Plen
Ședința Camerei Deputaților din 25 august 2003 (sesiune extraordinară)
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.95/04-09-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 25-08-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 25 august 2003 (sesiune extraordinară)

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare.  
 
consultă fișa PL nr. 437/2003

Domnul Viorel Hrebenciuc:

................................................

Supun aprobării dumneavoastră Proiectul de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare.

Domnul președinte are cuvântul.

Domnul Istvan Antal:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Proiectul de lege în discuție a fost adoptat de Senat în ședința din 25 iunie 2003, iar comisia noastră a fost sesizată de fond pe data de 1 iulie și în timpul vacanței am primit și toate documentele necesare în vederea întocmirii raportului care vi s-a prezentat, vi s-a depus în casete astăzi și pe care vi-l voi prezenta foarte pe scurt în acest moment.

Proiectul de lege reglementează într-o manieră unitară o materie deosebit de importantă privind controlul exporturilor și importurilor de produse și tehnologii strategice, definite ca fiind produse militare cu dublă utilizare: civilă și militară. Proiectul de lege a fost elaborat de Agenția Națională de Control al Exporturilor, autoritate națională în domeniu, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, în vederea alinierii la normele și standardele Uniunii Europene.

Prin prezentul proiect se urmărește preluarea integrală a acquis-ului comunitar (Reglementarea nr. 1334 privind instituirea unui regim comunitar al controlului exportului de produse și tehnologii cu dublă utilizare), ca o condiție de bază a combaterii proliferării armelor de distrugere în masă, cu respectarea principiului liberei circulații a mărfurilor în interiorul Uniunii.

Proiectul cumulează standardele Uniunii în materie și reglementează distinct acest domeniu de cel al regimului de control al exporturilor de armamente, muniții și alte produse militare. Prin aceasta, se divizează regimul de control al exporturilor de produse strategice, reglementat în prezent de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice, în două regimuri distincte de control al exporturilor.

În vederea asigurării unui control efectiv al destinației și utilizării finale a produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare, proiectul de lege creează cadrul legislativ mai eficient și prin existența unor liste naționale de control distincte pentru operațiunile de import și de export.

De asemenea, noua reglementare va simplifica procedurile birocratice și va încuraja exporturile de produse și de tehnologii cu dublă utilizare, prin înlocuirea procedurii de autorizare cu simpla înregistrare a companiilor românești interesate și, prin extinderea termenului maxim de valabilitate a licențelor de la 6 luni al 1 an, cu posibilitatea prelungirii.

Comisia a dezbătut proiectul de lege în ședințele din 18, 19 și 20 august 2003. La lucrările comisiei au participat ca invitați, în conformitate cu prevederile art. 51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, din partea Agenției Naționale de Control al Exporturilor, doamna Nineta Bărbulescu, președintele agenției, domnul Vladimir Boboc, director, și domnul Gabriel Mănoiu, șef serviciu.

După dezbateri, s-a hotărât cu unanimitate de voturi ca Proiectul de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare să fie supus spre dezbatere și adoptare în plenul Camerei Deputaților, cu amendamente admise de comisie.

La lucrările comisiei au fost prezenți 20 de deputați, din totalul de 24.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 74 alin. 1 din Constituția României. Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Vă rog, domnule Napoleon Pop.

Domnul Napoleon Pop:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Aș avea o observație de fond. Nu sunt membru al comisiei respective, dar vă intrigă faptul că la un amendament admis se subliniază faptul că agenția funcționează în subordinea Ministerului Afacerilor Externe și în directa coordonare a ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Pop, am o rugăminte, când ajungem la punctul respectiv din raport, atunci vă dau cuvântul.

Domnul Napoleon Pop:

Bine. Mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Intrăm pe raportul comisiei, la capitolul amendamente admise.

La pct. 1, 2 și 3 nu sunt nici un fel de modificări.

La pct. 4, există o modificare, la alin. a).

Dacă sunteți de acord cu amendamentul admis de comisie?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, la pct. d) și e), de asemenea, comisia a admis niște amendamente.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 5, domnul Bivolaru are un amendament. Și am impresia că domnul Pop tot aici a intervenit.

Domnul Ioan Bivolaru:

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Avem rugămintea să fiți de acord să facem o completare la alin. 6 de la pct. 5, deoarece în atribuțiile acestei Agenții Naționale de Control al Exporturilor am omis să introducem și exercitarea atribuțiilor privind activitățile de înregistrare, autorizare, licențiere și control, noi am introdus numai reglementare.

Și, în condițiile acestea, la alin. 6, după sintagma: "Produse și tehnologii cu dublă utilizare", să introducem: "precum și de implementare a activităților de înregistrare, autorizare, licențiere și control, consultă organizațiile..." și textul să curgă după cum este scris în raport.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Deci, vă referiți la pag. 7 din raport, alin. 6? Da. Vă mulțumesc.

Domnul Napoleon Pop.

Domnul Napoleon Pop:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș vrea să reamintesc că această agenție privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare, în fapt, reglementează un regim de import "și de export. Această activitate, practic, se subordonează unui sistem de licențiere, care este excepție la regimul normal de import și export.

Din acest punct de vedere, eu îmi pun întrebarea de ce ea trebuie să fie în directă coordonare a ministrului delegat pentru coordonarea activităților autorităților de control, pentru că, aici, este vorba de un control de cu totul altă natură? Controlul nu poate să-l facă, decât, hai să spunem, cum era înainte, Ministerul Comerțului Exterior. Pentru că, în fapt, această licență este o licență tip de trecere a unei frontiere. Deci, această dublă subordonare "și coordonare nu poate decât să creeze foarte multă confuzie.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnule Bivolaru, vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și ale unor instituții publice, la art. 16 alin. 8 lit. a), este inclusă, acolo, această atribuție, în zona respectivă. Sigur că sediul unei astfel de observații ar fi fost bine să existe atunci când s-a discutat aici, în cadrul acestei Camere, această Ordonanță nr. 64 și să amendăm acolo această problemă. Noi n-am făcut decât să preluăm această coordonare și subordonare, conform Ordonanței nr. 64/2003. Este o reiterare a acestui atribut.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Alte observații?

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din sală):

Poate, inițiatorul?

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul admis de la pct. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Vă mulțumesc.

Cu 19 abțineri și 5 voturi împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

La pct. 4 are domnul Brudașca o observație. Vă rog.

Domnul Damian Brudașca:

La art. 4, o observație de redactare, domnule președinte, pentru ca să se înțeleagă exact despre ce este vorba. Având în vedere utilizarea virgulei după "utilizare", rog ca ea să fie repetată și după cuvintele "la import", pentru ca textul să aibă cursivitate, astfel: "Listele cuprinzând produsele și tehnologiile cu dublă utilizare" - este apoi acest text, care poate fi mutat - "se stabilesc prin hotărârea Guvernului" ș.a.m.d.

Și, dacă îmi permiteți, în continuare, la art. 5, dacă pot să continuu?

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, vă rog.

Domnul Damian Brudașca:

Este vorba, aici, de înlocuirea sintagmei "exporturile" cu "exportarea". Și atunci, ar fi următoarea redactare: "Se supune regimului de control, în conformitate cu prevederile prezentei legi, și exportarea altor produse și tehnologii". Și, apoi, aș mai avea o modificare aici, în loc de: "ori pot să contribuie", formularea mai corectă mi se pare: "ori pot contribui la dezvoltarea..." Și, apoi, textul nu mai suferă nici un fel de modificare până la finalul acestui alineat -

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Comisia, vă rog?

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Nu suntem de acord cu această propunere la art. 5, deoarece acest regim de control nu se efectuează direct asupra exportării efective, materiale, ci asupra operațiunilor care completează sau definesc acest export. Deci, nouă ni se pare că e mult mai clar și mai corect: "Se supun regimului de control exporturile altor produse sau tehnologii cu dublă utilizare", nu "exportarea", pentru că nu se implică această agenție, efectiv, în activitatea reală de realizare a exporturilor respective, ea le aprobă, le licențiază ș.a.m.d.

Domnul Damian Brudașca (din sală):

De ce nu spuneți la singular: "exportul", că este unul singur? "și exportul altor produse."

Domnul Ioan Bivolaru:

Putem să facem o pauză, să discutăm. E o problemă de pragmatism.

Dacă se dorește să punem singularul, în loc de "exporturile", să punem "exportul altor produse", nu avem nimic împotrivă.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Deci, rămânem pe "exportul altor produse"? Doamnă Nineta Bărbulescu, aveți probleme aici? Vă rog. Inițiatorul.

Doamna Nineta Bărbulescu:

Domnule președinte,

Sunt președintele Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice. În calitate de inițiator, v-aș ruga să rămâneți pe formularea pe care o aveți în materiale, pentru că se folosește sintagma generică "exporturi", deci, nu se folosește singularul, în tot textul legii și codifică ca atare o procedură ".. care a fost preluată din acquis-ul comunitar. Cum știm regula că acquis-ul nu se negociază, ci se implementează, faptul că în practică nu vor fi probleme de fond pe aplicarea acestei chestiuni, cred că este o observație care ne ajută să păstrăm această formulare.

A doua observație făcută de domnul deputat, într-adevăr, "pot contribui" este o formulare mai clară și suntem de acord cu ea.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule Vasilescu.

Domnul Nicolae Vasilescu:

Doamna secretar de stat are perfectă dreptate. Noi, la Comisia de apărare, când a trecut acest document, am păstrat textul neatins, însă, dânsa are dreptate, nu este vorba de export, așa cum s-au exprimat colegii, care, poate, din neatenție, au vorbit, e vorba și de tranzitul, de survolul spațiului aerian, e vorba de mai multe lucruri. Pentru că substanțele acestea pot fi și în tranzit și pot fi și exportate de către România. Și, pentru ca domeniul de aplicare al reglementării să fie cât mai cuprinzător, e bine să lăsăm așa.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră pct. 8 al art. 5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct. 9, 10, 11, 12 și 13 sunt nemodificate.

La pct. 14, avem, la alin. 6, o modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct. 15 și 16 sunt nemodificate.

Pct. 17. Avem o modificare, la art. 13, alin. a), b), c) și pct. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct. 18 este modificat, la alin. 3 și 5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct. 19 are modificare la art. 15.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct. 20 este nemodificat.

Pct. 21, nemodificat.

Pct. 22 este modificat la alin. 5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct. 23, nemodificat.

Pct. 24, nemodificat.

Pct. 5 are o adăugire ca alin. 4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct. 26, 27 nemodificate.

La pct. 28, avem modificare la art. 23.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Pct. 29 art. 24. Sunt patru modificări: la alin. 1, 2, 5 și 6.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 30, este nemodificat.

Pct. 31, doar alin. 4 și 5 se modifică.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

La pct. 32, se modifică alin. 3, 4 și 5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Pct. 33 e nemodificat.

Pct. 34 art. 28, la alin. 1, 3 și 4 are modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

La pct. 35, modificat art. 29.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Art. 36, nemodificat.

La pct. 37, avem o modificare la "alin. 1 "și 2 ale art. 31.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

La pct. 38, alin. 1 al art. 32.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Contra?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 39, este nemodificat.

Pct. 40, nemodificat.

41,42, 43, nemodificate.

La pct. 44, avem o modificare la alin. 1 al art. 37.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 45, avem modificare la alin. 1 al art. 38.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Stimați colegi,

Am epuizat primele 6 puncte de pe ordinea de zi. La următoarele proiecte de lege așteptăm rapoartele comisiilor, care vor fi întocmite mâine, urmând ca miercuri să continuăm ședința în plen.

Vă mulțumesc foarte mult, închei aici ședința de astăzi.

Toate cele bune!

Ședința s-a încheiat la ora 16,55.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 30 septembrie 2020, 3:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro