamentul 9 vizează modificarea alin.6 alin.8 și alin.9. Vă rog să urmăriți amendamentul de la pag.6 până la pag.7, inclusiv. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, modificate cele trei alineate.

Alin.7. Comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Votat textul ordonanței.

Art.13 - Nu sunt obiecțiuni. Votat textul ordonanței.

Art.14 și titlul Secțiunii a II-a. Votată formularea din ordonanță.

Art.15 alin.1, 2, 3 dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votate textele celor trei alineate în formularea din ordonanță.

La alin.4, comisia propune modificarea lit.d), prin amendamentul 10. Admis amendamentul, modificată lit.d). Dacă la celelalte litere din alin.4 aveți obiecțiuni? Votate toate literele în formularea din ordonanță.

Alin.5 și 6 ale art.15. Votate în formularea din ordonanță.

Titlul Secțiunii a III-a. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul din ordonanță.

Art.16 alin.1. Urmăriți amendamentul 11. Votat amendamentul, modificat alin.1.

Art.16 alin.2, 3 și 4 dacă aveți obiecțiuni. Votate toate alineatele în formularea din ordonanță.

Art.17 și 18. Votate textele ordonanței.

Titlul Cap. IV. Votat titlul din ordonanță.

Art.19 alin.1 și 2 dacă aveți obiecțiuni? Votate textele din ordonanță.

Pentru alin.3 urmăriți amendamentul 12. Admis amendamentul, modificat alin.3.

Art.20, 21, 22, 23 și 24 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Vă rog, domnule deputat.

Deci, până la art. 23 ați adoptat în unanimitate formula textelor din legea adoptată de Senat.

Aveți cuvântul.

Domnul Vasile Silvian Ciupercă:

Stimați colegi,

La art. 24, textul vorbește, în partea finală a acestuia, despre necesitatea instituirii, de fapt despre obligația informării cetățenilor asupra stării serviciilor, asupra măsurilor ce pot fi preconizate pentru asigurarea acestora, inclusiv cu privire la necesitatea instituirii unor taxe locale pentru finanțarea serviciului.

Amendamentul meu vorbește despre necesitatea instituirii unor taxe speciale pentru finanțarea unor investiții în infrastructura serviciului de iluminat public. Argumentele sunt mai multe. Primul - am acceptat un amendament, chiar al meu, la art.15 care vorbește de finanțarea sistemelor din infrastructura serviciilor de iluminat public. Apoi, la art.14 din această ordonanță, în tot textul, toate alineatele vorbesc de tarife pentru servicii. Taxele speciale sunt reglementate în Legea nr. 189 și în Legea nr. 326.

Un alt argument în favoarea faptului că este o referire directă nu la taxe locale, ci la taxe speciale, este și cea cuprinsă în Legea nr. 326, în Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, care la art.8 alin.2 face referire la taxe speciale pentru finanțarea cheltuielilor de capital, repet, ale sistemelor din infrastructura serviciilor de iluminat public.

Ca atare, față de aceste argumente, la care adaug și faptul că Ordonanța nr.36 a impozitelor și taxelor locale distinge clar între taxe locale și taxe speciale, susțin că în cadrul acestui articol este vorba de solicitarea, de obligația autorităților de a informa cetățenii asupra necesității instituirii unor taxe speciale pentru finanțarea unor investiții în infrastructura serviciului de iluminat.

Nu mai trebuie să adaug decât faptul că tarifele sunt cele care acoperă integral cheltuielile legate de funcționarea acestui serviciu, așa cum art.14 din ordonanță precizează foarte limpede.

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul, sau comisia? Cine răspunde?

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

S-au purtat discuții aprinse pe marginea acestui articol și cel care a înclinat balanța în ultimă instanță a fost reprezentantul Guvernului, deși personal cred că domnul deputat Silvian Ciupercă are perfectă dreptate în susținerea acestui amendament, pentru că fixarea unor taxe speciale sunt sau ar fi de natură să susțină aceste investiții care se fac în infrastructură, pentru că, altfel, există riscul imposibilității realizării acestora.

Deci, eu cred că putem să-i dăm dreptate și susțin acest amendament și cred că este cel care răspunde cel mai bine problematicii pe care ordonanța în sine a pus-o în discuție.

Deci, comisia acceptă amendamentul susținut de către domnul Ciupercă.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Și inițiatorul este de acord cu acest amendament.

Supun amendamentul domnului deputat Ciupercă votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Deci, lit.d) de la art.24 se modifică potrivit amendamentului domnului Ciupercă.

Dacă la celelalte litere mai sunt discuții? Nu.

Votat în formularea din ordonanță.

La art.25 lit.a), lit.b), lit.c) și lit.d) și lit.e), dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votate toate aceste litere în formularea din ordonanță.

Lit.f).

Urmăriți amendamentul nr.13.

Votat în unanimitate amendamentul.

Se modifică lit.f).

Pentru lit.g), lit.h), lit.i), dacă mai sunt obiecțiuni?

Comisia nu a avut.

Votate în formularea din ordonanță.

Art.26. Nu sunt obiecțiuni.

Votat textul ordonanței.

Titlul Secțiunii a II-a și art.27.

Nu sunt obiecțiuni.

Votate în formularea din ordonanță.

La art.28, pentru lit.a), lit.b), lit.c), lit.e), lit.f), lit.g) și lit.h), comisia n-a avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră?

Votate toate textele în formularea din ordonanță.

Pentru lit.d) de la art.28 alin.1, comisia propune un amendament - amendamentul nr.14; urmăriți-l la pag.10.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Votat amendamentul, modificat lit.d).

Alin.2, alin.3 și alin.4 de la art.28.

Dacă sunt obiecțiuni?

Votate toate alineatele în formularea din ordonanță.

Titlul Secțiunii a III-a și art.29, art.30, art.31.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Votate în formularea din ordonanță.

Domnul deputat Ciupercă.

Vă rog.

Domnul Silvian Ciupercă:

Stimați colegi,

La art.31, amendamentul este altfel formulat, făcând distincție între utilizatorii și beneficiarii serviciilor publice de iluminat, pentru că utilizatorii sunt comunele, orașele și unitățile administrativ-teritoriale, iar reprezentanții lor sunt autoritățile administrației publice locale; beneficiarii sunt persoane fizice, persoane juridice.

Amendamentul meu sună astfel: "Beneficiarii persoane fizice sau juridice au obligația de a respecta prevederile regulamentului serviciilor de iluminat". Nu au obligația să respecte prevederile contractului și clauzele contractului de prestări de servicii. Acest contract este semnat de către reprezentanții autorităților și furnizorii de servicii și operatori. Beneficiarii n-au cum să respecte un contract pe care nu-l semnează ei. De altfel, este limpede că regulamentul vizează toți beneficiarii din localități, iar contractul, cu cele două părți ale sale, și anume reprezentanții utilizatorilor - repet, reprezentanții orașelor, comunelor, municipiilor și județelor -, ei semnează contract cu operatorul de servicii, ei au obligația să respecte clauzele. Aici este vorba de respectarea doar a regulamentului de furnizare a serviciilor, cum se utilizează.

De aceea, susțin acest amendament, care, în spiritul ordonanței distinge între utilizator și beneficiar.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea inițiatorului?

Domnule ministru Bobiș, aveți cuvântul.

Domnul Theodor Bobiș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Îmi pare rău că nu putem să fim de acord cu amendamentul domnului deputat, având în vedere că aici este vorba de prestări în baza unor contracte încheiate cu beneficiarii serviciilor de iluminat. Or, aceste contracte se încheie într-adevăr în condițiile legii, dar părțile pot, de la caz la caz, să stabilească și clauze de comun acord, pe care apoi trebuie să le respecte.

Deci, noi considerăm că textul din ordonanță este bine alcătuit și opinăm pentru menținerea lui în forma respectivă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Silvian Ciupercă:

Doar 30 de secunde, pentru a vă reaminti că art.31 face parte din Secțiunea a III-a - "Drepturile și obligațiile utilizatorilor și beneficiarilor", iar utilizatorii sunt, așa cum art.29 lămurește foarte clar, iar beneficiarii sunt persoane fizice și juridice. Dacă faceți referire la servicii de iluminat public destinate persoanelor fizice, deci iluminat public destinat persoanelor fizice, sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu există în cazuistica românească, nu există un contract de furnizare a iluminatului public pentru o persoană fizică. Persoana fizică își face în proprietatea ei un sistem de iluminat, dar nu este iluminat public, este iluminat privat. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă vă referiți la contracte care au caracter de contract între o persoană privată, o persoană juridică cu un furnizor de servicii este altceva, dar nu intră în secțiunea utilizator și beneficiar, așa cum este în textul ordonanței această secțiune formulată.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

V-aș propune, pentru că tot nu putem vota o lege organică astăzi, să amânăm acest text și-l rog pe domnul ministru Bobiș să consulte inițiatorul, care este specializat în aceste probleme cu privire la amendamentul respins de către comisie.

În afară de art.31, care rămâne în suspensie pentru acest amendament, la art.29 și art.30, întreb din nou dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votate ambele texte în formularea din ordonanță.

Pentru titlul Capit.VI, urmăriți amendamentul nr.15.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Modificat titlul, urmare admiterii amendamentului.

Art.32 și art.33.

Nu sunt obiecțiuni.

Votate în formularea din ordonanță.

Titlul Capit.V.

Votat în formularea din ordonanță.

Art.34 alin.1.

Votat în formularea din ordonanță.

Art.34 alin.2, lit.c), urmăriți amendamentul nr.16.

Admis amendamentul, modificat lit.c).

La alin.2.

Dacă pentru preambul și lit.a) și lit.b), aveți obiecțiuni? Nu.

Votat textul din ordonanță pentru cele două alineate.

Art.35, art.36 și art.37.

Nu sunt obiecțiuni.

Votate textele din ordonanță.

Titlul Capit.VI și art.38, art.39, art.40, art.41, art.42 și art.43, care este ultimul.

Nu sunt obiecțiuni.

Votate toate în formularea din ordonanță.

Anexă.

Dacă la anexă aveți obiecțiuni?

Votată în formularea din ordonanță.

Am parcurs textele acestui proiect de lege.

M-am grăbit atunci când am spus că este un proiect de lege organică, crezând că este vorba de administrație de autonomie locală. Este o lege ordinară, dar, oricum, am rămas cu un text în pronunțare și rămâne acest text să fie dezbătut înainte de votul final, la data pe care o vom stabili.

Cu aceasta, vă rog să constatați că ne-am apropiat cu trei minute de ora terminării programului în plen.

Închidem ședința de astăzi.

După-amiază sunt activități în grupuri și în comisiile permanente.

Ședința s-a încheiat la ora 12,30.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 24 februarie 2021, 20:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro