Plen
Ședința Senatului din 7 octombrie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.142/17-10-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 07-10-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 7 octombrie 2002

17. Dezbaterea propunerii legislative privind organizarea pieței tutunului brut în România. (votul final se amână pentru ședința din data de joi, 10 octombrie 2002, din cauza sistemului de vot defect)
 
consultă fișa PL nr. L224/2002

Domnul Gheorghe Buzatu:

................................................

Următorul proiect de lege este amânat, era o propunere legislativă privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură, la cererea domnului senator Apostolache.

Propunerea legislativă privind organizarea pieței tutunului brut în România.

Poftiți, domnule senator! Din partea ministerului? A, este inițiativă. Poftiți, doamnă senator!

Doamna senator Sporea, aveți cuvântul, vă rog!

Doamna Elena Sporea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cultura tutunului în România este tradițională, știm că un segment important al populației din zona rurală este implicată în această activitate.

Partenerii pieței tutunului brut sunt, pe de o parte, producătorii de tutun, asociații juridice și familiale, societăți agricole, iar, pe de altă parte, sunt prim-procesatorii.

În anul 2000 s-a înființat Asociația Producătorilor de Tutun din România, în acest mod producătorii urmând a se organiza în grupuri de producători pentru valorificarea tutunului pe principiile comunitare de piață, în vederea concentrării ofertei și simplificării sistemului de gestionare a pieței tutunului brut. După 1990, suprafața cultivată cu tutun a scăzut de la 34.440 ha în 1989, la 10.521 ha în anul 2000, iar producția de tutun brut a scăzut de la 27.456 tone, în 1989, la 10.869 tone, în anul 2000.

Beneficiarii tutunului prim-procesat sunt fabricile de țigarete. După 1990, în România își desfășoară activitatea și companii multinaționale. Acestea utilizează în activitatea de fabricare a țigaretelor numai tutun din import. Unele soiuri de tutun cultivate în România corespund din punct de vedere calitativ exigențelor comunitare și internaționale, fapt consemnat și în raportul final al proiectului PHARE RO-9505 cu privire la analiza Companiei Naționale "Tutunul românesc". În momentul aderării la Uniunea Europeană în România trebuie să funcționeze mecanisme ale pieței comunitare, și anume: acordare de prime de producție pentru kilogramul de tutun livrat (primele sunt stabilite diferențiat, pe varietăți și pe clase de calitate), măsuri de orientare a producției de tutun din punct de vedere cantitativ și calitativ, acordarea unui ajutor special pentru grupurile de producători, în scopul respectării de către acestea a reglementărilor comunitare în acest sector de activitate. Aceste mecanisme pot funcționa când piața tutunului va fi gestionată prin următoarele instrumente: contracte de cultivare a tutunului încheiate între cultivatorii de tutun și prim-procesatori, declarații de livrare a tutunului, document care să ateste autorizarea prim-procesatorului de funcționare, în baza căruia acesta încheie contracte de cultivare cu producătorii de tutun, atestate de cotă, atestate de control.

Având în vedere că activitatea actuală a Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor se axează și pe transpunerea acquis-ului comunitar în domeniu, considerăm oportun să se întreprindă o activitate susținută și pentru redresarea sectorului, prin măsuri de creștere a cantității și calității tutunului produs în România.

Prin punerea în aplicare a prezentului proiect de lege se asigură organizarea pieței tutunului brut în România pe principii comunitare de piață. Această lege este armonizată cu Regulamentul Comunității Europene nr. 2.075 din 1992 privind organizarea comună de piață în sectorul tutunului brut, modificat prin Regulamentul Comunității Europene nr. 1.636 din 1998 și Regulamentul Comunității Europene nr. 2.848 din 1998, și permite transpunerea organizatorică și instituțională a acquis-ului comunitar în acest sector de activitate. În acest sens, am întocmit acest proiect de lege pe care vi-l prezentăm spre aprobare.

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Vă mulțumesc, doamna senator.

Domnule senator Pătru, poftiți, vă rog!

Domnul Nicolae Pătru:

Comisia noastră a dezbătut această inițiativă în ședințele din 10 și 24 septembrie 2002. În data de 1 octombrie 2002, comisia a adoptat raportul pentru această propunere legislativă. Au fost depuse amendamente de către domnii senatori Matei Viorel, Mocanu Vasile, Pete Ștefan și doamna senator Sporea Elena, care au fost adoptate de comisie și sunt cuprinse în anexa la prezentul raport.

În urma dezbaterilor generale și pe articole membrii comisiei au hotărât, cu 6 voturi pentru și două abțineri, întocmirea raportului favorabil pentru această inițiativă legislativă, împreună cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din lege, cu amendamentele cuprinse în anexa la raport.

Prin natura reglementărilor, inițiativa face parte din categoria legilor ordinare. Față de cele prezentate, supunem aprobării plenului Senatului prezentul raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale?

Domnule senator, poftiți!

Domnul Dumitru Codreanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Proiectul de lege prezentat de colega noastră spre aprobare în plenul Senatului mi se pare că este greșit de la început. Mă refer, în primul rând, la titlu. Deci Domnia sa propune organizarea pieței tutunului. Ce punem pe piață, doamnă senator? Ce vindem, dacă nu producem?

Una la mână. A doua: domnul președinte a anunțat că doi dintre membrii comisiei s-au abținut. Eu am fost unul din cei care s-au abținut, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 186/2001, dată de către Guvernul României, prin care sunt stipulate aproximativ toate reglementările care sunt prezentate în acest proiect de lege, în afară de acel punct 10 din Ordonanța nr. 186/2001 pe care, de altfel, l-am discutat în plenul Senatului, ce făcea referire la cultivatorii de tutun. Deci la susținerea cultivatorilor de tutun. De asemenea, în acest proiect de lege al distinșilor colegi, art. 39 care făcea referire la protejarea cultivatorilor de tutun din România - și doamna senator a spus foarte bine aici -, România a produs 34.000 de tone până în 1989, iar la ora actuală produce 9.000 de tone de tutun. Vrem să intrăm în Comunitatea Europeană, este adevărat, doamna senator. Dumneavoastră v-ați documentat foarte bine despre tot ceea ce înseamnă acquis-ul Comunității Europene, dar nouă, ca stat, trebuie să ni se dea o cotă pentru Comunitatea Europeană. Noi, la dezbaterile în Comisia pentru agricultură, cu toate că au fost bine organizate de către distinsul secretar de stat Predilă, care a fost la câteva ședințe ale comisiei, am avut întâlniri cu producătorii de țigări, am avut întâlniri cu un mare producător de tutun. Noi, ca români, avem, în primul rând, datoria să ne apărăm producția proprie de tutun. Avem, așa cum se stipula în prezentarea dumneavoastră, peste 70.000 de români care lucrează sau au lucrat în domeniul tutunului. Își câștigau ei și familiile lor existența de pe urma cultivării acestui tutun.

Deci revin, art. 39 din această lege a fost..., dumneavoastră în comisie ați spus că a fost scos la indicația doamnei ministru de la integrare. În acest articol, stimați colegi, se prevedea o cotă pe care erau obligați cei care produc țigările să o utilizeze, să utilizeze tutun românesc, ajungându-se treptat până la 40%, ceea ce, vreau să vă informez pe dumneavoastră, se întâmplă și în Polonia, ceea ce se întâmplă și în Ungaria. Este adevărat, cei care fac țigări în Polonia cumpără tutunul, nu-l utilizează în producția de țigări. Îl dau undeva, îl vând și fac, eu știu, mahorcă, în altă parte. (Rumoare.) La ruși, da, cum spuneți dumneavoastră. Îl dau în altă parte.

Deci prin acest proiect de lege eu susțin ferm și tare că nu am intervenit cu multe noutăți, în afară de Ordonanța de urgență nr. 186/2001, și nu am ajutat în nici un fel producătorul român. După părerea mea, domnule președinte, la aceste discuții trebuiau să fie de față, și n-au fost, trebuiau invitate: Asociația Cultivatorilor de Tutun, Ministerul Finanțelor Publice - pentru că se face referire la unele prime, trebuia invitat Ministerul Sănătății și Familiei - pentru că era vorba despre fabricarea țigărilor, și îndeosebi Ministerul Integrării Europene, care, de altfel, nu s-a prezentat. Așa cum a spus în raportul comisiei domnul președinte, nu avem avizul acestui minister. Am fost acela care m-am abținut de la votarea acestui proiect de lege și consider că nu este normal să nu ne ajutăm noi, românii, între noi, indiferent cine și cum conduce agricultura, indiferent cine și ce interese au.

Trebuie să avem mai întâi interesul oamenilor care lucrează în agricultură. Că e condus de unul sau altul, asta e altceva.

Mulțumesc.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Mulțumesc.

Vă rog, domnule senator, poftiți!

Domnul Aurel Pană:

Domnule președinte,

Pentru liniștea celor care doresc să fie liniștiți, încep prin a vă informa că Grupul parlamentar al Partidului Democrat votează pentru forma propusă în acest al treilea raport pentru Legea privind organizarea pieței tutunului brut din România. Am spus al treilea raport și vreau să mă explic: inițiativa legislativă a fost depusă în aprilie 2002. E adevărat că nu de Ministerul Agriculturii, ci prin intermediul parlamentarilor din Comisia noastră pentru agricultură. În luna mai 2002, Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social, iar în iunie 2002, Guvernul României, chiar sub prețioasa semnătură a primuluiministru, Adrian Năstase, își dă avizul integral pe proiectul de lege. Trebuie să fac apel la memoria celor care se fac că uită și să vă informez că, totuși, în acest an noi am avut niște dezbateri. Pe de o parte, la Ordonanța nr. 186/2001, cât și în cadrul unei moțiuni simple privind corupția instituționalizată și unde punctul forte era articolul 10 din Ordonanța nr. 186/2001 și, în acel moment, nu s-a ținut cont de scrisoarea de la Comisia Uniunii Europene, iar acum, la sfârșitul lunii septembrie, după ce s-a votat o variantă II, prin grija Ministerului Agriculturii de a ne transmite informația, ce-i drept, nu scris, că secretarul de stat împuternicit în relația cu Uniunea Europeană are avizul Comisiei Uniunii Europene pentru adoptarea unui proiect de lege care să prevadă cote obligatorii pentru producătorii de tutun din România. E adevărat, încă o dată subliniez, nu a fost scris, nu ni s-a transmis această informație în scris, ca, într-un moment culminant de europenizare, doamna ministru Puwak, ministrul integrării europene, să invoce o scrisoare, identică cu cea din februarie-martie același an, spunând că art. 39 încalcă Acordul european de asociere, art. 26 alin. 2. Eu întreb: când a fost serios Guvernul? Atunci când sub semnătura primului-ministru, în luna iunie, și-a dat aviz pozitiv, inclusiv în ceea ce privește art. 39, sau intervenția de fațadă ante-Praga, pe care a avut-o scrisoarea doamnei ministru Puwak? Încă o dată, vă informăm că noi, Grupul parlamentar al Partidului Democrat, votăm această formă propusă de cel de-al treilea raport.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Vă mulțumesc.

Domnul senator Puskas, vă rog. Sunt silit să apelez la clopoțel.

Domnul Puskas Valentin-Zoltan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Poate că până la urmă mă vor asculta și colegii...

Ca un nefumător înrăit, trebuie să spun câteva cuvinte și despre acest proiect de lege privind piața tutunului, pentru că, într-adevăr, în România au fost în jur de 70.000 de producători de tutun. Nu știu câți mai sunt acum. Eu sunt de acord cu faptul că și în continuare trebuie să producem tutun în România. Dar trebuie să producem tutun de calitate. Nu putem impune nimănui să cumpere un tutun care nu poate fi folosit pentru anumite sortimente de țigarete. Mi-aduc aminte de vremurile mai îndepărtate, când mergeam să cumpărăm tacâmuri de pui și ne dădeau obligatoriu ca pentru un kilogram de tacâmuri să cumpărăm două kilograme de zarzavaturi congelate. Bineînțeles că aruncai acele zarzavaturi, pentru că n-aveai ce face cu zarzavaturile respective, dar trebuia să le cumperi. Să nu facem și acum aceleași greșeli, să impunem să se cumpere ceva cu care nu se poate face nimic. Este necesar să ajutăm producătorii să aibă posibilitatea schimbării soiurilor, producerii unor soiuri care vor fi căutate de către producătorii de țigarete. Și atunci putem spune că am ajutat, într-adevăr, acești producători. Pentru că un proverb german - domnul Fabini este aici - spune că e mai bine să-l înveți pe om să pescuiască decât să-i dai un pește, pentru că asta este mai durabil. Acest lucru este valabil și pentru producerea tutunului. Trebuie să luăm măsuri pentru a produce tutun de calitate, care poate fi utilizat și în țară, și în străinătate, poate fi utilizat și de fabricile de țigarete cu sortimente românești și de fabricile de țigarete care fabrică anumite țigarete la nivel internațional. Și, în acest sens, noi spunem că legea pe care am adoptat-o face un pas înainte, de aceea Grupul parlamentar U.D.M.R. va vota acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Doamna senator Sporea, dacă sunteți amabilă să răspundeți.

Doamna Elena Sporea:

Da, domnule președinte.

La întrebarea pe care a pus-o colegul Codreanu, ce se pune pe piață, îi răspund că vom cultiva tutun și tocmai acest proiect de lege este cel care pune în față organizațiile profesionale și interprofesionale, cei care sunt artizanii principali ai acestei piețe. În interiorul acestor organizații vor avea loc discuțiile referitoare la calitatea și cantitatea de tutun de care avem nevoie. Se formează grupurile de producători. Primele se dau direct producătorilor și nu vor mai fi date, ca până acum, intermediarilor.

De asemenea, referitor la art. 39, în urma discuțiilor pe care le-am avut, se poate folosi măsura de salvgardare prin creșterea taxelor vamale, ca noi să ne protejăm producătorii de tutun.

Acele cote pe care noi le-am stipulat în proiectul de lege erau folosite de țări ca Ungaria și Polonia, dar acquis-ul comunitar nu prevede așa ceva și vom utiliza celelalte măsuri specifice, adică măsura de salvgardare prin taxe vamale.

Important este că de acum încolo va funcționa altfel această piață a tutunului brut.

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Domnule senator Nicolae Pătru, vreți să precizați ceva în plus?

Din sală (câteva voci):

Nu...!

Domnul Gheorghe Buzatu:

În cazul acesta trecem la vot. Avem raportul și proiectul de lege. Propun să le votăm împreună.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Adoptate? Nu. Poftiți! (Rumoare, discuții.)

Poftiți, mai votăm o dată. A treia oară. (Rumoare, discuții.) Nu mai merge! (Rumoare, discuții.)

În această situație...

Din sală:

Nu e cvorum.

Doamna Angela Mihaela Bălan (din sală):

Nu. E defect... de dimineață... nu suntem doar 50 sau 54 în sală.

Domnul Gheorghe Buzatu:

În această situație, cine este pentru? (Rumoare, discuții.) Poftiți!

Domnul Puskas Valentin-Zoltan:

În cazul în care nu a existat cvorum, vă rog să citiți lista. Cei care nu sunt prezenți să vedem, iar în privința votului, conform Regulamentului Senatului, să se repete votul când va fi cvorumul, azi sau joi, când va fi.

Vă mulțumesc.

Domnul Romeo Octavian Hanganu:

Nu e vorba de cvorum.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Nu este vorba de cvorum. E vorba de...

Domnul Puskas Valentin-Zoltan:

E vorba de cvorum. Au ieșit 71 de voturi.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Nu. Nu merge aparatul.

Domnul Puskas Valentin-Zoltan:

M-am uitat de 3 ori. Au ieșit sub 70. Înseamnă că este cvorum în sală. Trebuie să citim catalogul să vedem cine sunt prezenții și absenții și vom repeta votul atunci când va exista cvorum. Așa scrie regulamentul.

Vă mulțumesc.

Doamna Angela Mihaela Bălan (din sală):

Uitați-vă că suntem 121. De la început a fost defect.

Domnul Dumitru Petru Pop (din sală):

Din cauza tutunului. (Rumoare, discuții.)

Domnul Gheorghe Buzatu:

Dacă-mi dați voie, domnule senator. Poftiți, vă rog!

Propun să mai încercăm o dată. Poate avem o șansă.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Da. Situația este clară. Se amână votul, fiind defect aparatul. (Rumoare, discuții.)

Din sală:

Uitați că este cvorum.

Domnul Gheorghe Buzatu:

În această situație, se amână. Vă rog, am primit indicații tehnice, dacă sunteți de acord. Votăm pentru ultima dată. Dacă nu funcționează, textul este amânat la vot. Vă rog să votați.

Tot nu merge. (Rumoare, discuții.)

Rămâne ca proiectul de lege să fie votat data viitoare, joi.

Vă mulțumesc.

Cu aceasta s-a terminat și partea a treia a ședinței noastre.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 1 octombrie 2020, 4:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro